Ebʼ li loqʼlaj hu
Eter 12
Li ak kub’sinb’il
Chixjunil li hu (PDF)
Eb’ li raqalil

Hide Footnotes

Tema

Ch’ol 12

Li profeet aj Eter na’elajin chiruheb’ li tenamit naq te’xpaab’ li Dios—Laj Moroni naxye resil li sachb’a-ch’oolej ut li chaq’al ru k’anjel neke’b’aanuman rik’in paab’aal—A’an li paab’aal li kikanab’ank re li ras laj Jared chirilb’al li Kristo—Li Qaawa’ naxk’e reheb’ li winq xq’unaleb’ xmetz’ew re taaruuq te’wanq chi tuulaneb’ xch’ool—Li ras laj Jared kixjal xna’aj li tzuul Tzerin rik’in paab’aal—Li paab’aal, li yo’onink, ut li rahok neke’ajman ru re taa’uxq li kolb’a-ib’—Laj Moroni kiril li Jesus chi k’utk’u chiru rilob’aal.

1 Ut kik’ulman naq lix kutan laj Eter kiwan sa’ xkutankil laj Koriantumr; ut laj aKoriantumr kiwan choq’ rey sa’ xb’een chixjunil li ch’och’.

2 Ut laj aEter a’an chaq profeet chiru li Qaawa’; jo’kan naq laj Eter kox’elq sa’ xkutankil laj Koriantumr, ut ki’ok chi aatinak jo’ profeet chiru li tenamit, xb’aan naq ink’a’ kiru bxramb’al ru sa’ xk’ab’a’ lix Musiq’ li Qaawa’ li kiwan rik’in.

3 Xb’aan naq a’an aki’elajin chalen chaq eq’la, toj sa’ rokik li saq’e, ut ki’elajin chiruheb’ li tenamit naq te’xpaab’ li Dios choq’ re li jalb’a-k’a’uxlej, re naq ink’a’ bte’sache’q, ut kixye reheb’ naq rik’in li cpaab’aal natz’aqob’resiik ru chixjunil li k’a’aq re ru—

4 Jo’kan ut, ani napaab’ank re li Dios, taaruuq atixyo’oni chi ch’olch’o xch’ool jun ruchich’och’ li chaab’il wi’chik; relik chi yaal, jun na’ajej sa’ xnim uq’ li Dios, ut nachal a’ yo’onink a’an xb’aan paab’aal, naxk’e jun bxaqleb’ choq’ re li raameb’ li winq, rik’in wi’ te’wanq chi chapcho, xaqxooqeb’ junelik, numtajenaq junelik li cchaab’il k’anjel rik’ineb’, k’amb’ileb’ dchixnimankil xloq’al li Dios.

5 Ut kik’ulman naq laj Eter kixch’olob’ jo’ profeet xninqal ru ut sachb’a-ch’oolejil na’leb’ chiru li tenamit, li ink’a’ ke’xpaab’, xb’aan naq moko ke’ril ta.

6 Anajwan ut laa’in, aj Moroni, nawaj raj aatinak ka’ch’inaq chirix li k’a’aq re ru a’in; tink’ut raj chiru li ruchich’och’ naq li apaab’aal a’an li k’a’aq re ru byo’oninb’il ut cmoko ilb’il ta; jo’kan ut, mexwech’ok rik’in naq moko nekeril ta, xb’aan naq maajun eerilom nekek’ul toj chirix naq dyalb’il rix eepaab’aal.

7 Xb’aan naq xb’aan li paab’aal naq li Kristo kixk’ut rib’ chiruheb’ li qayuwa’, chirix naq kiwakli chaq sa’ xyanqeb’ li kamenaq; ut moko kixk’ut ta rib’ chiruheb’ toj chirix naq ke’xpaab’ a’an; jo’kan naq aajel ru naq ke’wan junjunq li ke’paab’ank re, xb’aan naq moko kixk’ut ta rib’ chiru li ruchich’och’.

8 A’b’anan xb’aan xpaab’aaleb’ li winq, a’an ak kixk’ut rib’ chiru li ruchich’och’, ut kixnima xloq’al lix k’ab’a’ li Yuwa’b’ej, ut kixkawresi jun b’e re naq jalaneb’ chik te’ruuq chi tz’aqonk sa’ li choxahil maatan, re naq te’ruuq chixyo’oninkil li k’a’aq re ru a’an li moko ilb’il ta xb’aaneb’.

9 Jo’kan ut, laa’ex ajwi’ naru taawanq eeyo’onihom, ut textz’aqonq sa’ li maatan, wi yal ta taawanq eepaab’aal.

10 K’ehomaq reetal, xb’aan li paab’aal naq eb’ li ke’wan najter ake’b’oqe’ jo’ chanru lix santil k’anjelil li Dios.

11 Jo’kan ut, xb’aan li paab’aal kik’eeman lix chaq’rab’ laj Moises. A’b’anan rik’in li maatan re li Ralal, kixkawresi li Dios jun li ab’e q’axal wi’chik chaab’il, ut xb’aan li paab’aal naq xtz’aqlok ru.

12 Xb’aan naq wi maak’a’ li apaab’aal sa’ xyanqeb’ li ralal xk’ajoleb’ li winq, li Dios maajun bsachb’a-ch’oolej naru chixb’aanunkil sa’ xyanqeb’; jo’kan ut, moko naxk’ut ta rib’ chiruheb’ toj chirix xpaab’aaleb’.

13 K’ehomaq reetal, a’an xpaab’aal laj Alma ut laj Amulek li kik’ehok chi uq’e’k chi ch’och’ lix tz’akil li atz’alam.

14 K’ehomaq reetal, a’an xpaab’aal laj Nefi ut laj Lehi li kik’anjelank re li ajale’k sa’ xb’eeneb’ laj Lamanita, re naq ke’kub’e xha’ rik’in xam ut rik’in li bSantil Musiq’ej.

15 K’ehomaq reetal, a’an xpaab’aal laj aAmmon ut eb’ lix komon li bkik’anjelank re xnimal li sachb’a-ch’oolej sa’ xyanqeb’ laj Lamanita.

16 Relik chi yaal, ut chixjunileb’ ajwi’ li ke’k’anjelank re li asachb’a-ch’oolej ke’xk’anjela rik’in bpaab’aal, eb’ li ke’wan rub’elaj chaq li Kristo, ut eb’ ajwi’ li ke’wan chirix.

17 Ut a’an xb’aan paab’aal naq li oxib’ chi tzolom ke’xk’ul jun yeechi’ihom naq aink’a’ te’xyal li kamk; ut moko ke’xk’ul ta li yeechi’ihom toj chirix xpaab’aaleb’.

18 Chi moko junaq sut kixk’anjela anihaq li sachb’a-ch’oolej, toj chirix xpaab’aaleb’; jo’kan naq xb’een wa ke’xpaab’ li Ralal li Dios.

19 Ut ke’wan naab’al li q’axal ke’numta xpaab’aaleb’, arub’elaj ajwi’ xchalik li Kristo, li ink’a’ kiru xtz’apb’aleb’ ru rik’in li btz’apleb’ t’ikr; ke’ril b’an rik’in xnaq’eb’ ru li k’a’aq re ru ke’ril chaq rik’in rilob’aal li paab’aal, ut ke’saho’ xch’ool.

20 Ut k’ehomaq reetal, qilom sa’ li tz’iib’anb’il esil a’in, naq jun reheb’ a’an li ras laj Jared, xb’aan naq k’a’jo’ xnimal lix paab’aal chirix li Dios, ut chi jo’kan, naq li Dios kixye’ li aru’uj ruq’, ink’a’ kiru chixmuqb’al chiru rilob’aal li ras laj Jared, xb’aan li raatin li kixye chaq re, ut li aatin a’an kixk’ul chaq xb’aan paab’aal.

21 Ut chirix naq li ras laj Jared kiril li ru’uj ruq’ li Qaawa’, xb’aan li ayeechi’ihom li kixk’ul chaq li ras laj Jared xb’aan li paab’aal, li Qaawa’ maak’a’ kiru chixtz’apb’al chiru rilob’aal, jo’kan naq kixk’ut chiru chixjunil li k’a’aq re ru; xb’aan naq a’an ink’a’ chik kiru xtz’apb’al ru xb’aan li btz’apleb’ t’ikr.

22 Ut xb’aan paab’aal naq eb’ lin yuwa’ ke’xk’ul li ayeechi’ihom naq li k’a’aq re ru a’in taachalq rik’ineb’ li ras riitz’ineb’ xb’aan ruq’eb’ laj Gentil; jo’kan naq li Qaawa’ kixk’e intaqlankil, relik chi yaal, tz’aqal li Jesukristo.

23 Ut laa’in kinye re: At Qaawa’, eb’ laj Gentil te’reetz’u li k’a’aq re ru a’in, xb’aan axq’unal qametz’ew chi tz’iib’ak; xb’aan naq Qaawa’, xak’e xnimal qametz’ew rik’in aatin xb’aan li paab’aal, a’b’an moko xak’e ta bxnimal qametz’ew chi tz’iib’ak; xb’aan naq xak’e re li tenamit a’in naq te’ruuq chi aatinak chi naab’al, xb’aan li Santil Musiq’ej li xak’e chaq reheb’;

24 Ut xak’e naq yal ka’ch’in tooruuq chi tz’iib’ak, xb’aan raalil li quq’. K’e reetal, moko xak’e ta xnimal qametz’ew chi atz’iib’ak jo’ chanru li ras laj Jared, xb’aan naq xak’e re a’an naq li k’a’aq re ru kixtz’iib’a nim xmetz’ew jo’ chanru laa’at, toj reetal nanumta lix tz’iib’ahom sa’ xb’eeneb’ li winq sa’ rilb’al.

25 Kak’e ajwi’ xwankilal ut xnimal ru li qaatin, toj reetal naq ink’a’ naru naqatz’iib’a; jo’kan ut, naq nokotz’iib’ak naqak’e reetal lix q’unal qametz’ew, ut nokot’il xb’aan xtuqlajik li qaatin; ut ninxuwa maare anchal eb’ laj Gentil ate’reetz’u li qaatin.

26 Ut chirix naq kinye a’in, li Qaawa’ kinraatina, ut kixye: Eb’ li jipeb’ aneke’eetz’un, a’b’anan eb’ a’an te’yaab’aq; ut tz’aqal li wusilal choq’ reheb’ li tuulan, re naq moko te’xnima ta rib’ rik’in xq’unal eemetz’ew;

27 Ut wi te’chalq li winq wik’in tink’ut chiruheb’ lix aq’unaleb’ xmetz’ew. bNink’e xq’unaleb’ xmetz’ew li winq re taaruuq te’wanq chi tuulaneb’ xch’ool; ut tz’aqal li cwusilal choq’ re chixjunileb’ li winq li dneke’xtuulanob’resi rib’ chiwu; xb’aan naq wi neke’xtuulanob’resi rib’ chiwu, ut neke’paab’ank we, chirix a’an tink’e li ek’a’ru q’un xmetz’ew choq’ kawilal chiruheb’.

28 K’e reetal, tink’ut chiruheb’ laj Gentil lix q’unaleb’ xmetz’ew, ut tink’ut chiruheb’ naq li apaab’aal, li yo’onink ut li rahok neke’k’amok wik’in laa’in—lix yo’leb’aal chixjunil li tiikilal.

29 Ut laa’in, aj Moroni, chirix rab’inkil li aatin a’in, kik’ojob’aak inch’ool, ut kinye: At Qaawa’, chib’aanumanq laa tiikal ru ajom, xb’aan naq ninnaw naq nakatk’anjelan choq’ reheb’ li ralal xk’ajoleb’ li winq a’ yaal jo’ chanru xpaab’aaleb’;

30 Xb’aan naq li ras laj Jared kixye re li tzuul Tzerin, aChat-isiiq—ut ki’isiik. Ut wi ta moko kiwan ta xpaab’aal ink’a’ raj kijalman xna’aj; jo’kan naq nakatk’anjelak chirix naq eb’ li winq neke’wan xpaab’aal.

31 Xb’aan naq chi jo’kan kak’utb’esi aawib’ chiruheb’ laa tzolom; xb’aan naq chirix naq ke’wan axpaab’aal, ut ke’aatinak sa’ laa k’ab’a’, laa’at kak’ut aawib’ chiruheb’ rik’in nimla wankilal.

32 Ut najultiko’ ajwi’ we naq laa’at kaye naq xakawresi jun kab’l choq’ re li winq; relik chi yaal, sa’ xyanqeb’ ajwi’ li arochoch laa Yuwa’, b’ar wi’ li winq taaruuq taawanq jun bxyo’onihom q’axal chaab’il wi’chik; jo’kan naq li winq tento taayo’oninq, malaj ut ink’a’ naru chixk’ulb’al jun reechanihom sa’ li na’ajej kakawresi.

33 Ut jo’kan wi’chik, najultiko’ we naq laa’at kaye naq akara li ruchich’och’, toj reetal kaq’axtesi laa yu’am choq’ re li ruchich’och’, re taaruuq taak’ul wi’chik, re xkawresinkil jun na’ajej choq’ reheb’ li ralal xk’ajoleb’ li winq.

34 Ut anajwan ninnaw naq li arahok a’in karaheb’ wi’ li ralal xk’ajoleb’ li winq, a’an li tz’aqal rahok; jo’kan ut, wi eb’ li winq moko wan ta li tz’aqal rahok rik’ineb’, moko te’ruuq ta chireechaninkil li na’ajej a’an li kakawresi sa’eb’ li rochoch laa Yuwa’.

35 Jo’kan ut, ninnaw xb’aan li na’leb’ a’in li kaye, naq wi eb’ laj Gentil moko wan ta li rahok rik’ineb’, xb’aan xq’unal qametz’ew, naq laa’at taayaleb’ rix, ut taawisi li amaatan k’eeb’il chaq reheb’; relik chi yaal, li k’a’ru ajwi’ ke’xk’ul chaq, ut taak’e reheb’ li te’k’uluq chi nim wi’chik xnaab’alil.

36 Ut kik’ulman naq kintijok chiru li Qaawa’ re tixk’e ausilal reheb’ laj Gentil, re naq taawanq li rahok rik’ineb’.

37 Ut kik’ulman naq li Qaawa’ kixye we: Wi eb’ a’an maak’a’ li rahok rik’ineb’, maak’a’ taawaj wi’; laa’at tiikat chaq chi paab’ank; jo’kan ut, ataach’ajob’resiiq laa waq’. Ut rik’in naq kawil bxq’unal aametz’ew, taak’ehe’q xkawilal aametz’ew, toj reetal tatk’ojlaaq sa’ li na’ajej kinkawresi sa’eb’ li rochoch lin Yuwa’.

38 Ut anajwan laa’in, aj Moroni, ninchaq’rab’iheb’ laj Gentil, relik chi yaal, ut jo’kaneb’ ajwi’ li was wiitz’in li nekeb’inra, toj reetal naq taqak’ul qib’ chiru lix araqleb’aal aatin li Kristo, b’ar wi’ te’xnaw chixjunileb’ li winq naq moko tz’ajninb’il ta li bwaq’ rik’in eekik’el.

39 Toja’ ut naq teenaw naq wilom li aJesus, ut naq a’an kinraatina chi bk’utk’u chiru wilob’aal, ut naq a’an kixye we chi tz’aqal tuulan xch’ool, jo’ chanru naq jun winq naxye re li jun chik, sa’ tz’aqal li waatinob’aal, chirix li k’a’aq re ru a’in;

40 Ut yal junjunq kintz’iib’a, xb’aan xq’unal inmetz’ew chi tz’iib’ak.

41 Anajwan ut, nawaj raj xtz’aamankil cheru naq achesik’ li Jesus a’in li ke’xtz’iib’a wi’ resil li profeet ut eb’ li apostol, re naq li rusilal li Dios Yuwa’b’ej, jo’ ajwi’ li Qaawa’ Jesukristo, ut li Santil Musiq’ej, li bnach’olob’ank xyaalal chirixeb’, chiwanq ut chikanaaq eerik’in chi junelik. Amen.