Mosija 5
prethodno sljedeće

Poglavlje 5

Sveci postaju sinovi i kćeri Kristove po vjeri — Oni se tada nazivaju imenom Kristovim — Kralj Benjamin ih usrdno potiče da budu postojani i nepokolebljivi u dobrim djelima. Oko 124. pr. Kr.

1 I tad se dogodi, nakon što kralj Benjamin tako govoraše narodu svojemu, on odasla među njih, želeći doznati od naroda svojega vjeruje li riječima koje im bijaše izgovorio.

2 I oni svi povikaše uglas, govoreći: Da, vjerujemo svim riječima koje nam ti izgovori; i također, znademo o sigurnosti i istinitosti njihovoj zbog Duha Gospoda Svemogućega, koji izvede snažnu apromjenu u nama, odnosno u srcima našim, te nemamo više sklonosti činiti bzlo, već činiti dobro neprestance.

3 A i mi sami, po beskonačnoj dobroti Božjoj i očitovanjima Duha njegova, imamo velika saznanja o onome što će doći; i kad bi bilo prikladno, mogli bismo prorokovati o svemu.

4 A vjera što je imasmo gledom na ono što nam kralj naš izreče, ona je ta koja nas privede k toj velikoj spoznaji, zbog koje se radujemo tako silno velikom radošću.

5 I voljni smo ući u asavez s Bogom našim da činimo volju njegovu, i da ćemo biti poslušni zapovijedima njegovim u svemu što će nam on zapovjediti, kroz sav ostatak dana naših, da ne bismo navukli na sebe bbeskrajnu muku, kao što reče canđeo, da ne bismo pili iz pehara gnjeva Božjega.

6 I evo, to su riječi što ih kralj Benjamin željaše od njih; i zato im reče: Vi izrekoste riječi koje ja željah; a savez što ga sklopiste pravedan je savez.

7 I evo, zbog saveza što ga sklopiste bit ćete nazvani adjecom Kristovom, sinovima njegovim i kćerima njegovim; jer gle, danas vas on duhovno brodi; jer kažete da su csrca vaša izmijenjena vjerom u ime njegovo; stoga, drođeni ste od njega i postadoste esinovi njegovi i kćeri njegove.

8 I pod tom ste glavom aoslobođeni, i nema bdruge glave po kojoj možete biti oslobođeni. Nema drugog cimena danog po kojemu spasenje dolazi; zato, htio bih da dpreuzmete na sebe ime Kristovo, svi vi koji uđoste u savez s Bogom da ćete biti poslušni do svršetka života svojega.

9 I dogodit će se, tko god učini to naći će se zdesna Bogu, jer će znati ime kojim se naziva; jer će se nazivati imenom Kristovim.

10 I evo dogodit će se, tko god ne preuzme na sebe ime Kristovo mora biti nazvan nekim adrugim imenom; zato se nalazi bslijeva Bogu.

11 I također, htio bih da se sjetite da je to aime za koje vam rekoh da ću vam ga dati što nikad neće biti izbrisano, osim da to bude zbog prijestupa; zato pripazite da ne prestupite, da ime ne bi bilo izbrisano iz srdaca vaših.

12 Kažem vam, htio bih da se sjetite azadržati ime uvijek zapisano u srcima svojim, tako da se ne nađete slijeva Bogu, već da čujete i prepoznate glas kojim ćete biti nazvani, a također i ime kojim će vas on nazvati.

13 Jer kako čovjek može apoznavati gospodara kojemu nije služio, i koji mu je stran, i koji je daleko od misli i nakana srca njegova?

14 I opet, uzima li čovjek magarca što pripada susjedu njegovu i zadržava li ga? Kažem vam: Ne; on čak neće dopustiti da se hrani među stadima njegovim, već će ga otjerati i izbaciti van. Kažem vam da će upravo tako biti među vama, ne budete li znali ime kojim ste nazvani.

15 Zato, htio bih da budete postojani i nepokolebljivi, uvijek obilujući dobrim djelima, da vas Krist, Gospod Bog Svemogući, može azapečatiti kao svoje, da možete biti dovedeni u nebo, da biste mogli imati vječno spasenje i vječni život, po mudrosti, i moći, i pravdi, i milosrđu onoga koji bstvori sve, na nebu i na zemlji, koji je Bog nad svime. Amen.