Skrifterne
Lære og Pagter 11
forrige næste


Afsnit 11

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith til hans bror Hyrum Smith i Harmony, Pennsylvania, i maj 1829. Denne åbenbaring blev modtaget gennem Urim og Tummim som svar på Josephs påkaldelse og forespørgsel. Af Joseph Smiths historie synes det at fremgå, at denne åbenbaring blev modtaget, efter at det aronske præstedømme var blevet gengivet.

1-6: De, der arbejder i vingården, opnår frelse. 7-14: Søg visdom, råb omvendelse og stol på Ånden. 15-22: Hold befalingerne, og studer Herrens ord. 23-27: Fornægt ikke profetiens og åbenbarelsens ånd. 28-30: De, der modtager Kristus, bliver Guds sønner.

1 aEt stort og forunderligt værk er ved at tage sin begyndelse blandt menneskenes børn.

2 Se, jeg er Gud; agiv agt på mit bord, der er levende og cvirksomt, dskarpere end et tveægget sværd, der sønderdeler både led og marv; giv derfor agt på mit ord.

3 aSe, marken er allerede hvid til høst; derfor, den, der ønsker at høste, lad ham svinge sin segl af al sin kraft og høste, mens det er dag, så han kan bsamle sig cevigtvarende frelse for sin sjæl i Guds rige.

4 Ja, hver den, der vil svinge sin asegl og høste, han er kaldet af Gud.

5 Derfor, hvis du vil abede mig, skal du få; hvis du vil banke på, skal der lukkes op for dig.

6 Se, eftersom du har bedt, se, så siger jeg dig: Hold mine befalinger, og forsøg at fremme og grundfæste aZions sag.

7 Søg ikke efter arigdom, men efter bvisdom, og se, Guds hemmeligheder skal blive udfoldet for dig, og da vil du blive gjort rig. Se, den, der har evigt liv, er rig.

8 Sandelig, sandelig siger jeg dig: Hvad end du ønsker af mig, det skal blive gjort for dig; og du skal, hvis du ønsker det, blive et middel til at gøre meget godt i denne slægt.

9 aTal intet andet end bomvendelse til denne slægt. Hold mine befalinger, og hjælp til med at fremme mit værk ci henhold til mine befalinger, så skal du blive velsignet.

10 Se, du har en agave, eller du skal få en gave, hvis du vil bede mig derom i tro med et bærligt hjerte, i tro på Jesu Kristi kraft, eller på min kraft, han som taler til dig;

11 for se, det er mig, som taler; se, jeg er alyset, som skinner i mørket, og ved min bkraft giver jeg dig disse ord.

12 Og se, sandelig, sandelig siger jeg dig: aStol på den bÅnd, der leder til at gøre det gode – ja, til at handle ret, til at cvandre dydmygt og til at edømme retfærdigt; og dette er min Ånd.

13 Sandelig, sandelig siger jeg dig: Jeg vil give dig af min Ånd, som skal aoplyse dit bsind, og som skal fylde din sjæl med cglæde;

14 og da skal du vide, eller ved dette skal du vide alt, hvad du begærer af mig – og som angår det, der hører til aretfærdighed – i tro, med tro på mig, at du skal modtage.

15 Se, jeg befaler dig, at du ikke skal tro, at du er kaldet til at prædike, førend du er akaldet.

16 Vent lidt længere, indtil du får mit ord, min aklippe, min kirke og mit evangelium, så du med vished kan kende min lære.

17 Og da, se, efter dine ønsker, ja, efter din tro, skal det blive gjort for dig.

18 Hold mine befalinger, vær stille, bønfald min Ånd;

19 ja, ahold dig til mig af hele dit hjerte, så du kan hjælpe til med at bringe det, hvorom der er blevet talt – ja, oversættelsen af mit værk – frem i lyset; vær tålmodig, indtil du skal gøre det færdigt.

20 Se, dette er din gerning: at aholde mine befalinger, ja, af al din kraft, hele dit sind og hele din styrke.

21 Søg ikke at kundgøre mit ord, men søg først at a mit ord, og så skal din tunge blive løst; så skal du, hvis du ønsker det, få min Ånd og mit ord, ja, Guds kraft, så du kan overbevise menneskene.

22 Men vær nu stille; studer amit ord, som er gået ud blandt menneskenes børn, og bstuder ligeledes cmit ord, som skal komme ud blandt menneskenes børn, eller det, som nu er ved at blive oversat, ja, indtil du har fået alt det, som jeg vil dskænke menneskenes børn i denne slægt, og så skal alt gives i tilgift.

23 Se, du er aHyrum, min søn; bsøg Guds rige, og alt skal gives i tilgift i overensstemmelse med det, som er ret.

24 aByg på min klippe, som er mit bevangelium;

25 fornægt ikke aåbenbarelsens ånd, ej heller bprofetiens ånd, for ve ham, der fornægter disse;

26 agem derfor mit ord i dit hjerte, indtil det i min visdom er tid til, at du skal drage ud.

27 Se, jeg taler til alle, som har gode ønsker og har asvunget seglen for at høste.

28 Se, jeg er aJesus Kristus, Guds Søn. Jeg er verdens liv og blys.

29 Jeg er den, som kom til mine egne, og mine egne tog ikke imod mig;

30 men sandelig, sandelig siger jeg jer, at så mange, som tager imod mig, til dem vil jeg give amagt til at blive bGuds sønner, ja, til dem, som tror på mit navn. Amen.