Ebʼ li loqʼlaj hu
  Helaman 14
  Eb’ li raqalil
  Tema

  Ch’ol 14

  Laj Samuel naxye chi rub’elaj resil li saqeno’k chiru q’ojyin ut jun ak’ chahim sa’ xyo’lajik li Kristo—Li Kristo naxtojeb’ chaq rix li winq chiru li kamk re li yu’am a’in ut re musiq’ej—Jo’ reetalil xkamik taawanq li aak’ab’ chiru oxib’ kutan, xjachb’aleb’ li pek, ut li ninqi sache’k sa’ li tzuul taq’a. Wan na 6 chihab’ ma nayo’la li Kristo.

  1 Ut anajwan kik’ulman naq laj aSamuel, aj Lamanita, kixch’olob’ jo’ profeet k’a’jo’ xk’ihal chik li na’leb’ li ink’a’ naru natz’iib’aman.

  2 Ut k’ehomaq reetal, kixye reheb’: K’ehomaq reetal, nink’e jun eetalil eere; xb’aan naq taachalq oob’ chihab’ chik, ut k’ehomaq reetal, chirix a’an taachalq li Ralal li Dios re xtojb’al rix chixjunileb’ li te’paab’anq re lix k’ab’a’.

  3 Ut k’ehomaq reetal, a’in tink’e eere choq’ aeetalil sa’ xkutankil lix k’ulunik; xb’aan naq k’ehomaq reetal, te’wanq ninqi saqen chiru choxa, jo’kan naq sa’ li q’ojyin rub’el xchalik maak’a’aq li q’ojyin, jo’kan naq chiru li winq chanchanaq jo’ kutan.

  4 Jo’kan naq taawanq jun kutan ut jun q’ojyin ut jun kutan chik, chanchan jo’ jun kutan ajwi’ chi maak’a’ li q’ojyin; ut a’in taawanq cheru choq’ eetalil; xb’aan naq teenaw chirix relik li saq’e ut chirix ajwi’ rokik; jo’kan naq te’xnaw chi ch’olch’o naq te’wanq wiib’ kutan ut jun q’ojyin; a’b’anan ink’a’ taaq’ojyino’q ru li q’ojyin; ut a’anaq li q’ojyin rub’elaj axyo’lajik.

  5 Ut k’ehomaq reetal, taawakliiq jun ak’ achahim, maajun wa eerilom xkomon a’an; ut a’in ajwi’ taawanq choq’ eetalil cheru.

  6 Ut k’ehomaq reetal, moko chixjunil ta a’in, te’wanq k’iila eetalil ut sachb’a-ch’oolej sa’ choxa.

  7 Ut taak’ulmanq naq sachsooq eech’ool chejunilex, ut taanumtaaq eek’a’uxl, jo’kan naq atext’ane’q chi ch’och’.

  8 Ut taak’ulmanq naq ani ataapaab’anq re li Ralal li Dios, a’an taawanq xyu’am li junelik taakanaaq.

  9 Ut k’ehomaq reetal, jo’ka’in naq kinixtaqla li Qaawa’, xb’aan lix anjel, naq tinchalq ut tinye li na’leb’ a’in eere; relik chi yaal, kixtaqla naq tinch’olob’ jo’ profeet li na’leb’ a’in cheru; relik chi yaal, kixye we: Jap aawe chixyeeb’al re li tenamit a’in, jalomaq eek’a’uxl ut kawresihomaq xb’e li Qaawa’.

  10 Ut anajwan, rik’in naq laa’in aj Lamanita, ut kinye eere li aatin kinixtaqla wi’ li Qaawa’, ut rik’in naq kaw a’an cherix, yoo eejosq’il wik’in ut nekesik’ insachb’al, ut axineerisi chaq sa’ eeyanq.

  11 Ut teerab’i li waatin, xb’aan naq a’in rajb’al naq kintaqe’ sa’ xb’een xtz’akil li tenamit a’in, re teerab’i ut teenaw chirix lix raqb’a-aatin li Dios li na’oyb’enink eere xb’aan eemaa’usilal, ut re ajwi’ teenaw chirix k’a’ru na’ajman re xjalb’al eek’a’uxl;

  12 Ut re ajwi’ teenaw chirix lix k’ulunik li Jesukristo, li Ralal li Dios, lix aYuwa’il li choxa ut li ch’och’, laj Yo’ob’tesihom re chixjunil li k’a’aq re ru chalen chaq sa’ xtiklajik; ut re teenaw chirix li reetalil lix k’ulunik, reetal naq texruuq chi paab’ank re lix k’ab’a’.

  13 Ut wi anekexpaab’ank re lix k’ab’a’, teejal eek’a’uxl chirix chixjunil eemaak, re naq chi jo’kan teek’ul risinkil xb’aan lix bk’ulub’ejil a’an.

  14 Ut k’ehomaq wi’chik reetal, jun chik eetalil nink’e eere, relik chi yaal, reetalil lix kamik.

  15 Xb’aan naq k’ehomaq reetal, tento taakamq chi yaal re taachalq li akolb’a-ib’; relik chi yaal, aajel ru chiru, ut na’ajman ru naq taakamq, re xk’eeb’al chi uxmank lix bwaklijikeb’ li kamenaq chi yo’yo, re naq chi jo’kan taaruuq te’k’ame’q li winq chiru li Qaawa’.

  16 Relik chi yaal, k’ehomaq reetal, li kamk a’in naxk’e chi uxmank li wakliik chi yo’yo, ut anaxtoj rix chixjunileb’ li winq chiru li xb’een kamk—li kamk a’an re musiq’ej; xb’aan naq chixjunileb’ li winq, rik’in naq xb’aan bxt’anik laj Adan cisinb’ileb’ chaq chiru li Qaawa’, k’eeb’ileb’ jo’ dkamenaq, chirix li k’a’ru re li yu’am a’in jo’ ajwi’ li k’a’ru re musiq’ej.

  17 A’b’an k’ehomaq reetal, lix waklijik li Kristo chi yo’yo anaxtojeb’ rix li winq, relik chi yaal, chixjunileb’ li winq, ut naxk’ameb’ wi’chik chiru li Qaawa’.

  18 Relik chi yaal, ut naxk’e chi uxmank li k’a’ru na’ajman re jalok k’a’uxlej, re naq ani naxjal xk’a’uxl, a’an ink’a’ taayok’e’q chaq ut taakute’q sa’ xam; ani b’an moko naxjal ta xk’a’uxl nayok’e’ chaq ut nakute’ sa’ xam; ut nachal wi’chik sa’ xb’eeneb’ jun musiq’ejil kamk, relik chi yaal, jun li xkab’ kamk, xb’aan naq isinb’ileb’ chaq wi’chik jo’ chanru li k’a’aq re ru re li tiikilal.

  19 Jo’kan ut, jalomaq eek’a’uxl, jalomaq eek’a’uxl, maare anchal rik’in xnawb’al li k’a’aq re ru a’in ut ink’a’ xb’aanunkil teekanab’ eerib’ chi chalk rub’el li tojb’a-maak, ut texk’ame’q taq’a toj sa’ li xkab’ kamk a’in.

  20 A’b’an k’ehomaq reetal, jo’ kinye eere chirix jun chik aeetalil, jun reetalil lix kamik, k’ehomaq reetal, sa’ li kutan a’an naq tixnumsi li kamk, li saq’e btaaq’ojyino’q ut ink’a’ taaraj xk’eeb’al xsaqenkil cheru; ut jo’kan ajwi’ li po ut eb’ li chahim; ut maajun saqen taawanq chiru lix b’een li ch’och’ a’in, chalen chaq sa’ li hoonal naq tixk’ul li kamk, chiru xnumik coxib’ kutan, toj sa’ li hoonal naq taawakliiq wi’ chaq chik sa’ xyanqeb’ li kamenaq.

  21 Relik chi yaal, sa’ li kutan naq tixq’axtesi xmusiq’, taawanq li akaaq ut raq’ kaaq chiru xnumik k’iila hoonal, ut li ch’och’ taahiikanq ut taachiq’chotq, ut li pek li wankeb’ sa’ xb’een li ch’och’ a’in, li wankeb’ sa’ xb’een li ch’och’ jo’ ajwi’ rub’el, li nekenaw naq kaw rib’, malaj lix nimal a’an jun xaqalil naq wan, a’an btaajore’q;

  22 Relik chi yaal; te’jache’q sa’ xyi, ut junelik moqon ate’tawe’q chi buq’ul ut chi itz’il, ut chi jorol chiru lix b’een chixjunil li ch’och’; relik chi yaal, sa’ xb’een li ch’och’ jo’ ajwi’ rub’el.

  23 Ut k’ehomaq reetal, te’wanq ninqi kaq-sut-iq’, ut te’wanq k’iila tzuul li te’kanaaq chi kub’sinb’il, chanchan li ru taq’a, ut te’wanq k’iila na’ajej li ru taq’a nayeeman re anajwan li te’ok choq’ tzuul, li ninqeb’ xteram.

  24 Ut naab’al li ninqi b’e te’uq’je’q, ut naab’al li atenamit te’kanaaq chi sachenaq.

  25 Ut te’tehliiq k’iila amuqleb’aal kamenaq, ut te’xq’axtesi naab’al lix kamenaqeb’; ut naab’al reheb’ laj santil paab’anel te’xk’ut rib’ chiru naab’al.

  26 Ut k’ehomaq reetal, jo’ka’in kinraatina li aanjel, xb’aan naq kixye we naq te’wanq li kaaq ut raq’ li kaaq chiru xnumik k’iila hoonal.

  27 Ut kixye we naq chiru jo’ najtil taawanq li kaaq ut li raq’ kaaq, ut li kaq-sut-iq’, naq te’wanq li k’a’aq re ru a’in, ut naq li aaak’ab’ tixtz’ap xb’een chixjunil li ch’och’ chiru xnumik oxib’ kutan.

  28 Ut li anjel kixye we naq wankeb’ naab’al li te’ril k’a’aq re ru li nim wi’chik chiru a’in, re naq te’xpaab’ naq li aeetalil ut li sachb’a-ch’oolej a’in te’k’ulmanq chiru chixjunil lix b’een li ch’och’ a’in, re naq maak’a’aq rajb’al naq wanq xmaak’a’il li paab’aal sa’ xyanqeb’ li ralal xk’ajoleb’ li winq—

  29 Ut a’in re naq ani taapaab’anq taaruuq chi kole’k, ut naq ani ink’a’ naraj paab’ank, jun li araqb’a-aatin tiik ru taaruuq chi chalk sa’ xb’eeneb’, ut jo’kan ajwi’ wi k’eeb’ileb’ sa’ tojb’a-maak, neke’xk’am xjunes sa’ xb’eeneb’ li tojb’a-maak neke’xk’ul.

  30 Anajwan ut chijultiko’q eere, chijultiko’q eere, ex was wiitz’in, naq ani na’oso’, na’oso’ choq’ re a’an xjunes; ut ani nab’aanunk re maa’usilal, choq’ re a’an xjunes naxb’aanu; xb’aan naq k’ehomaq reetal, aach’ab’anb’ilex; kanab’anb’ilex chixb’aanunkil eejunes li nekeraj; xb’aan naq k’ehomaq reetal, li Dios xk’e beenawom eere, ut kexxk’e chi ach’ab’anb’il.

  31 Kixk’e eere naq ateenaw ru li us ut li ink’a’ us, ut kixk’e eere naq bteesik’ ru li yu’amej malaj li kamk; ut naru teeb’aanu li us ut ctexk’ojob’aaq wi’chik rik’in li k’a’ru us, malaj teek’ul li k’a’ru us chi k’ojob’anb’il wi’chik eere; malaj ut naru teeb’aanu li ink’a’ us, ut teek’ul li k’a’ru ink’a’ us chi k’ojob’anb’il wi’chik eere.