Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 128
Eb’ li raqalil

Hide Footnotes

Tema

Tasal 128

Jun li hu taqlanb’il chaq xb’aan laj Jose Smith li Profeet choq’ re Lix Iglees li Jesukristo reheb’ laj Santil Paab’anel sa’ Roso’jikeb’ li Kutan, wan wi’ xkomon chik li b’eresink chirix li kub’iha’ choq’ reheb’ li kamenaq, tz’iib’anb’il sa’ Nauvoo, Illinois, 6 Septiembre 1842.

1–5, Eb’ laj tz’iib’anel esil sa’ li junjunq chi na’ajej ut li jolomil aj tz’iib’anel esil tento te’xk’ut xyaalal naq b’aanunb’il li kub’iha’ choq’ reheb’ li kamenaq; 6–9, Li hu neke’xtz’iib’a wan xwankil ut tz’iib’anb’il resil sa’ ruchich’och’ ut sa’ choxa; 10–14, Li kub’sib’aal ha’ wan choq’ reetalil li muqleb’aal kamenaq; 15–17, Laj Elias kixk’ojob’ wi’chik wankilal chirix li kub’iha’ choq’ reheb’ li kamenaq; 18–21, Chixjunil li laaw, li wankilal ut li k’ehok wankil reheb’ li jar k’ojlajik re junxil, ak k’ojob’anb’ileb’ wi’chik; 22–25, Nach’olob’aman li esilal li sa ut nim xloq’al choq’ reheb’ li yo’yo ut eb’ li kamenaq.

1 Jo’ xinye eere sa’ lin tz’iib’anb’il hu rub’elaj naq kin’el chaq sa’ lin na’aj, naq tintz’iib’aq eerik’in chi jo’q’ehaq ut tink’e aatin eere chirix k’iila paay chi na’leb’, anajwan nin’ok wi’chik sa’ li na’leb’ chirix li akub’iha’ choq’ reheb’ li kamenaq, xb’aan naq li na’leb’ a’an chanchan nakana sa’ lin k’a’uxl, ut naxch’ik rib’ sa’ lin ch’ool chi q’axal kaw chalen chaq naq taaqenb’ilin xb’aaneb’ li xik’ neke’ilok we.

2 Xintz’iib’a junjunq li aatin li k’utb’esinb’il chirix laj tz’iib’anel esil. Wan junjunq chik li na’leb’ wilom chirix li na’leb’ a’in, li nink’ut xyaalal anajwan. A’an naq ch’olob’anb’il sa’ li hu xintaqla junxil naq taawanq jun aj atz’iib’anel esil, li taawanq choq’ aj ilol nawom, ut taa’ab’inq rik’in xxik, re taaruuq chixtz’iib’ankil resil chi tz’aqal yaal chiru li Qaawa’.

3 Anajwan, chirix li na’leb’ a’in, ch’a’aj raj naq jun aj tz’iib’anel esil taawanq aran sa’ chixjunil hoonal, ut tixb’aanu chixjunil li k’anjel. Re xtuqub’ankil li ch’a’ajkilal a’in, taaruuq taawanq jun aj tz’iib’anel esil sa’ li junjunq chi teep re li tenamit, li kawresinb’il chi us re xtz’iib’ankil li esil chi tz’aqal re ru, ut tz’aqal k’eeb’ilaq xch’ool ut ch’olch’ooq ru xna’leb’ sa’ xk’eeb’al resil chixjunil li na’uxman, ut chixk’ut xyaalal sa’ li esil naxtz’iib’a naq x’ilok rik’in li ru, ut x’ab’in rik’in lix xik, ut chixk’e reetalil li kutan, ut li k’ab’a’ej, ut xkomon chik li na’leb’, ut resil chixjunil li b’aanunb’il, ut chixye ajwi’ xk’ab’a’eb’ oxib’ li ani wankeb’ aran, wi wan ani aran, li te’ruuq yalaq jo’q’e chi b’oqe’k re xk’utb’al xyaalal a’an, re naq rik’in xtz’uumaleb’ re wiib’ malaj oxib’ chi aj ayehol nawom taaruuq chi xaqab’amank xyaalal li junjunq chi aatin.

4 Toja’ ut naq chiwanq jun jolomil aj tz’iib’anel esil, li taaruuq taaq’axtesimanq wi’ li jun ch’ol chik chi tz’iib’anb’il esil a’in, rochb’een li hu xe’xk’e wi’ xk’ab’a’eb’, li naxk’ut xyaalal naq yaal li esil xe’xtz’iib’a. Toja’ ut naq li jolomil aj tz’iib’anel esil naru chixtz’iib’ankil li esil sa’ li jolomil hu re li iglees, rochb’een lix huhil li k’ab’a’ej ut chixjunileb’ laj yehol nawom li xe’wan aran, ut chiwanq ajwi’ li raatin a’an naq chi yaal naxpaab’ naq tz’aqal yaal a’in li yeeb’il, ut li esil tz’iib’anb’il, xb’aan naq naxnaw chan ru lix na’leb’eb’ ut lix xaqab’ankileb’ li winq a’an xb’aan li iglees. Ut naq b’aanunb’il a’in sa’ li jolomil hu re li iglees, li esil tz’iib’anb’il juntaq’eetaq xsantilal, ut tixsume ru li k’ojob’anb’il k’anjel chi juntaq’eet chanchan naq kiril raj rik’in li ru ut kirab’i raj rik’in xxik, ut kixtz’iib’a raj resil a’an sa’ li jolomil hu re li iglees.

5 Maare teek’oxla naq numtajenaq elajinb’il li tuqub’ank a’in; a’b’anan inyehaq eere naq a’an ka’ajwi’ re xsumenkil ru li rajom li Dios, rik’in wank sa’ xyaalal rik’in li k’ojob’anb’il k’anjel ut li kawresink li kixk’ojob’ ut kixkawresi li Qaawa’ chalen chaq rub’elaj lix k’ojlajik li ruchich’och’, choq’ re lix akolb’aleb’ li kamenaq li te’kamq chi maak’a’eb’ bxnawom chirix li evangelio.

6 Ut jo’kan wi’chik, nawaj naq taajultiko’q eere naq laj Jwan aj K’utb’esinel yoo chaq chixk’oxlankil tz’aqal li na’leb’ ajwi’ a’in chirixeb’ li kamenaq, naq kixch’olob’, jo’ teetaw chi tz’iib’anb’il resil sa’ Apokalipsis 20:12Ut kiwileb’ li kamenaq, jo’ kok’ jo’ ninq, chi xaqliik chiru li Dios; ut ke’tehe’ li hu; ut jun chik li hu kitehe’, a’an xhuhil li yu’am; ut eb’ li kamenaq ke’raqe’ aatin chirixeb’ rik’in li k’a’aq re ru kiwan chi tz’iib’anb’il sa’eb’ li hu, jo’ chanru lix k’anjeleb’.

7 Teek’e reetal sa’ li aatin a’in li tz’iib’anb’il naq ke’tehe’ li hu; ut jun chik li hu kitehe’, a’an axhuhil li yu’am; a’ut eb’ li kamenaq ke’raqe’ aatin chirixeb’ rik’in li k’a’aq re ru kiwan chi tz’iib’anb’il sa’eb’ li hu, jo’ chanru lix k’anjeleb’; jo’kan naq eb’ li hu li yeeb’ileb’ resil, tento naq a’aneb’ li hu tz’iib’anb’il wi’ resil lix k’anjeleb’, ut na’aatinak chirixeb’ li besil li tz’iib’anb’ileb’ sa’ li ruchich’och’. Ut li hu li kiwan choq’ xhuhil li yu’am, a’an li esil li tz’iib’anb’il sa’ choxa; li jun raqal chi na’leb’ naxk’am rib’ chi tz’aqal rik’in li tzol’leb’ li taqlanb’ilex wi’ sa’ li k’utb’esinb’il na’leb’ li wan sa’ li hu kintz’iib’a eerik’in rub’elaj naq xin’el chaq sa’ lin na’aj—naq sa’ chixjunil li tz’iib’ank esil eeb’aan, tz’iib’anb’ilaq resil sa’ choxa.

8 Anajwan, lix yaalalil li k’ojob’anb’il k’anjel a’in, a’an ajwi’ lix awankil li tijonelil, xb’aan lix k’utb’esihom li Jesukristo, sa’ li k’eeb’il wi’ naq yalaq k’a’ru bnekeb’ak’ sa’ ruchich’och’ b’ak’b’ilaq sa’ choxa, ut yalaq k’a’ru nekehit sa’ ruchich’och’ hitb’ilaq sa’ choxa. Malaj sa’ jalan chik aatin, re rilb’al chi jalan chik lix jaltesinkil ru, yalaq k’a’ru neketz’iib’a resil sa’ ruchich’och’ tz’iib’anb’ilaq resil sa’ choxa, ut yalaq k’a’ru ink’a’ neketz’iib’a resil sa’ ruchich’och’ ink’a’ tz’iib’anb’ilaq resil sa’ choxa; xb’aan naq rik’ineb’ chaq li hu te’raqe’q aatin chirixeb’ lee kamenaq, jo’ chanru tz’aqal lix k’anjeleb’, maak’a’ naxye ma b’aanunb’il li ck’ojob’anb’il k’anjel xb’aaneb’ xjuneseb’ a’an, malaj xb’aan li ani wan chi aj b’aanunel choq’ reheb’, jo’ chanru li k’ojob’anb’il k’anjel li kixkawresi li Dios choq’ re lix dkolb’aleb’ chalen chaq rub’elaj lix k’ojlajik li ruchich’och’, jo’ chanru li tz’iib’anb’il esil li ke’xtz’iib’a chirixeb’ lix kamenaq.

9 Maare wankeb’ li te’k’oxlanq re naq q’axal kawil ch’oolejil li tzol’leb’ noko’aatinak wi’—jun li wankilal li natz’iib’ank esil malaj nab’ak’ok sa’ ruchich’och’ ut nab’ak’ok sa’ choxa. A’b’anan chiru li jar q’ehil wanjenaq wi’ li ruchich’och’, yalaq jo’q’e naq li Qaawa’ kixk’e jun axk’ojlajik li tijonelil re junaq winq rik’in tz’aqal li k’utb’esink, malaj re jun ch’uutaqeb’ li winq, junelik nak’eeman li wankilal a’in. Chi jo’kan, yalaq k’a’ru ke’xb’aanu li winq a’an chi bk’eeb’ileb’ xwankil, sa’ lix k’ab’a’ li Qaawa’, ut ke’xb’aanu chi tz’aqal ut chi tiik, ut ke’xtz’iib’a resil a’an chi tz’aqal re ru ut chi tiik, ki’ok choq’ chaq’rab’ sa’ ruchich’och’ ut sa’ choxa, ut ink’a’ kiru chi sachmank xwankil, jo’ chanru li aatin taqlanb’il xb’aan li nimla cJehova. A’in jun yehom paab’ajel. Ani naru chi ab’ink re?

10 Ut jo’kan wi’chik, re xk’utb’al li wanjenaq junxil, Mateo 16:18, 19: Ut ninye ajwi’ aawe, Naq laa’at aj Pedro, ut sa’ xb’een li saqoonaq a’in tinkab’la lin iglees; ut li rokeb’aal xb’alb’a ink’a’ taanumtaaq sa’ xb’een. Ut tink’e aawe lix laawil li awa’b’ejihom re choxa; ut yalaq k’a’ru taab’ak’ sa’ ruchich’och’ b’ak’b’ilaq sa’ choxa; ut yalaq k’a’ru taahit sa’ ruchich’och’ hitb’ilaq sa’ choxa.

11 Anajwan li muqmuukil na’leb’ li nim ut xnimal ru chirix chixjunil li yeeb’il arin, ut li chaab’ilal q’axal taqenaq chirix chixjunil li na’leb’ li wan chiqu, a’an ajwi’ naq taak’ule’q li wankilal re li Santil Tijonelil. Xb’aan naq re li ani k’eeb’il wi’ li alaaw a’in, maak’a’ ch’a’aj chiru re tixtaw xnawom chirix li k’a’ru re lix bkolb’aleb’ li ralal xk’ajoleb’ li winq, choq’ reheb’ ajwi’ li kamenaq jo’ choq’ reheb’ li yo’yookeb’.

12 Rik’in a’in wan li aloq’alil ut li bnimank-u, ut li ckole’k chiru li kamk ut li junelik yu’am—Li k’ojob’anb’il k’anjel re li kub’iha’ rik’in ha’, naq dte’sub’e’q chi sa’ re xsumenkil ru li k’a’ru chanchan li kamenaq, re naq li jun raqal chi na’leb’ tixk’am rib’ rik’in li jun chik; li kub’siik sa’ li ha’ ut elk chaq sa’ li ha’ wan chi chanchan lix waklijik li kamenaq chi yo’yo naq na’el chaq sa’ xmuqleb’aal; chi jo’kan, li k’ojob’anb’il k’anjel a’in kik’ojob’aman re taawanq sa’ komonil rik’in li k’ojob’anb’il k’anjel re li kub’iha’ choq’ reheb’ li kamenaq, rik’in naq wan chi chanchan li kamenaq.

13 Xb’aan a’in, li akub’sib’aal ha’ kik’ojob’aman re taawanq bchanchan li muqleb’aal kamenaq, ut kitaqlaman naq taawanq sa’ jun na’ajej rub’el b’ar k’aynaqeb’ wi’ chi ch’utlaak li yo’yookeb’, re xk’utb’al xyaalal li yo’yo ut li kamenaq, re naq chixjunil li k’a’aq re ru taawanq k’a’ru li chanchan wi’, ut re te’wanq chi junajeb’ ru li jun rik’in li jun chik—li k’a’ru re li ruchich’och’ sa’ xyaalal rik’in li k’a’ru re choxa, jo’ kixch’olob’ laj Pablo, 1 Korintios 15:46, 47, ut 48:

14 A’b’anan moko kiwan ta xb’een wa li k’a’ru re musiq’ej, li k’a’ru b’an re li tz’ejwalej; ut moqon li k’a’ru re li musiq’ej. Li xb’een winq re li ch’och’, ruchich’och’il winq; li xkab’ winq a’an li Qaawa’ chalenaq chaq sa’ choxa. Jo’ chanru li k’a’ru re ch’och’, chi jo’kan naq wankeb’ li ani re ch’och’; ut jo’ chanru li k’a’ru re choxa, chi jo’kan naq wankeb’ li ani re choxa. Ut jo’ chanru li tz’iib’anb’il esil sa’ li ruchich’och’, chirixeb’ lee kamenaq, li tz’iib’anb’il chi tz’aqal, jo’kan ajwi’ wan li esil tz’iib’anb’il sa’ choxa. A’in ut li wankilal re atz’apok ut b’ak’ok, ut jo’ jun xyaalalil li aatin, lix blaawil li awa’b’ejihom, li wan wi’ xlaawil li cnawom.

15 Ut anajwan, ex was wiitz’in winq ut ixq q’axal raarookex inb’aan, inyehaq chi ch’olch’o eere naq a’aneb’ a’in jar raqal chi na’leb’ chirixeb’ li kamenaq ut eb’ li yo’yo li ink’a’ naru nume’k yal chi seeb’ sa’ xb’een, chirix li qakolb’al. Xb’aan naq lix akolb’aleb’ a’an na’ajman ut aajel ru choq’ re li qakolb’al laa’o, jo’ naxye laj Pablo chirixeb’ li yuwa’b’ej—naq eb’ a’an chi maa’aniho laa’o ink’a’ te’ruuq chi btz’aqlok ru—chi moko laa’o chi maa’aniheb’ li qakamenaq nokoru chi tz’aqlok qu.

16 Ut anajwan, chirix li kub’iha’ choq’ reheb’ li kamenaq, tink’e eere jun chik li raatin laj Pablo, 1 Korintios 15:29: Wi ta ink’a’ jo’kan, k’a’ raj ru te’xb’aanu li ani neke’kub’siik xha’ choq’ reheb’ li kamenaq, wi tiik ink’a’ te’wakliiq li kamenaq? K’a’ put naq neke’kub’siik xha’ choq’ reheb’ li kamenaq?

17 Ut jo’kan wi’chik, rochb’een li aatin a’in tink’e eere jun aatin yeeb’il xb’aan jun reheb’ li profeet, li kiwan li rilob’aal chi k’eek’o sa’ lix ak’ojob’ankil wi’chik li tijonelil, li loq’alil li taak’utb’esimanq sa’ roso’jikeb’ li kutan, ut q’axal wi’chik k’eek’o sa’ li jun chi na’leb’ li q’axal nim xloq’al re chixjunil li na’leb’ li wan sa’ li evangelio li junelik nakana, a’an ajwi’ li kub’iha’ choq’ reheb’ li kamenaq; xb’aan naq laj Malakias naxye, sa’ lix raqikil ch’ol, li raqal 5 ut 6: K’ehomaq reetal, tintaqla eere laj bElias li profeet rub’elaj xchalik li xnimal ru ut xuwajel xkutan li Qaawa’: Ut a’an tixsutq’isi lix ch’ooleb’ li yuwa’b’ej rik’ineb’ li alal k’ajolb’ej, ut lix ch’ooleb’ li alal k’ajolb’ej rik’ineb’ lix yuwa’eb’, maare anchal tink’ulunq ut tinsak’ li ruchich’och’ rik’in jun li majewank.

18 Kiru raj naq kink’e raj xjaltesinkil ru li aatin chi aq’axal ch’olch’o wi’chik chiru a’in, a’ut tz’aqal xsaqenkil ru jo’ chanru naq wan choq’ re li na’ajman chiwu. Tz’aqalo rik’in xnawb’al, sa’ li na’leb’ a’in, naq taasak’e’q li ruchich’och’ rik’in jun li majewank wi maak’a’ junaq paay chi junajinel bb’ak’leb’ li te’junajiiq wi’ li yuwa’b’ej ut li alal k’ajolb’ej, chirix junaq paay chi na’leb’—ut k’ehomaq reetal, k’a’ru li na’leb’ a’an? A’an li ckub’iha’ choq’ reheb’ li kamenaq. Xb’aan naq laa’o chi maa’aniheb’ a’an ink’a’ naru chi tz’aqlok qu; chi moko neke’ru chi tz’aqlok ruheb’ a’an chi maa’aniho laa’o. Chi moko neke’ru eb’ a’an chi moko laa’o chi tz’aqlok qu chi maa’aniheb’ li ani xe’kam ajwi’ sa’ li evangelio; xb’aan naq aajel ru sa’ xtikib’ankil lix dk’ojlajik lix tz’aqalil ru li kutan, a’ li jun k’ojlajik li yoo wi’ xtikib’ankil anajwan, naq taa’uxmanq ut taak’utb’esimanq jun li junajil li tz’aqal ut choyb’il, ut jun xjunajinkil li jar k’ojlajik, ut li jar laaw, ut li jar wankilal, ut li jar loq’alil, chalen chaq xkutankil laj Adan toj reetal ajwi’ li kutan a’in. Ut moko ka’aj ta wi’ a’in, jo’kan ajwi’ li k’a’aq re ru li maajun wa k’utb’esinb’il chalen chaq sa’ exk’ojlajik li ruchich’och’, li k’uulanb’il chaq chi muqmu chiruheb’ li ninqeb’ xna’leb’ ut li seeb’eb’ chi na’leb’ank, taak’utb’esimanq chiruheb’ li fk’uula’al ut li neke’tu’uk sa’ a’in, li jun k’ojlajik re lix tz’aqalil ru li kutan.

19 Anajwan, k’a’ru naqab’i sa’ li evangelio li xqak’ul? Jun xyaab’ xkux li sahil ch’oolejil! Jun xyaab’ kuxej aj uxtaan chalenaq chaq sa’ choxa; ut jun xyaab’ xkux li ayaal elenaq chaq sa’ li ch’och’; sahil esilal choq’ reheb’ li kamenaq; jun xyaab’ xkux li sahil ch’oolejil choq’ reheb’ li yo’yo ut eb’ li kamenaq; sahil besilal re nimla sahil ch’oolejil. K’a’jo’ xch’ina-usal chaq chiruheb’ li tzuul li croqeb’ li ani nake’k’amok re li sahil esilal re li k’a’aq re ru chaab’il, ut neke’xye re Sion: K’e reetal, laa Dios na’awa’b’ejin! Jo’ chanru li dk’ajob’ aran Karmelo, chi jo’kan li nawom re li Dios taakub’eeq sa’ xb’eeneb’!

20 Ut jo’kan wi’chik, k’a’ru naqab’i? Sahil esilal chalen chaq aKumorah! Laj bMoroni, jun anjel chalenaq chaq sa’ choxa, li naxch’olob’ lix tz’aqlojikeb’ ru li profeet—li chu li taak’utb’esimanq. Jun xyaab’ xkux li Qaawa’ sa’ li yamyookil ch’och’ re dFayette, Condado Seneca, li kixch’olob’ resil li oxib’ chi aj yehol nawom li ete’xch’olob’ xyaalal li hu! Lix yaab’ xkux laj fMiguel chire li nima’ Susquehanna, naq kixtz’il rix laj tza naq kixk’ut rib’ jo’ jun anjel re gsaqen! Lix yaab’ xkux laj hPedro, laj Santiago, ut laj Jwan sa’ li yamyookil ch’och’ sa’ xyanq Harmony, Condado Susquehanna, rik’in Colesville, Condado Broome, wan wi’ li nima’ Susquehanna, li ke’xch’olob’ rib’ naq neke’k’amok re lix ilaawil li awa’b’ejihom, ut xlaawil lix k’ojlajik lix tz’aqalil ru li kutan!

21 Ut jo’kan wi’chik, lix yaab’ xkux li Dios sa’ li rochoch li tiixil ayuwa’b’ej Whitmer sa’ Fayette, Condado Seneca, ut sa’ naab’al q’ehil, ut sa’ jar paay chi na’ajej chiru chixjunil lix b’eenikeb’ ut lix rahilaleb’ li Iglees a’in re li Jesukristo reheb’ laj Santil Paab’anel sa’ Roso’jikeb’ li Kutan! Ut lix yaab’ xkux laj Miguel, li taqenaqil anjel; lix yaab’ xkux laj bGabriel, ut laj cRafael, ut jalaneb’ chik li danjel, chalen chaq laj Miguel malaj laj eAdan toj reetal li kutan a’in, chixjunileb’ li yookeb’ wi’ chixch’olob’ankil lix fk’ojlajikeb’, lix k’ulub’eb’, lix laaweb’, lix nimankileb’ ru, lix taqenaqileb’ ut lix loq’aleb’, ut lix wankil lix tijonelileb’; ut chixk’eeb’al chi junjunqil li raqal, chi gjunjunqil li na’leb’, b’ab’ay arin ut b’ab’ay aran; ut chixk’eeb’al xk’ojob’ankil li qach’ool rik’in xch’olob’ankil resil li k’a’ru toj chalel, ut chixk’ojob’ankil li hqayo’onihom!

22 Ex was wiitz’in, ma ink’a’ tooxik chi uub’ej sa’ xnimal ru li k’anjel a’in? Chi uub’ej chexxik, ink’a’ chi ixej. Kawaq eech’ool, ex was wiitz’in, ut chi uub’ej, chi uub’ej toj sa’ li q’axok-u! Chisaho’q lee ch’ool, ut q’axal sahaq chiwanq. Chi’ok li ruchich’och’ chi ab’ichank. Eb’ li kamenaq che’xb’icha anchal li b’ich re xnimankil ru chi junelik li Rey bEmmanuel, li kixk’ojob’ chaq, rub’elaj naq kiwan li ruchich’och’, li k’a’ru tooruhanq wi’ cchixtojb’aleb’ chaq rix sa’ lix dtz’alameb’, xb’aan naq eb’ li preex te’ach’ab’aaq.

23 Che’xjap re li atzuul xb’aan xsahileb’ xch’ool, ut chejunilex ru taq’a, japomaq eere chi kaw xyaab’ eekux, ut chejunilex palaw ut chaqi ch’och’ yehomaq resil li sachb’a-ch’oolejil re lee Junelikil Rey! Ut laa’ex nima’, ut roq ha’, ut kok’ ru’uj ha’, chexnume’q taq’a rik’in sahil ch’oolejil. Eb’ li k’iche’ ut chixjunileb’ lix toonal li che’ sa’eb’ li ch’och’ che’xnima ru li Qaawa’; ut ex kawil bpek chexyaab’aq xb’aan xsahil eech’ool! Ut li saq’e, li po, ut eb’ lix cchahimil li eq’la che’b’ichanq sa’ junajil, ut chixjunileb’ li ralal li Dios che’xjap re xb’aan xsahileb’ xch’ool! Ut eb’ li yo’ob’tesihom re junelik che’xch’olob’ resil lix k’ab’a’ chi junelik q’e kutan! Ut jo’kan wi’chik ninye, k’a’jo’ xnimal lix loq’al li xyaab’ kuxej naqab’i chalen chaq sa’ choxa, li naxch’olob’ sa’ li qaxik li loq’alil, ut li kolb’a-ib’, ut li nimank-u, ut li dkole’k chiru li kamk, ut li ejunelik yu’am; li awa’b’ejil, li taqlanelil, ut li wankilal!

24 K’ehomaq reetal, lix nimal ru axkutan li Qaawa’ taanach’oq chaq, ut ani naru bchixkuyb’al xkutankil lix k’ulunik, ut ani taaruuq taawanq chi xaqxo naq taak’utunq chaq? Xb’aan naq a’an chanchan lix cxam laj k’uub’anel ch’iich’, ut chanchan xxab’on laj puch’unel; ut a’an taak’ojlaaq jo’ daj k’uub’ahom ut aj saqob’resihom ru li plaat, ut tixsaqob’resiheb’ ru li ralal laj eLevi, ut taarisi chaq xtz’ajnileb’ chanchan oor ut plaat, re naq taaruuq te’xq’axtesi re li Qaawa’ jun fmayej sa’ tiikilal. Laa’o ut, jo’ iglees ut jo’ tenamit, ut jo’ aj Santil Paab’anel sa’ Roso’jikeb’ li Kutan, chiqamayeja chiru li Qaawa’ jun mayej sa’ tiikilal; ut chiqaq’axtesi sa’ lix santil ochoch, naq ak choyb’il, jun li hu tz’iib’anb’ilaq wi’ gresileb’ li qakamenaq, li tz’aqalaq xchaab’ilal re anchal xk’ulub’ankil.

25 Ex was wiitz’in, wan naab’al li k’a’aq re ru toj tinye eere chirix li na’leb’ a’in; a’b’anan tinchoyoq sa’ li hoonal a’in, ut tin’ok wi’chik sa’ li na’leb’ a’an sa’ junaq chik kutan. Jo’ junelik, laa’in lee moos tuulan xch’ool, ut laj rahol eere li ink’a’ naxjal rib’.

Jose Smith.