Alma 6
  Footnotes
  Theme

  6. Fejezet

  Zarahemlában megtisztítják és rendbe hozzák az egyházat – Alma Gedeonba megy prédikálni. Mintegy Kr.e. 83.

  1 És most lőn, hogy miután Alma bevégezte a Zarahemla városában megalapított egyház népéhez intézett beszédét, papokat és aeldereket brendelt el, ckezeinek rátevésével, Isten rendje szerint, hogy az egyház felett elnököljenek és dőrködjenek.

  2 És lőn, hogy akik nem tartoztak az egyházhoz és megbánták a bűneiket, azokat amegkeresztelték a bűnbánatra, és befogadták őket az egyházba.

  3 És még lőn, hogy akik az egyházhoz tartoztak és nem abánták meg gonoszságaikat és nem alázkodtak meg Isten előtt – azokat értem ezalatt, akik fel voltak emelkedve szívük bkevélységében – azokat elutasították és ckitörölték a neveiket, így neveiket nem számlálták az igazlelkűek nevei közé.

  4 És így kezdték megalapítani a gyülekezet rendjét Zarahemla városában.

  5 Most szeretném, ha értenétek, hogy Isten szava mindenki számára elérhető volt, úgyhogy senkit nem fosztottak meg annak kiváltságától, hogy összegyűljön Isten szavának meghallgatására.

  6 Isten gyermekei azonban parancsot kaptak, hogy gyakran jöjjenek össze, és társuljanak egymáshoz aböjtben és buzgó imádkozásban azok lelkének jólétéért, akik nem ismerték Istent.

  7 És most lőn, hogy miután Alma megalkotta ezeket a szabályzatokat, eltávozott tőlük, igen, a Zarahemla városában levő gyülekezettől, és átment a Sidon folyó keleti részére, aGedeon völgyébe, ahol épült vala egy város, melyet Gedeon városának neveztek, és abban a völgyben volt, amit Gedeon völgyének neveztek, azon férfi után, akit Nehór keze bölt meg karddal.

  8 És Alma elment és hirdetni kezdte Isten szavát a Gedeon völgyében megalapított gyülekezetnek, azon ige igazságának kinyilatkoztatása szerint, melyet atyái szólottak vala, és a prófétálás lelke szerint, mely benne volt, Jézus Krisztus, Isten Fia abizonysága szerint, aki el fog jönni, hogy népét bűneitől megváltsa, és azon szent rend szerint, mely által elhívták. És ez így van megírva. Ámen.