Tusitusiga Paia
Mataupu Faavae ma Feagaiga 108
Mea e Sii mai
Tusi Atoa (PDF)
Vaefaamatalaga

Hide Footnotes

Autu

Vaega 108

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Katelani, Ohaio, 26 Tesema 1835 (History of the Church, 2:345). O le vaega lenei na maua i le talosaga a Laimani Sherman, o lē na faauuina muamua o se faitaulaga sili ma se fitugafulu ma o lē na sau i le Perofeta ma se talosaga mo se faaaliga e faailoa mai ai lona tiute.

1–3, Ua faamagaloina Laimani Sherman i ana agasala; 4–5, O le a faitauina o ia faatasi ma toeaina taitai o le Ekalesia; 6–8, Ua valaaulia o ia e talai atu le talalelei ma faamalosi atu i ona uso.

1 E Moni ua faapea ona fetalai mai o le Alii ia te oe, laʼu auauna Laimani: Ua faamagaloina oe i au agasala, ona ua e usiusitai i lou sau i luga nei i le taeao nei e maua atu fautuaga mai ia te ia o lē ua Ou tofia.

2 O lea, ia tuu atu i lou agaga ia amapu e faatatau i lou tulaga faaleagaga, ma aua le toe tetee i loʼu leo.

3 Ma ia tulai i luga ma faaeteete atili atu mai lenei taimi i le tausiga o au tautoga, ia ua uma ona e faia ma faia, ma o le a faamanuiaina oe i faamanuiaga e matua silisili lava.

4 Faatalitali ma le onosai seia talo le aalofi sa o aʼu auauna, ona manatua lea o oe faatasi ma aʼu toeaina muamua, ma maua le aiā e ala i le faauuga faatasi ma le vaega e totoe o aʼu toeaina o e ua Ou filifilia.

5 Faauta, o le afolafolaga lenei a le Tamā ia te oe pe afai e te faamaoni pea.

6 Ma o le a faataunuuina i ou luga i le aso lena o le a e maua ai le aiā e atalai atu ai laʼu talalelei i soo se mea o le a Ou auina atu i ai oe, mai le taimi nei mai le taimi lena.

7 O lea, ia afaamalosi atu i ou uso i au talanoaga uma, i au tatalo uma, i au apoapoaiga uma, ma i au mea uma e fai.

8 Ma faauta, ma tagai, ua Ou faatasi ma oe e faamanuia oe ma alaveai oe e faavavau. Amene.