წმინდა წერილი
მოძღვრება და აღთქმები 101


ნაწილი 101

წინასწარმეტყველ ჯოზეფ სმითის მიერ მიღებული გამოცხადება კირტლანდი, ოჰაიო, 16 და 17 დეკემბერი, 1833 წ. ამ დროს წმინდანები, რომლებიც შეკრებილნი იყვნენ მისურიში, განიცდიდნენ ძლიერ დევნას. ბრბომ ისინი გამოაძევა საკუთარი სახლებიდან ჯექსონის ოლქში და ზოგი წმინდანი შეეცადა, დასახლებულიყო ვან ბურენის, ლაფაიეტისა და რეის ოლქებშიებში, მაგრამ იქაც დევნიდნენ მათ. წმინდანთა მთავარი ჯგუფი იმ დროს იმყოფებოდა მისურის ქლეის ოლქში. ეკლესიის წევრებს მრავალჯერ დაემუქრნენ სიკვდილით. წმინდანებმა ჯექსონის ოლქში დაკარგეს საყოფაცხოვრებო ავეჯი, ტანსაცმელი, პირუტყვი და სხვა პირადი ქონება; მათ გაუნადგურეს მრავალი ნათესი.

1–8, წმინდანები ისჯებიან და იტანჯებიან თავიანთი შეცოდებების გამო; 9–15, ღვთის გულისწყრომა დაატყდება ერებს, მაგრამ მისი ხალხი იქნება შეკრებილი და მიიღებს ნუგეშს; 16–21, დაფუძნდება სიონი და მისი პალოები; 22–31, განმარტებულია ცხოვრების პირობები ათასწლეულის ჟამს; 32–42, წმინდანები იმჟამად იქნებიან კურთხეულნი და დაჯილდოებულნი; 43–62, იგავი აზნაურსა და ზეთისხილის ხეებზე მიანიშნებს სიონის უბედურებებზე და მის საბოლოო გამოსყიდვაზე; 63–75, წმინდანებმა უნდა გააგრძელონ ერთად შეკრება; 76–80, უფალმა დააფუძნა შეერთებული შტატების კონსტიტუცია; 81–101, ქალსა და უსამართლო მოსამართლეზე იგავის შესაბამისად, წმინდანებმა დაჟინებით უნდა მოითხოვონ ზარალის ანაზღაურება.

1 ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენი ძმების შესახებ, რომლებსაც ტანჯავდნენ და დევნიდნენ და აძევებდნენ თავიანთი მემკვიდრეობის მიწიდან –

2 მე, უფალმა, დავუშვი, რომ მათზე მოვლენილიყო ტანჯვა, რომლითაც დაიტანჯნენ თავიანთი ცოდვების შესაბამისად;

3 მიუხედავად ამისა, მათ ჩემიანებად ვცნობ და იქნებიან ჩემიანნი იმ დღეს, როდესაც მოვალ ჩემი ძვირფასეულობების მოსაგროვებლად.

4 ამიტომ, ისინი უნდა დაისაჯონ და გამოიცადონ, როგორც აბრაამი, რომელსაც ებრძანა თავისი მხოლოდშობილი შვილის შეწირვა.

5 ვინაიდან, რომლებიც ვერ გაუძლებენ სასჯელს და უარმყოფენ, ვერ იქნებიან განწმენდილნი.

6 აჰა, გეუბნებით: მათ შორის იყო კამათი და განხეთქილება, შური და დაპირისპირება, ავხორცი და ხარბი სურვილები; ამიტომ, ყოველივე ამით მათ წაბილწეს თავიანთი მემკვიდრეობა.

7 არ ჩქარობდნენ ყურის დაგდებას უფლის, თავიანთი ღმერთის, ხმისთვის; ამიტომ, უფალი, მათი ღმერთი, არ ჩქარობს, შეისმინოს მათი ლოცვები, რათა უპასუხოს მათ მათივე უბედურების დღეს.

8 მშვიდობის ჟამს დაუდევრად ეპყრობოდნენ ჩემს რჩევას, მაგრამ თავიანთი გაჭირვების ჟამს ხელის ცეცებით მეძებენ.

9 ჭეშმარიტად გეუბნებით: მიუხედავად მათი ცოდვებისა, ჩემი წიაღი სავსეა მათ მიმართ სიბრალულით. სრულიად არ განვდევნი მათ; და მძვინვარების დღეს გავიხსენებ მოწყალებას.

10 დავიფიცე და არის ნაბრძანები წინანდელი ბრძანებით, რომელიც მოგეცით, რომ დავუშვებ, ჩემი გულისწყრომის მახვილი დაეცეს ჩემი ხალხის გამო; და როგორც ვთქვი, ისე იქნება.

11 ჩემი გულისწყრომა მალე გადმოიღვრება უზომოდ ყოველ ერზე; და ამას ვიზამ, როდესაც სავსე იქნება მათი უსამართლობის ფიალა.

12 და იმ დღეს ყოველი, ვინც იქნება საგუშაგო კოშკზე ანუ სხვა სიტყვებით, მთელი ჩემი ისრაელი, გადარჩება.

13 და ისინი, რომლებიც გაფანტულნი იყვნენ, იქნებიან შეკრებილნი.

14 და ყოველი, ვინც გლოვობდა, იქნება მიიღებს ნუგეშს.

15 და ყოველი, ვინც ჩემი სახელისთვის სიცოცხლე შეწირა, იქნება გვირგვინ დადგმული.

16 ამიტომ, დაე, თქვენი გულები იყოს დამშვიდებული სიონის გამო; ვინაიდან, ჩემს ხელშია ყოველი ხორციელი; იყავით წყნარად და იცოდეთ, რომ მე ვარ ღმერთი.

17 სიონი არ დაიძრება თავისი ადგილიდან იმისდა მიუხედავად, რომ მისი შვილები არიან გაფანტულნი.

18 ისინი, რომლებიც დარჩებიან და არიან გულით სუფთანი, მოვლენ და თავიანთ მემკვიდრეობას დაუბრუნდებიან, – ისინი და მათი შვილები, მარადიული სიხარულის გალობით, რათა აღაშენონ სიონის გაპარტახებული ადგილები –

19 და ყოველივე ეს, რათა აღსრულდეს წინასწარმეტყველთა წინასწარმეტყველებანი.

20 და აჰა, არ არის მონიშნული სხვა ადგილი, გარდა იმისა, რომელიც მოვნიშნე; არც იქნება რომელიმე სხვა ადგილი მონიშნული, გარდა იმისა, რომელიც მოვნიშნე, ჩემს წმინდანთა შეკრების საქმისთვის –

21 სანამ არ დადგება დღე, როდესაც მათთვის აღარ იქნება ადგილი; და შემდეგ მაქვს სხვა ადგილები, რომლებსაც მათთვის მოვნიშნავ; და მათ ვუბოძებ პალოებს, სიონის რიდესთვის ანუ სიმტკიცისთვის.

22 აჰა, ეს არის ჩემი ნება, რომ ყოველი, ვინც მოუხმობს ჩემს სახელს და მეთაყვანება ჩემი მარადიული სახარების შესაბამისად, ერთად უნდა შეიკრიბოს და დადგეს წმინდა ადგილებზე;

23 და მოემზადოს მომავალი გამოცხადებისთვის, როდესაც ჩემს კარავში ჩემს ტაძარს გადაფარებული საბურველი, რომელიც ფარავს დედამიწას, აეხდება და ყოველი ხორციელი ერთად მიხილავს.

24 და ყოველი ხრწნადი, ადამიანი თუ მინდვრის მხეცი, ცის ფრინველი თუ ზღვის თევზი, რაც არის დედამიწის პირზე – დაიწვება;

25 და ასევე სტიქია დადნება მხურვალე სიცხისგან; და ყოველივე გახდება ახალი, რათა ცოდნა ჩემი და ბრწყინვალება იყოს მთელ დედამიწაზე.

26 და იმ დღეს ადამიანის მტრობა და მტრობა ცხოველებისა, დიახ, მტრობა ყოველივე ხორციელისა, შეწყდება ჩემ წინაშე.

27 და იმ დღეს, რაც არ უნდა ითხოვოს ნებისმიერმა ადამიანმა, ის მას ებოძება.

28 და იმ დღეს ეშმაკს არ ექნება ძალა, აცდუნოს რომელიმე ადამიანი.

29 და არ იქნება მწუხარება, ვინაიდან არ იქნება სიკვდილი.

30 და იმ დღეს არ გარდაიცვლება ჩვილი, სანამ არ მოხუცდება; და ცხოვრება მისი იქნება, როგორც ხის წლოვანება;

31 და როდესაც იგი გარდაიცვლება, არ განისვენებს ანუ არ დარჩება მიწაში, არამედ გარდაიქმნება თვალის დახამხამებაში და აყვანილ იქნება ზეცაში და მისი განსასვენებელი იქნება ბრწყინვალე.

32 დიახ, ჭეშმარიტად გეუბნებით: იმ დღეს, როდესაც უფალი მოვა, იგი გაამხელს ყოველივეს –

33 რაც მოხდა და რაც ფარულია, რაც არცერთმა ადამიანმა არ იცოდა, რაც ეხება დედამიწას, რითაც ის შეიქმნა და მის დანიშნულებასა და მიზანს –

34 რაც ყველაზე ძვირფასია, რაც არის ზევით და რაც არის ქვევით, რაც არის მიწაში, მიწაზე და ზეცაში.

35 და ყოველი, ვინც დევნისგან იტანჯება ჩემი სახელისთვის და გაძლებს რწმენით ბოლომდე, თუნდაც მოუწოდონ ჩემი გულისთვის სიცოცხლის დათმობა, იგემებს მთელი ამ ბრწყინვალებისგან.

36 ამიტომ, ნუ გეშინიათ სიკვდილისაც კი; ვინაიდან, ამქვეყნად თქვენი სიხარული არ არის სავსე, მაგრამ თქვენი სიხარული ჩემშია სავსე.

37 ამიტომ, ნუ იზრუნებთ სხეულზე, ნურც სხეულის სიცოცხლეზე; არამედ იზრუნეთ სულზე და სულის სიცოცხლეზე.

38 და ყოველთვის ეძიეთ უფლის სახე, რათა მოთმინებაში მოიპოვოთ სული და გექნებათ მარადიული სიცოცხლე.

39 როდესაც ადამიანები მოწოდებულნი არიან ჩემი მარადიული სახარებისთვის და აღთქმას დებენ მარადიული აღთქმით, ისინი ითვლებიან მიწის მარილად და ადამიანთა გადამრჩენლებად;

40 ისინი მოწოდებულნი არიან, იყვნენ ადამიანთა გადამრჩენლები, ამიტომ ეს მიწის მარილი თუ გამტკნარდა, აჰა, იმიერიდან აღარაფრად ივარგებს, მხოლოდ გარეთ უნდა გადაიყაროს კაცთაგან გასათელად.

41 აჰა, ამაშია სიბრძნე სიონის შვილების შესახებ, მრავალზე, მაგრამ არა ყველაზე; ისინი სცნეს დამნაშავეებად და ამიტომ განკიცხულ უნდა იქნენ –

42 ვინც თავს იმაღლებს – დამდაბლდება და ვინც თავს იმდაბლებს – ამაღლდება.

43 და ახლა, მოგიყვებით იგავს, რათა იცოდეთ ჩემი ნება სიონის გამოსყიდვის შესახებ.

44 ერთი აზნაური ფლობდა მიწის ნაკვეთს, ძალზედ გამორჩეულს და მან უთხრა მსახურებს: წადით ჩემს ვენახში, ამ ძალზედ გამორჩეულ ნაკვეთზე და თორმეტი ზეთისხილის ხე დარგეთ;

45 და დააყენეთ გუშაგები ხეების გარშემო და ააგეთ კოშკი, რომლიდანაც შეიძლება ირგვლივ მდებარე მიწაზე ზემოდან ყურება, რათა კოშკზე იგუშაგოთ, რომ ვერ მოტეხონ ჩემი ზეთისხილის ხეები, როდესაც მტერი მოვა გასაძარცვად და ჩემი ვენახის ნაყოფის წასაღებად.

46 ახლა, აზნაურის მსახურები წავიდნენ და მოიქცნენ ისე, როგორც ბატონმა უბძანა; და დარგეს ზეთისხილის ხეები და ააგეს მესერი გარშემო, დააყენეს გუშაგები და დაიწყეს კოშკის შენება.

47 და როდესაც ჯერ კიდევ საძირკველს უყრიდნენ, ერთმანეთში დაიწყეს ბჭობა: ამბობდნენ რა ერთმანეთში, რისთვის სჭირდება ჩემს ბატონს ეს კოშკი?

48 და ერთმანეთში დიდხანს ბჭობდნენ სიტყვებით: რისთვის სჭირდება ჩემს ბატონს ეს კოშკი, ხედავს რა, რომ ეს მშვიდობიანი დროა?

49 ხომ არ მივცეთ ეს ფული მოვაჭრეებს? ვინაიდან, არ არის საჭირო ყოველივე ეს.

50 და სანამ ერთმანეთში კამათობდნენ, ძალზედ გაზარმაცდნენ და ყური არ დაუგდეს თავიანთი ბატონის ბრძანებას.

51 და მტერი ღამით მოვიდა და მესერი დაამტვრია; აზნაურის მსახურები ადგნენ, შეშინდნენ და გაიქცნენ; და მტერმა გაანადგურა მათი ნაშრომი და დაამტვრია ზეთისხილის ხეები.

52 ახლა, აჰა, აზნაურმა, ვენახის ბატონმა, მოუხმო მსახურებს და უთხრა: რატომ? რა არის ამ დიდი სიბოროტის მიზეზი?

53 ნუთუ არ უნდა გაგეკეთებინათ ისე, როგორც გიბრძანეთ – მას შემდეგ, რაც ვენახს დარგავდით, გარშემო მესერს შემოავლებდით და მის კედლებზე გუშაგებს დააყენებდით – ასევე კოშკი უნდა აგეგოთ, ზედ გუშაგი დაგეყენებინათ და ედარაჯა მას ჩემი ვენახისთვის და არ დაეძინა, რომ მტერი თავს არ დაგსხმოდათ?

54 და აჰა, გუშაგი კოშკზე შენიშნავდა მტერს, სანამ ის ჯერ შორს იქნებოდა, თქვენ შეძლებდით მომზადებას და მტერს არ მოუშვებდით მესერის დასანგრევად და დაიცავდით ჩემს ვენახს დამანგრევლისგან.

55 და ვენახის ბატონმა ერთ-ერთ თავის მსახურს უთხრა: წადი და შეკრიბე დანარჩენი მსახურები და მთელი ჩემი სახლის ძალები, რომლებიც არიან ჩემი მებრძოლნი, ახალგაზრდა მამაკაცები და ისინი, რომლებიც შუახნისანი არიან, ასევე მსახურები, რომლებიც არიან ჩემი სახლის ძალა, გარდა მათი, რომლებსაც დარჩენა ვუბრძანე;

56 და მაშინათვე წადით ჩემი ვენახის მიწაზე და აღადგინეთ ჩემი ვენახი; ვინაიდან ის ჩემია; მე ის ჩემი ფულით შევიძინე.

57 ამიტომ, მაშინვე წადით ჩემს მიწაზე; დაანგრიეთ ჩემი მტრების კედლები, მათი კოშკები დაამხეთ და გაფანტეთ მათი გუშაგები.

58 და როგორც კი ისინი ერთად შეიკრიბებიან თქვენ წინააღმდეგ, ჩემი შური იძიეთ მტრებზე, რათა შევძლო ჩემი სახლის ნარჩენით მოსვლა და მიწის დაუფლება.

59 და მსახურმა უთხრა თავის ბატონს: როდის იქნება ყოველივე ეს?

60 და მან უთხრა მსახურს: როდესაც ვისურვებ; მაშინვე წადით და გააკეთეთ ყოველივე ის, რაც გიბრძანეთ;

61 და ეს იქნება ჩემი ბეჭედი და კურთხევა შენზე – ერთგულო და ბრძენო ზედამხედველო ჩემს სახლში, ჩემი სასუფევლის მმართველო.

62 და მისი მსახური მაშინვე წავიდა და გააკეთა ყოველივე, რაც ბატონმა უბრძანა; და მრავალი დღის შემდეგ ყოველივე აღსრულდა.

63 და კვლავ, ჭეშმარიტად გეუბნებით: დაგანახებთ ჩემს სიბრძნეს ყოველი ეკლესიის მეურვეობის მიმართებაში, თუ რამდენად სურთ, თავიანთი ხსნისთვის გაძღოლილ იქნენ მართალი და სწორი გზით –

64 რათა გაგრძელდეს მუშაობა ჩემს წმინდანთა შესაკრებად, რომ შევძლო ჩემი სახელით მათი აღშენება წმინდა ადგილებზე; ვინაიდან, დადგა მოსავლის აღების დრო და ჩემი სიტყვა უნდა აღსრულდეს.

65 ამიტომ, უნდა შევკრიბო ჩემი ხალხი შესაბამისად იგავისა ხორბალსა და ცერცვილზე, რათა ხორბალი ბეღელში იქნეს დაცული მარადიული სიცოცხლის მოსაპოვებლად და ცელესტიალური დიდების გვირგვინის დასადგმელად, როდესაც მოვალ მამის სასუფეველში, რათა დავაჯილდოვო ყოველი ადამიანი თავისი საქმეების შესაბამისად;

66 როდესაც ცერცვილი შეიკვრება კონებად და კონები ძლიერად შეიკვრება, რათა დაიწვას უქრობელ ცეცხლში.

67 ამიტომ, ბრძანებას ვაძლევ ეკლესიის ყოველ მეურვეობას, გააგრძელონ შეკრება ჩემ მიერ დანიშნულ ადგილებზე.

68 ამისდა მიუხედავად, როგორც გითხარით წინანდელ ბრძანებაში, დაე, თქვენი შეკრება ნუ იქნება ნურც ნაჩქარევი და ნურც ნაუცბადევი; მაგრამ ყოველივე მომზადებული იყოს თქვენ წინაშე.

69 და იმისთვის, რომ ყოველივე მზად იყოს თქვენ წინაშე, დაიცავით ბრძანება, რომელიც მოგეცით ყოველივე ამის შესახებ –

70 რომელიც ამბობს ანუ ასწავლის, შეიძინოთ ფულით ყოველი მიწა, რომლის ყიდვაც შესაძლებელია ფულით, მიწის იმ მიდამოების გარშემო, რომელიც მე სიონის მიწად დავნიშნე, ჩემის წმინდანების შეკრების დასწყებისთვის;

71 ყოველი მიწა, რომლის ყიდვაც შესაძლებელია ჯექსონის ოლქში და გარშემო ოლქებში და დანარჩენი ჩემს ხელში დატოვეთ.

72 ახლა, ჭეშმარიტად გეუბნებით: დაე, ეკლესიის ყოველმა მეურვეობამ შეკრიბოს ფული; დაე, ყოველივე ეს გაკეთდეს თავის დროზე, მაგრამ არა ნაჩქარევად; და დარწმუნდით, რომ ყოველივე ეს მომზადდება თქვენ წინაშე.

73 დაე, ღირსეული ადამიანები დაინიშნონ, ბრძენი ადამიანები და გააგზავნეთ ისინი ამ მიწების შესაძენად.

74 და ეკლესიის მეურვეობები აღმოსავლეთ ოლქებში, როდესაც ისინი აშენდება, თუ ყურს დაუგდებენ ამ რჩევას, შეძლებენ მიწების ერთად შეძენას და მათზედ შეკრებას; და ამგვარად, შეძლებენ სიონის დაფუძნებას.

75 ამჟამადაც, უკვე საკმარისია დანაზოგი, დიახ, უხვადაც, რათა გამოისყიდონ სიონი და აღაშენონ მისი გაპარტახებული ადგილები, რათა აღარ იყოს ისინი დანგრეული, თუკი ეკლესიის მეურვეობები, რომლებიც საკუთარ თავს უწოდებენ ჩემს სახელს, მზად არიან, ყური დაუგდონ ჩემს ხმას.

76 და კვლავ გეუბნებით: რომლებიც გაფანტულ იქნენ მტრების მიერ, ჩემი ნებაა, გააგრძელონ ზარალის ანაზღაურებისა და ქონების გამოსყიდვის მოთხოვნა მათი ხელიდან, რომელნიც თქვენს მმართველად და ხელისუფლად არიან დანიშნულნი –

77 ხალხის კანონებისა და კონსტიტუციის შესაბამისად, რომელიც დავუშვი, დაფუძნებულიყო და უნდა შენარჩუნდეს ყოველი ხორციელის უფლებებისთვის და დასაცავად, მართალი და წმინდა პრინციპების შესაბამისად;

78 რათა ყოველმა ადამიანმა იმოქმედოს მომავლის მოძღვრებისა და პრინციპების მიხედვით, თავისუფალი ნების ზნეობის შესაბამისად, რომელიც მათ ვუბოძე, რათა ყოველი ადამიანი განკითხვის დღეს პასუხისმგებელი იყოს საკუთარი ცოდვებისთვის.

79 ამიტომ, ეს არ არის სამართლიანი, რომ ერთი ადამიანი იყოს მეორეს მონობაში.

80 და ამ მიზნით დავაწესე ამ ქვეყნის კონსტიტუცია, ბრძენი ადამიანების ხელით, რომელნიც სწორედ ამ მიზნისთვის ავამაღლე და სისხლისღვრით მიწა გამოვისყიდე.

81 ახლა, რას შევადარებ სიონის შვილებს? მე მათ შევადარებ იგავს ქალსა და უსამართლო მოსამართლეზე; ვინაიდან, ადამიანებმა ყოველთვის უნდა ილოცონ და არ დასუსტდნენ; იგავი, რომელიც მოგვითხრობს –

82 ქალაქში იყო ერთი მოსამართლე, რომელსაც არც ღმერთის ეშინოდა და არც ადამიანს სცემდა პატივს.

83 და იმ ქალაქში იყო ქვრივი ქალი და იგი მივიდა მასთან სიტყვებით: იძიე შური ჩემს მტერზე.

84 მოსამართლეს გარკვეული დროის განმავლობაში ეს არ სურდა, მაგრამ შემდეგ თავისთვის თქვა: მე არც ღმერთის მეშინია და არც ადამიანს ვცემ პატივს, მაგრამ რადგან ეს ქვრივი არ მასვენებს, ვიძიებ მისთვის შურს და ის გამუდმებით აღარ ივლის აქ და აღარ შემაწუხებს.

85 ამას შევადარებ სიონის შვილებს.

86 დაე, მათ ითხოვონ დაჟინებით მოსამართლის ფეხებში ჩავარდნით;

87 და თუ იგი ყურს არ დაუგდებს, დაე, მათ ითხოვონ დაჟინებით სახელმწიფო მმართველთან ფეხებში ჩავარდნით;

88 და სახელმწიფო მმართველი თუ ყურს არ დაუგდებს, დაე, მათ ითხოვონ დაჟინებით პრეზიდენტთან ფეხებში ჩავარდნით;

89 და პრეზიდენტი თუ ყურს არ დაუგდებს მათ, მაშინ ადგება უფალი, გამოვა თავისი სამალავი ადგილიდან და რისხვით შეაჭირვებს ერს;

90 და თავის ცეცხლოვან წყენაში და მძვინვარე გულისწყრომით, მისთვის შესაფერის დროს, მოკვეთს იმ ბოროტ, ურწმუნო და უსამართლო ხელისუფალთ და საზღაურს მიუზღავს მათ ფარისეველთა და ურწმუნოთა შორის;

91 გარესკნელ ბნელეთში, სადაც ტირილია და კვნესა და კბილების ღრჭენა.

92 ამიტომ ილოცეთ, რათა გაეხსნათ ყურები თქვენს ღაღადზე, რათა ვიყო მოწყალე მათ მიმართ, რათა ყოველივე ეს თავს არ დაატყდეთ.

93 რაც გითხარით უნდა ახდეს, რათა ყოველი ადამიანი დარჩეს გამართლების გარეშე;

94 რათა ბრძენმა ადამიანებმა და მმართველებმა მოისმინონ და ჩაწვდნენ იმას, რაზეც მათ არასდროს უფიქრიათ;

95 რათა დავიწყო ჩემი საქმის კეთება – ჩემი არაჩვეულებრივი საქმე – და შევასრულო ჩემი სამუშაო, ჩემი არაჩვეულებრივი სამუშაო, რათა ადამიანმა განასხვავოს სამართლიანი ბოროტისგან, – ამბობს თქვენი ღმერთი.

96 და კვლავ გეუბნებით, რომ ეს არის ჩემი ბრძანებისა და ნების წინააღმდეგ, რომ ჩემმა მსახურმა, სიდნეი გილბერტმა, მტრებს ხელში ჩაუგდოს ჩემი საცავი, რომელიც ჩემი ხალხისთვის არის დანიშნული.

97 დაე, ის, რაც დავნიშნე, არ გახდეს ჩემი მტრების მიერ წაბილწული მათი ნებართვით, რომლებიც საკუთარ თავს ჩემს სახელს უწოდებენ;

98 რადგან ეს არის ძალზედ მძიმე და სამწუხარო ცოდვა ჩემი და ჩემი ხალხის წინააღმდეგ, შედეგად ყოველივე იმისა, რაც მე ვბრძანე და რაც ერებს მალე უნდა თავს დაატყდეს.

99 ამიტომ, ეს არის ჩემი ნება, რომ ჩემმა ხალხმა მოითხოვოს და არ დათმოს უფლება იმაზე, რაც მათ დავუნიშნე, იმისდა მიუხედავად, რომ მათ არ მისცემენ იქ ცხოვრების უფლებას.

100 ამისდა მიუხედავად, არ ვამბობ, რომ ისინი იქ არ იცხოვრებენ; ვინაიდან, თუ მოიტანენ ჩემი სასუფევლის შესაბამის ნაყოფსა და ნაშრომს, ისინი იქ იცხოვრებენ.

101 ისინი ააშენებენ და სხვა ვერ დაიმკვიდრებს მას; ისინი გააშენებენ ვენახს და იგემებენ მის ნაყოფს. სწორედ ასე. ამინ.

ამობეჭდვა