Ebʼ li loqʼlaj hu
Moroni 10
chi uub’ej

Ch’ol 10

Nanawe’ li yaal chirix lix Hu laj Mormon rik’in lix wankil li Santil Musiq’ej—Eb’ li maatan re li Musiq’ej neke’k’ehe’ reheb’ li tiikeb’ chi paab’ank—Li musiq’ejil maatan junelik neke’rochb’eeni li paab’aal—Li raatin laj Moroni taa’aatinaq chaq sa’ li poqs—Chexchalq rik’in li Kristo, ut chitz’aqloq eere eeru rik’in, ut chesantob’resi lee raam. Wan na 421 chihab’ xyo’lajik li Kristo.

1 Anajwan laa’in, aj Moroni, nintz’iib’a ka’ch’inaq jo’ chanru nink’oxla naq us; ut nintz’iib’ak choq’ reheb’ li was wiitz’in, eb’ laj aLamanita, ut nawaj raj naq te’xnaw naq ak xe’nume’ numenaq kaahib’ cient rik’in junmay chihab’ chalen chaq naq kik’eeman li eetalil chirix lix k’ulunik li Kristo.

2 Ut anink’e chaq xtz’apb’al li tz’iib’anb’il esil a’in, chirix naq ninye junjunq li aatin re elajink cheru.

3 K’ehomaq reetal, nawaj relajinkil cheru, naq jo’q’e teeril li k’a’aq re ru a’in tz’iib’anb’il, wi a’an xchaab’ilal xna’leb’ li Dios naq teeril ru, naq chijultiko’q eere chanru ruxtaanal chaq li Qaawa’ choq’ reheb’ li ralal xk’ajoleb’ li winq, chalen chaq xyo’ob’tesinkil laj Adan toj reetal ajwi’ xq’ehil naq teek’ul li k’a’aq re ru a’in, ut achetz’il rix sa’ beech’ool.

4 Ut naq teek’ul li k’a’aq re ru a’in, nawaj relajinkil cheru naq achepatz’ re li Dios, li Junelik Yuwa’b’ej, sa’ lix k’ab’a’ li Kristo, ma bink’a’ yaal li k’a’aq re ru a’in; ut wi texpatz’oq rik’in cx’anchalil eech’ool, chi dtiik eerajom, chi wank eeepaab’aal chirix li Kristo, a’an ftixk’utb’esi cheru li gyaal chirix, rik’in lix wankil li Santil Musiq’ej.

5 Ut rik’in lix wankil li Santil Musiq’ej naru ateenaw li byaal chirix chixjunil li k’a’aq re ru.

6 Ut yalaq k’a’ru chaab’il a’an tiik ut yaal; jo’kan ut, maak’a’ k’a’ru chaab’il natz’eqtaanank xyaalal li Kristo; naxch’olob’ b’an naq a’an wan.

7 Ut naru teenaw naq a’an wan, rik’in lix wankil li Santil Musiq’ej; jo’kan naq nawaj relajinkil cheru naq meetz’eqtaana xyaalal lix wankil li Dios; xb’aan naq a’an nak’anjelank rik’in wankilal, aa’ yaal jo’ chanru xpaab’aaleb’ li ralal xk’ajoleb’ li winq, chi juntaq’eet anajwan, ut wulaj, ut chi junelik q’e kutan.

8 Ut jo’kan wi’chik, nawelaji cheru, ex was wiitz’in, naq meetz’eqtaana xyaalaleb’ li amaatan naxk’e li Dios, xb’aan naq k’iheb’, ut neke’chal chaq rik’in li junaj chi Dios. Ut bjalanq paay chan ru naq k’anjelanb’ileb’ li maatan a’in; a’b’anan a’an li junaj chi Dios li nak’anjelank re chixjunil rik’in chixjunileb’; ut k’eeb’ileb’ xb’aan lix k’utb’esihom lix Musiq’ li Dios chiruheb’ li winq, re rusilankileb’.

9 Xb’aan naq k’ehomaq reetal, are jun, k’eeb’il xb’aan lix Musiq’ li Dios, naq taaruuq btixk’ut li aatin re chaab’il na’leb;

10 Ut re jun chik, re taaruuq tixk’ut li nawb’il aatin rik’in ajwi’ li junaj chi Musiq’ej;

11 Ut re jun chik, li apaab’aal q’axal nim, ut re jun chik, eb’ li maatan re bk’irtesink rik’in ajwi’ li junaj chi Musiq’ej;

12 Ut jo’kan wi’chik, re jun chik, re taaruuq tixk’anjela xninqal ru asachb’a-ch’oolej;

13 Ut jo’kan wi’chik, re jun chik, re taaruuq taa’aatinaq jo’ profeet chirix chixjunil li k’a’aq re ru;

14 Ut jo’kan wi’chik, re jun chik, rilb’aleb’ li anjel ut li musiq’ej aj k’anjelanel;

15 Ut jo’kan wi’chik, re jun chik, li k’iila paay chi aatinob’aal;

16 Ut jo’kan wi’chik, re jun chik, xk’utb’al xyaalalil li jalanil aatin ut li jar raqal chi aaatinob’aal.

17 Ut chixjunil li maatan a’in neke’chal xb’aan lix Musiq’ li Kristo, ut neke’chal chi jek’inb’il re li junjunq chi winq, a’ yaal jo’ chanru naraj a’an.

18 Ut nawaj relajinkil cheru, ex was wiitz’in raarookex inb’aan, naq chijultiko’q eere naq li ajunjunq chi chaab’il maatan nachal chaq rik’in li Kristo.

19 Ut nawaj relajinkil cheru, ex was wiitz’in raarookex inb’aan, naq chijultiko’q eere naq a’an ajuntaq’eet ewer, anajwan, ut chi junelik q’e kutan, ut naq chixjunileb’ li maatan a’in li kin’aatinak wi’, a’eb’ re musiq’ej, maajo’q’e te’k’ehe’q xraqik, chiru ajwi’ jo’ najtil xaqxooq li ruchich’och’, ka’ajwi’ a’ yaal jo’ bxmaak’a’il lix paab’aaleb’ li ralal xk’ajoleb’ li winq.

20 Jo’kan ut, tento taawanq li apaab’aal; ut wi tento taawanq li paab’aal tento ajwi’ taawanq li yo’onink; ut wi tento taawanq li yo’onink tento ajwi’ taawanq li rahok.

21 Ut wi moko wan ta li arahok eerik’in maamin texruuq chi kole’k sa’ li rawa’b’ejihom li Dios; chi moko naru texkole’q sa’ li rawa’b’ejihom li Dios wi maak’a’ eepaab’aal, chi moko wi maak’a’ eeyo’onihom.

22 Ut wi maak’a’ eeyo’onihom tento texwanq chi oso’jenaq eech’ool; ut nachal roso’jik eech’ool xb’aan li maa’usilal.

23 Ut li Kristo kixye chi yaal reheb’ li qayuwa’: aWi wan eepaab’aal naru teeb’aanu chixjunil li k’a’aq re ru li aajel ru choq’ we.

24 Ut anajwan nin’aatinak re chixjunil lix maril li ruchich’och’—naq wi taachalq xkutankil naq taa’oso’q sa’ eeyanq lix wankilal ut eb’ lix maatan li Dios, a’anaq axb’aan naq bmaak’a’ li paab’aal.

25 Ut rahilal chiwanq sa’ xb’eeneb’ li ralal xk’ajoleb’ li winq wi jo’ka’in wan; xb’aan naq amaajun taawanq li nab’aanunk re li us sa’ eeyanq; relik chi yaal, maajun. Xb’aan naq wi ta wan junaq sa’ eeyanq li nab’aanunk re li us, taak’anjelaq rik’in lix wankilal ut eb’ lix maatan li Dios.

26 Ut rahilal sa’ xb’eeneb’ li te’sachoq re li k’a’aq re ru a’in ut te’kamq, xb’aan naq aneke’kam sa’ bxmaakeb’, ut moko te’ruuq ta chi kole’k sa’ li rawa’b’ejihom li Dios; ut a’in ninye jo’ chanru li raatin li Kristo, ut moko nintik’ti’ik ta.

27 Ut nawelaji cheru naq chijultiko’q eere li k’a’aq re ru a’in, xb’aan naq chi seeb’ taachalq xq’ehil naq teenaw naq moko nintik’ti’ik ta, xb’aan naq tineeril sa’ lix raqleb’aal aatin li Dios; ut li Qaawa’ Dios tixye eere: Ma ink’a’ kinch’olob’ li awaatin eere, li tz’iib’anb’il xb’aan li winq a’in, chanchan jun li bnaxjap chaq re sa’ xyanqeb’ li kamenaq; relik chi yaal, chanchan ajwi’ junaq li na’aatinak chaq sa’ li cpoqs?

28 Ninch’olob’ li k’a’aq re ru a’in choq’ re xtz’aqob’resinkileb’ ru li profeetil aatin. Ut k’ehomaq reetal, taa’elq chaq sa’ xtz’uumal re li Dios li junelik taawanq; ut li raatin a’an ataajub’aq chiru li junjunq tasal tenamit.

29 Ut li Dios tixk’ut cheru, naq yaal li k’a’ru kintz’iib’a.

30 Ut jo’kan wi’chik, nawaj relajinkil cheru naq achexchalq rik’in li Kristo, ut chechapaq eerib’ chiru li junjunq chi chaab’il maatan, ut bmeech’e’ li ink’a’ us aj maatan, chi moko li k’a’ru tz’aj.

31 Ut aajen, ut waklin chaq sa’ li poqs, at Jerusalen; relik chi yaal, ut k’e chawix laa chaq’al ru aq’, at xrab’in bSion; ut ck’e xkawub’ laa dwoqechal, ut nimob’resi ru laa nub’aal chi junelik, re naq eink’a’ chik taasachq aana’leb’, re naq lix sumwank li Junelik Yuwa’b’ej li kixk’uub’ aawik’in, at xjunkab’al laj Israel, taaruuq chi tz’aqlok ru.

32 Relik chi yaal, achalqex rik’in li Kristo, ut bchitz’aqloq eere eeru rik’in, ut chetz’eqtaana choq’ eere chixjunil li moko us ta; ut wi neketz’eqtaana choq’ eere chixjunil li moko us ta, ut cnekera li Dios chi anchal eemetz’ew, eek’a’uxl, ut eekawilal, rik’in a’an tz’aqal li rusilal choq’ eere, re naq rik’in li rusilal taaruuq texwanq chi tz’aqal eere eeru rik’in li Kristo; ut wi xb’aan li drusilal li Dios tz’aqal eere eeru rik’in li Kristo, maamin texruuq chixtz’eqtaanankil xyaalal lix wankil li Dios.

33 Ut jo’kan wi’chik, wi laa’ex xb’aan li rusilal li Dios tz’aqal eere eeru rik’in li Kristo, ut ink’a’ neketz’eqtaana xyaalal lix wankilal, rik’in a’an asantob’resinb’ilex rik’in li Kristo, xb’aan li rusilal li Dios, sa’ xk’ab’a’ lix hoyonik lix bkik’el li Kristo, li wan sa’ lix sumwank li Yuwa’b’ej choq’ re crisinkil lee maak, re naq tex’ok chi dsant, chi maak’a’ eetz’ajnil.

34 Ut anajwan ninye re chixjunil, inwan. Chi seeb’ tinxik chi ahilank sa’ lix bhilob’aal li Dios, toj reetal naq lin cmusiq’ ut lin tib’el dte’xjunaji wi’chik rib’, ut tink’ame’q jo’ aj q’axol u chiru li eiq’, re eek’ulb’al chiru lix fsahil raqleb’aal aatin li xnimal ru gJehova, li Junelik aj hRaqol Aatin reheb’ li yo’yo jo’ ajwi’ li kamenaq. Amen.

Xraqik