Móziás 16
  Footnotes
  Theme

  16. Fejezet

  Isten megváltja az embereket elveszett és elbukott állapotukból – Akik testiek, azok úgy maradnak, mintha nem lenne megváltás – Krisztus véghezviszi a feltámadást, végtelen életre vagy végtelen kárhozatra. Mintegy Kr.e. 148.

  1 És most lőn, hogy miután Abinádi elmondta ezeket a szavakat, kinyújtotta karját és így szólt: Eljön az idő, amikor mindenki meg fogja látni az Úr aszabadítását; amikor minden nemzet, nemzetség, nyelv és nép szemtől szembe fog látni, és bmegvallja Isten előtt, hogy igazságosak az ítéletei.

  2 És akkor avetik ki a gonoszokat, és lesz okuk rá, hogy jajgassanak és bsírjanak, és üvöltsenek és csikorgassák a fogaikat; és ez azért lesz, mert nem akartak hallgatni az Úr szavára; ezért az Úr nem váltja meg őket.

  3 Mert atestiek és ördögiek, és az bördögnek hatalma van felettük; igen, méghozzá annak a régi kígyónak, aki első szüleinket cmegtévesztette, ami dbukásuk oka volt; mely ahhoz vezetett, hogy az egész emberiség testivé, érzékivé, ördögivé vált, efelismervén a gonoszt a jótól, kiszolgáltatván magukat az ördögnek.

  4 Így az egész emberiség el lenne aveszve; és íme, elveszett lett volna a végtelenségig, ha Isten nem váltaná meg népét annak elveszett és elbukott állapotából.

  5 De emlékezzetek rá, hogy aki kitart saját atesti természete mellett, és tovább halad a bűn és az Isten ellen való lázadás útjain, megmarad az ő elbukott állapotában, és az ördögnek minden hatalma megvan felette. Ezért olyan ő, mintha nem lenne bmegváltás, mivel ő Isten ellensége; és az ördög is ellensége Istennek.

  6 És most, ha Krisztus nem jött volna el a világra, úgy beszélve az eljövendő dolgokról, amintha már megtörténtek volna, akkor nem lehetett volna megváltás.

  7 És ha Krisztus nem támadt volna fel a halálból, vagyis ha nem törte volna szét a halál kötelékeit, hogy a sírnak ne legyen győzelme, és hogy a halálnak ne legyen afullánkja, akkor nem lehetett volna feltámadás.

  8 De van afeltámadás, ezért a sírnak nincs győzelme, és a bhalál fullánkja Krisztusban felemésztődik.

  9 Ő a világ avilágossága és élete; igen, világosság, mely végtelen, melyet soha nem lehet elsötétíteni; igen, és egy olyan élet is, mely végtelen, hogy nem lehet többé halál.

  10 Még ez a halandóság is ahalhatatlanságot ölt, és ez a romlandóság romolhatatlanságot ölt, és Isten törvényszéke elé viszik őket, hogy ott bálljanak és cselekedeteik szerint cmegítélje őket, hogy azok vajon jók vagy gonoszak voltak-e –

  11 Ha jók voltak, a avégtelen élet és boldogság feltámadására; és ha gonoszak voltak, a bvégtelen kárhozat feltámadására, és átadják őket az ördögnek, aki kiszolgáltatottjaivá tette őket, ami pedig kárhozat –

  12 És saját testi akaratuk és vágyaik szerint jártak; és soha nem szólították az Urat, míg ki volt nyújtva feléjük az irgalom karja; mert ki volt nyújtva feléjük az airgalom karja, és ők nem akarták; figyelmeztették őket a gonoszságaikra, és ők mégsem akarták elhagyni azokat; és megparancsolták nekik, hogy tartsanak bűnbánatot, és mégsem akartak bűnbánatot tartani.

  13 És most, nem kellene-e reszketnetek és megbánnotok a bűneiteket, és emlékeznetek rá, hogy csakis Krisztusban és őáltala lehet benneteket megszabadítani?

  14 Ezért ha aMózes törvényét tanítjátok, azt is tanítsátok, hogy az árnyképe az eljövendő dolgoknak –

  15 Tanítsátok meg nekik, hogy Krisztus, az Úr által jön megváltás, aki maga az aÖrökkévaló Atya. Ámen.