Mosiah 4
chi ixb’ej chi uub’ej

Ch’ol 4

Li rey aj Benjamin toj yoo chi aatinak—Nachal li kolb’a-ib’ sa’ xk’ab’a’ lix tojb’al rix li maak—Chepaab’ li Dios re texkole’q—Chikanaaq eerik’in li risinkil lee maak rik’in tiikilal chi paab’aank—Chek’e xkomon li k’a’ru eere reheb’ li neb’a’—Cheb’aanu chixjunil chi k’oxlanb’il ut chi tuqtu. Wan na 124 chihab’ ma nayo’la li Kristo.

1 Ut anajwan, kik’ulman naq chirix naq li rey aj Benjamin kixk’e xraqik xyeeb’al li aatin li kiq’axtesiik chaq re xb’aan lix anjel li Qaawa’, naq kixb’eresi li rilob’aal chixsutam wankeb’ wi’ li ch’utch’uukil tenamit, ut k’ehomaq reetal, t’anenaqeb’ chi ch’och’, xb’aan naq chalenaq sa’ xb’eeneb’ li axiw chiru li Qaawa’.

2 Ut ke’ril chaq rib’ sa’ lix atz’ejwalejil na’leb’eb’, chi bkub’enaqeb’ xnimal chiru ajwi’ lix poqsil li ch’och’. Ut chixjunileb’ ke’xjap re chi junajeb’ xyaab’ xkux, ke’xye: Aay, chawuxtaana taxaq qu, ut chak’anjela lix ckik’el li Kristo li natojok rix li maak, re taaruuq taqak’ul xkuyb’al li qamaak, ut taasaqob’resiiq ru li qach’ool; xb’aan naq naqapaab’ li Jesukristo, li Ralal li Dios, li dkiyo’ob’tesink re li choxa ut li ch’och’, ut chixjunil li k’a’aq re ru, li taakub’eeq sa’ xyanqeb’ li ralal xk’ajoleb’ li winq.

3 Ut kik’ulman naq chirix naq ke’xye li aatin a’in lix Musiq’ li Qaawa’ kichal sa’ xb’eeneb’, ut ke’nujak rik’in sahil ch’oolejil, xb’aan naq ak xe’xk’ul arisinkileb’ lix maak, ut tuqtu chik breek’ob’aaleb’ xch’ool, sa’ xk’ab’a’ lix cpaab’aaleb’ q’axal nim li wan chirix li Jesukristo li toj taachalq, jo’ chanru li aatin kixye chaq li rey aj Benjamin reheb’.

4 Ut li rey aj Benjamin kixte wi’chik xtz’uumal re, ut ki’ok chiraatinankileb’, ut kixye: Ex inkomon ut ex was wiitz’in, ex wech alal ut ex intenamit, jun sut chik tintz’aama lee rab’ihom, re tex’ab’inq ut teetaw ru li rela’ waatin li tinye eere.

5 Xb’aan naq k’ehomaq reetal, wi li na’leb’ chirix lix chaab’ilal li aDios sa’ li hoonal a’in x’ajsink eeru chireek’ankil lee maak’a’il, ut naq maak’a’ nekex’ok wi’ ut t’anenaqex—

6 Ninye eere, wi ak xexk’ame’ achixnawb’al chirix lix chaab’ilal li Dios, ut lix wankilal maak’a’ xjuntaq’eetankil, ut xnimal lix na’leb’, ut lix kuyum, ut xnajtil li royb’enihom choq’ reheb’ li ralal xk’ajoleb’ li winq; ut jo’kan ajwi’, lix btojb’al rix li maak li kawresinb’il chalen chaq sa’ cxk’ojlajik li ruchich’och’ re naq rik’in a’an taachalq li kolb’a-ib’ rik’in li ani dtixkanab’ rib’ chiru li Qaawa’, ut tixyal xq’e chixpaab’ankil lix taqlahom, ut taakanaaq sa’ li paab’aal toj sa’ roso’jik lix yu’am, a’ lix yu’am li tz’ejwalej nakam li yookin chixyeeb’al—

7 Ninye, naq a’in li winq li nak’uluk re li kolb’a-ib’, sa’ xk’ab’a’ lix tojb’al rix li maak li kikawresiman chalen chaq sa’ xk’ojlajik li ruchich’och’ choq’ re chixjunileb’ li winq, li wanjenaqeb’ chalen chaq axt’anik laj Adan, malaj li wankeb’, malaj li toj te’wanq, toj reetal sa’ roso’jik li ruchich’och’.

8 Ut a’in li nak’amok chaq re li kolb’a-ib’. Ut amaajun chik kolb’a-ib’ wan, ka’ajwi’ a’in li yeeb’il resil; chi moko wan ta junaq chik na’leb’ naru taakole’q wi’ li winq, ka’ajwi’ li na’leb’ li xinye eere.

9 Paab’omaq li Dios; paab’omaq naq a’an wan, ut naq kixyo’ob’tesi chixjunil li k’a’aq re ru, sa’ choxa jo’ ajwi’ sa’ ch’och’; paab’omaq naq a’an wan chixjunil lix achaab’ilal xna’leb’, ut chixjunil li wankilal, sa’ choxa jo’ ajwi’ sa’ ch’och’; paab’omaq naq li winq moko bnaxtaw ta xyaalal chixjunil li k’a’aq re ru naru li Qaawa’ chixtawb’al xyaalal.

10 Ut jo’kan wi’chik, paab’omaq naq tento ateejal eek’a’uxl chirixeb’ lee maak ut teekanab’eb’, ut teetuulanob’resi eerib’ chiru li Dios; ut teepatz’ sa’ x’anchalil eech’ool naq a’an btixkuy eemaak; ut anajwan, wi cnekepaab’ chixjunil li k’a’aq re ru a’in, cheril eerib’ naq dteeb’aanu.

11 Ut ninye wi’chik eere jo’ kinye junxil, naq jo’ chanru naq xexk’ame’ chixnawb’al chirix lix loq’alil li Dios, malaj wi xenaw chirix lix chaab’ilal ut axeyal xsahil lix rahom, ut xek’ul jun li brisinkil lee maak, li xk’amok chaq a’ sahil ch’oolejil a’in q’axal nim sa’ lee raam, chi jo’kan nawaj raj naq chijultiko’q eere, ut junelik chikanaaq sa’ eech’ool, lix nimal ru li Dios, ut lee cmaak’a’il, ut lix dchaab’ilal a’an ut xnajtil li royb’enihom choq’ eere laa’ex lix yo’ob’tesihom li moko eek’ulub’ ta, ut chetuulanob’resi eerib’ toj sa’ xchamal li etuulanil ch’oolej, rik’in fxpatz’b’al xk’ab’a’ li Qaawa’ wulaj wulaj, ut rik’in xxaqab’ankil eerib’ chi kaw sa’ xpaab’ankil li k’a’ru toj taachalq, li kiyehe’ rik’in xtz’uumal re li anjel.

12 Ut k’ehomaq reetal, ninye eere naq wi nekeb’aanu a’in junelik taasaho’q eech’ool, ut texnujaq rik’in lix arahom li Dios, ut junelik btaakanaaq eerik’in li risinkil lee maak; ut taanimanq eenawom chirix lix loq’al a’an li kiyo’ob’tesink eere, malaj eenawom chirix li k’a’ru tiik ut yaal.

13 Ut moko taawanq ta eech’ool chixrahob’tesinkil eerib’ cherib’il eerib’, re b’an wank sa’ atuqtuukilal, ut re xk’eeb’al re li junjunq chi winq a’ yaal jo’ k’a’ru li xk’ulub’.

14 Ut moko teekanab’eb’ ta lee akok’al chi wank sa’ xtz’okajik, malaj chi t’ust’u; chi moko teekanab’eb’ chixq’etb’aleb’ lix chaq’rab’ li Dios, ut bchixpleetinkil rib’ ut xwech’b’al rib’ chirib’ileb’ rib’, ut k’anjelak chiru laj tza, a’an laj eechal re li maak, malaj ut a’an li maa’us aj musiq’ej li yeeb’il resil xb’aaneb’ li qayuwa’, rik’in naq a’an aj xik’ ilonel re chixjunil li tiikilal.

15 aTeetzoleb’ b’an re bte’b’eeq sa’ xb’ehil li yaal ut li tiikil k’a’uxlej; teetzoleb’ re cte’xra rib’ chirib’ileb’ rib’, ut re te’k’anjelaq li jun chiru li jun chik.

16 Ut jo’kan ajwi’, laa’ex ajwi’ ateek’e xtenq’ankileb’ li ani te’ajoq re tenq’aak eeb’aan; teek’e li k’a’ru eere re li ani na’ajok ru; ut ink’a’ teekanab’ naq laj blemoox taatz’aamanq cheru chi maak’a’ tixk’ul, ut teetz’eqtaana re taa’oso’q.

17 Maare ataaye: Li winq xjunes rib’ xk’am xrahil sa’ xb’een; jo’kan naq tinram li wuq’, ut ink’a’ tink’e re xkomon lin tzakemq, chi moko tink’e re xkomon li k’a’ru wan we, re naq moko tixk’ul ta rahilal, xb’aan naq tiik ru lix tojb’a-maak—

18 A’b’anan ninye aawe, at winq, ani nab’aanunk re a’in, k’a’jo’ na’aje’ naq tixjal xk’a’uxl; ut wi moko naxjal ta xk’a’uxl chirix li k’a’ru xb’aanu, a’an na’oso’ chi junajwa, ut maak’a’ k’a’ru re sa’ li rawa’b’ejihom li Dios.

19 Xb’aan naq k’ehomaq reetal, ma maawa’o tab’i’ aj lemoox chiqajunilo? Ma ink’a’ tab’i’ chiqajunilo chapchooko chiru li junaj chi Dios a’an, re tixk’e chixjunil li k’a’ru wan qe, choq’ qatzakemq jo’ ajwi’ choq’ qaq’, ut choq’ oor, ut choq’ plaat, ut choq’ chixjunil li jar paay chi b’ihomal li wan qe?

20 Ut k’ehomaq reetal, sa’ li hoonal ajwi’ a’in, laa’ex yookex chixpatz’b’al xk’ab’a’, ut chixtz’aamankil risinkil lee maak chiru. Ut ma xkanab’ tab’i’ naq xextz’aaman chi maak’a’ xek’ul? Ink’a’, kixhoy b’an lix Musiq’ sa’ eeb’een, ut xk’e chi nujak lee ch’ool rik’in asahil ch’oolejil, ut xk’e chi tz’ape’k xtz’uumal eere jo’kan naq moko kexru ta chixtawb’al eeyehom, xb’aan naq q’axal nim xsahil eech’ool.

21 Anajwan ut, wi li Dios, li kiyo’ob’tesink eere, li chapchookex wi’ choq’ re lee yu’am ut chixjunil li k’a’ru eere ut li chanru wankex, naxk’e eere yalaq k’a’ru us li nekepatz’, rik’in paab’aal, rik’in xpaab’ankil naq teek’ul, q’axal wi’chik naq tento raj ateek’e xkomon li k’a’ru eere cherib’il eerib’.

22 Ut wi anekeraq aatin chirix li winq li natz’aaman cheru re tixk’ul li k’a’ru eere re naq ink’a’ taa’oso’q, ut nekejit, q’axal tiikaq wi’chik ru eejitb’al laa’ex naq bink’a’ xek’e li k’a’ru wan eere, li moko eere ta, re b’an li Dios, a’an ajwi’ aj eechal re lee yu’am, a’b’anan maajun eetz’aamahom nekewaklesi, chi moko nakajal aak’a’uxl rik’in li k’a’ru xab’aanu.

23 Ninye eere, rahilal sa’ xb’een li winq a’an, xb’aan naq li k’a’ru wan re taa’oso’q rochb’een; ut anajwan, ninye li k’a’aq re ru a’in reheb’ li ab’ihomeb’ chirix li k’a’aq re ru re li ruchich’och’ a’in.

24 Ut jo’kan wi’chik, ninye reheb’ li neb’a’, laa’ex li maak’a’ k’a’ru eere, a’ut tz’aqal li wan eere re texkanaaq wulaj wulaj; ninye laa’ex li ink’a’ nekexk’ehok re laj lemoox xb’aan naq maak’a’ k’a’ru eere; tinwaj raj naq teeye sa’ lee ch’ool naq: Ink’a’ nink’e xb’aan naq maak’a’ we, a’b’anan wi ta wan we atink’e raj.

25 Ut anajwan, wi nekeye a’in sa’ lee ch’ool nekexkana chi maak’a’ eemaak; wi ut ink’a’, ak’eeb’il tojb’a-maak sa’ eeb’een, ut lee tojb’a-maak tiik ru, xb’aan naq nekera ru li k’a’ru ink’a’ xek’ul.

26 Ut anajwan, sa’ xk’ab’a’ li k’a’aq re ru a’in kinye eere—inyehaq, re naq taaruuq taakanaaq eerik’in wulaj wulaj li risinkil lee maak, re naq atexb’eeq chi maak’a’ eemaak chiru li Dios—tinwaj raj naq bteek’e xkomon li k’a’ru wan eere reheb’ li cneb’a’, li junjunq chi winq jo’ chanru li k’a’ru wan re, jo’ dxk’eeb’al xtzakemq li taatz’okaaq, xtiqib’ankil li t’ust’u, rula’aninkileb’ li yaj ut xk’eeb’al xtenq’ankileb’, re musiq’ej jo’ ajwi’ re li yu’am a’in, jo’ chanru li ajb’il xb’aaneb’.

27 Ut k’ehomaq reetal naq taab’aanumanq chixjunil li k’a’aq re ru a’in chi k’oxlanb’il ut chi tuqtu; xb’aan naq moko aajel ta ru naq ataa’alinaq junaq winq chi q’axal kaw wi’chik chiru lix metz’ew. Ut jo’kan wi’chik, aajel b’an ru naq yalb’ilaq xq’e, re naq tixk’ul li maatan; jo’kan naq tento taab’aanumanq chi tuqtu chixjunil li k’a’aq re ru.

28 Ut tinwaj raj naq chijultiko’q eere, naq ani eere naxpatz’ k’a’ruhaq chi to’ninb’il rik’in li ras riitz’in, chixq’ajsihaq li k’a’ru xk’ul chi to’ninb’il, jo’ chanru ajwi’ xye, malaj ut taab’aanu li maak, ut maare taak’e ajwi’ laa was aawiitz’in chixb’aanunkil li maak.

29 Ut re xraqb’al, moko naru ta tinye eere chixjunil li k’a’aq re ru taaruuq teeb’aanu wi’ li maak, xb’aan naq jalan jalanq li b’e ut paay wan, q’axal k’iheb’, jo’kan naq ink’a’ naru nink’eheb’ sa’ ajl.

30 A’b’anan a’in naru tinye eere, naq wi ink’a’ anekeril eerib’, ut lee bk’a’uxl, ut lee craatin, ut lee b’aanuhom, ut ink’a’ nekex’ab’ink chiru lix taqlahom li Dios, ut ink’a’ nekexkana sa’ li paab’aal chirix li k’a’ru eerab’ihom chirix lix k’ulunik li Qaawa’, toj sa’ roso’jik lee yu’am, tento tex’oso’q. Anajwan ut, at winq, chijultiko’q aawe, ut mat-oso’.