Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 109
chi ixb’ej chi uub’ej

Tasal 109

Li tij yeeb’il sa’ rosob’tesinkil li santil ochoch sa’ Kirtland, Ohio, 27 Marzo 1836. Naxye sa’ li tz’iib’anb’il xb’aan li Profeet naq li tij a’in kik’eeman re chi k’utb’esinb’il.

1–5, Li Santil ochoch re Kirtland kikab’laman jo’ jun na’ajej b’ar wi’ taa’ula’aninq li Ralal li Winq; 6–21, Tento ajwi’ taawanq choq’ rochochil li tijok, li kuyuk sa’, li paab’aal, li tzolok, li loq’alil, li tustuukilal, ut rochoch li Dios; 22–33, Che’sache’q xna’leb’ li ani moko jalb’ileb’ ta xk’a’uxl li neke’yalok ru rik’in lix tenamit li Qaawa’; 34–42, Che’elq laj santil paab’anel rik’in wankilal re xch’utub’ankileb’ li tiikeb’ xch’ool sa’ Sion; 43–53, Che’kole’q laj santil paab’anel chiru li xuwajel k’a’aq re ru li taahoymanq sa’ xb’eeneb’ laj maak sa’ roso’jikeb’ li kutan; 54–58, Che’kawresiiq li jar tenamit ut teepal ut iglees re xk’ulb’al li evangelio; 59–67, Che’toje’q rix laj Judio, laj Lamanita, ut chixjunil Israel; 68–80, Eb’ laj santil paab’anel che’q’ehe’q choq’ xkorooneb’ li loq’alil ut li nimank-u, ut che’xk’ul li kolb’a-ib’ re junelik.

1 aB’antioxinb’ilaq taxaq laa k’ab’a’, at Qaawa’ Dios re Israel, li nakatpaab’ank bsumwank ut nakawuxtaanaheb’ ru laa moos li neke’b’eek chi tiik chawu, chi anchaleb’ xch’ool—

2 Laa’at li kattaqlank reheb’ laa moos naq ate’xkab’la jun ochoch choq’ re laa k’ab’a’ sa’ li na’ajej a’in [Kirtland].

3 Ut anajwan nakak’e reetal, at Qaawa’, naq eb’ laa moos ke’xb’aanu jo’ chanru laa taqlahom.

4 Ut anajwan naqatz’aama aawe, Santil Yuwa’b’ej, sa’ lix k’ab’a’ li Jesukristo, li K’ajolb’ej chire aach’ool, li ka’ajwi’ sa’ xk’ab’a’ a’an naru wi’ nak’anjelaman li kolb’a-ib’ reheb’ li ralal xk’ajoleb’ li winq, naqatz’aama aawe, at Qaawa’, naq chak’ulub’a li aochoch a’in, lix byiib’ahom li quq’ laa’o, eb’ laa moos, li koohaataqla chixkab’lankil.

5 Xb’aan naq laa’at nakanaw naq kiqab’aanu li k’anjel a’in rik’in xnumsinkil nimla rahilal; ut sa’ xyi chaq li qaneb’a’il xqak’e xkomon li k’a’ru qe re xkab’lankil jun aochoch choq’ re laa k’ab’a’, re naq li Ralal li Winq taawanq jun xna’aj re tixk’utb’esi rib’ chiru lix tenamit.

6 Ut jo’ kaye sa’ jun li ak’utb’esinb’il na’leb’ li k’eeb’il qe, rik’in xyeeb’al naq raab’ilo aab’aan, naq kaye—B’oqomaq lee ch’utlajik re tiik ruhil k’a’uxlej, jo’ kexintaqla;

7 Ut rik’in naq moko chixjunileb’ ta wankeb’ xpaab’aal, chexsik’oq chi yalb’il eeq’e ut k’utumaq cherib’il eerib’ li aatin re chaab’il na’leb’; relik chi yaal, sik’omaq chaq sa’eb’ li hu q’axal chaab’il li aatin re chaab’il na’leb’; chesik’ xk’ulb’al eenawom rik’in li tzolok ut rik’in ajwi’ li paab’aal.

8 K’uub’ahomaq eerib’; kawresihomaq chixjunil li k’a’ru na’ajman, ut xaqab’omaq jun ochoch, a’anaq ajwi’ rochochil li tijok, rochochil li kuyuk sa’, rochochil li paab’aal, rochochil li tzolok, rochochil li loq’alil, rochochil li tustuukilal, rochoch li Dios;

9 Re naq lee rokik taawanq sa’ lix k’ab’a’ li Qaawa’, re naq lee relik taawanq sa’ lix k’ab’a’ li Qaawa’, re naq chixjunil lee k’ehom sahil ch’oolejil taawanq sa’ lix k’ab’a’ li Qaawa’, chi taqsinb’il li uq’ej chiru li Q’axal Taqenaq Xwankil—

10 Ut anajwan, at Santil Yuwa’b’ej, naqatz’aama aawe naq choohaatenq’a laa’o, laa tenamit, rik’in laa wusilal, sa’ xb’oqb’al li qach’utlajik re tiik ruhil k’a’uxlej, re taab’aanumanq choq’ re xnimankil aawu ut chi k’ulub’anb’il xb’aan aadiosilal;

11 Ut re naq rik’in a’an tootawe’q chi k’ulub’ej sa’ laa wilob’aal, re xtawb’al xtz’aqob’resinkil ru li ayeechi’ihom kayeechi’i choq’ qe laa’o, laa tenamit, sa’eb’ li k’utb’esinb’il na’leb’ li xak’e qe;

12 Re naq laa aloq’al taahilanq sa’ xb’een laa tenamit, ut sa’ xb’een laa wochoch a’in, li naqosob’tesi anajwan choq’ aawe, re naq santob’resinb’ilaq ut q’axtesinb’ilaq re naq santaq, ut re naq laa santil wilob’aal taawanq rajlal sa’ li ochoch a’in;

13 Ut re naq chixjunileb’ li tenamit li te’ok chiru li rokeb’aal li rochoch li Qaawa’ te’reek’a laa wankilal, ut te’reek’a naq minb’ileb’ ru chixyeeb’al xyaalal naq kasantob’resi, ut naq a’an laa wochoch, xna’aj laa santilal.

14 Ut chakanab’aq laa’at, Santil Yuwa’b’ej, naq chixjunileb’ li te’loq’oninq sa’ li ochoch a’in taaruuq taak’ute’q chiruheb’ aatin re chaab’il na’leb’ li chalenaq chaq sa’eb’ li hu q’axal chaab’il ut naq taaruuq te’xsik’ xk’ulb’al xnawomeb’ rik’in li tzolok, ut rik’in ajwi’ li paab’aal, jo’ xaye;

15 Ut re naq te’nimanq aawik’in, ut te’xk’ul jun xtz’aqalil li Santil Musiq’ej, ut te’k’uub’amanq ru jo’ chanruheb’ laa chaq’rab’, ut te’kawresiiq re xk’ulb’al chixjunil li k’a’ru na’ajman;

16 Ut re naq li ochoch a’in taawanq choq’ rochochil li tijok, rochochil li kuyuk sa’, rochochil li loq’alil ut rochoch li Dios, a’anaq laa wochoch ajwi’ laa’at;

17 Re naq chixjunil li rokikeb’ laa tenamit, sa’ li ochoch a’in, taawanq sa’ lix k’ab’a’ li Qaawa’;

18 Re naq chixjunil li relikeb’ sa’ li ochoch a’in taawanq sa’ lix k’ab’a’ li Qaawa’;

19 Ut re naq chixjunil lix k’ehomeb’ sahil ch’oolej taawanq sa’ lix k’ab’a’ li Qaawa’, rik’in santil uq’ej, chi taqsinb’il chiru li Q’axal Taqenaq Xwankil;

20 Ut re naq maajun ak’a’ru tz’aj taakanab’aaq chi ok sa’ laa wochoch re xtz’ajninkil;

21 Ut jo’q’e te’q’etoq aatin laa tenamit, yalaq ani reheb’, sa’ junpaat taaruuq te’xjal xk’a’uxl ut te’sutq’iiq aawik’in, ut te’xtaw usilal sa’ laa wilob’aal, ut te’k’ojob’amanq wi’chik sa’ li osob’tesink li kak’ojob’ re taahoymanq sa’ xb’een chixjunileb’ li ate’oxloq’inq aawe sa’ laa wochoch.

22 Ut naqatz’aama aawe, at Santil Yuwa’b’ej, naq eb’ laa moos che’elq chaq sa’ li ochoch a’in chi kawresinb’il rik’in laa wankilal, re naq laa k’ab’a’ taawanq sa’ xb’eeneb’, ut laa loq’al chixsutameb’, ut k’eeb’ilaq xtaqlankileb’ laa aanjel chirixeb’;

23 Ut chalen sa’ li na’ajej a’in te’xk’am li esil q’axal nim ru ut nim xloq’al, sa’ li yaal, toj sa’ axmaril li ruchich’och’, re naq eb’ a’an te’xnaw naq a’in laa k’anjel, ut naq kak’e laa wuq’, re xtz’aqob’resinkil ru li k’a’ru kaye rik’in xtz’uumaleb’ re li profeet, chirix li roso’jikil kutan.

24 Naqatz’aama aawe, at Santil Yuwa’b’ej, naq chaxaqab’ li tenamit li te’loq’oninq, ut te’wanq xk’ab’a’eb’ ut xwanjikeb’ rik’in chaab’ilal sa’ laa wochoch a’in, toj sa’ chixjunil lix tasalil tenamit ut chiru li junelik q’e kutan;

25 Re naq maajun k’anjeleb’aal li ayiib’anb’il re xpleetinkileb’ taa’usaaq, re naq ani taab’ekoq re jun li bjul choq’ reheb’ taat’ane’q a’an chi sa’;

26 Re naq maajun molam chi maa’usilal taawanq xwankil chi wakliik ut chi anumtaak sa’ xb’eeneb’ laa tenamit li taak’eemanq wi’ laa bk’ab’a’ sa’ xb’eeneb’ sa’ li ochoch a’in;

27 Ut wi ani junaq chi tenamit taawakliiq chixpleetinkil li tenamit a’in, re naq lochb’ilaq aajosq’il chirixeb’;

28 Ut wi te’xsak’ li tenamit a’in taasak’eb’ a’an; tatpleetiq choq’ re laa tenamit jo’ kab’aanu sa’ xkutankil li pleet, re naq te’kole’q chaq sa’ ruq’eb’ chixjunileb’ li xik’ neke’ilok reheb’.

29 Naqatz’aama aawe, at Santil Yuwa’b’ej, naq taasacheb’ xna’leb’, ut taaxeb’esiheb’, ut naq taak’am chaq xxutaaneb’ ut xsachikeb’ xna’leb’ chixjunileb’ li ke’xjek’i chi najt li b’alaq’il esil, chiru li ruchich’och’, chirix laa moos malaj eb’ laa moos, wi ink’a’ te’xjal xk’a’uxleb’, naq taajultikamanq li evangelio li junelik nakana sa’ xxikeb’;

30 Ut naq chixjunil lix k’anjeleb’ taak’ame’q chi oso’k, ut taamesuuq chaq xb’aan li asaqb’ach, ut xb’aan li raqb’a-aatin li taataqla sa’ xb’eeneb’ sa’ laa josq’il, re naq taawanq xraqik li btik’ti’ik ut li yoob’ank aatin chirix laa tenamit.

31 Xb’aan naq laa’at nakanaw, at Qaawa’, naq eb’ laa moos maak’a’eb’ xmaak chawu sa’ xch’olob’ankil xyaalal laa k’ab’a’, xb’aan li ke’xnumsi wi’ li rahilal a’in.

32 Jo’kan ut, naqatz’aama chawu naq chiwanq qakolb’al chi tz’aqal ut chi yaalo’jenaq rub’el chaq li aiiqleb’ a’in;

33 Toq chaq a’an, at Qaawa’, toq chaq chixkuxeb’ laa moos, rik’in laa wankilal, re naq tooruuq chi wakliik sa’ xyi li tasal tenamit a’in ut taqab’aanu laa k’anjel.

34 At Jehova, chawuxtaana ru li tenamit a’in, ut rik’in naq chixjunileb’ li winq aneke’maakob’, chakuy li q’etok aatin re laa tenamit ut chisachmanq reetalil a’an chi junelik.

35 Lix ayulb’aleb’ laa k’anjelanel chitz’apmanq chaq sa’ xb’eeneb’ rik’in wankilal chalen chaq taqe’q.

36 Chitz’aqloq ru sa’ xb’eeneb’, jo’ sa’ xb’eeneb’ chaq sa’ xkutankil li Pentekostes; chihoymanq li maatan re li ajalanil aatinob’aal sa’ xb’een laa tenamit, a’aq ajwi’ li bjek’inb’il ru’uj aq’ej chanchan re ru xam, ut lix k’utb’al xyaalal.

37 Ut chinujob’resimanq laa wochoch, chanchan rik’in jun kawil iq’ li najub’ub’nak, rik’in laa aloq’al.

38 K’e sa’ xb’eeneb’ laa moos ali yaal nach’olob’aman chirix li sumwank, re naq jo’q’e te’elq ut te’xch’olob’ laa waatin, te’ruuq bchixtz’apb’al chaq li chaq’rab’, ut chixkawresinkil lix ch’ooleb’ laa santil paab’anel choq’ re chixjunil li raqb’a-aatin a’an li ok aawe chixtaqlankil, sa’ laa josq’il, sa’ xb’eeneb’ li wankeb’ sa’ li cruchich’och’, xb’aan li q’etok aatin ke’xb’aanu, re naq eb’ laa tenamit ink’a’ te’ch’inanq xch’ool sa’ xkutankil li ch’a’ajkilal.

39 Ut yalaq k’a’ru chi tenamit te’ok wi’ laa moos, ut li ani wankeb’ sa’ li tenamit a’an te’xk’ul li yaal te’xch’olob’, chiwanq laa tuqtuukilal ut laa kolb’a-ib’ sa’ xb’een li tenamit a’an, re te’ruuq chixch’utub’ankil chaq sa’ li tenamit a’an li tiikeb’ xch’ool, re te’ruuq chi chalk toj sa’ aSion, malaj sa’eb’ li roqechal, eb’ lix na’ajeb’ laa xaqab’ahom, rik’in li b’ich re sahil ch’oolejil li junelik nakana.

40 Ut toj reetal taatz’aqloq ru a’in, mit’ane’ laa raqb’a-aatin sa’ xb’een li tenamit a’an.

41 Ut yalaq k’a’ru chi tenamit te’ok wi’ laa moos, ut li ani wankeb’ sa’ li tenamit a’an moko neke’xk’ul ta li yaal ch’olob’anb’il xb’aaneb’ laa moos, ut eb’ laa moos te’xtijeb’ naq te’xkol rib’ chiru li po’jenaqil tasal tenamit a’in, chiwanq sa’ xb’een li tenamit a’an jo’ chanru li k’a’ru xaye rik’in xtz’uumaleb’ re laa profeet.

42 A’b’anan chakol chaq, at Jehova, naqatz’aama aawe, eb’ laa moos sa’ ruq’eb’ chaq, ut chach’ajob’resiheb’ chaq chirix lix kik’eleb’.

43 At Qaawa’, moko nasaho’ ta qach’ool rik’in xsachlijikeb’ li qech winqilal; nim xloq’aleb’ li araam chawu;

44 A’b’anan tento taatz’aqloq ru laa waatin. Tenq’aheb’ laa moos chixyeeb’al, chi tenq’anb’ileb’ xb’aan laa awusilal: Chi’uxq laa wajom, at Qaawa’, ut moko qajom ta laa’o.

45 Naqanaw naq xaye rik’in xtz’uumaleb’ re laa profeet li xuwajel k’a’aq re ru chirixeb’ laj maak, sa’ aroso’jikeb’ li kutan—naq taahoy chaq laa raqb’a-aatin, chi maak’a’aq xb’isb’al;

46 Jo’kan ut, at Qaawa’, chakoleb’ chaq laa tenamit chiru xnimal li rahilal reheb’ laj maak; k’e reheb’ laa moos naq te’xtz’ap chaq li chaq’rab’, ut te’xb’ak’ chaq li yaal ch’olob’anb’il, re naq kawresinb’ilaqeb’ chiru li kutan re k’atok.

47 Naqatz’aama aawe, at Santil Yuwa’b’ej, naq te’jultiko’q aawe li ani ke’alinasiik chaq xb’aaneb’ li wankeb’ sa’ li condado Jackson, Missouri, sa’ xch’och’il chaq li reechanihomeb’, ut chatoq chaq, at Qaawa’ li iiqleb’ a’in re ch’a’ajkilal li xk’ehe’ sa’ xb’eeneb’.

48 Laa’at nakanaw, at Qaawa’, naq xe’rahob’tesiik ut xe’tawasiik chi naab’al xb’aaneb’ li winq aj maak, ut li qach’ool anab’utun xrahil xb’aan xnimal li riiqeb’.

49 At Qaawa’, ajo’ najtil chik taakanab’ li tenamit a’in chixk’amb’al li ch’a’ajkilal a’in, ut lix yaab’eb’ li maak’a’eb’ xmaak reheb’ chi taqe’k sa’ laa xik, ut lix bkik’eleb’ chi taqe’k chaq re xch’olob’ankil li yaal chawu, ut ink’a’ taak’e xk’utunik li yaal ch’olob’anb’il aab’aan choq’ reheb’?

50 aChawuxtaanaheb’ ru, at Qaawa’, li maa’us aj ch’uut chi aj rahob’tesinel, li xe’alinasink re laa tenamit, re naq te’xkanab’ maq’ok, re naq te’xjal xk’a’uxl wi naru natawman li jalb’a-k’a’uxlej;

51 Wi b’an ink’a’ te’xb’aanu, t’usub’ laa tel, at Qaawa’, ut atoj rix li k’a’ru kaxaqab’ choq’ Sion choq’ re laa tenamit.

52 Ut wi ink’a’ naru chi jalan chik chan ru, re naq lix chaab’ilal laa tenamit ink’a’ taa’oso’q chawu, chilochmanq laa josq’il, ut chit’ane’q li xik’ nakaweek’a sa’ xb’eeneb’, re naq eb’ a’an te’lajq, lix xe’ileb’ jo’ ajwi’ li ruq’eb’, rub’el chaq choxa;

53 A’ut a’ yaal jo’ te’xjal xk’a’uxl, laa’at chaab’il aach’ool ut aj uxtaanat, ut taasutq’isi chaq laa josq’il naq tat-iloq chiru li rilob’aal li Yulb’il aab’aan.

54 Chawuxtaana ru, at Qaawa’, chixjunileb’ li tenamit re li ruchich’och’; chawuxtaanaheb’ ru laj taqlanel re li qach’och’; ut eb’ li jar raqal chi na’leb’ a’an, li ke’kole’ rix chi k’a’jo’ li chaab’ilal ut li tiikil aamej xb’aaneb’ li qayuwa’, a’an lix aNa’ xChaq’rab’il li qach’och’, chixaqab’amanq xwankil chi junelik.

55 Chijultiko’q aawe eb’ li rey, li awa’b’ej, li taqenaqeb’ xwankil, ut li ani xninqaleb’ ru re li ruchich’och’, ut chixjunileb’ li tenamit, ut eb’ li iglees, chixjunileb’ li neb’a’, li maak’a’eb’ wan re, ut li tawasinb’ileb’ re li ruchich’och’;

56 Re naq te’q’unob’resiiq li raam naq eb’ laa moos te’elq chaq sa’ laa wochoch, at Jehova, re xch’olob’ankil xyaalal laa k’ab’a’; re naq lix kawileb’ xjolom taa’eeleliq chaq chiru li ayaal, ut eb’ laa tenamit te’xtaw usilal sa’ rilob’aaleb’ chixjunil;

57 Re naq chixjunil lix maril li ruchich’och’ te’xnaw naq laa’o, laa moos axqab’i lix yaab’ aakux, ut naq laa’at xoohaataqla;

58 Re naq sa’ xyanqeb’ chaq chixjunileb’ a’in, eb’ laa moos, eb’ li ralal laj Jakob, te’ruuq chixch’utub’ankil li tiikeb’ xch’ool re xyiib’ankil jun santil tenamit choq’ re laa k’ab’a’, jo’ xataqla wi’ reheb’.

59 Naqatz’aama chawu naq chaxaqab’ choq’ re Sion jalaneb’ chik li aoqech rochb’een a’in li kaxaqab’, re naq lix bch’utub’ankil laa tenamit taatololnaq chi uub’ej rik’in nimla wankilal ut xnimal ru, re naq ctaak’ose’q ru laa k’anjel sa’ tiikilal.

60 Anajwan li aatin a’in, at Qaawa’, xqaye chawu, chirixeb’ li k’utb’esinb’il na’leb’ ut taqlahom li kak’e chaq qe laa’o, li k’eeb’ilo sa’ ajl rik’ineb’ laj aGentil.

61 A’b’an laa’at nakanaw naq wan xnimal aarahom choq’ reheb’ li ralal xk’ajol laj Jakob, li ke’wan chi jek’inb’il chiruheb’ li tzuul chiru k’iila kutan, sa’ jun kutan moymo ut aak’ab’ ru.

62 Jo’kan naq naqatz’aama aawe naq taawuxtaanaheb’ ru li ralal xk’ajol laj Jakob, re naq aJerusalen, chalen sa’ li hoonal a’in, taa’ok chi toje’k rix;

63 Ut li iiqleb’ re li moosil taa’ok chi toqe’k chaq chirix lix junkab’al laj aDavid;

64 Ut eb’ li ralal xk’ajol laj aJuda te’ok chi sutq’iik sa’eb’ li bch’och’ li kak’e re laj Abraham, lix yuwa’eb’.

65 Ut chak’e naq eb’ li arela’ laj Jakob, li ke’majewaak ut ke’sak’e’ xb’aan li q’etok aatin ke’xb’aanu, bte’jale’q chaq xch’ool rik’in li xulil ut li josq’il li wankeb’ wi’, toj sa’ xtz’aqalil li evangelio li junelik nakana;

66 Re naq te’xkanab’ lix k’anjeleb’aal re hoyok kik’, ut te’xkanab’ lix po’jikeb’ xch’ool.

67 Ut eb’ li rela’ laj aIsrael li jek’inb’ileb’, li alinasinb’ileb’ toj sa’ xmaril li ruchich’och’, che’k’ame’q chixnawb’al li yaal, chixpaab’ankil li Mesias, ut chi toje’k rix chiru li rahob’tesiik, ut chi saho’k sa’ xch’ooleb’ chawu.

68 At Qaawa’, chijultiko’q aawe laa moos, aj Jose Smith, alalb’ej, ut chixjunil li kitawasiik ut kirahob’tesiik wi’—chan ru naq aokenaq sa’ sumwank rik’in li bJehova, ut x’ok sa’ aatin aawik’in, at Nimla Dios re laj Jakob—ut li taqlahom li kak’e re, ut naq a’an anchal xch’ool naq xyal xq’e chixb’aanunkil li rajom aach’ool.

69 Chawuxtaana ru, at Qaawa’, li rixaqil ut eb’ lix kok’al, re naq te’taqsiiq xloq’al chiru laa wilob’aal, ut chakoleb’ rix rik’in laa wuq’ aj ch’olaninel.

70 Chawuxtaanaheb’ ru chixjunileb’ li awankeb’ chixk’atqeb’, re naq taajore’q lix kawilaleb’ lix jolom ut taamesuuq chaq chanchan rik’in b’uut’iha’; re naq te’jale’q xch’ool ut te’toje’q rix rochb’een Israel, ut te’xnaw naq laa’at li Dios.

71 Che’jultiko’q aawe, at Qaawa’, eb’ li awa’b’ej, chixjunileb’ ajwi’ li awa’b’ej re laa iglees, re naq laa nim uq’ tixtaqsiheb’ xloq’al, rochb’eeneb’ lix junkab’aleb’, ut li ani wankeb’ chixk’atqeb’, re naq k’uulanb’ilaqeb’ lix k’ab’a’ ut junelik jultikanb’ilaqeb’ chiru li junjunq tasal tenamit.

72 Chijultiko’q aawe chixjunil laa iglees, at Qaawa’, rochb’eeneb’ lix junkab’aleb’, ut chixjunileb’ li wankeb’ chixk’atqeb’, rochb’een chixjunil lix yaj ut li tawasinb’il reheb’, rochb’een chixjunileb’ li neb’a’ ut li tuulaneb’ re li ruchich’och’; re naq li aawa’b’ejihom, li kaxaqab’ chi maajun uq’ej xb’aanunk re, taa’ok choq’ jun nimla tzuul ut tixnujob’resi chixjunil li ruchich’och’;

73 Re naq laa iglees taa’elq chaq sa’ li yamyookil ch’och’ re q’ojyin, ut taalemtz’unq chaq chi chaq’al ru jo’ li apo, saqen ru jo’ li saq’e, ut xuwajel jo’ jun teep aj pleet li taqsinb’il li reetalil;

74 Ut taa’utz’u’ujimanq jo’ jun ixaqilb’ej choq’ re li kutan a’an naq laa’at taawisi chaq lix tz’apleb’ t’ikr li choxa, ut taak’eheb’ li tzuul chi auq’e’k chaq chiru laa wilob’aal, ut li bru taq’a chi taqsimank, ut li b’uq’ux aj na’ajej chi helmank; re naq laa loq’al tixnujob’resi li ruchich’och’;

75 Re naq jo’q’e taayaab’asimanq li trompeet choq’ reheb’ li kamenaq, atooxoke’q sa’ li choql re aak’ulb’al, re naq toowanq rajlal rik’in li Qaawa’;

76 Re naq saqaq ru li qaq’, re naq tiqib’anb’ilaqo rik’in li ab’aatal re tiikilal, chi wanq xxaq li kala’ sa’ quq’, ut bkoroon re loq’alil sa’ xb’een qajolom, ut taqaq’ol li csahil ch’oolejil chi junelik xb’aan chixjunil li drahilal xqak’ul.

77 At Qaawa’ Dios Nimajwal, choohaawab’i sa’ li qatz’aamahom a’in, ut chasume qu chalen chaq sa’ choxa, laa santil hilob’aal, b’ar k’ojk’ookat wi’ sa’ li nimajwal k’ojarib’aal, rik’in li aloq’alil, li nimank aawu, li wankilal, li taqenaqil, lix nimal metz’ew, li awa’b’ejil, li yaal, li tiik ruhil na’leb’, li raqb’a-aatin, li uxtaan, ut jun tz’aqalil li maak’a’ roso’jik, chi junelik wanjenaq ut junelik taawanq.

78 Choohaawab’i, choohaawab’i, Choohaawab’ihaq, at Qaawa’! Ut chasume ru li tz’aamahom a’in, ut chak’ulub’a li rosob’tesinkil li ochoch a’in choq’ aawe, lix k’anjel li quq’, li xqakab’la choq’ re laa k’ab’a’;

79 Ut jo’kan ajwi’ li iglees a’in, re xk’eeb’al laa k’ab’a’ sa’ xb’een. Ut choohaatenq’a rik’in lix wankil li Musiq’ej, re taqajunaji lix yaab’ qakux rik’ineb’ li alemtz’ ruhil anjel a’an li neke’lememnak chixsutam laa k’ojarib’aal, rik’in xjapb’al qe chixnimankil aawu, sa’ xb’ichankil Hosanna re li Dios ut li bKarneer!

80 Ut kanab’eb’ a’in, li yulb’ileb’ aab’aan, chi atiqib’amank rik’in kolb’a-ib’, ut eb’ laa santil paab’anel chixjapb’aleb’ re chi kaweb’ xyaab’ xkux xb’aan xsahileb’ xch’ool. Amen, ut Amen.