Ebʼ li loqʼlaj hu
Alma 5
Li ak kub’sinb’il
Chixjunil li hu (PDF)
Eb’ li raqalil

Hide Footnotes

Tema

Li aatin kixq’axtesi laj Alma, li Taqenaqil aj Tij jo’ chanru lix santil k’anjelil li Dios, reheb’ li wankeb’ sa’eb’ lix tenamiteb’ ut lix k’aleb’aaleb’ chiru chixjunil li ch’och’.

Natikla sa’ li ch’ol 5.

Ch’ol 5

Re xk’ulb’al li kolb’a-ib’, eb’ li winq tento te’xjal xk’a’uxl ut te’xpaab’ li taqlahom, te’yo’laaq wi’chik, te’xch’ajob’resi li raq’ rik’in xkik’el li Kristo, te’wanq chi tuulaneb’ xch’ool ut te’risi chirixeb’ li q’etq’etil ut li kaqalink, ut te’xb’aanu li k’anjel re tiikilal—Li Chaab’il aj Ilol Karneer naxb’oqeb’ lix tenamit—Eb’ li neke’b’aanunk re li maa’us aj k’anjel a’aneb’ ralal xk’ajol laj tza—Laj Alma naxch’olob’ xyaalal naq yaal lix tzol’leb’ ut naxtaqlaheb’ li winq naq te’xjal xk’a’uxl—Te’tz’iib’amanq xk’a’b’a’eb’ li tiikeb’ xch’ool sa’ xhuhil li yu’amej. Wan na 83 chihab’ ma nayo’la li Kristo.

1 Anajwan kik’ulman naq laj Alma ki’ok achixq’axtesinkil li raatin li bDios reheb’ li tenamit, xb’een wa sa’ li ch’och’ Tzarahemla, ut chirix elk chaq aran, chiru chixjunil li ch’och’.

2 Ut a’in li aatin li kixye re li ani wankeb’ sa’ li iglees li kixaqab’aman sa’ li tenamit Tzarahemla, jo’ chanru li esil kixtz’iib’a a’an, kixye:

3 Laa’in, aj Alma, rik’in naq ak’ojob’anb’ilin xb’aan inyuwa’, aj Alma, re tinwanq choq’ btaqenaqil aj tij sa’ xb’een lix iglees li Dios, rik’in naq a’an kiwan xwankil ut ck’eeb’il xwankilal xb’aan li Dios re xb’aanunkil li k’a’aq re ru a’in, k’ehomaq reetal, ninye eere naq a’an ki’ok chixxaqab’ankil jun li iglees sa’ li dch’och’ li wan sa’ xnub’aal Nefi; relik chi yaal, li ch’och’ Mormon li yeeb’il re; relik chi yaal, ut kixkub’siheb’ xha’ li ras riitz’in sa’ li ha’ Mormon.

4 Ut k’ehomaq reetal, ninye eere, eb’ a’an ake’kole’ chaq sa’ ruq’eb’ lix tenamit li rey aj Noe, xb’aan li ruxtaan ut lix wankil li Dios.

5 Ut k’ehomaq reetal, chirix a’an, ke’k’ame’ chi amoosil xb’aan ruq’eb’ laj Lamanita sa’ li yamyookil ch’och’; relik chi yaal, ninye eere, ke’wan chi preexil, ut jun sut chik li Qaawa’ kixkoleb’ chaq chiru li bmoosil rik’in xwankilal li raatin; ut laa’o kook’ame’ sa’ li ch’och’ a’in, ut arin koo’ok chixxaqab’ankil lix iglees li Dios chiru ajwi’ anchal li ch’och’ a’in.

6 Ut anajwan k’ehomaq reetal, ninye eere, ex was wiitz’in, laa’ex li nekexwan sa’ li iglees a’in, ma tz’aqal wanjenaq chi jultik eere lix preexileb’ lee yuwa’? Relik chi yaal, ut ma tz’aqal wanjenaq chi jultik eere li ruxtaan ut xnajtil li royb’enihom choq’ reheb’? Ut jo’kan ajwi’, ma tz’aqal wanjenaq chi jultik eere naq a’an kixkoleb’ li raam chiru xb’alb’a?

7 K’ehomaq reetal, a’an kixjal lix ch’ooleb’; relik chi yaal, kirajsiheb’ chaq ru sa’ jun li nimla wara, ut ke’aj ru choq’ re li Dios. K’ehomaq reetal, ke’wan chaq sa’ xyi li q’ojyin; a’b’anan ke’kutanob’resiik li raameb’ rik’in xsaqenkil li aatin li junelik nakana; relik chi yaal, sutsuukeb’ chaq xb’aan lix ab’ak’leb’ li kamk, ut li bb’ak’leb’ ch’iich’ re xb’alb’a, ut jun li sache’k li junelik nakana kiroyb’eniheb’.

8 Ut anajwan ninpatz’ eere, ex was wiitz’in, ma ke’sache’? K’ehomaq reetal, ninye eere, Ink’a’, moko ke’sache’ ta.

9 Ut ninpatz’ wi’chik, ma kitoqe’ lix b’ak’leb’ li kamk, ut lix b’ak’leb’ ch’iich’ li xb’alb’a li kisutub’an chaq reheb’, ma kihite’? Ninye eere, Yaal, kihite’, ut ke’nimobresiik li raam, ut ke’xb’icha li rahok li natojok-ix. Ut ninye eere naq kolb’ileb’.

10 Ut anajwan ninpatz’ eere, k’a’ru li na’leb’ li akolb’ileb’ wi’? Relik chi yaal, k’a’ru chi na’leb’il ke’ruhan wi’ chixyo’oninkil li kolb’a-ib’? K’a’ru xb’aanunk re naq kihite’ chirixeb’ lix b’ak’leb’ li kamk, relik chi yaal, ut jo’kan ajwi’ lix b’ak’leb’ ch’iich’ li xb’alb’a?

11 K’ehomaq reetal, naru tinye eere—ma ink’a’ kixpaab’ lin yuwa’ aj Alma li aatin li kiq’axtesiik rik’in xtz’uumal re laj aAbinadi? Ut ma maawa’ a’an santil profeet? Ma ink’a’ kixye li raatin li Dios, ut lin yuwa’ aj Alma kixpaab’?

12 Ut jo’ chanru lix paab’aal, kik’anjelaman jun nimla ajalaak sa’ xch’ool. K’ehomaq reetal, ninye eere naq yaal chixjunil a’in.

13 Ut k’ehomaq reetal, a’an akixjultika li aatin chiruheb’ lee yuwa’, ut kik’anjelaman ajwi’ jun nimla jalaak sa’ xch’ooleb’ a’an, ut ke’xtuulanob’resi rib’ ut bke’xkanab’ rib’ chiru li tz’aqal ut li cyo’yookil Dios. Ut k’ehomaq reetal, ke’kana chi tiikeb’ chi paab’ank toj sa’ droso’jik; jo’kan naq ke’kole’.

14 Ut anajwan k’ehomaq reetal, ninpatz’ eere, ex was wiitz’in sa’ li iglees, ma axexyo’la chi musiq’ejil rik’in li Dios? Ma xek’ul xjalam-uuch a’an sa’ lee rilob’aal? Ma xeyal li nimla bjalaak a’in sa’ lee ch’ool?

15 Ma nekek’anjela li paab’aal chirix li tojb’al-ix xb’aan li ani akiyo’ob’tesink eere? Ma nekex’ilok chi uub’ej rik’in rilob’aal li paab’aal, ut nekeril li tz’ejwalej a’in li nakam, chi bwaklesinb’il sa’ li ink’a’ nakam, ut li k’a’ru a’in naq’a chi waklesinb’il sa’ li ink’a’ naq’a, re taaxaqliiq chiru li Dios re ctaaraqe’q aatin chirix jo’ chanru li k’a’ru b’aanunb’il sa’ li tz’ejwalej a’in li nakam?

16 Ninye eere, ma naru nekek’oxla sa’ lee k’a’uxl naq teerab’i lix yaab’ xkux li Qaawa’ chixyeeb’al eere sa’ li kutan a’an: Chalqex wik’in ex aosob’tesinb’il, xb’aan naq k’ehomaq reetal, lee k’anjel wanjenaq choq’ k’anjel re tiikilal chiru lix b’een li ruchich’och’?

17 Malaj ut nekek’oxla sa’ eek’a’uxl naq texruuq chi tik’ti’ik chiru li Qaawa’ sa’ li kutan a’an, ut ateeye—At Qaawa’, li qak’anjel wanjenaq choq’ tiikil k’anjel chiru lix b’een li ruchich’och’—ut naq a’an texxkol?

18 Malaj ut chi junpak’al chik, ma naru nekek’oxla eerib’ chi k’ame’k chiru lix raqleb’aal aatin li Dios chi nujenaq eeraam rik’in maak ut yot’e’k, chi jultik eere chixjunil li maak wan sa’ eeb’een, relik chi yaal, chi ajultik tz’aqal eere chixjunil lee maa’usilal, relik chi yaal, chi jultik eere naq chi nawb’il xetz’eqtaana lix taqlahom li Dios?

19 Ninye eere, ma texruuq chirilb’al li Dios sa’ li kutan a’an chi saq ru eech’ool ut ch’ajb’il eeruq’? Ninye eere, ma texruuq chi ilok taqe’q, chi k’utk’u axjalam-uuch li Dios sa’ lee rilob’aal?

20 Ninye eere, ma naru nekek’oxla kole’k naq xeq’axtesi eerib’ re texwanq arub’el xwankil laj tza?

21 Ninye eere, teenaw sa’ li kutan a’an naq ink’a’ texruuq chi akole’k; xb’aan naq maajun winq naru chi kole’k wi ink’a’ ch’ajb’il chi bsaq li raq’; relik chi yaal, tento ctaasaqob’resiiq ru li raq’ toj reetal naq ch’ajb’il chixjunil li tz’ajnil chirix, rik’in lix kik’el a’an li yeeb’il resil xb’aaneb’ li qayuwa’, li taachalq chixtojb’al rix lix tenamit chiruheb’ lix maak.

22 Ut anajwan ninpatz’ eere, ex was wiitz’in, chan ta wi’ ru taareek’a junaq eere, wi texxaqliiq chiru lix raqleb’aal aatin li Dios, chi tz’ajninb’il eeraq’ rik’in akik’, ut rik’in li k’iila paay chi btz’ajnil? K’ehomaq reetal, k’a’ru xyaalal tixch’olob’ cherix li k’a’aq re ru a’in?

23 K’ehomaq reetal, ma ink’a’ atixye xyaalal naq laa’ex aj kamsinel, relik chi yaal, ut jo’kan ajwi’ naq wan eemaak rik’in li k’iila paay chi maa’usilal?

24 K’ehomaq reetal, ex was wiitz’in, ma nekek’oxla tab’i’ naq junaq li ani wan chi jo’kan taaruuq taawanq xna’aj chi chunlaak sa’ li rawa’b’ejihom li Dios, rochb’een laj aAbraham, rochb’een laj Isaak, ut rochb’een laj Jakob, ut jo’kan ajwi’ chixjunileb’ li santil profeet, li ch’ajob’resinb’ileb’ li raq’ ut maak’a’eb’ xtz’ajnil, saqen ruheb’ ut saqeb’?

25 Ninye eere, Ink’a’, wi b’an ink’a’ teek’e laj Yo’ob’tesihom qe choq’ aj tik’ti’ chalen chaq sa’ xtiklajik, malaj wi ink’a’ teek’oxla naq aj tik’ti’ chalen chaq sa’ xtiklajik, moko taaruuq ta teek’oxla naq ani xkomon a’an taaruuq taawanq xna’aj sa’ li awa’b’ejihom re choxa; eb’ a’an te’isiiq b’an chaq, xb’aan naq a’aneb’ aralal xk’ajol li rawa’b’ejihom laj tza.

26 Ut anajwan k’ehomaq reetal, ninye eere, ex was wiitz’in, wi xeyal jun axjalajik eech’ool, ut wi xereek’a xb’ichankil li bb’ich re rahok li natojok ix, ninpatz’, cma jo’kan nekexru chireek’ankil anajwan?

27 Ma xexb’eek rik’in xk’uulankil eerib’ chi amaak’a’ eejitb’al chiru li Dios? Ma taaruuq raj teeye, wi ta b’oqb’ilex chi kamk sa’ li hoonal a’in, sa’ lee ch’ool, naq tz’aqal bxtuulanil eech’ool? Naq ch’ajob’resinb’il eeraq’ ut saqob’resinb’il rik’in lix kik’el li Kristo, li taachalq cchixtojb’al rix lix tenamit chiru lix maakeb’?

28 K’ehomaq reetal, ma isinb’il cherix li aq’etq’etil? Ninye eere, wi moko isinb’il ta, moko kawresinb’ilex ta chixk’ulb’al li Dios. K’ehomaq reetal naq tento teekawresi eerib’ sa’ junpaat, xb’aan naq xnach’ok chaq li awa’b’ejihom re choxa, ut ani wan chi jo’kan moko wan ta xyu’am chi junelik.

29 K’ehomaq reetal, ninye, ma wan ani sa’ eeyanq li moko isinb’il ta li akaqalink chirix? Ninye eere naq ani wan chi jo’kan moko kawresinb’il ta; ut nawaj raj naq tixkawresi rib’ sa’ junpaat, xb’aan naq taanach’oq chaq li hoonal, ut moko naxnaw ta jo’q’e taachalq xq’ehil; xb’aan naq ani wan chi jo’kan moko natawman ta chi maak’a’ xmaak.

30 Ut ninye wi’chik eere, ma wan junaq sa’ eeyanq li ana’eetz’unk re li ras riitz’in, malaj naxtuub’a li rahob’tesink sa’ xb’een?

31 Rahilal sa’ xb’een xkomon a’an, xb’aan naq moko kawresinb’il ta, ut xnach’ok chaq li kutan naq tento tixjal xk’a’uxl, malaj ut ink’a’ taaruuq taakole’q!

32 Relik chi yaal, rahilal ut sa’ eeb’een chejunilex aj ab’aanuhom maa’usilal; chejal eek’a’uxl, chejal eek’a’uxl, xb’aan naq li Qaawa’ Dios kiyehok re!

33 K’ehomaq reetal, a’an naxtaqla xb’oqb’aleb’ achixjunil li winq, xb’aan naq ye’b’il chiruheb’ bruq’ li uxtaan, ut a’an naxye: Jalomaq eek’a’uxl, ut laa’in texink’ul.

34 Relik chi yaal, naxye: aChalqex wik’in ut teeyal li bru li che’ re li yu’am; relik chi yaal, teek’ux ut teeruk’ lix cwahil ut lix ha’il li yu’am chi dmoko ramb’il ta;

35 Relik chi yaal, chalqex wik’in ut uuchinihomaq k’anjel re tiikilal, ut ink’a’ texyok’e’q chaq ut texkute’q sa’ xam—

36 Xb’aan naq k’ehomaq reetal, xnach’ok chaq xq’ehil naq ani amoko chaab’il ta li na’uuchin wi’, malaj ani moko naxb’aanu ta li k’anjel re tiikilal, a’an taawanq rajb’al naq taa’ayaynaq ut taayaab’aq.

37 Aay, ex aj b’aanuhom maa’usilal; ex li eenimob’resihom eerib’ sa’ li ajo’maajo’il k’a’aq re ru re li ruchich’och’, ex li xexyehok naq eenawom xb’ehil li tiikilal a’b’an bxesach lee b’e, jo’eb’ li ckarneer li maak’a’ aj ilol reheb’, us ta jun aj ilol karneer dxb’oqok chaq eere, ut toj yoo cheb’oqb’al, a’b’an laa’ex ink’a’ teeraj eab’ink chiru lix yaab’ xkux!

38 K’ehomaq reetal, ninye eere, naq li achaab’il aj ilol karneer nekexxb’oq; relik chi yal, ut rik’in tz’aqal lix k’ab’a’ nekexxb’oq, a’an lix k’ab’a’ li Kristo; ut wi ink’a’ btex’ab’inq chiru lix yaab’ xkux li cchaab’il aj ilol karneer, chiru li dk’ab’a’ej li b’oqb’ilex wi’, k’ehomaq reetal, maawa’ex laa’ex lix karneer li chaab’il aj ilol karneer.

39 Ut anajwan wi maawa’ex lix karneer li chaab’il aj ilol karneer, k’a’ru chi akorral wankex wi’? K’ehomaq reetal, ninye eere, naq blaj tza a’an laj ilol eere, ut laa’ex wankex sa’ xkorral a’an; ut anajwan, ani naru nayehok re naq moko yaal ta a’in? K’ehomaq reetal, ninye eere, ani nayehok re naq moko yaal ta a’in, a’an caj tik’ti’ ut dralal laj tza.

40 Xb’aan naq ninye eere naq yalaq k’a’ru aus nachal rik’in li Dios, ut yalaq k’a’ru ink’a’ us nachal rik’in laj tza.

41 Jo’kan ut, wi jun li winq na’uuchin rik’in achaab’il k’anjel, a’an na’ab’in chiru xyaab’ xkux li chaab’il aj ilol karneer, ut naxtaaqe a’an; a’b’an ani na’uuchin rik’in ink’a’ us aj k’anjel, a’an na’ok choq’ bralal laj tza, xb’aan naq na’ab’in chiru xyaab’ xkux a’an, ut naxtaaqe.

42 Ut ani nab’aanunk re a’in tento tixk’ul axtojb’al rik’in a’an; jo’kan ut, choq’ bxtojb’al naxk’ul li ckamk, jo’ chanru li k’a’aq re ru re li tiikilal, rik’in naq kamenaq rik’in chixjunil li chaab’il k’anjel.

43 Ut anajwan, ex was wiitz’in, nawaj raj naq chineerab’i, xb’aan naq nin’aatinak rik’in x’anchalil li waam; xb’aan naq k’ehomaq reetal, kexwaatina chi saqen ru re naq ink’a’ taaruuq texsachq, malaj ut kin’aatinak jo’ chan ru lix taqlahom li Dios.

44 Xb’aan naq b’oqb’ilin chi aatinak chi jo’ka’in, jo’ chanru lix asantil k’anjelil li Dios, li wan rik’in li Kristo Jesus; relik chi yaal, taqlanb’ilin chi xaqliik, ut chixch’olob’ankil chiru li tenamit a’in xyaalal li k’a’aq re ru yeeb’il chaq xb’aaneb’ li qayuwa’, chirix li k’a’aq re ru toj taachalq.

45 Ut a’in moko chixjunil ta. Ma nekek’oxla tab’i’ naq injunes wib’ aninnaw li k’a’aq re ru a’in? K’ehomaq reetal, ninch’olob’ xyaalal cheru naq ninnaw naq li k’a’aq re ru a’in kin’aatinak wi’, tz’aqal yaal. Ut chan pe’ ru nekek’oxla naq ninnaw chirix lix yaalalil?

46 K’ehomaq reetal, ninye eere naq k’eeb’il achinnaw xb’aan lix Loq’laj Musiq’ li Dios. K’ehomaq reetal, bkinkuy insa’ ut kintijok k’iila kutan re taaruuq tinnaw injunes li k’a’aq re ru a’in. Ut anajwan ninnaw injunes naq yaal; xb’aan naq li Qaawa’ Dios xk’utb’esi chiwu xb’aan lix Santil Musiq’; ut a’in li musiq’ej re ck’utb’esink li wan wik’in.

47 Ut jo’kan ajwi’, ninye eere naq xk’utb’esiik chi jo’kan chiwu, naq yaal li aatin yeeb’il chaq xb’aaneb’ li qayuwa’, jo’ chanru ajwi’ tz’aqal li musiq’ej re profeetil aatin li wan wik’in, li nachal ajwi’ xb’aan xk’utb’esihom lix Musiq’ li Dios.

48 Ninye eere, naq ninnaw injunes naq yalaq k’a’ru tinye eere, chirix li k’a’ru toj taachalq, a’an yaal; ut ninye eere, naq ninnaw naq taachalq li Jesukristo, relik chi yaal, li K’ajolb’ej, li Junaj Yo’lajenaq chiru li Yuwa’b’ej, nujenaq chi usilal, chi uxtaan, ut chi yaal. Ut k’ehomaq reetal, a’an a’an li taachalq chirisinkil lix maak li ruchich’och’, relik chi yaal, lix maak li junjunq chi winq li xaqxo junelik chixpaab’ankil lix k’ab’a’.

49 Ut anajwan ninye eere naq a’in li ak’anjelil li b’oqb’ilin wi’, relik chi yaal, re xjultikankil chiruheb’ li was wiitz’in raarookeb’ inb’aan, relik chi yaal, ut li junjunq li wan sa’ li ch’och’, relik chi yaal, re xjultikankil chiruheb’ chixjunil, li tiix jo’ ajwi’ li saaj, li moos jo’ ajwi’ li ach’ab’anb’il; relik chi yaal ninye eere, li xe’tix, ut li ak ninqeb’, ut li tasal tenamit li toj yookeb’ chi nimank; relik chi yaal, re relajinkil chiruheb’ naq tento te’xjal xk’a’uxl ut bte’yo’laaq wi’chik.

50 Relik chi yaal, jo’ka’in naxye li Musiq’ej: Jalomaq eek’a’uxl, chejunilex xmaril li ruchich’och’, xb’aan naq taanach’oq chaq li awa’b’ejihom re choxa; relik chi yaal, li Ralal li Dios taachalq sa’ axloq’al, sa’ xkawil xmetz’ew, ut xnimal ru, ut xwankilal, ut x’awa’b’ejil. Relik chi yaal, ex was wiitz’in raarookex inb’aan, ninye eere, naq li Musiq’ej naxye: K’e reetal lix loq’al lix bRey chixjunil li ruchich’och’; ut jo’kan ajwi’ lix Rey li choxa sa’ junpaat chik taalemtz’unq sa’ xyanqeb’ chixjunil li ralal xk’ajoleb’ li winq.

51 Ut jo’kan ajwi’ li Musiq’ej naxye we, relik chi yaal, na’elajin chiwu rik’in jun nimla xyaab’ kuxej, ut naxye: Ayu ut ye re li tenamit a’in—Jalomaq eek’a’uxl, xb’aan naq wi ink’a’ nekejal eek’a’uxl, maamin texruuq chireechaninkil li awa’b’ejihom re achoxa.

52 Ut ninye wi’chik eere, li Musiq’ej naxye: K’ehomaq reetal, k’eeb’il li amaal sa’ xxe’il li che’, jo’kan naq li junjunq xtoonal li che’ li moko chaab’il ta na’uuchin btaayok’manq chaq ut taakutmanq sa’ li xam, relik chi yaal, jun li xam li ink’a’ naru na’oso’, a’an jun li xam li ink’a’ naru xchupb’al. K’ehomaq reetal, ut chijultiko’q eere, li Santil Dios kiyehok re.

53 Ut anajwan ex was wiitz’in raarookex inb’aan, ninye eere, ma nekexru chixramb’al li aatin a’in; relik chi yaal, ma nekexru chixtz’eqb’al li k’a’aq re ru a’in, ut achixyeq’inkil li Santil Dios rub’el eeroq; relik chi yaal, ma nekexru chixnimob’resinkil eerib’ sa’ bxq’etq’etil eech’ool; relik chi yaal, ma toj yooqex chixk’eeb’al cherix li caq’ej terto xtz’aq ut chixk’eeb’al eech’ool chirix li jo’maajo’il k’a’aq re ru re li ruchich’och’, chirix lee db’ihomal?

54 Relik chi yaal, ma toj yooqex chixk’oxlankil naq li jun eere q’axal chaab’il wi’chik chiru li jun chik; relik chi yaal, ma toj yooqex chixrahob’tesinkileb’ lee ras eriitz’in, li neke’xtuulanob’resi rib’eb’ ut neke’b’eek jo’ chanru lix santil k’anjelil li Dios, li ke’oksiik wi’ sa’ li iglees a’in, rik’in naq asantob’resinb’ileb’ xb’aan li Loq’laj Musiq’ej, ut neke’uuchin rik’in k’anjel li k’ulub’ej choq’ re li jalb’a-k’a’uxlej—

55 Relik chi yaal, ut ma toj yooqex chixb’alq’usinkil eerilob’aal chiruheb’ li aneb’a’, ut li maak’a’ wan re, ut chixramb’al chiruheb’ li k’a’ru wan eere?

56 Ut re xraqb’al, chejunilex li texkanaaq sa’ lee maa’usilal, ninye eere naq a’ineb’ li te’yok’e’q chaq ut te’kute’q sa’ li xam wi ink’a’ neke’xjal xk’a’uxl sa’ junpaat.

57 Ut anajwan ninye eere, chejunilex li nekex’ajok re xtaaqenkil lix yaab’ xkux li achaab’il aj ilol karneer, elenqex chaq sa’ xyanqeb’ laj maak, ut bjachb’ilaq eeru, ut meech’e’ li k’a’ru tz’aj reheb’; ut k’ehomaq reetal, ctaasachmanq reetalil lix k’ab’a’eb’ a’an, re naq lix k’ab’a’eb’ laj maak moko te’k’ehe’q ta sa’ ajl sa’ xyanq lix k’ab’a’eb’ li tiikeb’ xch’ool, re naq taatz’aqloq ru li raatin li Dios, li nayehok re: Lix k’ab’a’eb’ laj maak moko te’junajiiq ta rik’in xk’ab’a’eb’ lin tenamit;

58 Xb’aan naq lix k’ab’a’eb’ li tiikeb’ xch’ool te’tz’iib’amanq sa’ axhuhil li yu’amej, ut reheb’ a’an tink’e jun eechanihomej sa’ lin nim uq’. Ut anajwan, ex was wiitz’in, k’a’ ta wi’ ru teeye re xwech’b’al rix a’in? Ninye eere, wi nekewech’, maak’a’ na’ok wi’, xb’aan naq li raatin li Dios tento taatz’aqloq ru.

59 Xb’aan naq ani chi aj ilol karneer sa’ eeyanq wi wan naab’al lix karneer ink’a’ naxk’aak’aleheb’, re naq ink’a’ te’ok laj xojb’ ut te’xk’uxi lix ketomq? Ut k’ehomaq reetal, wi jun aj xojb’ na’ok rik’in lix ketomq ma ink’a’ naralinasi chaq? Yaal ajwi’, ut sa’ roso’jik, wi naru chiru, tixsach.

60 Ut anajwan ninye eere naq li chaab’il aj ilol karneer nab’oqok eere; ut wi tex’ab’inq chiru lix yaab’ xkux, a’an texroksi sa’ lix korral, ut laa’ex lix karneer; ut nekexxtaqla naq maajun aj xojb’ aj ti’onel teekanab’ chi ok sa’ eeyanq, re naq ink’a’ texsache’q.

61 Ut anajwan laa’in, aj Alma, nekexintaqla rik’in raatin ali xtaqlan we, naq teek’e eech’ool chixb’aanunkil li aatin li kinye eere.

62 Nin’aatinak chetaqlankil li ani wankex sa’ li iglees; ut reheb’ li ani moko wankeb’ ta sa’ li iglees, nin’aatinak cheb’oqb’al, ut ninye: Chalqex ut chikub’eeq eeha’ choq’ re li jalb’a-k’a’uxlej, re naq laa’aqex ajwi’ aj yalom ru li ache’ re li yu’am.