Mosia 16
  Footnotes
  Theme

  Kapitulli 16

  Perëndia shëlben njerëzit nga gjendja e tyre e humbur dhe e rënë—Ata që janë prej mishi mbesin sikur të mos kishte shëlbim—Krishti bën që të ndodhë një ringjallje për në jetën e pafund ose për në mallkimin e pafund. Rreth 148 para K.

  1 Dhe tani, ndodhi që pasi Abinadi pati thënë këto fjalë, ai shtriu dorën dhe tha: Do të vijë koha kur të gjithë do ta shohin ashpëtimin e Zotit; kur çdo komb, fis, gjuhë dhe popull do të shikojë sy për sy dhe do të bpohojë para Perëndisë se gjykimet e tij janë të drejta.

  2 Dhe atëherë të ligjtë do të adëbohen dhe ata do të kenë shkak të ulërijnë, dhe të bqajnë, të vajtojnë dhe të kërcëllojnë dhëmbët e tyre; dhe këtë sepse ata nuk deshën të dëgjojnë zërin e Zotit; prandaj Zoti nuk i shëlben ata.

  3 Pasi ata janë prej amishi dhe të djallëzuar dhe se bdjalli ka fuqi mbi ta; po, madje ai gjarpri i vjetër që cmashtroi prindërit tanë të parë, që qe shkaku i drënies së tyre; që qe shkaku që i gjithë njerëzimi u bë prej mishi, epshor, i djallëzuar, eduke njohur të keqen nga e mira, duke ia nënshtruar veten e tyre djallit.

  4 Kështu i gjithë njerëzimi ahumbi dhe vini re, do të kishin qenë të humbur pafundësisht, po të mos ishte që Perëndia e shëlbeu popullin e tij nga gjendja e tyre e humbur dhe e rënë.

  5 Por, kujtoni se ai që qëndron në natyrën e tij prej amishi dhe që vazhdon në udhët e mëkatit dhe të rebelimit kundër Perëndisë, mbetet në gjendjen e tij të rënë dhe djalli ka të gjithë fuqinë mbi të. Prandaj, ai është sikurse të mos ishte bërë bshëlbimi, duke qenë një armik ndaj Perëndisë; dhe gjithashtu djalli është një armik ndaj Perëndisë.

  6 Dhe tani, në qoftë se nuk do të kishte ardhur Krishti në botë, duke folur për gjëra që do të ndodhin asikur të kishin ndodhur, nuk do të mund të kishte pasur ndonjë shëlbim.

  7 Dhe në qoftë se Krishti nuk do të ishte ngritur nga vdekja, ose të mos kishte këputur rripat e vdekjes, që varri të mos kishte fitore dhe që vdekja të mos kishte athumbim, nuk do të kishte pasur ringjallje.

  8 Por, ka një aringjallje prandaj varri nuk ka fitore dhe thumbi i bvdekjes është gëlltitur në Krishtin.

  9 Ai është adrita dhe jeta e botës; po, një dritë që është pa mbarim që nuk mund të errësohet kurrë; po, dhe gjithashtu një jetë që është pa mbarim, që nuk mund të ketë më vdekje.

  10 Madje kjo vdekshmëri do të veshë apavdekshmëri dhe ky korrupsion do të veshë pakorrupsion dhe do të sillen të bqëndrojnë para shufrës së Perëndisë, që të cgjykohen prej tij sipas veprave të tyre, qofshin ato të mira ose të liga—

  11 Në qoftë se kanë qenë të mira, në ringjalljen e ajetës së pafund dhe lumturisë; dhe në qoftë se kanë qenë të liga, në ringjalljen e bmallkimit të pafund, duke iu dorëzuar djallit që i ka nënshtruar ata, që është mallkimi—

  12 Meqë kishin jetuar sipas vullnetit të mishit dhe të dëshirave të tyre; meqë nuk i kishin thirrur kurrë Zotit, ndërsa krahët e mëshirës ishin shtrirë drejt tyre; pasi krahët e amëshirës ishin shtrirë drejt tyre dhe ata nuk donin meqë ishin paralajmëruar për paudhësitë e tyre dhe nuk largoheshin prej tyre; dhe u urdhëruan që të pendoheshin dhe prapë ata nuk do të pendoheshin.

  13 Dhe tani, a nuk duhet të dridheni dhe të pendoheni për mëkatet tuaja dhe të kujtoni se vetëm në dhe nëpërmjet Krishtit ju mund të shpëtoheni?

  14 Prandaj, në qoftë se ju mësoni aligjin e Moisiut, mësoni gjithashtu se është një hije e atyre gjërave që kanë për të ardhur—

  15 Mësojuni atyre se shëlbimi vjen nëpërmjet Krishtit, Zotit, që është vetë Ati i aAmshuar. Amen.