Alma 37
  Eb’ li raqalil
  Tema

  Ch’ol 37

  Eb’ li perel ch’iich’ bronce ut xkomon chik li loq’laj hu k’uulanb’ileb’ re xk’amb’aleb’ li aamej sa’ li kolb’a-ib’—Ke’sache’ laj Jaredita xb’aan xmaa’usilaleb’—Tento naq ink’a’ taak’ehe’q re li tenamit lix muqmuukil xaqab’anb’il aatineb’ ut xsumwankeb’—Sik’omaq eena’leb’ rik’in li Qaawa’ sa’ chixjunil li nekeb’aanu—Jo’ chanru naq li Liahona kixk’ameb’ xb’e laj Nefita, jo’kan naq li raatin li Kristo naxk’ameb’ xb’e li winq sa’ li yu’am chi junelik. Wan na 74 chihab’ ma nayo’la li Kristo.

  1 Ut anajwan, at walal Helaman, nakatintaqla naq taak’ameb’ li atz’iib’anb’il hu li bk’eeb’ileb’ chaq chink’uula;

  2 Ut nakatintaqla ajwi’ naq taatz’iib’a jun esil chirix li tenamit a’in, jo’ chanru xinb’aanu laa’in, chiruheb’ lix perel ch’iich’ laj Nefi, ut chak’uula xloq’al chixjunil li k’a’aq re ru a’in li xink’uula laa’in, jo’ chanru ajwi’ naq laa’in xink’uula, xb’aan naq k’uulanb’ileb’ choq’ re jun achaab’il ajom.

  3 Ut eb’ li aperel ch’iich’ bronce a’in, li wan wi’ li tz’iib’anb’il aatin a’in, li wan wi’ resil li loq’laj hu chi tz’iib’anb’il chiru, li wan wi’ li resilal lix xe’toonileb’ li qanajter yuwa’, chalen chaq sa’ xtiklajik—

  4 K’e reetal, ch’olob’anb’il jo’ profeetil aatin xb’aaneb’ li qayuwa’, naq k’uulanb’ilaqeb’ ut numsinb’ilaqeb’ chaq xb’aan li jun tasal tenamit re li jun tasal chik, ut naq te’k’uulaaq ut te’kole’q rix xb’aan ruq’ li Qaawa’ toj reetal naq te’xik sa’ li junjunq chi tenamit, junkab’al, aatinob’aal ut teepal, re naq te’xnaw chirix li amuqmuukil na’leb’ li wan chiruheb’.

  5 K’e ut reetal anajwan, wi k’uulanb’ileb’ tento te’kanaaq chi lem ru; relik chi yaal, ut te’kanaaq chi lem ru; relik chi yaal, ut jo’kan ajwi’ te’kanaaq chixjunileb’ li perel ch’iich’ tz’iib’anb’il wi’ li santil aatin.

  6 Anajwan maare taak’oxla naq amaak’a’ inna’leb’ rik’in a’in; a’b’an k’e reetal ninye aawe, naq rik’in li k’a’ru bka’ch’in ut moko nimob’resinb’il ta, nak’ehe’ chi uxmank li xninqal ru na’leb’; ut li ch’ina k’anjeleb’aal k’iila sut naxsach xna’leb’eb’ li ninqeb’ xna’leb’.

  7 Ut li Qaawa’ Dios nak’anjelak rik’in ak’anjeleb’aal re xk’eeb’al chi uxmank xninqal ru li rajom re junelik; ut rik’in li k’anjeleb’aal q’axal bka’ch’in li Qaawa’ naxsach xna’leb’eb’ li ninqeb’ xna’leb’, ut naxk’e chi uxmank lix kolb’aleb’ k’iila aamej.

  8 Ut anajwan, toj sa’ li kutan a’in, a’an xchaab’ilal xna’leb’ li Dios naq taakole’q rix li k’a’aq re ru a’in; xb’aan naq k’e reetal, rik’in a’an axnimob’resiik li najultiko’ re li tenamit a’in, relik chi yaal, ut xq’unb’esiheb’ xch’ool naab’al chirix xsachsookilal lix b’eheb’, ut xk’ameb’ chixnawb’al chirix lix Dios, choq’ re xkolb’aleb’ li raam.

  9 Relik chi yaal, ninye aawe, awi ta ink’a’ xb’aan li k’a’aq re ru a’in li wan sa’eb’ li tz’iib’anb’il hu a’in, li wank chiruheb’ li perel ch’iich’ a’in, laj Ammon ut eb’ lix komon ink’a’ raj ke’ru bchixq’unb’esinkileb’ xch’ool k’iila mil reheb’ laj Lamanita chirix li na’leb’ moko yaal ta li kanab’anb’il chaq xb’aaneb’ lix yuwa’eb’; relik chi yaal, eb’ li tz’iib’anb’il hu a’in ut li caatin wan chiruheb’ ke’xk’ameb’ sa’ li jalb’a-k’a’uxlej; malaj ut ke’xk’ameb’ chixnawb’al chirix li Qaawa’ lix Dios, ut chi saho’k sa’ xch’ool chirix li Jesukristo, laj Tojol rixeb’.

  10 Ut ani nanawok re ma ink’a’ te’wanq choq’ k’anjeleb’aal re xk’amb’al k’iila mil reheb’, relik chi yaal, ut k’iila mil ajwi’ reheb’ li qas qiitz’in aj Nefita li jipeb’ xk’a’uxl, li yookeb’ chixkawob’resinkil li raameb’ sa’ maak ut sa’eb’ li maa’usilal, chixnawb’al chirix laj Tojol rixeb’?

  11 Anajwan toj maji’ k’eeb’il chinnaw chi tz’aqal a’ muqmuukil na’leb’ a’in; jo’kan naq maak’a’ chik tinye.

  12 Ut maare tz’aqalaq wi yal tinye naq kolb’ileb’ rix choq’ re jun chaab’il ajom, jun ajom nawb’il xb’aan li Dios; xb’aan naq a’an anak’ehok na’leb’ rik’in chaab’ilal sa’ xb’een chixjunil lix k’anjel, ut tiik ru lix b’e, ut wan lix b’e sa’ bjunaj chi sutam li wan chi junelik.

  13 Aay, chijultiko’q, chijultiko’q aawe, at walal Helaman, chanru axkawil lix taqlahom li Dios. Ut a’an kixye: bWi teepaab’ lin taqlahom ctex’usaaq sa’ li ch’och’—a’b’anan wi ink’a’ nekepaab’ lix taqlahom tex’isiiq chaq chiru a’an.

  14 Ut anajwan chijultiko’q aawe, at walal, naq li Dios axk’e chak’uula li k’a’aq re ru a’in, li bloq’eb’, li kixk’uula xloq’aleb’, ut li toj tixk’uula ajwi’ ut tixkol rix choq’ re jun cchaab’il ajom nawb’il xb’aan a’an, re taaruuq tixk’utb’esi xwankilal reheb’ li tasal tenamit li toj te’chalq.

  15 Ut anajwan k’e reetal, ninye aawe rik’in li musiq’ej re profeetil aatin, naq wi nakaq’et lix taqlahom li Dios, k’e reetal, li k’a’aq re ru a’in li loq’ taa’isiiq chawu xb’aan xwankil li Dios, ut laa’at tatq’axtesiiq re laj Satanas, re taaruuq tatixtz’il jo’ xmulel q’olom chiru li iq’.

  16 A’b’an wi nakapaab’ lix taqlahom li Dios, ut nakab’aanu rik’in li k’a’aq re ru loq’ a’in jo’ chanru li taqlanb’il aawe xb’aan li Qaawa’, (xb’aan naq tento tatpatz’oq chiru li Qaawa’ chirix chixjunil li k’a’aq re ru li b’arwan tento taab’aanu rik’in) k’e reetal, maajun wankilal aj ruchich’och’ malaj aj xb’alb’a naru achixmaq’b’al chaq chawu, xb’aan naq li Dios nim xwankil re xtz’aqob’resinkil ru chixjunil li raatin.

  17 Xb’aan naq a’an tixtz’aqob’resi ru chixjunil lix yeechi’ihom li tixyeechi’i aawe, xb’aan naq kixtz’aqob’resiheb’ ru lix yeechi’ihom li kixyeechi’i reheb’ li qayuwa’.

  18 Xb’aan naq a’an kixyeechi’i reheb’ naq atixkol rix li k’a’aq re ru a’in choq’ re jun lix chaab’il ajom, re taaruuq tixk’utb’esi xwankilal reheb’ li tasal tenamit li toj te’chalq.

  19 Ut anajwan k’e reetal, jun li ajom ak kixtz’aqob’resi ru, a’an naq ke’k’ojob’aak wi’chik ak’iila mil reheb’ laj Lamanita sa’ xnawb’al li yaal; ut kixk’utb’esi lix wankilal rik’in, ut jo’kan ajwi’ tixk’utb’esi lix wankilal rik’in, chiruheb’ li btasal tenamit toj te’chalq; jo’kan naq kolb’ilaq rix.

  20 Jo’kan naq nakatintaqla, at walal Helaman, naq chayal aaq’e sa’ xtz’aqob’resinkil ru chixjunil li waatin, ut naq chayal aaq’e sa’ xpaab’ankil lix taqlahom li Dios jo’ chanru tz’iib’anb’il.

  21 Ut anajwan tatwaatina chirix li akaahib’ xka’k’aal perel chi ch’iich’ a’an, naq taak’uulaheb’, re naq li muqmuukil na’leb’ ut li k’anjel re q’ojyin, ut lix bmuqmuukil k’anjeleb’ a’an, malaj lix muqmuukil k’anjeleb’ li tenamit a’an li ke’sache’, taak’utb’esimanq chiru li tenamit a’in; relik chi yaal, chixjunil li kamsink, ut li maq’ok, ut li poqlenk ke’xb’aanu, ut chixjunil lix maa’usilaleb’ ut xtz’eqb’eetalileb’, taaruuq taak’utb’esimanq chiru li tenamit a’in; relik chi yaal, ut naq taak’uula li ck’utleb’aal aatin a’in.

  22 Xb’aan naq k’e reetal, li Qaawa’ kiril naq ki’ok lix tenamit chi k’anjelak sa’ q’ojyin, relik chi yaal, chixk’anjelankil li muqmuukil kamsink ut tz’eqb’eetalil; jo’kan naq li Qaawa’ kixye, wi ink’a’ te’xjal xk’a’uxl te’sache’q chaq sa’ xb’een li ruchich’och’.

  23 Ut li Qaawa’ kixye: Tink’uub’ choq’ re lin moos aj Gatzelem, jun li apek, li taalemtz’unq chaq sa’ li q’ojyin choq’ saqen, re tink’e chi k’ute’k chiru lin tenamit li neke’k’anjelak chiwu, re tink’e chi k’ute’k chiruheb’ lix k’anjeleb’ li ras riitz’in, relik chi yaal, lix muqmuukil k’anjeleb’, lix k’anjeleb’ re q’ojyin, ut lix maa’usilaleb’ ut xtz’eqb’eetalileb’.

  24 Ut anajwan, at walal, kik’uub’aman li k’utleb’aal aatin a’in re naq taaruuq taatz’aqloq ru li raatin li Dios, li yeeb’il xb’aan, naq kixye:

  25 aTink’am chaq sa’ q’ojyin toj chi saqenkil chixjunil lix muqmuukil k’anjeleb’ ut lix tz’eqb’eetalileb’; ut wi ink’a’ te’xjal xk’a’uxl bteb’insach chaq sa’ lix b’een li ruchich’och’; ut tink’am chi saqenkil chixjunil lix muqmuukil na’leb’eb’ ut xtz’eqb’eetalileb’, re chixjunqaleb’ li tenamit li te’eechaninq re li ch’och’ chirix a’in.

  26 Ut anajwan, at walal, naqil naq ink’a’ ke’xjal xk’a’uxl; jo’kan naq ke’sache’, ut toj anajwan xtz’aqlok ru li raatin li Dios; relik chi yaal, lix muqmuukil tz’eqb’eetalileb’ isinb’il chaq sa’ li q’ojyin ut k’eeb’il chiqanaw.

  27 Ut anajwan, at walal, nakatintaqla naq taak’uula chixjunil lix xaqab’anb’il aatineb’, ut lix sumwankeb’, ut lix k’ehomeb’ rib’ sa’ aatin sa’ lix muqmuukil tz’eqb’eetalileb’; relik chi yaal, ut chixjunil li aeetalil ut li sachb’a-ch’oolej reheb’, taamuq chiru li tenamit a’in re naq ink’a’ te’xnaweb’, maare anchal te’t’ane’q ajwi’ sa’ q’ojyin ut te’sache’q.

  28 Xb’aan naq k’e reetal, wan jun li amajewank sa’ xb’een chixjunil li ch’och’ a’in, naq taachalq li sache’k sa’ xb’een chixjunileb’ laj k’anjel a’an re q’ojyin, jo’ chanru xwankil li Dios, naq xe’q’ano’ chi tz’aqal; jo’kan naq nawaj naq li tenamit a’in ink’a’ te’sache’q.

  29 Jo’kan naq taamuq li muqmuukil k’uub’anb’il na’leb’ a’in chirix lix axaqab’anb’il aatineb’ ut lix sumwankeb’ chiru li tenamit a’in, ut ka’ajwi’ lix maa’usilaleb’ ut li kamsink ke’xb’aanu ut lix tz’eqb’eetalileb’ taak’e chixnaweb’; ut taatzoleb’ re naq bxik’ te’ril xkomon li maa’usilal ut tz’eqb’eetalil ut kamsink; ut taak’ut ajwi’ chiruheb’ naq li tenamit a’in ke’sache’ sa’ xk’ab’a’ lix maa’usilaleb’ ut tz’eqb’eetalileb’ ut li kamsink ke’xb’aanu.

  30 Xb’aan naq k’e reetal, ke’xkamsiheb’ chixjunil lix profeet li Qaawa’ li ke’chal sa’ xyanqeb’ re xch’olob’ankil chiruheb’ chirix xmaa’usilaleb’; ut lix kik’eleb’ li ani ke’xkamsi ki’elajin chiru li Qaawa’ lix Dios re eeqajunk sa’ xb’eeneb’ li ke’kamsink chaq reheb’; ut chi jo’kan kichal lix raqb’a-aatin li Dios sa’ xb’eeneb’ laj k’anjel a’in re q’ojyin ut muqmuukil molam.

  31 Relik chi yaal, ut chimajewaaq li ch’och’ a’in chi junelik q’e kutan choq’ reheb’ laj k’anjel re q’ojyin ut muqmuukil molam a’an, toj reetal ajwi’ li sache’k, wi ink’a’ neke’xjal xk’a’uxl chi maji’ neke’q’ano’ chi tz’aqal.

  32 Ut anajwan, at walal, chijultiko’q aawe li aatin li xinye aawe; maakanab’ li muqmuukil k’uub’anb’il na’leb’ a’an sa’ ruq’eb’ li tenamit a’in, chatzoleb’ b’an naq axik’ te’ril chi junaj wa li maak ut maa’usilal.

  33 aJultika chiruheb’ li jalb’a-k’a’uxlej, ut xpaab’ankil li Qaawa’ Jesukristo; tzoleb’ re te’xtuulanob’resi rib’ ut te’wanq chi btuulan ut chi kub’enaqeb’ xch’ool; k’ut chiruheb’ naq che’xxaqab’ rib’ chiru li junjunq chi caaleek xb’aan laj tza, rik’in lix paab’aaleb’ chirix li Qaawa’ Jesukristo.

  34 K’ut chiruheb’ naq maajo’q’e te’lub’q rik’in chaab’il k’anjel; tuulanaqeb’ b’an ut kub’enaqaqeb’ xch’ool; xb’aan naq a’eb’ a’in li te’tawoq re ahilob’aal choq’ re li raameb’.

  35 Aay, chijultiko’q taxaq aawe, at walal, ut chatzol achaab’il na’leb’ sa’ aasaajil; relik chi yaal, tzol sa’ aasaajil xpaab’ankil lix taqlahom li Dios.

  36 Relik chi yaal, ut aelajin chiru li Dios re xk’ulb’al chixjunil li taak’anjelaq aawe; relik chi yaal, chixjunil li nakab’aanu chiwanq choq’ re li Qaawa’, ut a’ yaal b’ar nakatxik chiwanq rik’in li Qaawa’; relik chi yaal, ut chixjunil li nakak’oxla chib’eresiiq re li Qaawa’; relik chi yaal, ut chiwanq li reek’ahom aach’ool chi k’eeb’il rik’in li Qaawa’ chi junelik q’e kutan.

  37 aSik’ aana’leb’ rik’in li Qaawa’ sa’ chixjunil li nakab’aanu, ut a’an tatxb’eresi choq’ re chaab’ilal; relik chi yaal, naq nakatyokla chi q’eq chatyoklaaq choq’ re li Qaawa’, re naq a’an tatxk’aak’ale sa’ laa wara; ut naq nakatwakli eq’la chiwanq aach’ool chi nujenaq rik’in bb’antioxink chiru li Dios; ut wi nakab’aanu li k’a’aq re ru a’in, tatwaklesiiq sa’ roso’jik li kutan.

  38 Ut anajwan, at walal, wan k’a’ruhaq li tinye chirix li k’a’ru t’ort’ookil ch’iich’ yeeb’il re xb’aaneb’ li qayuwa’, malaj b’eresinel ch’iich’—malaj ut eb’ li qayuwa’ aLiahona ke’xye re, ut chi k’utb’il xyaalalil li aatin, a’an k’utleb’aal b’e; ut li Qaawa’ kikawresink re.

  39 Ut k’e reetal, maajun winq naru chi k’anjelank jo’ chanru xk’anjelankil a’an li moko nawb’il ta ru. Ut k’e reetal, kikawresiman re xk’utb’al chiruheb’ li qayuwa’ li b’e tento te’xik wi’ sa’ li yamyookil ch’och’.

  40 Ut kik’anjelak choq’ reheb’ jo’ chanru axpaab’aaleb’ chirix li Dios; jo’kan ut, wi ke’wan xpaab’aal re xpaab’ankil naq li Dios kiru chixk’eeb’aleb’ li kuux a’an chixk’utb’al li b’e tento te’xik wi’, k’e reetal, kib’aanuman; jo’kan naq ke’xk’ul li sachb’a-ch’oolej a’in, ut jo’kan ajwi’ naab’al chik li sachb’a-ch’oolej li k’anjelanb’il xb’aan xwankil li Dios, wulaj wulaj.

  41 A’b’anan rik’in naq ke’k’anjelaman li sachb’a ch’oolej a’in rik’in li ak’anjeleb’aal ka’ch’in, kixk’ut chiruheb’ sachb’a-ch’oolejil k’anjel. Eb’ a’an ke’q’emo’, ut kisach sa’ xch’ooleb’ xk’anjelankil lix paab’aaleb’ ut xyalb’aleb’ xq’e, toja’ ut naq ke’oso’ li sachb’a-ch’oolejil k’anjel a’an, ut ink’a’ ke’usa sa’ xb’eenikeb’;

  42 Jo’kan naq ke’kana sa’ li yamyookil ch’och’, malaj ut ink’a’ ke’b’eek chiru tiikil b’e, ut ke’tawasiik rik’in tz’okaak ut chaqi-eel, xb’aan li q’etok aatin ke’xb’aanu.

  43 Ut anajwan, at walal, nawaj raj naq taataw ru naq eb’ a’ k’a’aq re ru a’in moko wankeb’ ta chi maak’a’ jun xmuhileb’; xb’aan naq jo’ chanru naq eb’ li qayuwa’ moko neke’xyal ta xq’e chixk’eeb’aleb’ xxik re li k’utleb’aal b’e a’in (anajwan, re li yu’am a’in li k’a’aq re ru a’in) ink’a’ ke’usa; jo’kan ajwi’ wan rik’in li k’a’aq re ru re li musiq’ej.

  44 Xb’aan naq k’e reetal, moko ch’a’aj ta xk’eeb’al aaxik rik’in li araatin li Kristo, li tixk’ut chawu jun li tiikil b’e sa’ li sahil ch’oolejil re junelik, jo’ chanru naq moko ch’a’aj ta choq’ reheb’ li qayuwa’ xk’eeb’aleb’ xxik rik’in li k’utleb’aal b’e a’in, li tixk’ut chiruheb’ jun tiikil b’e sa’ li yeechi’inb’il ch’och’.

  45 Ut anajwan ninye, ma maak’a’ tab’i’ jun li eetalil rik’in a’in? Xb’aan naq jo’ chanru naq ch’olch’o ru naq li b’eresinel ch’iich’ a’in kixk’ameb’ li qayuwa’, rik’in xtaaqenkil lix b’ehil, sa’ li yeechi’inb’il ch’och’, chi jo’kan li raatin li Kristo, wi naqataaqe lix b’ehil, tooxk’am chi junpak’al li ru taq’a a’in re rahil ch’oolejil, toj sa’ jun li ch’och’ yeechi’inb’il li q’axal chaab’ilaq wi’chik.

  46 At walal, amiqakanab’ xyalb’al qaq’e rik’in naq moko ch’a’aj ta li bb’e; xb’aan naq jo’kan kiwan rik’ineb’ li qayuwa’; xb’aan naq chi jo’kan kikawresiman choq’ reheb’, re naq wi te’iloq taaruuq te’wanq chi cyo’yo; jo’kan ajwi’ wan qik’in laa’o. Kawresinb’il li b’e, ut wi noko’ilok naru nokowan chi yo’yo chi junelik q’e kutan.

  47 Ut anajwan, at walal, chawil naq taak’uula li k’a’aq re ru loq’ a’in, relik chi yaal, chawil naq tat-iloq wan wi’ li Dios ut taawanq aayu’am. Ayu rik’in li tenamit a’in ut jultika li aatin, ut tiikaq aak’a’uxl. At walal, inwan.