Pyhät kirjoitukset
Alma 41


Luku 41

Ylösnousemuksessa ihmiset tulevat esiin loputtoman onnen tai loputtoman kurjuuden tilaan. Jumalattomuus ei ole koskaan ollut onnea. Lihalliset ihmiset ovat vailla Jumalaa maailmassa. Jokainen ihminen saa palauttamisessa takaisin kuolevaisuudessa hankkimansa luonteenpiirteet ja ominaisuudet. Noin 74 eKr.

1 Ja nyt, poikani, minulla on jotakin sanottavaa siitä palauttamisesta, josta on puhuttu, sillä katso, jotkut ovat vääristelleet kirjoituksia ja kulkeneet kauas harhaan tämän asian tähden. Ja minä huomaan, että tämä asia on vaivannut sinunkin mieltäsi. Mutta katso, minä selitän sen sinulle.

2 Minä sanon sinulle, poikani, että palauttamisen suunnitelma on välttämätön Jumalan oikeudenmukaisuuden mukaan; sillä on välttämätöntä, että kaikki palautetaan oikeaan järjestykseensä. Katso, on välttämätöntä ja oikeudenmukaista Kristuksen voiman ja ylösnousemuksen mukaisesti, että ihmisen sielu palautetaan ruumiiseensa ja että jokainen ruumiinosa palautetaan ennalleen.

3 Ja on välttämätöntä Jumalan oikeudenmukaisuuden mukaan, että ihmiset tuomitaan tekojensa mukaan, ja jos heidän tekonsa ovat olleet hyviä tässä elämässä ja heidän sydämensä halut ovat olleet hyviä, että heidätkin viimeisenä päivänä palautetaan siihen, mikä on hyvää.

4 Ja jos heidän tekonsa ovat pahoja, ne palautetaan heille pahuuden tähden. Sen tähden kaikki palautetaan oikeaan järjestykseensä, kaikki luonnolliseen muotoonsa – kuolevainen herätetään kuolemattomuuteen, katoava katoamattomuuteen – herätetään loputtomaan onneen perimään Jumalan valtakunta tai loputtomaan kurjuuteen perimään Perkeleen valtakunta, toinen toiselle puolelle, toinen toiselle –

5 toinen herätetään onneen sen mukaisesti, kuinka hän on onnea halunnut, tai hyvään sen mukaisesti, kuinka hän on hyvää halunnut; ja toinen pahaan sen mukaisesti, kuinka hän on pahaa halunnut, sillä niin kuin hän on halunnut tehdä pahaa kaiken päivää, niin hän saa palkkansa pahuudesta, kun yö tulee.

6 Ja niin on myös toisaalta. Jos hän on tehnyt parannuksen synneistään ja halunnut vanhurskautta päiviensä loppuun asti, samoin hänet palkitaan vanhurskaudella.

7 Nämä ovat niitä, jotka ovat Herran lunastamia; niin, nämä ovat niitä, jotka otetaan pois, jotka päästetään siitä loputtomasta pimeyden yöstä; ja niin he seisovat tai kaatuvat, sillä katso, he ovat omia tuomareitaan, tekivätpä hyvää tai tekivätpä pahaa.

8 Nyt, Jumalan säädöksiä ei voi muuttaa; ja nyt, keino on valmistettu, niin että jokainen, joka tahtoo, voi kulkea sitä ja pelastua.

9 Ja nyt, katso, poikani, älä enää kertaakaan uskaltaudu rikkomaan Jumalaasi vastaan niissä opinkohdissa, joissa tähän asti olet uskaltautunut tekemään syntiä.

10 Älä luule, koska on puhuttu palauttamisesta, että sinut palautetaan synnistä onneen. Katso, minä sanon sinulle: Jumalattomuus ei ole koskaan ollut onnea.

11 Ja nyt, poikani, kaikki ihmiset, jotka ovat luonnontilassa, tai tahtoisin sanoa lihallisessa tilassa, ovat katkeruuden sapessa ja pahuuden kahleissa; he ovat vailla Jumalaa maailmassa, ja he ovat vaeltaneet vastoin Jumalan luonnetta; sen tähden he ovat tilassa, joka on vastoin onnen luonnetta.

12 Ja nyt, katso, merkitseekö sana palauttaminen sitä, että jokin otetaan luonnollisesta tilasta ja se asetetaan luonnottomaan tilaan, tai että se asetetaan luontonsa vastaiseen tilaan?

13 Oi poikani, näin ei ole, vaan sana palauttaminen merkitsee pahan antamista takaisin pahasta tai lihallisen lihallisesta tai perkeleellisen perkeleellisestä – hyvän siitä, mikä on hyvää; vanhurskaan siitä, mikä on vanhurskasta; oikeudenmukaisen siitä, mikä on oikeudenmukaista; armollisen siitä, mikä on armollista.

14 Sen tähden, poikani, katso että olet armollinen veljillesi; menettele oikeudenmukaisesti, tuomitse vanhurskaasti ja tee alati hyvää, ja jos sinä kaiken tämän teet, silloin saat palkkasi; niin, armo palautetaan sinulle takaisin, oikeudenmukaisuus palautetaan sinulle takaisin, vanhurskas tuomio palautetaan sinulle takaisin, ja sinut palkitaan jälleen hyvällä.

15 Sillä se, mikä sinusta lähtee, palaa takaisin sinulle ja palautetaan; sen tähden sana palauttaminen tuomitsee synnintekijän täydellisemmin eikä ollenkaan häntä julista syyttömäksi.

Tulosta