Писания
Учение и Завети 116


Раздел 116

Откровение, дадено на Джозеф Смит, Пророка, близо до Уайтс Фери, на място, наречено Спринг Хил, окръг Давиес, щата Мисури, на 19 май 1838 г. (History of the Church, 3:35).

1 Спринг хил е наречен от Господа аАдам-онди-Ахман, защото, казва Той, това е мястото, където бАдам ще дойде да посети народа си или където ще седне вСтарият по дни, както бе изречено от Даниил, пророкът.