Pyhät kirjoitukset
Mormon 8


Luku 8

Lamanilaiset etsivät ja tuhoavat nefiläiset. Mormonin kirja on tuleva julki Jumalan voimasta. Voi niitä, jotka uhkuvat vihaa ja riitaa Herran työtä vastaan. Nefiläisten aikakirja tulee julki jumalattomuuden, rappion ja luopumuksen aikana. Noin 400–421 jKr.

1 Katso, minä, aMoroni, päätän isäni Mormonin baikakirjan. Katso, minulla on vain muutamia asioita kirjoitettavana, joista asioista isäni antoi minulle käskyn.

2 Ja nyt tapahtui, että Kumoran asuuren ja hirvittävän taistelun jälkeen, katso, blamanilaiset metsästivät etelänpuoleiseen maahan paenneita nefiläisiä, kunnes heidät kaikki oli hävitetty.

3 Ja myös minun isäni he tappoivat, ja minä olen tosiaan ayksin jäljellä kirjoittamassa murheellista tarinaa kansani tuhosta. Mutta katso, se on mennyt, ja minä täytän isäni käskyn. Ja surmataanko minut, en tiedä.

4 Sen tähden minä kirjoitan ja kätken aikakirjat maahan; ja minne minä menen, sillä ei ole väliä.

5 Katso, minun isäni on tehnyt atämän aikakirjan, ja hän on kirjoittanut, miksi hän sen teki. Ja katso, minä kirjoittaisin siitä myös, jos minulla olisi blevyissä tilaa, mutta minulla ei ole; eikä minulla ole yhtään metallia, sillä minä olen yksin. Minun isäni on surmattu taistelussa, ja kaikki minun sukulaiseni, eikä minulla ole ystäviä eikä minne mennä; ja kuinka kauan Herra sallii minun elää, en tiedä.

6 Katso, aneljäsataa vuotta on kulunut meidän Herramme ja Vapahtajamme tulemisesta.

7 Ja katso, lamanilaiset ovat metsästäneet minun kansaani, nefiläisiä, kaupungista toiseen ja paikasta toiseen, kunnes heitä ei enää ole; ja suuri on ollut heidän asortumisensa; niin, suuri ja ihmeellinen on minun kansani, nefiläisten, tuho.

8 Ja katso, Herran käsi on sen tehnyt. Ja katso vielä, lamanilaiset ovat asodassa keskenään, ja koko tämä maa on täynnä yhtä jatkuvaa murhaa ja verenvuodatusta; eikä sodan loppua tiedä kukaan.

9 Ja nyt, katso, minä en sano enempää heistä, sillä maassa ei ole ketään muita kuin lamanilaisia ja arosvoja.

10 Eikä ole ketään, joka tuntee tosi Jumalan, paitsi Jeesuksen aopetuslapset, jotka jäivät maahan, kunnes kansan jumalattomuus oli niin suuri, ettei Herra sallinut heidän bjäädä kansan pariin; ja ovatko he maassa, sitä ei tiedä kukaan.

11 Mutta katso, minun aisäni ja minä olemme nähneet heidät, ja he ovat palvelleet meitä.

12 Ja jokainen, joka ottaa vastaan tämän aikakirjan eikä tuomitse sitä niiden vajavaisuuksien tähden, joita siinä on, saa tietää asuuremmista asioista kuin nämä. Katso, minä olen Moroni, ja jos olisi mahdollista, minä ilmaisisin teille kaikki asiat.

13 Katso, minä lakkaan puhumasta tästä kansasta. Minä olen Mormonin poika, ja minun isäni oli Nefin ajälkeläinen.

14 Ja minä olen sama, joka akätkee tämän aikakirjan Herran huomaan; sen levyillä ei ole mitään arvoa, Herran käskyn tähden. Sillä hän totisesti sanoo, ettei kenenkään pidä bsaada niitä hyötyäkseen, mutta sen kertomus on suuriarvoinen; ja sitä, joka tuo sen valoon, Herra siunaa.

15 Sillä kenelläkään ei voi olla voimaa tuoda sitä valoon, ellei Jumala sitä hänelle anna; sillä Jumala tahtoo, että se tehdään asilmämääränä vain hänen kunniansa eli Herran ikivanhan ja kauan hajallaan olleen liittokansan parhaaksi.

16 Ja siunattu olkoon ase, joka tuo tämän valoon, sillä se btuodaan pimeydestä valoon Jumalan sanan mukaisesti; niin, se tuodaan esiin maasta, ja se loistaa pimeydestä ja tulee kansan tietoon; ja se tapahtuu Jumalan voimasta.

17 Ja jos siinä on avirheitä, ne ovat ihmisen virheitä. Mutta katso, me emme tiedä yhtään virhettä; Jumala kuitenkin tietää kaiken; sen tähden se, joka btuomitsee, varokoon, ettei ole vaarassa joutua helvetin tuleen.

18 Ja se, joka sanoo: Näytä minulle tai sinua lyödään, varokoon, ettei käske sellaista, minkä Herra on kieltänyt.

19 Sillä katso, joka atuomitsee pikaisesti, hänet vuorostaan tuomitaan pikaisesti, sillä hänen palkkansa on hänen tekojensa mukainen; sen tähden sitä, joka lyö, Herra vuorostaan lyö.

20 Katso, mitä kirjoituksissa sanotaan: ihminen ei saa lyödä eikä hän saa tuomita, sillä tuomio on minun, sanoo Herra, ja myös kosto on minun, ja minä maksan tekojen mukaan.

21 Ja joka uhkuu vihaa ja riitoja Herran työtä vastaan ja Herran liittokansaa vastaan, joka on Israelin huone, ja sanoo: Me hävitämme Herran työn, eikä Herra muista liittoaan, jonka hän on tehnyt Israelin huoneen kanssa – hän on vaarassa joutua kaadetuksi maahan ja heitetyksi tuleen;

22 sillä Herran iankaikkiset atarkoitukset etenevät, kunnes kaikki hänen lupauksensa täyttyvät.

23 Tutkikaa aJesajan profetioita. Katso, minä en voi niitä kirjoittaa. Niin, katso, minä sanon teille, että ne pyhät, jotka ovat menneet ennen minua ja jotka ovat pitäneet tätä maata hallussaan, bhuutavat, aivan niin, tomusta he huutavat Herran puoleen; ja niin totta kuin Herra elää, hän muistaa sen liiton, jonka hän on tehnyt heidän kanssaan.

24 Ja hän tietää heidän arukouksensa, että ne olivat heidän veljiensä puolesta. Ja hän tietää heidän uskonsa, sillä hänen nimessään he saattoivat siirtää bvuoria; ja hänen nimessään he voivat saada maan järisemään; ja hänen sanansa voimalla he saivat cvankilat sortumaan maahan; niin, ei edes tulinen uuni voinut heitä vahingoittaa, eivätkä villipedot eivätkä myrkkykäärmeet, hänen sanansa voiman tähden.

25 Ja katso, heidän arukouksensa olivat myös hänen puolestaan, jonka Herra sallisi tuoda nämä asiat julki.

26 Eikä kenenkään tarvitse sanoa, etteivät ne tule, sillä varmasti ne tulevat, sillä Herra on näin puhunut; sillä amaasta ne tulevat Herran käden kautta, eikä kukaan voi sitä estää; ja se tapahtuu aikana, jolloin sanotaan, että bihmeet ovat lakanneet; ja se tapahtuu, ikään kuin joku puhuisi ckuolleista.

27 Ja se tapahtuu aikana, jolloin pyhien averi huutaa Herran puoleen bsalaliittojen ja pimeyden tekojen tähden.

28 Niin, se tapahtuu aikana, jolloin Jumalan voima kielletään ja akirkot tulevat saastutetuiksi ja ylpistyvät sydämensä kopeudessa; aivan niin, aikana, jolloin kirkkojen johtajat ja opettajat nousevat sydämensä kopeudessa jopa kadehtien niitä, jotka kuuluvat heidän kirkkoihinsa.

29 Niin, se tapahtuu aikana, jolloin akuullaan tulipaloista ja rajuilmoista ja bsavupilvistä vieraissa maissa;

30 ja kuullaan myös asodista, sotahuhuista ja maanjäristyksistä monin paikoin.

31 Niin, se tapahtuu aikana, jolloin maan päällä on suurta saastaisuutta; on murhia ja ryöstämistä ja valhetta ja petoksia ja haureutta ja kaikenlaisia iljetyksiä; jolloin on monia, jotka sanovat: Tee tätä tai tee tuota, eikä sillä ole aväliä, sillä Herra btukee sellaisia viimeisenä päivänä. Mutta voi sellaisia, sillä he ovat katkeruuden csapessa ja pahuuden kahleissa.

32 Niin, se tapahtuu aikana, jolloin perustetaan kirkkoja, jotka sanovat: Tulkaa minun luokseni, niin te saatte rahojanne vastaan syntinne anteeksi.

33 Oi teitä jumalattomia ja kieroutuneita ja uppiniskaisia ihmisiä, miksi olette perustaneet itsellenne kirkkoja aetua saadaksenne? Miksi olette bmuuttaneet Jumalan pyhää sanaa voidaksenne tuottaa ctuomion sielullenne? Katso, turvautukaa Jumalan ilmoituksiin, sillä katso, sinä päivänä tulee aika, jolloin kaiken tämän täytyy toteutua.

34 Katso, Herra on näyttänyt minulle suuria ja ihmeellisiä asioita siitä, minkä on pian tapahduttava, sinä aikana, jolloin nämä asiat tulevat julki teidän keskuudessanne.

35 Katso, minä puhun teille ikään kuin olisitte läsnä, ettekä te kuitenkaan ole. Mutta katso, Jeesus Kristus on näyttänyt teidät minulle, ja minä tiedän teidän tekemisenne.

36 Ja minä tiedän, että te avaellatte sydämenne kopeudessa; eikä ole kuin vain muutamia, jotka eivät bylpisty sydämensä kopeudessa, mikä saa teidät käyttämään chyvin hienoja vaatteita ja johtaa kateuteen ja riitoihin ja pahansuopaisuuteen ja vainoihin ja kaikenlaisiin pahoihin tekoihin; ja teidän kirkkonne, niin, aivan joka ainoa, ovat saastuneet teidän sydämenne kopeuden tähden.

37 Sillä katso, te rakastatte arahaa ja omaisuuttanne ja hienoja vaatteitanne ja kirkkojenne koristeita enemmän kuin te rakastatte köyhiä ja tarvitsevia, sairaita ja ahdistettuja.

38 Oi te saastaiset, te tekopyhät, te opettajat, jotka myytte itsenne siitä, mikä turmelee, miksi olette saastuttaneet Jumalan pyhän kirkon? Miksi ahäpeätte ottaa Kristuksen nimen päällenne? Miksi ette ajattele, että suurempiarvoinen on loputon onni kuin se bkurjuus, joka ei koskaan kuole – maailman cylistyksenkö tähden?

39 Miksi te koristatte itseänne sellaisella, missä ei ole elämää, ja silti annatte nälkäisten ja tarvitsevien ja alastomien ja sairaiden ja ahdistettujen kulkea ohitsenne ettekä huomaa heitä?

40 Niin, miksi te perustatte asalaisia iljetyksiänne etua saadaksenne ja saadaksenne lesket suremaan Herran edessä ja myös orvot suremaan Herran edessä ja myös heidän isiensä ja heidän aviomiestensä veren huutamaan maasta Herran puoleen kostoa teidän päällenne?

41 Katso, koston miekka häälyy teidän yllänne, ja pian tulee aika, jolloin hän akostaa pyhien veren teille, sillä hän ei kärsi heidän huutojaan kauemmin.