Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 129


Tiết 129

Những lời chỉ dạy được Tiên Tri Joseph Smith đưa ra tại Nauvoo, Illinois, ngày 9 tháng Hai năm 1843. Những lời chỉ dạy này cho biết ba chìa khóa quan trọng để nhờ đó đặc tính chân thật của các thiên sứ và các linh hồn phù trợ có thể được phân biệt.

1–3, Ở trên trời có những thể xác phục sinh cũng như những thể linh; 4–9, Các chìa khóa được ban cho để nhờ đó các sứ giả từ bên ngoài bức màn có thể được nhận diện.

1 Có hai loại nhân vật trên trời, đó là: Những thiên sứ, là những vị được phục sinh, có thể xác bằng xương và thịt—

2 Chẳng hạn như Chúa Giê Su có phán rằng: Hãy rờ đến ta, và hãy xem, vì một linh hồn thì đâu có thịt và xương, như các ngươi thấy ta có.

3 Thứ đến là những linh hồn của những người công minh được vẹn lành, họ là những người chưa được phục sinh, nhưng thừa hưởng cùng một vinh quang.

4 Khi nào có một sứ giả đến nói rằng vị ấy có một sứ điệp từ Thượng Đế, thì hãy đưa tay ra và yêu cầu vị ấy bắt tay mình.

5 Nếu vị ấy là một thiên sứ, thì vị ấy sẽ làm như vậy, và anh chị em sẽ cảm thấy được bàn tay của vị ấy.

6 Nếu vị ấy là linh hồn của một người công minh được vẹn lành thì vị ấy sẽ đến trong ánh vinh quang; vì đó là cách duy nhất mà vị ấy có thể hiện ra—

7 Hãy yêu cầu vị ấy bắt tay mình, nhưng vị ấy sẽ không nhúc nhích, bởi điều đó trái với luật lệ của thiên thượng để cho một người công minh lừa gạt; nhưng vị ấy vẫn sẽ trao sứ điệp.

8 Nếu đó là quỷ dữ hiện ra với tư cách là một thiên thần ánh sáng, thì khi anh chị em yêu cầu nó bắt tay, nó sẽ đưa tay ra, nhưng anh chị em không cảm thấy gì cả; do đó anh chị em có thể khám phá ra được nó.

9 Trên đây là ba chìa khóa quan trọng để nhờ đó anh chị em có thể biết được có phải là sự phục sự từ Thượng Đế hay không.

In