Pyhät kirjoitukset
Moosia 3


Luku 3

Kuningas Benjamin jatkaa puhettaan. Herra Kaikkivaltias on palveleva ihmisten keskuudessa tomumajassa. Veri tihkuu jokaisesta huokosesta, kun Hän sovittaa maailman synnit. Hänen nimensä on ainoa, jonka kautta pelastus tulee. Ihmiset voivat riisua päältään luonnollisen ihmisen ja tulla pyhiksi sovituksen kautta. Jumalattomien piina on oleva kuin tuli- ja tulikivijärvi. Noin 124 eKr.

1 Ja jälleen, veljeni, minä haluan kiinnittää huomiotanne, sillä minulla on vielä vähän puhuttavaa teille; sillä katso, minulla on sanottavaa teille siitä, mikä on tuleva.

2 Ja ne asiat, joista minä teille kerron, on minulle ilmaissut aenkeli Jumalan luota. Ja hän sanoi minulle: Herää; ja minä heräsin, ja katso, hän seisoi edessäni.

3 Ja hän sanoi minulle: Herää ja kuule sanat, jotka minä sinulle sanon; sillä katso, minä olen tullut ilmoittamaan sinulle suuren ilon ailosanomaa.

4 Sillä Herra on kuullut sinun rukouksesi ja punninnut sinun vanhurskautesi ja on lähettänyt minut ilmoittamaan sinulle, jotta riemuitsisit ja jotta sinä julistaisit kansallesi, että sekin täyttyisi ilosta.

5 Sillä katso, aika tulee, eikä ole kaukana, jolloin aHerra Kaikkivaltias, joka hallitsee, joka oli ja on kaikesta iankaikkisuudesta kaikkeen iankaikkisuuteen, tulee voimassa alas taivaasta ihmislasten keskuuteen ja asuu btomumajassa ja kulkee ihmisten keskuudessa tehden voimallisia cihmeitä, kuten parantaen sairaita, herättäen kuolleita, saaden rammat kävelemään, sokeat saamaan näkönsä ja kuurot kuulemaan ja parantaen kaikenlaisia tauteja.

6 Ja hän on ajava ulos ariivaajia eli pahoja henkiä, jotka asuvat ihmislasten sydämessä.

7 Ja katso, hän on kärsivä akoetuksia ja ruumiin tuskaa, bnälkää, janoa ja uupumusta, jopa enemmän kuin ihminen voi ckärsiä kuolematta; sillä katso, dveri tihkuu jokaisesta huokosesta, niin suuri on oleva hänen epiinansa hänen kansansa jumalattomuuden ja iljetysten tähden.

8 Ja hänen nimensä on oleva aJeesus Kristus, Jumalan bPoika, taivaan ja maan cIsä, kaiken Luoja alusta asti; ja hänen däitinsä nimi on oleva eMaria.

9 Ja katso, hän tulee omiensa luokse, jotta apelastus voisi tulla ihmislapsille, niin, buskon kautta hänen nimeensä; ja kaiken tämän jälkeenkin he pitävät häntä ihmisenä ja sanovat, että hänessä on criivaaja, ja druoskivat häntä ja eristiinnaulitsevat hänet.

10 Ja hän on anouseva bkolmantena päivänä kuolleista; ja katso, hän seisoo ctuomitsemassa maailmaa; ja katso, kaikki tämä tapahtuu, jotta ihmislapsia kohtaisi vanhurskas tuomio.

11 Sillä katso, ja myöskin hänen averensä bsovittaa niiden synnit, jotka ovat clangenneet Aadamin rikkomuksen tähden, jotka ovat kuolleet tuntematta Jumalan tahtoa heitä kohtaan tai jotka ovat tehneet syntiä dtietämättään.

12 Mutta voi, voi sitä, joka tietää, että hän akapinoi Jumalaa vastaan! Sillä pelastus ei tule kenellekään sellaiselle, paitsi parannuksen ja uskon kautta bHerraan Jeesukseen Kristukseen.

13 Ja Herra Jumala on lähettänyt pyhiä profeettojaan kaikkien ihmislasten keskuuteen julistamaan näitä asioita jokaiselle suvulle, kansakunnalle ja kielelle, niin että siten kaikki, jotka uskovat, että Kristus on tuleva, saisivat syntinsä aanteeksi ja voisivat riemuita tavattoman suuresti iloiten, aivan bkuin hän olisi jo tullut heidän keskuuteensa.

14 Mutta Herra Jumala näki, että hänen kansansa oli uppiniskainen kansa, ja hän antoi sille lain, nimittäin aMooseksen lain.

15 Ja monia merkkejä ja ihmeitä ja avertauskuvia ja kuvajaisia hän näytti sille tulemisestaan; ja myös pyhät profeetat puhuivat sille hänen tulemisestaan; ja kuitenkin se paadutti sydämensä eikä ymmärtänyt, ettei bMooseksen laki hyödytä mitään paitsi hänen verensä sovituksen kautta.

16 Ja vaikka olisikin mahdollista, että pienet alapset voisivat tehdä syntiä, he eivät voisi pelastua; mutta minä sanon sinulle, että he ovat bsiunattuja; sillä katso, samoin kuin he Aadamin tähden eli luonnostaan lankeavat, samoin Kristuksen veri sovittaa heidän syntinsä.

17 Ja edelleen minä sanon sinulle, ettei amuuta nimeä anneta eikä mitään muuta keinoa eikä tapaa, jonka kautta bpelastus voi tulla ihmislapsille, kuin vain cKristuksen, Herran Kaikkivaltiaan nimessä ja nimen kautta.

18 Sillä katso, hän tuomitsee, ja hänen tuomionsa on oikeudenmukainen; eikä lapsi, joka lapsuudessaan kuolee, huku; mutta ihmiset juovat tuomion omalle sielulleen, elleivät he nöyrry ja atule pienten lasten kaltaisiksi ja usko, että pelastus oli ja on ja on tuleva Kristuksen, Herran Kaikkivaltiaan bsovitusveressä ja sen kautta.

19 Sillä aluonnollinen ihminen on Jumalan vihollinen ja on ollut Aadamin blankeemuksesta asti ja on oleva aina ja ikuisesti, ellei hän ctaivu dPyhän Hengen kutsuun ja riisu päältään luonnollista ihmistä ja tule epyhäksi Kristuksen, Herran sovituksen kautta ja tule flapsen kaltaiseksi, alistuvaksi, sävyisäksi, nöyräksi, kärsivälliseksi, sellaiseksi, joka on täynnä rakkautta ja halukas alistumaan kaikkeen, mitä Herra näkee hyväksi panna hänen kannettavakseen, niin kuin lapsi alistuu isänsä tahtoon.

20 Ja edelleen minä sanon sinulle, että on tuleva aika, jolloin atieto Vapahtajasta leviää kautta bjokaisen kansakunnan, suvun, kielen ja kansan.

21 Ja katso, kun se aika tulee, ei ketään paitsi pienet lapset havaita anuhteettomiksi Jumalan edessä muuten kuin parannuksen ja uskon kautta Herran Jumalan Kaikkivaltiaan nimeen.

22 Eikä nytkään, kun olet opettanut kansallesi sen, mitä Herra, sinun Jumalasi, on käskenyt sinun opettaa, ei silloinkaan heitä havaita sen nuhteettomammiksi Jumalan silmissä, vaan ainoastaan niiden sanojen mukaisesti, jotka minä olen sinulle puhunut.

23 Ja nyt minä olen puhunut ne sanat, jotka Herra Jumala on käskenyt minun puhua.

24 Ja näin sanoo Herra: Ne ovat selvänä todistuksena tätä kansaa vastaan tuomiopäivänä; ja niiden mukaan se tuomitaan, kukin tekojensa mukaan, olivatpa ne hyviä tai olivatpa ne pahoja.

25 Ja jos ne ovat pahoja, heidät jätetään oman syyllisyytensä ja iljetystensä kauhean anäkymän valtaan, mikä saa heidät vetäytymään pois Herran luota bkurjuuden ja loputtoman piinan tilaan, josta he eivät enää voi palata; sen tähden he ovat juoneet tuomion omalle sielullensa.

26 Sen tähden he ovat juoneet Jumalan vihan maljasta, mistä oikeudenmukaisuus ei voi heitä estää sen enempää kuin se saattoi estää aAadamia lankeamasta, koska hän nautti kiellettyä bhedelmää; sen tähden carmolla ei voi enää olla oikeutta heihin ikuisesti.

27 Ja heidän apiinansa on kuin btuli- ja tulikivijärvi, jonka liekit ovat sammumattomat ja jonka savu kohoaa ylös aina ja ikuisesti. Näin Herra on minua käskenyt. Aamen.