Ebʼ li loqʼlaj hu
Eter 3
Li ak kub’sinb’il
Chixjunil li hu (PDF)
Eb’ li raqalil

Hide Footnotes

Tema

Ch’ol 3

Li ras laj Jared naril li ru’uj ruq’ li Qaawa’ naq naxch’e’ waqlaju chi pek—Li Kristo naxk’ut xxaqalil lix musiq’ chiru li ras laj Jared—Eb’ li tz’aqal re ru xnawomeb’ moko naru ta neke’tz’ape’ ru xb’aan li tz’apleb’ t’ikr—K’eeb’il li k’utleb’aal aatin re xk’amb’al chi saqenkil li tz’iib’anb’il esil reheb’ laj Jaredita.

1 Ut kik’ulman naq li ras laj Jared (anajwan li jukub’ li ke’kawresiman, waqxaqib’ rajlankileb’) xko’o sa’ li tzuul, a’ li tzuul Xelem ke’xye re, xb’aan xteram q’axal nim, ut kixha’resi chaq sa’ jun li pek waqlaju chi kok’ pek; ut saqeb’ ut lemeb’ ru, chanchan saq ruhil lem; ut kixk’am sa’ ruq’ toj sa’ xb’een li tzuul, ut ki’elajin wi’chik chiru li Qaawa’, ut kixye:

2 At Qaawa’, kaye naq tento naq sutsuuqo xb’aan li b’uut’iha’. K’e reetal anajwan, at Qaawa’, ut matjosq’o’ rik’in laa moos xb’aan xq’unal lix metz’ew chawu; xb’aan naq naqanaw naq laa’at santat ut nakatwan chaq sa’ choxa, ut naq laa’o moko k’ulub’ejo ta chawu; xb’aan li at’ane’k, bak qe naq ink’a’ us xookana chi junajwa; a’b’anan, at Qaawa’, kak’e qe jun aataqlahom naq tento taqapatz’ aak’ab’a’, re naq aawik’in taaruuq taqak’ul jo’ chanru li qajom.

3 K’e reetal, at Qaawa’, koohaasak’ xb’aan qamaa’usilal, ut koohaatiikisi chaq, ut chiru xk’ihal li chihab’ a’in koowan sa’ li yamyookil ch’och’; a’b’anan akawuxtaana qu. At Qaawa’, chinaawil taxaq rik’in xtoq’ob’ankil wu, ut chasutq’isi taxaq laa josq’il sa’ xb’een chaq li tenamit a’in, ut maakanab’ naq te’xik chiru xjosq’il li chamal ha’ a’in sa’ q’ojyin; chak’ehaq b’an reetal li k’a’aq re ru a’in kinha’resi chaq sa’ li pek.

4 Ut ninnaw, at Qaawa’, naq wan anchal aaawankilal, ut nakatru chixb’aanunkil jo’ k’ihal li nakawaj choq’ re xchaab’ilal li winq; jo’kan ut ch’e’eb’ taxaq li pek a’in, at Qaawa’, rik’in li ru’uj aawuq’, ut kawresiheb’ re te’ruuq chi lemtz’unk chaq sa’ q’ojyin; ut te’lemtz’unq choq’ qe sa’eb’ li jukub’ li kiqakawresi, re naq taawanq qasaqen naq taqaq’ax ru li palaw.

5 K’e reetal, at Qaawa’, nakatru chixb’aanunkil a’in. Naqanaw naq nakatru chixk’utb’al xnimal ru li wankilal, li achanchan yal ka’ch’in chiru xk’a’uxleb’ li winq.

6 Ut kik’ulman naq chirix naq li ras laj Jared kixye li aatin a’in, k’ehomaq reetal, li aQaawa’ kixye’ li ru’uj ruq’ ut kixch’e’ chixjunjunqaleb’ li pek rik’in li ru’uj ruq’. Ut ki’isiik chaq li btz’apleb’ t’ikr chiru rilob’aal li ras laj Jared, ut kiril li ru’uj ruq’ li Qaawa’, ut chanchan ru’uj ruq’ junaq winq, chanchan tib’elej ut kik’elej; ut li ras laj Jared kit’ane’ chiru li Qaawa’, xb’aan naq kikete’ xb’aan xiw.

7 Ut li Qaawa’ kiril naq li ras laj Jared t’anenaq chaq chi ch’och’; ut li Qaawa’ kixye re: Waklin, k’a’ut naq xatt’ane’?

8 Ut a’an kixye re li Qaawa’: Kiwil li ru’uj ruq’ li Qaawa’, ut kinxuwak maare anchal tinixsak’; xb’aan naq moko kinnaw ta naq li Qaawa’ wan xtib’el ut xkik’el.

9 Ut li Qaawa’ kixye re: Xb’aan aapaab’aal naq kawil naq tink’ul sa’ inb’een atib’elej ut kik’elej; ut maajun wa kichal junaq winq chiwu rik’in xq’axalil lix paab’aal jo’ laa’at; xb’aan naq wi ta ink’a’ jo’kan moko katru ta raj chirilb’al li ru’uj wuq’. Ma wan chik k’a’ru xawil?

10 Ut kichaq’ok: Ink’a’, Qaawa’, k’ut aawib’ chiwu.

11 Ut li Qaawa’ kixye re: Ma nakapaab’ li aatin li tinye?

12 Ut kichaq’ok: Yaal, Qaawa’, ninnaw naq nakaye li yaal, xb’aan naq laa’at jun Dios re yaal, ut aink’a’ nakatru chi tik’ti’ik.

13 Ut chirix naq kixye li aatin a’in, k’ehomaq reetal, li Qaawa’ akixk’ut rib’ chiru, ut kixye: bRik’in naq nakanaw li k’a’aq re ru a’in tojb’il aawix chiru li t’ane’k; jo’kan naq k’amb’ilat wi’chik chiwu; jo’kan naq cnink’ut wib’ chawu.

14 K’e reetal, laa’in li kikawresiman chalen chaq sa’ xk’ojlajik li ruchich’och’ re axtojb’al rix lin tenamit. K’e reetal, laa’in li Jesukristo. Laa’in li bYuwa’b’ej ut li K’ajolb’ej. Wik’in laa’in te’wanq cxyu’am chixjunileb’ li winq, ut a’anaq chi junelik, eb’ ajwi’ a’an li te’paab’anq re lin k’ab’a’; ut te’ok a’an choq’ dwalal ut inrab’in.

15 Ut maajun wa xink’ut wib’ chiru li winq li kinyo’ob’tesi, xb’aan naq maajun wa akinixpaab’ junaq winq jo’ laa’at. Ma nakawil naq yo’ob’tesinb’ilat jo’ chanru binjalam-uuch laa’in? Relik chi yaal, chixjunileb’ li winq ke’yo’ob’tesiik ajwi’ sa’ xtiklajik jo’ chanru injalam-uuch laa’in.

16 K’e reetal, li xaqalil a’in, li nakawil anajwan, a’an xxaqalil ainmusiq’; ut li winq kinyo’ob’tesi jo’ chanru xxaqalil inmusiq’; ut jo’ chanru ajwi’ naq nink’utun chawu sa’ li musiq’ej tink’utunq chiru lin tenamit sa’ li tz’ejwalej.

17 Anajwan ut, jo’ laa’in, aj Moroni, kinye naq moko taaruuq ta tink’e chi tz’aqal jun esilal chirix li k’a’aq re ru a’in li tz’iib’anb’il, chi jo’kan tz’aqalin rik’in xyeeb’al naq li Jesus kixk’ut rib’ chiru li winq a’in sa’ li musiq’ej, jo’ chanru ut chi juntaq’eet rik’in ajwi’ li xaqalil li akixk’ut wi’ rib’ chiruheb’ laj Nefita.

18 Ut kik’anjelak chiru a’an jo’ chanru ajwi’ kik’anjelak chiruheb’ laj Nefita, ut chixjunil a’in, re naq taaruuq tixnaw li winq a’in naq a’an li Dios, xb’aan xk’ihal lix ninqal ru k’anjel kixk’ut chaq li Qaawa’ chiru.

19 Ut sa’ xk’ab’a’ lix nawom li winq a’in ink’a’ kiru xramb’al rilb’al chirix li atz’apleb’ t’ikr; ut kiril li ru’uj ruq’ li Jesus, ut naq kiril, kit’ane’ xb’aan xxiw, xb’aan naq kixnaw naq a’an li ru’uj ruq’ li Qaawa’; ut moko xpaab’aal ta chik li kiwan, xb’aan naq kixnaw, chi maajun xwiib’al xch’ool.

20 Jo’kan ut, rik’in naq tz’aqal re ru xnawom chirix li Dios, ink’a’ kiru kiwan chi atz’apb’il ru xb’aan li tz’apleb’ t’ikr; jo’kan naq kiril li Jesus, ut a’an kik’anjelak chiru.

21 Ut kik’ulman naq li Qaawa’ kixye re li ras laj Jared: K’e reetal, li k’a’aq re ru a’in kawil ut kawab’i ink’a’ taakanab’ chi xik sa’ li ruchich’och’, toj reetal naq atixtaw xq’ehil naq tinnima xloq’al ink’ab’a’ sa’ li tz’ejwalej; jo’kan ut, taak’uula li k’a’aq re ru kaawil ut kaawab’i, ut maajun winq taak’ut chiru.

22 Ut k’e reetal, naq tatchalq wik’in, taatz’iib’a ut taak’e xtz’apb’al, re naq maajun taaruuq chixk’utb’al xyaalalil; xb’aan naq taatz’iib’a sa’ jun aatinob’aal re naq ink’a’ taaruuq chi ilmank ru.

23 Ut k’e reetal, li awiib’ chi pek a’in tink’e aawe, ut a’an taak’e ajwi’ xtz’apb’al, rochb’een li k’a’ru taatz’iib’a.

24 Xb’aan naq k’e reetal, li aatinob’aal taatz’iib’a kinsach xyaalal; jo’kan naq sa’ li kutan k’oxlanb’il inb’aan tink’e li pek a’in chixnimob’resinkil sa’ rilob’aaleb’ li winq li k’a’aq re ru a’in taatz’iib’a.

25 Ut chirix naq li Qaawa’ kixye li aatin a’in, kixk’ut chiru li ras laj Jared achixjunileb’ li ani wankeb’ sa’ li ruchich’och’, li wanjenaqeb’, ut jo’kan ajwi’ chixjunileb’ li te’wanq; ut moko kixrameb’ ta chiru rilob’aal, toj sa’ xmaril li ruchich’och’.

26 Xb’aan naq kixye chaq re sa’ junxilaj kutan, naq awi a’an btaapaab’anq re, naq taaruuq chixk’utb’al cchixjunil li k’a’aq re ru chiru—taak’utmanq chiru; jo’kan naq li Qaawa’ maak’a’ kiru chixmuqb’al chiru, xb’aan naq kixnaw naq li Qaawa’ naru chixk’utb’al chixjunil li k’a’aq re ru chiru.

27 Ut li Qaawa’ kixye re: Tz’iib’a li k’a’aq re ru a’in ut ak’e xtz’apb’al; ut sa’ li kutan k’oxlanb’il inb’aan tink’ut chiruheb’ li ralal xk’ajoleb’ li winq.

28 Ut kik’ulman naq li Qaawa’ kixtaqla naq tixk’e chaq xtz’apb’al li wiib’ chi apek li kixk’ul chaq, ut ink’a’ tixk’ut, toj reetal naq li Qaawa’ tixk’ut chiruheb’ li ralal xk’ajoleb’ li winq.