Tusitusiga Paia
Mataupu Faavae ma Feagaiga 126
Mea e Sii mai
Tusi Atoa (PDF)
Vaefaamatalaga

Hide Footnotes

Autu

Vaega 126

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i le fale o Brigham Young, i Navu, Ilinoi, 9 Iulai 1841 (History of the Church, 4:382). O le taimi lea o avea Brigham Young ma Peresitene o le Korama a Aposetolo e Toasefululua.

1–3, Ua viia Brigham Young i ana galuega ma ua faamalolo mai le malaga mamao atu i le lumanai.

1 Le uso pele e ma alofagia tele, o aBrigham Young, e moni ua faapea ona fetalai mai o le Alii ia te oe: Laʼu auauna e Brigham, ua lē toe manaomia mai i lou lima le tuua o lou aiga e pei o taimi ua mavae, ona ua talia ia te aʼu lau taulaga.

2 Ua Ou vaai i au agaluega ma taumafaiga i malaga mo loʼu igoa.

3 O lea Ou te poloaiina ai oe ia auina atu laʼu upu i le lautele mamao, ma tausi faapitoa lelei lou aaiga mai le taimi nei, mai le taimi nei i luma ma le faavavau. Amene.