Scripturi
Helaman 14


Capitolul 14

Samuel prezice lumină în timpul nopţii şi o stea nouă la naşterea lui Hristos—Hristos îi mântuieşte pe oameni de la moartea vremelnică şi spirituală—Semnele morţii Lui includ trei zile de întuneric, distrugerea stâncilor şi mari calamităţi naturale. Circa 6 î.H.

1 Şi acum, s-a întâmplat că aSamuel, lamanitul, a profeţit o mulţime de lucruri care nu pot fi scrise.

2 Şi iată, el le-a spus: Iată, vă dau vouă un semn; vor mai trece încă cinci ani; şi iată, după aceea Fiul lui Dumnezeu va veni ca să-i mântuiască pe cei care vor crede în numele Lui.

3 Şi iată, eu vă voi da vouă aceasta ca un asemn la venirea Lui; căci iată, lumini mari vor fi în cer, într-atât, încât în noaptea dinaintea venirii Lui nu va fi deloc întuneric, în aşa măsură încât omului i se va părea că e zi.

4 De aceea, va fi o zi şi o noapte şi o zi, ca şi cum ar fi o zi şi nici o noapte; şi aceasta va fi pentru voi ca un semn; căci voi veţi cunoaşte răsăritul şi apusul soarelui; de aceea, ei vor cunoaşte cu siguranţă că vor fi două zile şi o noapte; cu toate acestea, noaptea nu va fi întunecoasă; şi aceasta va fi noaptea dinainte ca aEl să se nască.

5 Şi iată, o nouă astea va răsări, una cum voi nu aţi mai văzut niciodată; şi aceasta, de asemenea, va fi un semn pentru voi.

6 Şi iată, aceasta nu este totul, ci vor mai fi multe alte semne şi minuni în cer.

7 Şi se va întâmpla că voi toţi veţi fi uimiţi şi vă veţi minuna într-atât, încât veţi acădea la pământ.

8 Şi se va întâmpla că oricine care va acrede în Fiul lui Dumnezeu, acela va avea viaţă veşnică.

9 Şi iată, aşa mi-a poruncit Domnul mie, prin îngerul Său, că trebuie să vin şi să vă spun vouă acest lucru; da, El mi-a poruncit mie ca să vă profeţesc vouă aceste lucruri; da, El mi-a spus: Strigă către acest popor: Pocăiţi-vă şi pregătiţi calea Domnului.

10 Şi acum, pentru că eu sunt un lamanit şi am vorbit către voi cuvintele pe care Domnul mi le-a poruncit, precum şi pentru că lucrul acesta a fost dur împotriva voastră, de aceea voi sunteţi mânioşi pe mine şi căutaţi să mă distrugeţi şi m-aţi aalungat din mijlocul vostru.

11 Iar voi veţi auzi cuvintele mele, căci de aceea m-am urcat eu pe zidurile acestui oraş pentru ca voi să auziţi şi să aflaţi despre judecăţile lui Dumnezeu, care vă aşteaptă din cauza nedreptăţilor voastre, precum şi pentru ca voi să aflaţi despre condiţiile pocăinţei;

12 Şi, de asemenea, pentru ca voi să puteţi afla despre venirea lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, aTatăl cerului şi al pământului, Creatorul tuturor lucrurilor de la început; şi pentru ca voi să puteţi afla despre semnele venirii Lui, pentru ca voi să puteţi crede în numele Lui.

13 Şi dacă voi acredeţi în numele Lui, atunci vă veţi pocăi de toate păcatele voastre pentru ca în felul acesta să obţineţi iertarea lor prin bmeritele Lui.

14 Şi iată, iarăşi, eu vă mai dau vouă încă un semn, da, un semn al morţii Lui.

15 Căci iată, El cu siguranţă va trebui să moară pentru ca aSalvarea să poată veni; da, aceasta are nevoie de El şi trebuie ca El să moară pentru ca bînvierea morţilor să aibă loc, pentru ca în felul acesta oamenii să poată fi aduşi în prezenţa Domnului.

16 Da, iată, această moarte face ca învierea să aibă loc şi amântuieşte toată omenirea de prima moarte—acea moarte spirituală; căci toată omenirea, prin bcăderea lui Adam, calungată din prezenţa Domnului, este considerată ca fiind dmoartă, atât în ceea ce priveşte lucrurile vremelnice, cât şi cele spirituale.

17 Dar iată, învierea lui Hristos amântuieşte omenirea, da, şi anume toată omenirea, şi o aduce înapoi în prezenţa Domnului.

18 Da, şi face ca să aibă loc condiţia pocăinţei, astfel că oricine se va pocăi nu va fi doborât şi aruncat în foc; iar oricine nu se pocăieşte va fi doborât şi aruncat în foc; şi peste ei va veni iarăşi o moarte spirituală, da, cea de-a doua moarte, căci ei sunt alungaţi iarăşi de la lucrurile drepte.

19 De aceea, pocăiţi-vă, pocăiţi-vă, căci, dacă voi cunoaşteţi lucrurile acestea şi nu le faceţi, atunci veţi admite singuri să fiţi aduşi la condamnare şi să fiţi doborâţi în această a doua moarte.

20 Dar iată, aşa cum vă spun eu vouă despre un alt asemn, un semn despre moartea Lui, iată, în ziua aceea în care El va suferi moartea, soarele se va bîntuneca şi va refuza să-şi trimită lumina către voi; şi tot aşa şi luna şi stelele; şi nu va fi nici o lumină pe faţa acestei ţări, începând chiar din momentul când El va suferi moartea timp de ctrei zile până în momentul când El se va înălţa iarăşi dintre morţi.

21 Da, la timpul când El Îşi va da duhul, atunete şi fulgere vor fi timp de mai multe ore şi pământul se va cutremura şi se va zdruncina; iar stâncile care sunt pe faţa acestui pământ, care sunt atât deasupra cât şi dedesubtul lui, despre care voi acum ştiţi că sunt solide sau cea mai mare parte a lor este o singură masă solidă, se vor bsfărâma;

22 Da, ele se vor sfărâma, iar după aceea vor fi agăsite în crăpături şi în prăpăstii şi în sfărâmături pe faţa întregului pământ, da, atât deasupra pământului, cât şi sub el.

23 Şi iată, vor fi furtuni mari; şi mulţi munţi vor fi făcuţi mici, la fel ca o vale; iar multe locuri care acum sunt numite văi, vor deveni munţi, a căror înălţime este mare.

24 Şi multe drumuri largi vor fi distruse şi multe aoraşe vor fi părăsite.

25 Şi multe amorminte se vor deschide; şi mulţi morţi vor ieşi din ele; şi mulţi sfinţi vor apărea în faţa multora.

26 Şi iată, astfel a vorbit aîngerul către mine; căci el a spus către mine cum că vor fi tunete şi fulgere timp de multe ore.

27 Şi el mi-a spus spunând că în timpul tunetelor, şi a fulgerelor şi a furtunii aceste lucruri se vor întâmpla şi că aîntunericul va acoperi faţa întregului pământ timp de trei zile.

28 Şi îngerul a spus către mine că mulţi vor vedea lucruri şi mai mari decât acestea pentru ca ei să poată să creadă că aaceste semne şi aceste minuni se vor întâmpla pe întreaga faţă a acestei ţări pentru ca să nu fie nici un motiv de necredinţă printre copiii oamenilor—

29 Şi aceasta, pentru ca oricine va crede să poată fi salvat, iar oricine nu va crede, o ajudecată dreaptă să poată veni asupra lui; şi, de asemenea, dacă ei sunt condamnaţi, ei singuri îşi aduc condamnarea asupra lor.

30 Şi acum, aduceţi-vă aminte, aduceţi-vă aminte, fraţii mei, că oricine piere, piere din cauza lui însuşi; iar oricine care face nedreptate, o face pentru el însuşi; căci iată, voi sunteţi aliberi; vouă vi se dă voie să acţionaţi pentru voi înşivă; căci iată, Dumnezeu v-a dat vouă bcunoaşterea; şi El v-a făcut pe voi liberi.

31 El v-a dat vouă ca voi să puteţi adeosebi binele de rău; şi El v-a dat vouă ca voi să puteţi balege viaţa sau moartea; iar voi puteţi să faceţi bine şi să fiţi crestauraţi la ceea ce este bun sau să aveţi ceea ce este bun restaurat pentru voi; sau voi puteţi să faceţi rău şi să aveţi ceea ce este rău restaurat pentru voi.