Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 112
chi ixb’ej chi uub’ej

Tasal 112

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il rik’in xtz’uumal re laj Jose Smith li Profeet re laj Tomas B. Marsh, sa’ Kirtland, Ohio, 23 Julio 1837, chirixeb’ li Kab’laju chi Apostol re li Karneer. Li k’utb’esinb’il na’leb’ a’in kik’ule’ sa’ li kutan naq eb’ li Elder Heber C. Kimball ut Orson Hyde xb’een wa ke’xjultika li evangelio sa’ li ch’och’ Inglaterra. Laj Thomas B. Marsh sa’ li kutan a’an kiwan choq’ Awa’b’ej re lix Molameb’ li Kab’laju chi Apostol.

1–10, Eb’ li Kab’laju tento te’xtaqla li evangelio ut te’xtaqsi lix yaab’ kuxej re xtijb’aleb’ chixjunil li tenamit ut teepal; 11–15, Tento te’xpaqo lix kruseb’, te’xtaaqe li Jesus, ut te’xch’olaniheb’ lix karneer; 16–20, Eb’ li neke’k’uluk re li Xb’eenil Awa’b’ejil nekexk’ul li Qaawa’; 21–29, Li q’ojyin naxtz’ap xb’een li ch’och’, ut ka’ajeb’ wi’ li neke’paab’an ut neke’kub’e xha’ te’kole’q; 30–34, Li Xb’eenil Awa’b’ejil ut li Kab’laju neke’xk’am lix laawil lix k’ojlajik lix tz’aqalil ru li kutan.

1 Chi yaal jo’ka’in naxye li Qaawa’ aawe laa’at inmoos aj Thomas: Wab’ihomeb’ laa tij; ut laa mayej taqenaq jo’ jun ajultikahom chiwu, choq’ reheb’ a’an, laa komon, li ke’sik’e’ ru re xch’olob’ankil xyaalal lin k’ab’a’ ut re bxtaqlankil chi najt sa’ xyanqeb’ chixjunil li tenamit, junkab’al, aatinob’aal, ut teepal, ut ke’k’ojob’aman chi b’aanunb’il xb’aaneb’ lin moos.

2 Chi yaal ninye aawe, wanjenaq yal junjunq li k’a’aq re ru sa’ laa ch’ool ut aawik’in laa’at li moko nasaho’ ta wi’ chi tz’aqal inch’ool laa’in, li Qaawa’.

3 A’b’anan, a’ yaal jo’ axakub’si aaloq’al taataqsimanq aaloq’al; jo’kan ut, kuyb’il chixjunil aamaak.

4 Chiwanq axsahil aach’ool chiru li wilob’aal; ut laa’at taach’olob’ xyaalal lin k’ab’a’, moko ka’aj ta wi’ chiruheb’ laj bGentil, chiruheb’ aj b’an wi’ laj cJudio; ut laa’at taataqla li waatin toj sa’ xmaril li ruchich’och’.

5 aChayal ut aawu, wulaj wulaj, ut rajlal kutan chi’elq lix yaab’ aakux re bxtijb’aleb’, ut naq taa’ok q’ojyin me’war li ani wankeb’ sa’ li ruchich’och’, xb’aan laa yehom.

6 Chinawmanq ru laa wochoch sa’ Sion, ut amaawisi laa junkab’al; xb’aan naq laa’in, li Qaawa’, wan jun ink’anjel xnimal ru chaab’aanu, re xpuktesinkil lin k’ab’a’ sa’ xyanqeb’ li ralal xk’ajoleb’ li winq.

7 Jo’kan ut, ab’ak’ laa yiitoq choq’ re li k’anjel. Tz’aptz’ooq ajwi’ laa woq, xb’aan naq sik’b’il aawu, ut wan laa b’e sa’ xyanqeb’ li tzuul, ut sa’ xyanqeb’ k’iila tenamit.

8 Ut rik’in laa waatin naab’al li taqenaqeb’ te’k’ame’q ataq’a, ut rik’in laa waatin naab’al li kub’enaqeb’ te’taqsiiq xloq’al.

9 Lix yaab’ aakux taawanq chixch’iilankil laj q’etol aatin, ut chi ch’iilanb’il aab’aan li ru’uj raq’ laj yoob’anel aatin chixch’anab’ lix po’jenaqil na’leb’.

10 aTuulanaq aach’ool; ut li Qaawa’ laa Dios tatxb’eresi chawuq’, ut tixk’e xsumenkil ru laa tij.

11 Ninnaw ru laa ch’ool, ut wab’ihom laa tij chirixeb’ laa komon. Me’wan chi tiib’ileb’ ru aab’aan sa’ arahok sa’ xb’een naab’al chik; a’ut chiwanq aarahom choq’ reheb’ a’an jo’ choq’ aawe laa’at; ut chinumtaaq laa rahom choq’ reheb’ chixjunil li winq, ut choq’ reheb’ chixjunil li neke’rahok re lin k’ab’a’.

12 Ut chattijoq choq’ reheb’ laa komon xkomoneb’ li Kab’laju. Tijeb’ chi kaw choq’ re lin k’ab’a’, ut che’wanq chi tijb’il xb’aan chixjunil lix maakeb’, ut tiikaqat chiwu chixpaab’ankil lin ak’ab’a’.

13 Ut chirix li aaaleek te’xk’ul, ut naab’al li brahob’tesiik, k’e reetal, laa’in, li Qaawa’, teb’ink’oxla sa’ inch’ool, ut wi ink’a’ neke’xkawob’resi li raameb’, ut ink’a’ neke’jipo’ xk’a’uxleb’ chiwix, cte’jale’q xch’ool, ut laa’in teb’ink’irtesi.

14 Anajwan, ninye aawe, ut li k’a’ru ninye aawe, ninye re chixjunileb’ li Kab’laju: Waklinqex, ut b’ak’omaq lee yiitoq, ut paqomaq lee akrus, taaqehomaqin, ut bch’olanihomaqeb’ lin karneer.

15 Meetaqsi eeloq’al eejunes; ameepo’resi eech’ool chirix lin moos aj Jose; xb’aan naq chi yaal ninye eere, laa’in wankin rik’in a’an, ut li wuq’ taawanq sa’ xb’een; ut li blaaw li kink’e re a’an, ut eere ajwi’ laa’ex, ink’a’ taa’isiiq chaq rik’in a’an toj reetal naq tink’ulunq.

16 Chi yaal ninye aawe, at inmoos Thomas, laa’at li winq li kinsik’ ru re naq k’amk’ooq aab’aan lix laawil lin awa’b’ejihom, jo’ wan chirixeb’ li Kab’laju, chi najt sa’ xyanqeb’ chixjunil li tenamit—

17 Re naq laa’at tatwanq choq’ inmoos re xteeb’al xtz’apleb’ li rokeb’aal li awa’b’ejihom sa’ chixjunil li na’ajej b’ar wi’ lin moos aj Jose, ut lin moos aj aSidney, ut lin moos aj bHyrum, ink’a’ neke’ru chi chalk;

18 Xb’aan naq sa’ xb’eeneb’ a’an xinkanab’ riiqil chixjunileb’ li iglees chiru jarub’aq kutan.

19 Jo’kan ut, yalaq ta b’ar tate’xtaqla, ayu laa’at, ut laa’in tinwanq aawik’in; ut sa’ yalaq b’ar taach’olob’ wi’ lin k’ab’a’, ataateemanq jun nimla okeb’aal choq’ aawe, re naq te’ruuq chixk’ulb’al li waatin.

20 Ani anak’uluk re li waatin nikinixk’ul laa’in, ut ani nak’uluk we, naxk’uleb’ a’an, li Xb’eenil Awa’b’ejil, li keb’intaqla, li keb’ink’e choq’ aj k’ehol na’leb’ choq’ re lin k’ab’a’, cheru.

21 Ut jo’kan wi’chik, ninye aawe, naq ani taataqla sa’ lin k’ab’a’, rik’in xyaab’eb’ xkux laa komon, eb’ li aKab’laju, chi taqlanb’ileb’ ut bk’eeb’il xwankileb’ chi tz’aqal aab’aan, te’wanq xwankil chixteeb’al li rokeb’aal lin awa’b’ejihom choq’ re yalaq tenamit li b’arwan teetaqlaheb’ wi’—

22 A’ yaal jo’ te’xtuulanob’resi rib’ chiwu, ut te’kanaaq sa’ li waatin, ut ate’ab’inq chiru lix yaab’ xkux lin Musiq’.

23 Chi yaal, chi yaal, ninye eere, li aq’ojyin naxtz’ap xb’een li ch’och’, ut li nimla q’ojyin lix k’a’uxleb’ li tenamit, ut chixjunil li tz’ejwalej xkana chi bpo’jenaq chiru li wilob’aal.

24 K’ehomaq reetal, li aeeqajunk nachal chi seeb’ sa’ xb’eeneb’ li wankeb’ sa’ li ruchich’och’, jun kutan re josq’il, jun kutan re k’atok, jun kutan re sache’k-u, re byaab’ak, re raho’k ch’oolej, ut re ayaynak; ut jo’ jun sut iq’ taachalq sa’ xb’een chixjunil lix b’een li ch’och’, chan li Qaawa’.

25 Ut sa’ xb’een li wochoch ataatiklaaq chaq, ut chalen chaq sa’ li wochoch taa’elq, chan li Qaawa’;

26 Xb’een wa sa’ eeyanq laa’ex, chan li Qaawa’, li akexyehok re naq nekenaw ru lin k’ab’a’ ut ink’a’ bkenaw wu, ut ckexmajewan chiwix sa’ xyi li wochoch, chan li Qaawa’.

27 Jo’kan ut, chek’e reetal naq ink’a’ teech’a’ajkila eek’a’uxl chirix li k’a’ru na’uxman sa’ lin iglees sa’ li na’ajej a’in, chan li Qaawa’.

28 aChesaqob’resi b’an ru lee ch’ool chiwu; toja’ ut naq bchexxik sa’ chixjunil li ruchich’och’, ut chejultika lin evangelio chiru li junjunq li yo’ob’tesinb’il li maji’ nak’uluk re;

29 Ut ani anapaab’an ut bnakub’e xha’ taakole’q, ut ani ink’a’ napaab’an, ut ink’a’ nakub’e xha’, ctaak’ehe’q sa’ tojb’a-maak.

30 Xb’aan naq eere laa’ex, li aKab’laju, ut eb’ a’an, li bXb’eenil Awa’b’ejil, li xaqab’anb’ileb’ eerochb’een re te’wanq choq’ aj k’ehol eena’leb’ ut aj jolominel eere, k’eeb’il xwankil li tijonelil a’in, choq’ re li roso’jikil kutan ut choq’ re li jun sutaq chik, sa’ li wan wi’ lix ck’ojlajik lix tz’aqalil ru li kutan,

31 Li wankilal li nekek’am wi’ laa’ex, eerochb’een chixjunileb’ li ke’k’uluk re jun k’ojlajik sa’ yalaq jo’q’e chi kutan chalen chaq sa’ xtiklajik li yo’ob’tesink;

32 Xb’aan naq chi yaal ninye eere, eb’ lix alaawil li jun k’ojlajik a’in, li kek’ul laa’ex, bke’numsiman chaq chalen rik’ineb’ li yuwa’b’ej, ut anajwan sa’ roso’jik, taqlanb’ileb’ taq’a chalen sa’ choxa eerik’in laa’ex.

33 Chi yaal ninye eere, k’a’jo’ xnimal ru lee b’oqb’al. aCh’ajob’resihomaq lee ch’ool ut lee raq’, maare anchal btaapatz’manq reeqaj lix kik’el li tasal tenamit a’in sa’ lee ruq’.

34 Tiikaqex chi paab’ank toj reetal naq tink’ulunq, xb’aan naq atink’ulunq chi seeb’; ut lin q’ajkamuhom wan wik’in re xk’eeb’al reeqaj re li junjunq chi winq a’ yaal chanruhaq bxk’anjel. Laa’in li Alfa ut li Omega. Amen.