Sveta pisma
  Moroni 10
  Fusnote
  Tema

  Poglavlje 10

  Svjedočanstvo o Mormonovoj knjizi dolazi moću Duha Svetoga — Darovi Duha razdijeljeni su vjernima — Duhovni darovi uvijek prate vjeru — Moronijeve riječi govore iz praha — Dođite Kristu, usavršite se u njemu i posvetite duše svoje. Oko 421. po. Kr.

  1 Evo ja, Moroni, pišem ponešto kako mi se čini dobro; i pišem braći svojoj, aLamancima; i htio bih da oni znaju kako više od četiri stotine i dvadeset godina prođe otkako znak bijaše dan o dolasku Kristovu.

  2 I apečatim ove zapise, nakon što vam izrekoh nekoliko riječi kao usrdni poticaj.

  3 Gle, htio bih vas usrdno potaknuti kad budete čitali ovo, bude li mudrost u Bogu da to čitate, da se spomenete kako milosrdan Gospod bijaše djeci ljudskoj od stvaranja Adama pa sve do vremena kad vi ovo budete primili, i apomno razmišljali o tome u bsrcima svojim.

  4 I kad budete primili ovo, htio bih vas usrdno potaknuti da aupitate Boga, Vječnoga Oca, u ime Kristovo, bnije li to istinito; i budete li pitali ciskrena srca, s dpravom nakanom, imajući evjeru u Krista, on će vam fočitovati gistinu o tome moću Duha Svetoga.

  5 A moću Duha Svetoga možete aspoznati bistinu o svemu.

  6 I što je god dobro pravedno je i istinito; stoga ništa što je dobro ne niječe Krista, već priznaje da on jest.

  7 A vi možete spoznati da on jest moću Duha Svetoga; stoga bih vas htio usrdno potaknuti da ne niječete moć Božju; jer on djeluje moću, au skladu s vjerom djece ljudske, jednako danas, sutra i zauvijek.

  8 I opet, usrdno vas potičem, braćo moja, da ne niječete adarove Božje, jer ima ih mnogo; i oni dolaze od istoga Boga. I postoje brazličiti načini na koje se ti darovi poslužuju; no isti je Bog koji djeluje u svemu i u svima; i oni su dani očitovanjima Duha Božjega ljudima, da im koriste.

  9 Jer gle, ajednome je dano Duhom Božjim da može bpodučavati riječ mudrosti;

  10 A drugome, da može podučavati riječ znanja istim Duhom;

  11 I drugome, silno velika avjera; i drugome, darovi biscjeljivanja istim Duhom;

  12 I opet, drugome da može činiti moćna ačudesa;

  13 I opet, drugome da može prorokovati o svemu;

  14 I opet, drugome viđenje anđela i duhova što poslužuju;

  15 I opet, drugome sve vrste govora;

  16 I opet, drugome tumačenje jezika i različitih vrsta agovora.

  17 I svi ovi darovi dolaze Duhom Kristovim; i oni dolaze svakom čovjeku pojedinačno, onako kako on želi.

  18 I htio bih vas usrdno potaknuti, ljubljena braćo moja, da se spomenete kako asvaki dobar dar dolazi od Krista.

  19 I htio bih vas usrdno potaknuti, ljubljena braćo moja, da se spomenete kako je on aisti jučer, danas i zauvijek, te da svi ovi darovi o kojima govorah, koji su duhovni, nikada neće prestati, i to dokle god svijet bude stajao, jedino uslijed bnevjere djece ljudske.

  20 Stoga mora biti avjere; a ako mora biti vjere mora također biti nade; a ako mora biti nade mora također biti dobrotvornosti.

  21 I osim ako ne budete imali adobrotvornosti, ne možete nipošto biti spašeni u kraljevstvu Božjem; niti možete biti spašeni u kraljevstvu Božjem ako nemate vjere; niti možete ako nemate nade.

  22 A ako nemate nade, morate zasigurno očajavati; a očaj dolazi zbog bezakonja.

  23 A Krist doista reče ocima našim: aImate li vjeru možete činiti sve što je poželjno po meni.

  24 A sad govorim svim krajevima zemaljskim — dođe li dan da moć i darovi Božji prestanu među vama, to će biti azbog bnevjere.

  25 I jao djeci ljudskoj bude li tako; jer neće biti anikoga tko čini dobro među vama, ne, nikoga. Jer bude li jedan među vama koji čini dobro, on će djelovati moću i darovima Božjim.

  26 I jao onima koji otklanjaju ove stvari i umru, jer aumiru u bgrijesima svojim, i ne mogu biti spašeni u kraljevstvu Božjem; i ja govorim to u skladu s riječima Kristovim; i ne lažem.

  27 I usrdno vas potičem da se spomenete ovoga; jer vrijeme brzo dolazi kad ćete spoznati da ja ne lažem, jer ćete me vidjeti na sudu Božjem; i Gospod će vam Bog reći: Zar vam ne navijestih ariječi svoje, koje zapisa ovaj čovjek, poput onoga što bviče od mrtvih, da, i to poput onoga što progovara iz cpraha?

  28 Navješćujem ovo da se ispune proroštva. I gle, to će izići iz usta vječnoga Boga; a riječ će njegova aodjekivati iz naraštaja u naraštaj.

  29 I Bog će vam pokazati da je ono što zapisah istinito.

  30 I opet, usrdno bih vas potaknuo da adođete Kristu, i prigrlite svaki dobar dar, i bne dodirujete zao dar, niti ono što je nečisto.

  31 I aprobudi se, i ustani iz praha, o Jeruzaleme; da, i odjeni se lijepim haljinama svojim, o kćeri bsionska; i cojačaj dkolčiće svoje i proširi granice svoje zauvijek, tako da ene budeš više izmiješana s drugima, tako da se savezi Vječnoga Oca koje on sklopi s tobom, o dome Izraelov, ispune.

  32 Da, adođite Kristu, i busavršite se u njemu, i odreknite se sve bezbožnosti; i budete li se odrekli sve bezbožnosti, i cljubili Boga svom svojom moću, umom i snagom, tad je milost njegova dostatna za vas, tako da milošću njegovom možete biti savršeni u Kristu; a ako ste dmilošću Božjom savršeni u Kristu, ne možete nipošto zanijekati moć Božju.

  33 I opet, ako ste milošću Božjom savršeni u Kristu, i ne niječete moć njegovu, tad ste aposvećeni u Kristu milošću Božjom, kroz prolijevanje bkrvi Kristove, koje je u savezu Očevom na cotpust grijeha vaših, tako da postanete dsveti, bez mrlje.

  34 I sad vam svima želim zbogom. Uskoro odlazim aotpočinuti u braju Božjem, sve dok se moj cduh i tijelo ponovno ne dsjedine, i dok ne budem pobjednički ponesen ezrakom, da se susretnem s vama pred fugodnim sudom velikoga gJahve, Vječnoga hSuca i živih i mrtvih. Amen.

  Svršetak