Μωσία 5

Κεφάλαιο 5

Οι Άγιοι γίνονται υιοί και θυγατέρες του Χριστού μέσω της πίστης τους. Τότε ονομάζονται με το όνομα του Χριστού. Ο βασιλιάς Βενιαμίν τους παρακινεί να είναι σταθεροί και ακλόνητοι στα αγαθά έργα. Περίπου το 124 π.Χ.

1 Και τώρα, συνέβη ώστε όταν ο βασιλιάς Βενιαμίν μίλησε κατ’ αυτόν τον τρόπο στον λαό του, έστειλε ανάμεσά τους, επιθυμώντας να μάθει αν ο λαός του πίστευε τα λόγια που τους είχε πει.

2 Και όλοι φώναξαν με μια φωνή, λέγοντας: Ναι, πιστεύουμε όλα τα λόγια που μας είπες. Και επίσης ξέρουμε ότι είναι σωστά και αληθινά, χάρη στο Πνεύμα του Κυρίου του Παντοδύναμου το οποίο κατηργάσθη μεγάλη αλλαγή μέσα μας, δηλαδή στην καρδιά μας, ώστε δεν έχουμε πια τάση να κάνουμε τίποτα πονηρό, αλλά να κάνουμε το καλό συνεχώς.

3 Και εμείς οι ίδιοι, επίσης, μέσω της απέραντης καλοσύνης του Θεού και των εκδηλώσεων του Πνεύματός του, βλέπουμε καθαρά εκείνα που πρόκειται να συμβούν. Και αν χρειαζόταν θα μπορούσαμε να προφητεύουμε για τα πάντα.

4 Και είναι η πίστη την οποία έχουμε γι’ αυτά που μας μίλησε ο βασιλιάς μας, η οποία μας έφερε σε αυτήν τη μεγάλη γνώση, με την οποία αγαλλιούμε με τόσο υπερβολικά μεγάλη χαρά.

5 Και είμαστε πρόθυμοι να συνάψουμε διαθήκη με τον Θεό μας για να κάνουμε το θέλημά του και να είμαστε υπάκουοι στις εντολές του για όλα όσα θα μας προστάξει, σε όλες τις υπόλοιπες ημέρες μας, ώστε να μην επιφέρουμε επάνω μας ατελείωτη τυραννία, όπως είχε ειπωθεί από τον άγγελο, ώστε να μην πιούμε από το ποτήρι της οργής του Θεού.

6 Και τώρα, αυτά είναι τα λόγια που ο βασιλιάς Βενιαμίν επιθυμούσε από αυτούς, και γι’ αυτό τους είπε: Έχετε πει τα λόγια που επιθυμούσα. Και η διαθήκη που έχετε συνάψει είναι ενάρετη διαθήκη.

7 Τώρα λοιπόν, εξαιτίας της διαθήκης την οποία έχετε συνάψει, θα ονομάζεστε τέκνα του Χριστού, υιοί του και θυγατέρες του. Επειδή, ιδού, αυτήν την ημέρα σάς αναγέννησε πνευματικά· επειδή λέτε ότι η καρδιά σας άλλαξε μέσω της πίστης σας προς το όνομά του. Γι’ αυτό, γεννηθήκατε από αυτόν και έχετε γίνει υιοί του και θυγατέρες του.

8 Και υπό αυτήν την κεφαλή γίνεστε ελεύθεροι, και δεν υπάρχει καμία άλλη κεφαλή με την οποία να μπορέσετε να γίνετε ελεύθεροι. Δεν υπάρχει κανένα άλλο όνομα που να έχει δοθεί, με το οποίο να επέλθει σωτηρία. Γι’ αυτό, θα ήθελα να πάρετε επάνω σας το όνομα του Χριστού, όλοι εσείς που έχετε συνάψει διαθήκη με τον Θεό ότι θα είστε υπάκουοι έως το τέλος της ζωής σας.

9 Και θα συμβεί ώστε οποιοσδήποτε το κάνει αυτό, θα βρεθεί στο δεξί χέρι του Θεού, γιατί θα ξέρει το όνομα με το οποίο ονομάζεται· γιατί θα ονομάζεται με το όνομα του Χριστού.

10 Και τώρα, θα συμβεί ώστε οποιοσδήποτε δεν πάρει επάνω του το όνομα του Χριστού πρέπει να ονομάζεται με κάποιο άλλο όνομα. Γι’ αυτό βρίσκει τον εαυτό του στο αριστερό χέρι του Θεού.

11 Θα ήθελα λοιπόν να θυμάστε επίσης ότι αυτό είναι το όνομα που είπα ότι θα σας δώσω, που δεν θα εξαλειφθεί ποτέ, εκτός αν είναι από παράβαση. Γι’ αυτό, προσέξτε να μην κάνετε παράβαση, ώστε να μην εξαλειφθεί το όνομα από την καρδιά σας.

12 Σας λέω, θα ήθελα να θυμάστε να συγκρατήσετε το όνομα γραμμένο πάντα στην καρδιά σας, για να μη βρεθείτε στο αριστερό χέρι του Θεού, αλλά να ακούτε και να γνωρίζετε τη φωνή από την οποία θα κληθείτε, και επίσης το όνομα με το οποίο θα σας καλέσει.

13 Γιατί πώς γνωρίζει ένας άνθρωπος τον κύριο τον οποίο δεν έχει υπηρετήσει, και ο οποίος του είναι άγνωστος, και απέχει πολύ από τις σκέψεις και τις προθέσεις της καρδιάς του;

14 Και πάλι, παίρνει ένας άνθρωπος τον όνο που ανήκει στον γείτονά του, και τον κρατά; Σας λέω, Όχι. Ούτε καν θα τον αφήσει να βοσκήσει με το κοπάδι του, αλλά θα τον απομακρύνει και θα τον διώξει. Σας λέω ότι έτσι ακριβώς θα συμβεί και με σας, αν δεν ξέρετε το όνομα με το οποίο ονομάζεστε.

15 Γι’ αυτό, θα ήθελα να είστε σταθεροί και αμετακίνητοι, πάντα σε αφθονία καλών έργων, ώστε ο Χριστός, ο Κύριος ο Θεός ο Παντοδύναμος, να σας σφραγίσει δικούς του, ώστε να σας φέρουν στους ουρανούς, για να έχετε παντοτινή σωτηρία και αιώνια ζωή, μέσω της σοφίας και της δύναμης, και της δικαιοσύνης και της ευσπλαχνίας εκείνου που έπλασε τα πάντα στον ουρανό και στη γη, ο οποίος είναι Θεός υπεράνω όλων. Αμήν.