Ebʼ li loqʼlaj hu
Alma 7
Eb’ li raqalil

Hide Footnotes

Tema

Li raatin laj Alma li kixq’axtesi re li tenamit li wan Gideon, jo’ chanru li esil kixtz’iib’a a’an.

Wan sa’ li ch’ol 7.

Ch’ol 7

Taayo’laaq li Kristo rik’in xMaria—A’an tixhit lix b’ak’leb’ li kamk ut taariiqa lix maakeb’ lix tenamit—Eb’ li neke’xjal xk’a’uxl, neke’kub’e xha’, ut neke’xpaab’ li taqlahom te’xk’ul li junelik yu’am—Li tz’ajnil ink’a’ naru nareechani lix awa’b’ejihom li Dios—Na’ajman ru li tuulanil, li paab’aal, li yo’onink ut li rahok. Wan na 83 chihab’ ma nayo’la li Kristo.

1 K’ehomaq reetal ex was wiitz’in raarookex inb’aan, rik’in naq kanab’anb’ilin chi chalk eerik’in, chi jo’kan tinyal inq’e acheraatinankil rik’in li waatin laa’in; relik chi yaal, rik’in tz’aqal xtz’uumal we, rik’in naq xb’een sut nekexwaatina rik’in raatin lix tz’uumal we, xb’aan naq junelik teneb’anb’ilin chaq chi kanaak sa’ li braqleb’aal aatin, ut k’a’jo’ li k’anjel kiwan sa’ inb’een, jo’kan naq moko kinru ta chi chalk eerik’in.

2 Ut ink’a’ ajwi’ raj kinru chi chalk anajwan sa’ li hoonal a’in wi ta ink’a’ axk’eeman li raqleb’aal aatin re jalan chik, re taa’awa’b’ejinq sa’ inna’aj; ut li Qaawa’ rik’in nimla uxtaan xk’e naq tinchalq eerik’in.

3 Ut k’ehomaq reetal, xinchal chi k’a’jo’ inyo’onihom, ut chi nim wajom naq tintaw raj naq xetuulanob’resi eerib’ chiru li Dios, ut naq moko xekanab’ ta xtz’aamankil li rusilal, re naq tintaw raj naq maak’a’ eejitb’al chiru, re naq tintaw raj naq moko wankex ta sa’ li xuwajel ch’a’ajkilal ke’wan wi’ li qas qiitz’in aran Tzarahemla.

4 A’b’anan osob’tesinb’ilaq taxaq xk’ab’a’ li Dios, naq xk’e chinnaw, relik chi yaal, xk’e xsahil inch’ool q’axal nim rik’in xnawb’al naq eb’ a’an ak xaqab’anb’ileb’ wi’chik sa’ xb’ehil lix tiikilal.

5 Ut nawoyb’eni, jo’ chanru lix Musiq’ li Dios li wan wik’in, naq taawanq ajwi’ xsahil inch’ool cherix laa’ex; a’b’anan moko nawaj ta naq lix sahil inch’ool cherix taachalq sa’ xk’ab’a’ li nimla ch’a’ajkilal ut rahil ch’oolejil li wanjenaq wik’in chirixeb’ li komon aran Tzarahemla, xb’aan naq k’ehomaq reetal, lix sahil inch’ool chirixeb’ a’an kichal chirix nume’k chiru naab’al li ch’a’ajkilal ut rahil ch’oolejil.

6 A’ut k’ehomaq reetal, nawoyb’eni naq laa’ex moko wankex ta chi maak’a’ eepaab’aal jo’ chanru naq ke’wan lee ras eeriitz’in; nawoyb’eni naq moko taqsinb’ilex ta sa’ xq’etq’etil eech’ool; relik chi yaal, nawoyb’eni naq moko xek’e ta eech’ool chirix li b’ihomal ut li jo’maajo’il k’a’aq re ru re li ruchich’och’; relik chi yaal, nawoyb’eni naq ink’a’ nekeloq’oniheb’ li apak’b’il dios; naq nekeloq’oni b’an li tz’aqal ut li byo’yookil Dios, ut naq nekex’ilok chi uub’ej re xk’ulb’al li risinkil lee maak, rik’in jun li paab’aal li junelik nakana, li toj taachalq.

7 Xb’aan naq k’ehomaq reetal, ninye eere naq wan k’iila k’a’aq re ru toj taachalq, ut k’ehomaq reetal, wan jun li k’a’ru q’axal nim wi’chik xwankil chiru chixjunil—xb’aan naq k’ehomaq reetal, moko najt ta chik axq’ehil naq laj Tojol-ix yo’yooq ut taachalq sa’ xyanq lix tenamit.

8 K’ehomaq reetal, moko ninye ta naq taachalq sa’ qayanq sa’ xq’ehil lix wanjik sa’ xmuheb’aal li taakamq; xb’aan naq k’ehomaq reetal, li Musiq’ej moko xye ta we naq a’in li taak’ulmanq. Anajwan chirix li na’leb’ a’in moko ninnaw ta; a’b’anan a’in ninnaw, naq li Qaawa’ Dios wan xwankil chixb’aanunkil chixjunil li k’a’aq re ru li wan jo’ chanru li raatin.

9 A’ut k’ehomaq reetal, a’in kixye li Musiq’ej we, kixye: Elajin re li tenamit a’in, ut taaye—aJalomaq eek’a’uxl, ut kawresihomaq lix b’e li Qaawa’, ut chexb’eeq chiruheb’ li ruq’ xb’e, li tiikeb’, xb’aan naq k’ehomaq reetal, xnach’ok chaq li awa’bejihom re choxa, ut li Ralal li Dios btaachalq chiru lix b’een li ruchich’och’.

10 Ut k’ehomaq reetal, a’an ataayo’laaq rik’in lix bMaria, aran Jerusalen, a’an cxch’och’eb’ li qaxe’ qatoon, ut a’anaq dtuq’ixq, jun li k’uleb’aal loq’ ut sik’b’il ru, ut taamuhelaaq ut etaasihaaq xb’aan lix wankil li Santil Musiq’ej, ut taayo’laaq jun lix yum, relik chi yaal, a’anaq li Ralal li Dios.

11 Ut a’an taaxik, ut tixnumsi li rahilal ut ach’a’ajkilal ut xyalb’al rix, li jar paay wan, ut a’in re naq taatz’aqloq ru li aatin li naxye, tixk’ul sa’ xb’een lix rahileb’ ut lix yajeleb’ lix tenamit.

12 Ut tixk’ul li akamk sa’ xb’een, re naq taaruuq tixhit lix b’ak’leb’ li kamk li b’ak’b’ookeb’ wi’ lix tenamit; ut tixk’ul sa’ xb’een lix majelal lix kawilaleb’, re naq lix sa’ xch’ool nujenaqaq chi uxtaan, jo’ chanru li tz’ejwalej, re taaruuq tixnaw sa’ li tz’ejwalej chanru bxk’eeb’al xtenq’ankileb’ lix tenamit jo’ chanru xmajelal lix kawilaleb’.

13 Anajwan li Musiq’ej ananawok re chixjunil li k’a’aq re ru, a’b’anan li Ralal li Dios naxk’ul rahilal jo’ chanru li tz’ejwalej re naq taaruuq btixk’ul sa’ xb’een lix maak lix tenamit, re naq taaruuq tixsach reetalil li q’etok aatin ke’xb’aanu, jo’ chanru li wankilal li nakolok wi’; ut anajwan k’ehomaq reetal, a’in li ch’olob’anb’il xyaalal li wan wik’in.

14 Anajwan ninye eere naq tento teejal eek’a’uxl, ut atexyo’laaq wi’chik; xb’aan naq li Musiq’ej naxye, wi ink’a’ nekexyo’la wi’chik moko texruuq ta chireechaninkil li awa’b’ejihom re choxa; jo’kan ut, chalqex ut chikub’eeq eeha’ choq’ re li jalb’a-k’a’uxlej, re taaruuq texch’aje’q chirix lee maak, re taaruuq teepaab’ lix Karneer li Dios, li na’isink re lix maak li ruchich’och’, li kaw xmetz’ew chi kolok ut chi ch’ajob’resink chirix chixjunil li maa’usilal.

15 Relik chi yaal, ninye eere, chalqex ut mexxuwak, ut kanab’omaq li junjunq chi maak, li anachal chi yal sa’ junpaat sa’ eeb’een, li nab’ak’ok eere choq’ re li sache’k; relik chi yaal, chalqex ut xikaqex, ut k’utumaq chiru lee Dios naq wan eech’ool chixjalb’al eek’a’uxl chirix lee maak ut chi ok sa’ jun sumwank rik’in a’an re xpaab’ankil lix taqlahom, ut k’utumaq xyaalal chiru sa’ li kutan a’in rik’in xik sa’ xha’il li kub’iha’.

16 Ut ani nab’aanunk re a’in, ut naxpaab’ lix taqlahom li Dios chalen chaq a’an, taajultiko’q ajwi’ re naq ninye re, relik chi yaal, taajultiko’q re naq xinye re, taawanq xyu’am chi junelik, jo’ chanru ch’olob’anb’il xyaalal xb’aan li Loq’laj Musiq’ej, li naxch’olob’ li yaal wik’in.

17 Ut anajwan ex was wiitz’in raarookex inb’aan, ma nekepaab’ li k’a’aq re ru a’in? K’ehomaq reetal, ninye eere, relik chi yaal, ninnaw naq nekepaab’, ut li na’leb’ ninnaw wi’ naq nekepaab’ a’an xb’aan xk’utb’esihom li Musiq’ej li wan wik’in. Ut anajwan sa’ xk’ab’a’ naq kaw lee paab’aal chirix a’an, relik chi yaal, chirix li k’a’aq re ru xinye, k’a’jo’ xsahil inch’ool.

18 Xb’aan naq jo’ xinye eere chalen chaq sa’ xtiklajik, naq k’a’jo’ li wajom naq moko wankex ta sa’ li ch’a’ajkilal jo’eb’ lee ras eeriitz’in, jo’kan kintaw ajwi’, naq xtz’aqlok ru li wajom.

19 Xb’aan naq nink’e reetal naq wankex sa’ xb’ehil li tiikilal; nink’e reetal naq wankex sa’ li b’e li naxik sa’ li rawa’b’ejihom li Dios; relik chi yaal, nink’e reetal naq yookex chixtiikob’resinkil ru lix ab’e.

20 Nink’e reetal naq k’eeb’il chenaw, rik’in naq ch’olob’anb’il xyaalal xb’aan li raatin, naq a’an ink’a’ naru chi ab’eek chiru li yokotzinb’il b’e; chi moko naxjal rib’ rik’in li k’a’ru xye; chi moko wan rik’in a’an yal ta xmuhil li elk chaq rik’in li nim re xik sa’ li tz’e, malaj rik’in li k’a’ru us re xik sa’ li k’a’ru ink’a’ us; jo’kan naq lix b’e wan sa’ junaj chi sutam, li wan chi junelik.

21 Ut a’an moko wan ta rochoch sa’eb’ li aochoch moko santeb’ ta, chi moko naru nak’ule’ li tz’ajnil, malaj k’a’ruhaq li moko ch’ajb’il ta, sa’ li rawa’b’ejihom li Dios; jo’kan naq ninye eere naq taachalq xq’ehil, relik chi yaal, ut taawanq sa’ roso’jik li kutan, naq ani li btz’aj ru taakanaaq sa’ xtz’ajnil ru.

22 Ut anajwan ex was wiitz’in raarookex inb’aan, xinye eere li k’a’aq re ru a’in re naq taaruuq tinwajsi eeru chireek’ankil li teneb’anb’il sa’ eeb’een chiru li Dios, re taaruuq texb’eeq chiru chi maak’a’ eejitb’al, re taaruuq texb’eeq jo’ chanru lix santil k’anjelil li Dios, li kexk’ule’ wi’.

23 Ut anajwan nawaj raj naq atuulanaq eech’ool, ut kub’enaqaq eeratawom ut q’unaq eech’ool; chaab’ilaqex rik’in li tz’aamanb’il; nujenaqaqex rik’in kuyuk ut najtil oyb’enink; ut chekuyaq eerib’ chiru chixjunil li k’a’aq re ru; cheyalaq eeq’e chixpaab’ankil lix taqlahom li Dios rajlal; chepatz’aq yalaq k’a’aq re ru teeraj, chirix li musiq’ej jo’ ajwi’ chirix li yu’am a’in; ut junelik cheb’antioxihaq chiru li Dios li k’a’aq re ru nekek’ul.

24 Ut ilomaq naq taawanq eerik’in li apaab’aal, li yo’onink, ut li rahok, toja’ ut naq junelik taanumtaaq eerik’in li chaab’il k’anjel.

25 Ut li Qaawa’ chi’osob’tesinq eere, ut chixk’uula chi maak’a’ xtz’ajnil lee raq’, re naq laa’ex sa’ roso’jik texk’ame’q chi chunlaak rik’in laj Abraham, laj Isaak, ut laj Jakob, ut eb’ li santil profeet li wanjenaqeb’ chalen chaq naq kitikla li ruchich’och’, chi amaak’a’ xtz’ajnil eeraq’ jo’ chanru ajwi’ naq maak’a’ xtz’ajnileb’ raq’ a’an, sa’ li awa’b’ejihom re choxa, re ink’a’ chik tex’elq chaq.

26 Ut anajwan ex was wiitz’in raarookex inb’aan, xinye li aatin a’in eere jo’ chanru li Musiq’ej li naxch’olob’ li yaal wik’in, ut li waam nasaho’ chi numtajenaq, sa’ xk’ab’a’ naq q’axal yalb’il eeq’e ut k’eeb’il eexik chirix li waatin.

27 Ut anajwan, lix atuqtuukilal li Dios chihilanq sa’ lee b’een, ut sa’ xb’een lee rochoch ut lee ch’och’, ut sa’ xb’een lee ketomq ut lee teep chi xul, ut chixjunil li k’a’ru eere, lee rixqilal ut lee kok’al, jo’ chanru lee paab’aal ut lee chaab’il k’anjel, chalen sa’ li hoonal a’in ut chi junelik. Ut chi jo’kan xin’aatinak. Amen.