Alma 32
chi ixb’ej chi uub’ej

Ch’ol 32

Laj Alma naxtzoleb’ li neb’a’ li tuulanob’resinb’ileb’ xb’aan xch’a’ajkilaleb’—Li paab’aal, a’an xyo’oninkil li k’a’ru moko ilb’il ta ru, li yaal—Laj Alma naxch’olob’ xyaalal naq eb’ li anjel neke’k’anjelak chiruheb’ li winq, li ixq, ut eb’ li kok’al—Laj Alma naxjuntaq’eeta li aatin rik’in jun li iyaj—Tento rawb’al ut xch’olaninkil—Chirix a’an naniman choq’ xtoonal li che’ li nach’oqe’ wi’ li ru che’ re li yu’am chi junelik. Wan na 74 chihab’ ma nayo’la li Kristo.

1 Ut kik’ulman naq xkoheb’, ut ke’ok chixjultikankil li raatin li Dios chiruheb’ li tenamit, ut ke’ok sa’ xch’utleb’aaleb’, ut sa’ rochocheb’; relik chi yaal, ut jo’kan ajwi’ ke’xjultika li aatin sa’ lix b’eheb’.

2 Ut kik’ulman naq chirix naab’al li k’anjel sa’ xyanqeb’, ke’ok chi usaak sa’ xyanqeb’ li aani neb’a’ reheb’ li tenamit; xb’aan naq k’ehomaq reetal, eb’ a’an ke’isiik chaq sa’eb’ li ch’utleb’aal xmaak xyib’al ru li raq’eb’—

3 Jo’kan naq moko kanab’anb’ileb’ ta chi ok sa’eb’ lix ch’utleb’aaleb’ re xloq’oninkil li Dios, xb’aan naq ilb’ileb’ jo’ tz’ajnil; jo’kan naq neb’a’eb’; relik chi yaal, ilb’ileb’ xb’aaneb’ li ras riitz’in jo’ li tz’aj natz’eqman; jo’kan naq aneb’a’eb’ jo’ chanru li k’a’aq re ru re li ruchich’och’; ut neb’a’eb’ ajwi’ sa’ xch’ooleb’.

4 Anajwan, naq yoo laj Alma chixtzolb’al ut chiraatinankil li tenamit sa’ xb’een li tzuul Onidah, kichal jun nimla ch’uut chi tenamit rik’in, a’aneb’ li yooko wi’ chi aatinak, wankeb’ wi’ li aneb’a’eb’ sa’ xch’ool, xb’aan xneb’a’ileb’ jo’ chanru li k’a’aq re ru re li ruchich’och’.

5 Ut eb’ a’an ke’chal rik’in laj Alma, ut li jun li kiwan choq’ xb’eenil sa’ xyanqeb’ kixye re: K’e reetal, ak’a’ru te’xb’aanu li was wiitz’in a’in, xb’aan naq xik’ ilb’ileb’ xb’aaneb’ chixjunil li winq xmaak xneb’a’ileb’, relik chi yaal, ut q’axal wi’chik xb’aaneb’ laj tij chiqu; xb’aan naq eb’ a’an bkoohe’risi chaq sa’eb’ li qach’utleb’aal li kook’anjelak chi numtajenaq re xkab’lankil rik’in tz’aqal li quq’; ut koohe’risi chaq xb’aan xnumtajenaqil li qaneb’alil, ut maak’a’ qana’aj re xloq’oninkil li qaDios; k’e ut reetal, ck’a’ru taqab’aanu?

6 Ut anajwan naq kirab’i a’in laj Alma, kixsutq’isi rib’, chi k’eeb’il tz’aqal li rilob’aal re, ut ki’ilok rik’in nimla sahil ch’oolejil, xb’aan naq kixk’e reetal naq atuulanob’resinb’ileb’ xch’ool chi yaal xb’aan bxch’a’ajkilaleb’, ut wankeb’ chi ckawresinb’il re rab’inkil li aatin.

7 Jo’kan naq maak’a’ chik kixye re li jun ch’uut chik chi tenamit; kixye’ b’an li ruq’, ut kixjap re chiruheb’ li kiril, li tz’aqal yot’b’ileb’ xch’ool, ut kixye reheb’:

8 Nink’e reetal naq akub’enaq eech’ool; ut wi jo’kan, osob’tesinb’ilex.

9 K’ehomaq reetal lee komon kixye, K’a’ru taqab’aanu?—xb’aan naq isinb’ilo chaq sa’eb’ li qach’utleb’aal, jo’kan naq ink’a’ naru naqaloq’oni li qaDios.

10 K’ehomaq reetal ninye eere, ma nekek’oxla tab’i’ naq ink’a’ nekexru achixloq’oninkil li Dios, ka’ajwi’ sa’eb’ lee ch’utleb’aal?

11 Ut jo’kan ajwi’, nawaj xpatz’b’al, ma nekek’oxla tab’i’ naq ink’a’ naru nekeloq’oni li Dios, ka’ajwi’ jun sut chiru li xamaan?

12 Ninye eere, us ajwi’ naq isinb’ilex chaq sa’eb’ lee ch’utleb’aal, re naq tuulanaq eech’ool, ut re teetzol axchaab’ilal li na’leb’; xb’aan naq tento naq teetzol li chaab’il na’leb’; xb’aan naq a’ rik’in naq isinb’ilex chaq, naq xik’ ilb’ilex xb’aaneb’ lee ras eeriitz’in xb’aan xnumtajenaqil beeneb’a’il, naq k’amb’ilex sa’ li kub’enaqil ch’oolej; xb’aan naq chi minb’il eeru kexk’ame’ chi tuulano’k eech’ool.

13 Ut anajwan, rik’in naq minb’il eeru chi tuulano’k eech’ool, osob’tesinb’ilex, xb’aan naq wan naq jun li winq, wi minb’il ru chi tuulano’k xch’ool, naxsik’ xjalb’al xk’a’uxl; ut anajwan relik chi yaal naq ani naxjal xk’a’uxl tixtaw ruxtaanankil ru, ut ani natawok ruxtaanankil ru ut anakuyuk toj sa’ roso’jik, a’an ajwi’ taakole’q.

14 Ut anajwan, jo’ kinye eere, naq rik’in naq minb’il eeru chi tuulano’k eech’ool osob’tesinb’ilex, ma ink’a’ nekek’oxla naq q’axal wi’chik osob’tesinb’ileb’ li ani chi yaal neke’xtuulanob’resi rib’ xb’aan li aatin?

15 Relik chi yaal, li ani chi yaal naxtuulanob’resi rib’, ut naxjal xk’a’uxl chirix lix maak, ut nakuyuk toj sa’ roso’jik, a’an ajwi’ taa’osob’tesiiq—relik chi yaal, q’axal wi’chik osob’tesinb’ilaq chiruheb’ li ani minb’ileb’ ru chi tuulano’k xch’ooleb’ xb’aan xnumtajenaqil lix neb’a’ileb’.

16 Jo’kan ut, osob’tesinb’ileb’ li aneke’xtuulanob’resi rib’eb’ chi ink’a’ minb’ileb’ ru chi tuulano’k xch’ooleb’; malaj ut sa’ jalan chik aatin, osob’tesinb’il li ani napaab’ank re li raatin li Dios, ut nakub’e xha’ chi maak’a’ xjipil xch’ool, relik chi yaal, chi ink’a’ xk’ame’ chixnawb’al li aatin, malaj xmine’ ajwi’ ru chixnawb’al, re taaruuq te’xpaab’.

17 Relik chi yaal, wankeb’ naab’al li neke’yehok re: Wi taak’ut chiqu jun aeetalil nachal chaq sa’ choxa, chirix a’an taqanaw chi ch’olch’o, toja’ ut naq toopaab’anq.

18 Anajwan ninpatz’, ma paab’aal a’in? K’ehomaq reetal, ninye eere, Ink’a’, xb’aan naq wi junaq winq naxnaw k’a’ruhaq, moko na’ajman ta naq ataapaab’anq, xb’aan naq ak naxnaw.

19 Ut anajwan, ma toja’ ta chik ink’a’ majewanb’il li ani ananawok re li rajom li Dios ut ink’a’ naxb’aanu, chiru li ani yal napaab’an, malaj yal wan rajb’al naq taapaab’anq, ut nat’ane’ sa’ li q’etok aatin?

20 Anajwan li na’leb’ a’in tento teetz’il rix laa’ex. K’ehomaq reetal ninye eere, naq chi junpak’al wan jo’ chanru ajwi’ naq wan chi junpak’al chik; ut taawanq choq’ re li junjunq chi winq jo’ chanru xk’anjel.

21 Ut anajwan jo’ xinye chirix li apaab’aal—li paab’aal maawa’ xnawb’al chi tz’aqal tz’aqal li k’a’aq re ru; jo’kan ut, wi wan eepaab’aal bnekeyo’oni k’a’aq re ru li cmoko ilb’il ta ru, li yaal.

22 Ut anajwan k’ehomaq reetal, ninye eere naq nawaj raj naq taajultiko’q eere, naq li Dios naruxtaanaheb’ ru chixjunil li neke’paab’ank re li xk’ab’a’; jo’kan naq naraj xb’een wa naq texpaab’anq, relik chi yaal, chirix ajwi’ li raatin.

23 Ut anajwan, a’an, rik’ineb’ li anjel, naxk’e li raatin reheb’ li winq; relik chi yaal, aink’a’ ka’ajwi’ reheb’ li winq, reheb’ aj b’an wi’ li ixq. Anajwan moko chixjunil ta a’in; eb’ li bkok’al wan li aatin nak’eeman k’iila sut reheb’, li naxsach xna’leb’eb’ li nim xna’leb’eb’ ut li tzolb’ileb’.

24 Anajwan ut, ex was wiitz’in raarookex inb’aan, jo’ xeraj xnawb’al wik’in k’a’ru teeb’aanu xb’aan naq tawasinb’ilex ut isinb’ilex chaq—anajwan ink’a’ nawaj naq teek’oxla naq nawaj raqok aatin cherix, ka’ajwi’ jo’ chanru li k’a’ru yaal—

25 Xb’aan naq moko ninye ta naq chejunilex minb’il eeru chi tuulano’k eech’ool; xb’aan naq ninpaab’ chi yaal naq wankeb’ sa’ eeyanq li te’xtuulanob’resi raj rib’, maak’a’ naxye chan ru li wankeb’ wi’.

26 Anajwan, jo’ xinye chirix li paab’aal—naq maawa’ xnawb’al chi tz’aqal re ru—jo’kan ajwi’ naq wan rik’in li waatin. Moko naru ta teenaw chirix xyaalalil sa’ xtiklajik, chi tz’aqal re ru, jo’ chanru ajwi’ naq li paab’aal maawa’ nawok chi tz’aqal re ru.

27 A’b’anan k’ehomaq reetal, wi taa’ajq eeru ut teewaklesi lee reek’ahom, re ajwi’ xyalb’al rix li waatin, ut teek’anjela yal ta jun miin raqal li paab’aal, relik chi yaal, wi yal ta naru cheru arajb’al paab’aank, kanab’omaq chi k’anjelak eerik’in lee rajom a’in, toj reetal naq nekexpaab’an toj b’ar nekexru chixk’eeb’al xna’aj jun raqal li waatin.

28 Anajwan taqajuntaq’eeta li aatin rik’in jun aiyaj. Anajwan, wi nekek’e xna’aj re taaruuq chi awmank jun li biyaj sa’ lee cch’ool, k’ehomaq reetal, wi a’an jun iyaj li yaal, malaj jun chaab’il iyaj, wi ink’a’ neketz’eq xb’aan dxmaak’a’il lee paab’aal, re teetz’eqtaana lix Musiq’ li Qaawa’, k’ehomaq reetal, taa’ok chi siipook sa’ lee ch’ool; ut naq nekereek’a li siipook a’in, tex’ok chixyeeb’al sa’ lee ch’ool—Tento naq chaab’ilaq li iyaj a’in, malaj ut naq chaab’il li aatin, xb’aan naq na’ok chixnimob’resinkil li waam; relik chi yaal, na’ok chixkutanob’resinkil einnawom, relik chi yaal, na’ok chi tamk xsahil choq’ we.

29 K’ehomaq ut reetal anajwan, ma ink’a’ raj tixnimob’resi a’in lee paab’aal? Ninye eere, yaal ajwi’; a’b’anan toj maji’ naniman toj reetal naq nawb’il chi tz’aqal re ru.

30 A’ut k’ehomaq reetal, naq nasiipo li iyaj, ut namoq, ut na’ok chi nimank, rik’in a’an tento teeye naq chaab’il li iyaj; xb’aan naq k’ehomaq reetal, nasiipo, ut namoq, ut na’ok chi nimank. Anajwan ut, k’ehomaq reetal, ma ink’a’ tixnimob’resi a’in lee paab’aal? Yaal, tixnimob’resi lee paab’aal: xb’aan naq teeye, Ninnaw naq a’in jun li chaab’il iyaj, xb’aan naq k’ehomaq reetal, namoq ut na’ok chi nimank.

31 Anajwan ut, k’ehomaq reetal, ma nekenaw chi tz’aqal naq a’in jun li chaab’il iyaj? Ninye eere, Yaal; xb’aan naq li junjunq chi iyaj na’uuchin a’ yaal ak’a’ chi iyajil.

32 Jo’kan ut, wi jun li iyaj naniman, chaab’il a’an, a’b’an wi ink’a’ naniman, k’ehomaq reetal, moko us ta, jo’kan naq natz’eqman.

33 Ut anajwan, k’ehomaq reetal, rik’in naq xeb’aanu li yalok-ix, ut xeraw li iyaj, ut nasiipo ut namoq ut na’ok chi nimank, tento teenaw naq chaab’il li iyaj.

34 Anajwan ut, k’ehomaq reetal, ma tz’aqal re ru aeenawom? Yaal, tz’aqal re ru eenawom sa’ li na’leb’ a’an, ut moko wan ta chik chi k’anjelak beepaab’aal; ut a’in xb’aan naq nekenaw, xb’aan naq nekenaw naq li aatin xnimob’resi lee raam, ut nekenaw ajwi’ naq xmoq chaq, naq lee nawom na’ok chi kutanob’resiik, ut lee ck’a’uxl na’ok chi nimob’resiik.

35 Ma ink’a’ ut tz’aqal yaal a’in? Ninye eere, yaal, xb’aan naq a’an asaqen; ut yalaq k’a’ru saqen, a’an chaab’il, xb’aan naq naru xk’eeb’al reetal, jo’kan naq tento teenaw naq chaab’il; ut anajwan k’ehomaq reetal, chirix naq xeyal xsahil li saqen a’in, ma tz’aqal re ru eenawom?

36 K’ehomaq reetal ninye eere, Ink’a’, chi moko naru nekekanab’ lee paab’aal, xb’aan naq ka’ajwi’ xek’anjela lee paab’aal re rawb’al li iyaj, re teeb’aanu li yalok-ix re xnawb’al ma chaab’il li iyaj.

37 Ut k’ehomaq reetal, naq na’ok chi nimank li che’, teeye: Chiqach’olani rik’in xnimal li qasak’ahil, re tixchap xxe’, re naq taanimanq, ut taa’uuchinq choq’ qe. Anajwan ut k’ehomaq reetal, wi nekech’olani rik’in xnimal eesak’ahil tixchap xxe’, ut taanimanq, ut taa’uuchinq.

38 A’b’an wi anekekanab’ rilb’al li che’, ut ink’a’ nekek’oxla xch’olaninkil, k’ehomaq reetal maajun xxe’ tixchap; ut naq taachalq xtiqwal li saq’e ut tixk’at, rik’in naq maak’a’ xxe’ nachaqik, ut nekemich’ ut neketz’eq chaq.

39 Anajwan, a’in moko xb’aan ta naq ink’a’ chaab’il li iyaj, chi moko xb’aan naq ink’a’ raj atawal ru li ruuchinihom; a’an b’an xb’aan naq moko chaab’il ta lee ach’och’, ut ink’a’ teech’olani li che’, jo’kan naq ink’a’ naru nekek’ul li naruuchini.

40 Ut chi jo’kan, wi ink’a’ teech’olani li aatin, rik’in rilb’al chi uub’ej li ruuchinihom rik’in rilob’aal li paab’aal, maajo’q’e texruuq chixch’oqb’al ru li ache’ re li yu’am.

41 A’b’an wi teech’olani li aatin, relik chi yaal, teech’olani li che’ naq na’ok chi nimank, rik’in lee paab’aal, rik’in xyalb’al anchal eeq’e, ut rik’in akuyuk, ut teeril chi uub’ej li ruuchinihom, a’an tixchap xxe’, ut k’ehomaq reetal, a’anaq jun xtoonal li che’ li btaanimanq choq’ re li yu’am li junelik taawanq.

42 Ut sa’ xk’ab’a’ lix ayalb’al eeq’e ut lee paab’aal ut lee kuyum rik’in li aatin sa’ xch’olaninkil, re naq taaruuq tixchap xxe’ aawik’in, k’ehomaq reetal, moko taanajto’q ta chik naq teech’oq li bruuchinihom, li q’axal loq’, li ki’ wi’chik chiru chixjunil k’a’ru ki’, ut li saq wi’chik chiru chixjunil li k’a’ru saq; relik chi yaal, ut saq ru wi’chik chiru chixjunil li k’a’ru saq ru; ut teeyal xsahil li ru che’ a’in toj reetal naq texnujaq, re naq ink’a’ textz’okaaq, chi moko taachaqiq eere.

43 Chirix a’an, ex was wiitz’in, teeq’ol reeqaj lee paab’aal, ut lix yalb’al eeq’e, ut lee kuyum, ut xnajtil lee royb’enihom, naq xeroyb’eni naq li che’ taa’uuchinq choq’ eere.