Scripturi
Doctrină şi Legăminte 114
Note de subsol

Hide Footnotes

Temă

Secţiunea 114

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, la Far West, Missouri, la 17 aprilie 1838 (History of the Church, 3:23).

1–2, Poziţiile deţinute în Biserică de către aceia care nu sunt credincioşi vor fi date altora.

1 Adevărat, astfel spune Domnul: Este înţelept ca slujitorul meu, David W. Patten, să-şi aranjeze toate treburile sale cât mai curând posibil şi să facă o distribuire a bunurilor sale pentru ca să poată îndeplini o misiune pentru Mine în primăvara următoare, împreună cu alţii, chiar doisprezece, inclusiv el, pentru a mărturisi numele Meu şi a duce veşti bune întregii lumi.

2 Pentru că, adevărat, astfel spune Domnul, dacă sunt printre voi unii care renegă numele Meu, alţii trebuie să fie apuşi în blocul lor şi să primească episcopatul lor. Amin.