Ebʼ li loqʼlaj hu
  Helaman 3
  Eb’ li raqalil
  Tema

  Ch’ol 3

  Naab’al reheb’ laj Nefita neke’q’axon sa’ li ch’och’ sa’ xjayal lix nim li saq’e—Neke’xyiib’ li kab’l rik’in chun ut neke’xtz’iib’a k’iila tz’iib’anb’il esil—Neke’xjal xch’ool chi lajetq mil ut neke’kub’e xha’—Li raatin li Dios naxk’ameb’ li winq sa’ li kolb’a-ib’—Laj Nefi ralal laj Helaman na’ok sa’ li raqleb’aal aatin. Wan na 49–39 chihab’ ma nayo’la li Kristo.

  1 Ut anajwan kik’ulman sa’ li rox roxk’aal chihab’ rawa’b’ejileb’ laj raqol aatin, maajun wech’ok-ib’ kiwan sa’ xyanq lix tenamit laj Nefi, ka’ajwi’ b’ayaq li q’etq’etil li kiwan sa’ li iglees, li kitikib’ank re b’ayaq li jachok-ib’ sa’ xyanq li tenamit, ut kituqub’aman li na’leb’ a’in li ki’uxman naq yoo chi raqe’k li rox roxk’aal chihab’.

  2 Ut maajun wech’ok-ib’ kiwan sa’ xyanq li tenamit sa’ li xkaa roxk’aal chihab’, chi moko kiwan naab’al li wech’ok-ib’ sa’ li ro’ roxk’aal chihab’.

  3 Ut kik’ulman sa’ li xwaq roxk’aal, relik chi yaal, kiwan naab’al li wech’ok-ib’ ut k’iila jachok-ib’; sa’ li ke’wan wi’ q’axal nim xk’ihaleb’ li ke’el chaq sa’ li ch’och’ Tzarahemla, ut xkoheb’ sa’ li ch’och’ asa’ xjayal lix nim li saq’e re reechaninkil li ch’och’.

  4 Ut ke’b’eek chi q’axal nim xnajtil, jo’kan naq ke’wulak wan wi’ aninqi ha’ ut naab’al li nima’.

  5 Relik chi yaal, ut ke’xjek’i ajwi’ rib’ sa’ li jar raqal chi ch’och’, sa’eb’ li jar raqal b’ar wi’ moko kikana ta chi sachenaq ut chi maak’a’ xche’il, xb’aan xk’ihaleb’ li ke’wan chaq aran, li junxil ke’eechanink chaq re li ch’och’.

  6 Anajwan maajun raqal re li ch’och’ sachenaq, ka’ajwi’ naq maak’a’ xche’il; a’b’an xb’aan xnimal lix asachlijikeb’ li tenamit li ke’wan chaq junxil sa’ li ch’och’, bsachenaq nayeeman re.

  7 Ut yal b’ab’ay li che’ wan chiru lix b’een li ch’och’, a’b’anan rik’in a’an eb’ li tenamit li xkoheb’ aran ke’niman xseeb’al chi numtajenaq rik’in xk’anjelankil li chun, jo’kan naq ke’xyiib’ li kab’l rik’in chun, sa’ li ke’wan wi’ rochoch.

  8 Ut kik’ulman naq ke’k’ihan ut ke’jek’iman, ut ke’el chaq sa’ li ch’och’ sa’ xjayal lix tz’e li saq’e toj sa’ li ch’och’ sa’ xjayal lix nim li saq’e, ut ke’jek’iman toj reetal naq ke’ok chixnujob’resinkil chixjunil li ch’och’, chalen sa’ li palaw sa’ xtz’e li saq’e toj sa’ li palaw sa’ xnim, chalen sa’ li apalaw sa’ rokeb’ saq’e toj sa’ li palaw sa’ releb’aal.

  9 Ut eb’ li ani ke’wan sa’ li ch’och’ sa’ xjayal lix nim li saq’e ke’wan rochoch sa’ muheb’aal t’ikr, ut sa’ ochoch chun, ut ke’xkanab’ jar xtoonal li che’ li namoq chaq chiru lix b’een li ch’och’ naq taanimanq, re naq chirix xnumikeb’ li kutan taawanq xche’eb’ re xyiib’ankil lix kab’leb’, relik chi yaal, lix tenamiteb’, ut lix santil ochocheb’, ut lix ch’utleb’aaleb’, ut lix santil muheb’aaleb’, ut li k’iila paay lix kab’leb’.

  10 Ut kik’ulman naq rik’in naq li che’ q’axal ink’a’ natawman sa’ li ch’och’ sa’ xjayal lix nim li saq’e, ke’xtaqla naab’al chi ak’amb’il chiru ha’.

  11 Ut chi jo’kan ke’xtenq’aheb’ li tenamit sa’ li ch’och’ sa’ xjayal lix nim li saq’e re te’ruuq chixyiib’ankil naab’al li tenamit, rik’in che’ ut rik’in ajwi’ chun.

  12 Ut kik’ulman naq ke’wan naab’al reheb’ lix atenamit laj Ammon, aj Lamaniiteb’ jo’ ke’yo’la, li xkoheb’ ajwi’ sa’ li ch’och’ a’in.

  13 Anajwan ut wan naab’al li esil tz’iib’anb’il chirix lix b’aanuhomeb’ li tenamit a’in, xb’aan naab’al reheb’ li tenamit a’in, li ch’olch’o ru ut q’axal nim ru, chirixeb’ a’an.

  14 A’ut k’ehomaq reetal, yal ta jun miin raqal lix b’aanuhomeb’ li tenamit a’in, relik chi yaal, li esilal chirixeb’ laj Lamanita ut chirixeb’ laj Nefita, ut lix pleeteb’, ut li wech’ok-ib’, ut li jachok-ib’ reheb’, ut lix jultikahomeb’, ut lix profeetil aatineb’, ut lix xikikeb’ chiru ha’, ut li yiib’ank jukub’ xb’aaneb’, ut li yiib’ank asantil ochoch ut ch’utleb’aal xb’aaneb’, ut lix santil muheb’aaleb’, ut lix tiikilaleb’, ut lix maa’usilaleb’, ut li kamsink, ut li maq’ok, ut li poqlenk xb’aaneb’, ut li k’iila paay chi tz’eqb’eetalil ut ko’b’eetak yumb’eetak, ink’a’ naru nak’ehe’ xna’aj sa’ li k’anjel a’in.

  15 A’b’an k’ehomaq reetal, wan k’iila hu ut k’iila tz’iib’anb’il esil, li junjunq paay wan, ut lix k’ihaleb’ a’an tz’iib’anb’il xb’aaneb’ laj Nefita.

  16 Ut anumsinb’ileb’ chaq xb’aan li jun tasal tenamit re li jun tasal chik xb’aaneb’ laj Nefita, toj reetal ajwi’ naq eb’ a’an ke’t’ane’ sa’ li q’etok aatin ut ke’kamsiik, ke’poqleek, ut ke’yohe’, ut ke’alinasiik, ut ke’kana chi kamsinb’il, ut ke’jek’iik chiru lix b’een li ch’och’, ut ke’junajiik rik’ineb’ laj Lamanita toj reetal naq bmoko aj Nefita ta chik yeeb’il reheb’, okenaqeb’ b’an chi aj maakeb’, ut xulo’jenaqeb’, ut josq’eb’, relik chi yaal, okenaqeb’ choq’ aj Lamanita.

  17 Ut anajwan ninsutq’i wi’chik sa’ li esil ninye; jo’kan ut, li k’a’ru kinye kik’ulman chirix naq wanjenaq xnimal li wech’ok-ib’, ut li choqink, ut li pleet, ut li jachok-ib’, sa’ xyanq lix tenamit laj Nefi.

  18 Kiraqe’ li xwaq roxk’aal chihab’ rawa’b’ejileb’ laj raqol aatin,

  19 Ut kik’ulman naq toj kiwan nimla wech’ok-ib’ sa’ li ch’och’, relik chi yaal, sa’ ajwi’ li xwuq roxk’aal chihab’, ut jo’kan ajwi’ sa’ li xwaqxaq roxk’aal.

  20 A’b’anan laj Helaman kiwan sa’ li raqleb’aal aatin rik’in tiik ruhil na’leb’ ut juntaq’eetalil; relik chi yaal, k’eek’o xch’ool chixpaab’ankil lix k’uub’anb’il aatin, ut lix raqb’a-aatin, ut lix taqlahom li Dios, ut kixb’aanu junelik li k’a’ru tiik sa’ rilob’aal li Dios; ut kib’eek jo’ chanru xb’e lix yuwa’, jo’kan naq ki’usa sa’ li ch’och’.

  21 Ut kik’ulman naq ke’wan wiib’ li ralal. Li asb’ej aj aNefi kixk’e choq’ xk’ab’a’, ut li iitz’inb’ej aj bLehi choq’ xk’ab’a’. Ut ke’ok chi nimank choq’ re li Qaawa’.

  22 Ut kik’ulman naq ki’ok chi ch’anaak li pleet ut li wech’ok-ib’, chi b’ab’ay sa’ xyanq lix tenamiteb’ laj Nefita, naq yoo chi nach’ok xraqik li xwaqxaq roxk’aal chihab’ rawa’b’ejileb’ laj raqol aatin sa’ xb’een lix tenamit laj Nefi.

  23 Ut kik’ulman sa’ li xb’ele roxk’aal chihab’ rawa’b’ejileb’ laj raqol aatin, kixaqab’aak li tuqtuukilal chi rajlal sa’ li ch’och’ chixjunil, ka’aj b’an wi’ naq wankeb’ li muqmuukil molam kixxaqab’ chaq laj aGadianton aj elq’ sa’eb’ li jar raqal chi ch’och’ wan wi’ xk’ihal li tenamit, ut sa’ li kutan a’an moko nawb’ileb’ ta xb’aaneb’ li wankeb’ sa’ xjolomil li tenamit, jo’kan naq ink’a’ ke’sache’ chaq sa’ li ch’och’.

  24 Ut kik’ulman naq sa’ li chihab’ ajwi’ a’an kiwan li usaak chi numtajenaq sa’ li iglees, jo’kan naq wankeb’ li ke’xjunaji rib’ chi mil rik’in li iglees, ut ke’kub’e xha’ choq’ re li jalb’a-k’a’uxlej.

  25 Ut k’a’jo’ xnimal li usaak sa’ li iglees, ut k’a’jo’ xk’ihal li osob’tesink li kihoye’ sa’ xb’een li tenamit, jo’kan naq eb’ ajwi’ li taqenaqil aj tij ut laj tzolonel ke’sach xch’ooleb’ chi numtajenaq.

  26 Ut kik’ulman naq ki’usa lix k’anjel li Qaawa’, toj reetal naq ki’ux xkub’sinkileb’ xha’ ut xjunajinkil rik’in lix iglees li Dios k’iila aamej, relik chi yaal, chi lajetq mil.

  27 Chi jo’kan naru naqil naq li Qaawa’ naruxtaana ru chixjunil li ani, rik’in x’anchalil xch’ool, taapatz’oq re lix santil k’ab’a’.

  28 Relik chi yaal, chi jo’kan naqil naq li arokeb’aal li choxa teeto chiru bchixjunil, chiruheb’ ajwi’ li ani te’paab’anq re lix k’ab’a’ li Jesukristo, a’an li Ralal li Dios.

  29 Relik chi yaal, naqil naq yalaq ani na’ajok re naru chixchapb’al rib’ chiru li araatin li Dios, li byo’yo ut nim xwankil, li tixjach sa’ xyi chixjunil lix seeb’al xb’alaq’ ut lix ra’al ut lix k’oxlanb’il na’leb’ laj tza, ut tixb’eresi li winq re li Kristo sa’ jun li laatz’ ut cka’ch’in ruhil b’e chiru li djul a’an maak’a’ roso’jik re rahilal, li k’uub’anb’il re xsub’b’aleb’ laj maak—

  30 Ut tixk’am li raameb’, relik chi yaal, li aamej li ink’a’ nakam, toj sa’ axnim uq’ li Dios sa’ li awa’b’ejihom re choxa, re taachunlaaq rik’in laj Abraham, ut laj Isaak, ut rik’in laj Jakob, ut rik’in chixjunileb’ li qasantil yuwa’, re ink’a’ chik taa’elq chaq.

  31 Ut sa’ li chihab’ a’in kiwan rajlal li saho’k ch’oolej sa’ li ch’och’ Tzarahemla, ut sa’eb’ chixjunil li na’ajej chixsutam, sa’ chixjunil ajwi’ li ch’och’ eechaninb’il xb’aaneb’ laj Nefita.

  32 Ut kik’ulman naq kiwan tuqtuukilal ut sahil ch’oolejil chi numtajenaq sa’ rela’ li xb’ele roxk’aal chihab’; relik chi yaal, ut kiwan rajlal li tuqtuukilal ut nimla sahil ch’oolejil sa’ li xlaje roxk’aal chihab’ rawa’b’ejileb’ laj raqol aatin.

  33 Ut sa’ li xjunlaju roxk’aal chihab’ rawa’b’ejileb’ laj raqol aatin kiwan ajwi’ li tuqtuukilal, ka’ajwi’ b’an naq li q’etq’etil kixtikib’ ok sa’ li iglees—ink’a’ sa’ lix iglees li Dios, sa’ xch’ooleb’ b’an li ani neke’xye rib’ naq wankeb’ sa’ lix iglees li Dios—

  34 Ut eb’ a’an ke’taqsiik sa’ li aq’etq’etil, toj reetal naq ke’xrahob’tesi naab’al li ras riitz’ineb’. Anajwan a’in jun nimla maa’usilal, ut xb’aan a’an li jun raqal re li tenamit li tuulaneb’ xch’ool ke’xk’ul nimla rahob’tesiik, ut ke’b’eek chiru naab’al li ch’a’ajkilal.

  35 A’b’anan ake’kuyuk sa’ ut bke’tijok chi kok’ aj xsa’, ut k’a’jo’ wi’chik ke’kawu xmetz’ew sa’ cxtuulanileb’, ut k’a’jo’ wi’chik ke’kana chi ink’a’ neke’eek’an sa’ xpaab’ankil li Kristo, toj reetal naq kinujak raameb’ rik’in sahil ch’oolejil ut k’ojob’aak ch’oolej, relik chi yaal, toj reetal ajwi’ naq dke’saqob’resiik ru ut eke’santob’resiik xch’ooleb’, ut kichal li santob’resiik a’an xb’aan fxq’axtesinkil xch’ooleb’ chiru li Dios.

  36 Ut kik’ulman naq kiraqe’ ajwi’ li xkab’laju roxk’aal chihab’ sa’ tuqtuukilal, ka’ajwi’ b’an naq kiwan li q’etq’etil numtajenaq nim li ki’ok chaq sa’ xch’ooleb’ li tenamit, ut a’an xb’aan axb’ihomaleb’ li numtajenaq nim, ut li usaak ke’xk’ul chaq sa’ li ch’och’; ut kiniman a’in rik’ineb’ wulaj wulaj.

  37 Ut kik’ulman sa’ li roxlaju roxk’aal chihab’ rawa’b’ejileb’ laj raqol aatin, kikam laj Helaman, ut laj Nefi li ralal asb’ej ki’ok chi awa’b’ejink sa’ xna’aj. Ut kik’ulman naq kiwan sa’ li raqleb’aal aatin rik’in tiik ruhil na’leb’ ut juntaq’eetalil; relik chi yaal, a’an kixpaab’ lix taqlahom li Dios, ut kib’eek sa’ xb’e lix yuwa’.