Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 11
Eb’ li raqalil

Hide Footnotes

Tema

Tasal 11

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il rik’in xtz’uumal re laj Jose Smith li Profeet re laj Hyrum Smith li ras, sa’ Harmony, Pennsylvania, Mayo 1829. Li k’utb’esinb’il na’leb’ a’in kik’ule’ chiru li Urim ut Tumim jo’ xsumenkil ru lix tz’aamahom ut xpatz’om laj Jose. Sa’ lix tz’iib’anb’il esil laj Jose Smith natawman ru naq kik’ule’ li k’utb’esinb’il na’leb’ chirix naq k’ik’ojob’aman wi’chik li Tijonelil re Aaron.

1–6, Eb’ laj k’anjel sa’ li awimq te’xk’ul li kolb’a-ib’; 7–14, Chasik’ chaab’il na’leb’, chayaab’asi li jalb’a-k’a’uxlej, chakanab’ aawib’ chiru li Musiq’ej; 15–22, Chapaab’eb’ li taqlahom, ut chatzol li raatin li Qaawa’; 23–27, Maatz’eqtaana xyaalal li musiq’ej re k’utb’esink ut re profeetil aatin; 28–30, Eb’ li neke’k’uluk re li Kristo neke’ok choq’ ralal li Dios.

1 aJun nim ut sachb’a-ch’oolejil k’anjel ok re chi k’utmank sa’ xyanqeb’ li ralal xk’ajoleb’ li winq.

2 K’ehomaq reetal, laa’in li Dios; achek’e eexik rik’in li bwaatin, li yo’yo ut cnim xwankil, dq’es wi’chik chiru jun yok’leb’ ch’iich’ ka’pak’al xq’esnal, li najache’ wi’ ru xb’asalil li b’aqelej jo’ ajwi’ li sulutz; jo’kan ut, k’ehomaq eexik rik’in li waatin.

3 K’ehomaq reetal, ak aq’an ru li awimq choq’ re q’ole’k; jo’kan ut, ani na’ajok re q’olok chixch’ik lix setleb’ ch’iich’ rik’in xmetz’ew, ut chiq’oloq naq toj nakana li kutan, re taaruuq bchixk’uulankil choq’ re li raam ckolb’a-ib’ li junelik nakana, sa’ li rawa’b’ejihom li Dios.

4 Relik chi yaal, yalaq ani taach’ikoq re lix asetleb’ ch’iich’ ut taaq’oloq, a’an ajwi’ b’oqb’il xb’aan li Dios.

5 Jo’kan ut, wi atextz’aamanq chiwu texk’uluq; wi textoch’oq, taatehe’q cheru.

6 Anajwan, jo’ xextz’aaman, k’ehomaq reetal, ninye eere, chepaab’ lin taqlahom, ut chesik’ xk’eeb’al chi k’utmank ut xxaqab’ankil xwankil aSion.

7 Meesik’ li ab’ihomal; xchaab’ilal b’an beena’leb’ chesik’; ut, k’ehomaq reetal, lix muqmuukil na’leb’ li Dios taateeliiq cheru, toja’ ut naq texk’ehe’q chi b’ihomo’k. K’ehomaq reetal, b’ihom li ani nak’uluk re li yu’am chi junelik.

8 Chi yaal, chi yaal, ninye eere, jo’ chanru ajwi’ nekeraj wik’in, jo’kan taa’uxq eere; ut, wi nekeraj, texwanq choq’ k’anjeleb’aal re xb’aanunkil naab’al li chaab’ilal sa’ li tasal tenamit a’in.

9 aMaak’a’ chik cheye, ka’ajwi’ li bjalb’a-k’a’uxlej chiru li tasal tenamit a’in. Chepaab’ lin taqlahom, ut chextenq’anq chixk’eeb’al chi k’utmank lin k’anjel, cjo’ chanru lin taqlahom, ut tex’osob’tesiiq.

10 K’e reetal, wan aawik’in jun amaatan, malaj ut taawanq aawik’in jun maatan wi taatz’aama chiwu rik’in paab’aal, chi bmaak’a’ xb’alaq’il aach’ool, rik’in xpaab’ankil lix wankilal li Jesukristo, malaj lin wankilal li na’aatinank aawe;

11 Xb’aan naq k’e reetal, laa’in li nin’aatinak; k’e reetal, laa’in li asaqen li nalemtz’un sa’ q’ojyin, ut rik’in lin bwankilal nink’e li aatin a’in aawe.

12 Ut anajwan, chi yaal, chi yaal, ninye aawe, akanab’ aawib’ chiru li bMusiq’ej a’an li nak’amok b’e chixb’aanunkil li chaab’il—relik chi yaal, chixb’aanunkil li tiik ru, chi cb’eek sa’ dtuulanil, chi eraqok aatin rik’in tiikil ch’oolej; a’in ut lin Musiq’.

13 Chi yaal, chi yaal, ninye aawe, laa’in tinjek’i aawe xkomon inMusiq’, li ataakutanob’resinq re laa bk’a’uxl, li taanujob’resinq re laa waam rik’in csahil ch’oolejil;

14 Toja’ ut naq taanaw, malaj xb’aan a’in taanaw, chixjunil li k’a’aq re ru li b’arwan nakawaj wik’in, li wan chirix li k’a’aq re ru re atiikilal, rik’in aapaab’aal, rik’in inpaab’ankil re taak’ul.

15 K’e reetal, nakatintaqla naq ink’a’ na’ajman naq taak’oxla naq b’oqb’ilat chi jultikank aatin toj reetal naq anakatb’oqe’.

16 Oyb’en wan jun k’amok chik, toj reetal naq wan aawik’in li waatin, lin asaqoonaq, lin iglees, ut lin evangelio, re taanaw chi ch’olch’o lin tzol’leb’.

17 Toja’ ut naq, k’e reetal, jo’ chanru li nakawaj, relik chi yaal, jo’ chanru ajwi’ laa paab’aal taab’aanumanq aawe.

18 Chapaab’eb’ lin taqlahom; chatwanq chi ch’anch’o; chasik’ aatenq’ankil rik’in inMusiq’;

19 Relik chi yaal, ajilon wik’in chi anchal aach’ool, re taaruuq tattenq’anq sa’ xk’amb’al chi kutankil li k’a’aq re ru yeeb’il chaq—relik chi yaal, lix jaltesinkil ru lin k’anjel; chiwanq aakuyum toj reetal naq teechoy.

20 K’e reetal, a’in laa k’anjel, axpaab’ankil lin taqlahom, relik chi yaal, chi anchal aametz’ew, aak’a’uxl, ut aakawilal.

21 Maasik’ xch’olob’ankil li waatin; chasik’ b’an xb’een wa axtawb’al li waatin, toja’ ut naq taahite’q li ru’uj aawaq’; toja’ naq wi nakawaj, taawanq aawik’in lin Musiq’ ut li waatin, relik chi yal, lix wankil li Dios re xq’unb’esinkileb’ xch’ool li winq.

22 A’b’anan anajwan chatwanq chi ch’anch’o; chatzol li awaatin li xikenaq sa’ xyanqeb’ li ralal xk’ajoleb’ li winq, ut jo’kan ajwi’ bchatzol li cwaatin li taak’utmanq sa’ xyanqeb’ li ralal xk’ajoleb’ li winq, malaj li yoo xjaltesinkil ru anajwan, relik chi yaal, toj reetal naq xak’ul chixjunil li dtink’e reheb’ li ralal xk’ajoleb’ li winq sa’ li tasal tenamit a’in, toja’ ut naq chixjunil li k’a’aq re ru taatiqmanq chiru.

23 K’e reetal laa’at aj aHyrum, at walal; bchasik’ li rawa’b’ejihom li Dios, ut chixjunil li k’a’aq re ru taak’eemanq choq’ xtz’aqob’, a’ yaal jo’ li k’a’ru tiik ru.

24 aChatkab’laq sa’ xb’een insaqoonaq, a’an lin bevangelio;

25 Maatz’eqtaana xyaalal li musiq’ej re ak’utb’esink, chi moko li musiq’ej re bprofeetil aatin, xb’aan naq rahilal chichalq sa’ xb’een li ani natz’eqtaanank xyaalal li k’a’aq re ru a’in;

26 Jo’kan ut, achatk’uulanq sa’ aach’ool toj tixtaw xq’ehil naq a’anaq xchaab’ilal inna’leb’ naq tatxik.

27 K’e reetal, nawaatina chixjunileb’ li chaab’il li rajomeb’, ut ake’xch’ik lix setleb’ ch’iich’ chi q’olok.

28 K’ehomaq reetal, laa’in li aJesukristo, li Ralal li Dios. Laa’in lix yu’am ut lix bsaqen li ruchich’och’.

29 Laa’in ajwi’ li kinchal rik’ineb’ li we ut eb’ li we moko kine’xk’ul ta;

30 A’b’anan chi yaal, chi yaal, ninye eere, naq jo’ k’ihaleb’ li neke’k’uluk we, reheb’ a’an tink’e awankilal chi ok choq’ bralal li Dios, reheb’ ajwi’ li ani neke’paab’ank re lin k’ab’a’. Amen.