Thánh Thư
An Ma 11


Chương 11

Tiền tệ của dân Nê Phi được giải thích—A Mu Léc tranh luận với Giê Rôm—Đấng Ky Tô sẽ không giải cứu dân Ngài trong tội lỗi của họ—Chỉ những ai thừa hưởng được vương quốc thiên thượng mới được cứu rỗi—Mọi người sẽ được sống lại trong sự bất diệt—Không có sự chết sau sự phục sinh. Khoảng 82 trước T.C.

1 Giờ đây, trong luật pháp của Mô Si A có nói rằng, mỗi vị phán quan của luật pháp, hay là những người được chỉ định giữ chức xét xử, đều được lãnh một số tiền thù lao tùy theo thời gian họ lao nhọc để xét xử những người bị dẫn đến trước mặt mình để được xét xử.

2 Bấy giờ nếu có một người mắc nợ một người khác nhưng không trả món nợ mình đã mắc thì y bị thưa kiện tới vị phán quan; và vị phán quan sẽ dùng uy quyền của mình sai cảnh lại đi áp giải người này lại trước mặt mình; rồi vị phán quan xét xử người này theo luật pháp và những chứng cớ buộc tội y, và như vậy là người này bị buộc phải trả lại những gì y đã mắc, nếu không, sẽ bị tịch thu của cải hay bị trục xuất khỏi dân chúng, chẳng khác chi một kẻ cắp hay một tên cướp vậy.

3 Và vị phán quan nhận tiền thù lao tùy theo thời gian làm việc của mình—một sê nin vàng một ngày, hay một sê num bạc, tương đương với một sê nin vàng; và điều này căn cứ theo luật pháp đã được ban hành.

4 Sau đây là tên các bản vị vàng và bạc tính theo giá trị khác nhau của chúng. Và những tên gọi này là do dân Nê Phi đặt ra, vì họ không tính theo cách thức của người Do Thái ở Giê Ru Sa Lem; họ cũng không đo lường theo cách của người Do Thái; nhưng họ lại thay đổi phép tính và cách đo lường tùy theo ý muốn và hoàn cảnh của người dân trong mỗi thế hệ, cho đến thời chế độ các phán quan thì đã được vua Mô Si A ban hành.

5 Bấy giờ cách tính toán của họ được ấn định như sau: sê nin vàng, sê ôn vàng, sum vàng, và lim na vàng.

6 Sê num bạc, am no bạc, e rom bạc, và ôn ti bạc.

7 Một sê num bạc tương đương với một sê nin vàng, và cũng tương đương với một giạ lúa đại mạch hay các ngũ cốc khác.

8 Bấy giờ giá trị của một sê ôn vàng bằng hai sê nin.

9 Và giá trị một sum vàng bằng hai sê ôn.

10 Và một lim na vàng giá trị bằng tất cả những thứ kia góp lại.

11 Và một am no bạc bằng hai sê num.

12 Và một e rom bạc bằng bốn sê num.

13 Và một ôn ti thì lớn bằng tất cả những thứ kia gom lại.

14 Này, sau đây là giá trị của những bản vị nhỏ hơn trong phép tính của họ—

15 Một síp lon giá trị bằng nửa sê num; vậy nên, một síp lon giá trị chỉ bằng nửa giạ lúa đại mạch.

16 Và một síp lum bằng nửa síp lon.

17 Và một lê a bằng nửa síp lum.

18 Bấy giờ là trị số theo cách tính toán của họ.

19 Một an ti ôn vàng bằng ba síp lon.

20 Bấy giờ đó là mục đích duy nhất để trục lợi, vì họ nhận tiền thù lao tùy theo công việc mình làm, vậy nên họ xúi giục dân chúng nổi lên bạo động, và làm tất cả mọi cách thức gây rối và độc ác để họ có nhiều công việc làm, ngõ hầu họ có thể kiếm được nhiều tiền nhờ những vụ kiện tụng được mang ra xét xử trước mặt họ; vì thế mà họ xúi giục dân chúng chống đối An Ma và A Mu Léc.

21 Và gã Giê Rôm này bắt đầu hạch hỏi A Mu Léc rằng: Ông có chịu trả lời mấy câu tôi sắp hỏi ông đây không? Bấy giờ Giê Rôm là một người rất lão luyện về các mưu mô của quỷ dữ để hắn có thể hủy hoại những điều thiện; vì thế hắn mới nói với A Mu Léc rằng: Ông có chịu trả lời những câu tôi sắp hỏi đây không?

22 Và A Mu Léc trả lời hắn rằng: Có, nếu điều hợp ý với Thánh Linh của Chúa hằng có trong ta; vì ta sẽ không nói điều gì trái với Thánh Linh của Chúa. Và Giê Rôm nói với ông rằng: Này, đây là sáu ôn ti bạc, và tôi sẽ biếu ông hết số bạc này nếu ông chịu phủ nhận sự hiện hữu của Đấng Tối Cao.

23 Bấy giờ A Mu Léc đáp lại rằng: Hỡi đứa con của ngục giới, sao ngươi lại cám dỗ ta? Ngươi có biết rằng những người ngay chính không nhượng bộ những sự cám dỗ như vậy không?

24 Ngươi có tin rằng không có Thượng Đế không? Ta nói cho ngươi hay: Không, ngươi biết có một Thượng Đế, nhưng ngươi lại yêu chuộng lợi lộc hơn yêu kính Ngài.

25 Và giờ đây, ngươi nói dối với ta trước mặt Thượng Đế. Ngươi bảo rằng: Xem đây sáu ôn ti bạc, một số tiền rất lớn tôi sẽ tặng ông. Nhưng trong thâm tâm ngươi, ngươi đâu có muốn cho ta; ngươi chỉ có một ý muốn duy nhất là ta sẽ chối bỏ Đấng Thượng Đế chân thật và hằng sống, để ngươi có lý do hủy diệt ta. Và giờ đây này, vì sự tà ác lớn lao đó, ngươi sẽ nhận lãnh phần thưởng của mình.

26 Và Giê Rôm nói với ông: Ông bảo rằng có một Đấng Thượng Đế chân thật và hằng sống phải không?

27 Và A Mu Léc đáp lại: Phải, có một Đấng Thượng Đế chân thật và hằng sống.

28 Thế rồi Giê Rôm nói: Có nhiều hơn một Thượng Đế không?

29 Và ông đáp: Không.

30 Thế rồi Giê Rôm lại hỏi ông: Làm sao ông biết được những điều này?

31 Và ông đáp lại: Một thiên sứ đã cho ta biết những điều này.

32 Và Giê Rôm lại hỏi thêm: Đấng sẽ đến là ai? Có phải Vị Nam Tử của Thượng Đế không?

33 Và ông đáp: Phải.

34 Và Giê Rôm lại hỏi: Phải chăng Ngài sẽ giải cứu dân của Ngài trong tội lỗi của họ? A Mu Léc bèn đáp lời và nói với hắn rằng: Ta nói cho ngươi hay, Ngài sẽ không làm vậy, vì Ngài không thể chối bỏ lời nói của Ngài được.

35 Thế rồi, Giê Rôm nói với dân chúng rằng: Đồng bào hãy chú tâm ghi nhớ những điều này, vì ông ta bảo chỉ có một Thượng Đế; vậy mà ông ta lại còn bảo Vị Nam Tử của Thượng Đế sẽ đến, nhưng sẽ không cứu dân Ngài—chẳng khác chi ông ta có quyền sai khiến Thượng Đế vậy.

36 Thế rồi, A Mu Léc lại bảo với Giê Rôm rằng: Này, ngươi đã nói dối, vì ngươi bảo rằng ta nói như thể ta có quyền sai khiến Thượng Đế vì ta bảo là Ngài sẽ không giải cứu dân Ngài trong tội lỗi của họ.

37 Và ta nói lại cho ngươi hay rằng: Ngài không thể cứu họ trong tội lỗi của họ; vì ta không thể chối bỏ lời của Ngài được, và Ngài có phán rằng: Không một vật gì ô uế có thể thừa hưởng vương quốc thiên thượng; như vậy thì các người làm sao có thể được giải cứu nếu các người không thừa hưởng được vương quốc thiên thượng? Vậy nên, các người không được giải cứu khi đang còn ở trong tội lỗi của mình.

38 Thế rồi Giê Rôm lại hỏi ông: Có phải Vị Nam Tử của Thượng Đế chính là Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu không?

39 Và A Mu Léc nói với hắn rằng: Phải, Ngài chính là Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu của cả trời đất cùng tất cả vạn vật trong ấy; Ngài là ban đầu và cuối cùng, đầu tiên và cuối cùng;

40 Và Ngài sẽ xuống thế gian để cứu chuộc dân Ngài; và Ngài sẽ tự nhận lấy tất cả những sự phạm giới của những ai tin nơi danh Ngài; và những người đó sẽ có được cuộc sống vĩnh cửu, và sự cứu rỗi sẽ không đến với ai khác.

41 Vậy nên, những kẻ độc ác sẽ bị giữ nguyên tình trạng cũ, như không có sự cứu chuộc nào xảy ra cả, ngoại trừ việc những dây trói buộc của sự chết sẽ được cởi bỏ; vì này, khi ngày đó đến, tất cả mọi người đều sẽ sống lại từ cõi chết và đứng trước mặt Thượng Đế, để được phán xét tùy theo việc làm của mình.

42 Này, có một cái chết được mệnh danh là cái chết thể chất; và cái chết của Đấng Ky Tô sẽ cởi bỏ những dây trói buộc của cái chết thể chất này, để mọi người có thể sống lại từ cái chết thể chất này.

43 Linh hồn và thể xác sẽ được kết hợp lại trong hình thể toàn hảo của nó; tất cả tứ chi và khớp xương sẽ trở lại hình thể nguyên vẹn của nó chẳng khác chi chúng ta hiện đang sống bây giờ; và chúng ta sẽ được dẫn đến đứng trước mặt Thượng Đế với sự hiểu biết như chúng ta biết hiện giờ, và có một trí nhớ minh mẫn về tất cả những tội lỗi mình đã phạm.

44 Này, sự phục hồi này sẽ đến với tất cả mọi người, cả già lẫn trẻ, cả nô lệ lẫn tự do, cả nam lẫn nữ, cả người ngay chính lẫn người tà ác; và sẽ không có một sợi tóc nào trên đầu họ bị mất đi; trái lại tất cả mọi thứ sẽ được hoàn lại hình thể toàn hảo của nó như trong thể xác hiện giờ, và sẽ được dẫn tới và trình diện trước rào phán xét của Đấng Ky Tô Đức Chúa Con, cùng Thượng Đế Đức Chúa Cha, và Đức Thánh Linh, mà cả ba Đấng cùng là một Đấng Thượng Đế Vĩnh Cửu, để được xét xử tùy theo những việc làm của mình, dù cho những việc làm đó thiện hay ác.

45 Giờ đây này, tôi đã nói với các người về cái chết của thể xác hữu diệt và luôn cả về sự phục sinh của thể xác hữu diệt nữa. Tôi nói cho các người hay rằng, thể xác hữu diệt này sẽ được sống lại trở thành thể xác bất diệt, nghĩa là từ cái chết, hay là từ cái chết đầu tiên đến sự sống, để họ không thể chết được nữa; linh hồn sẽ kết hợp lại với thể xác để không bao giờ bị tách lìa nữa; và do đó trọn thể xác và linh hồn sẽ trở thành thuộc linh và bất diệt, để họ không còn bị hư rã nữa.

46 Giờ đây, khi A Mu Léc dứt lời, thì dân chúng lại bắt đầu ngạc nhiên, và Giê Rôm cũng bắt đầu run sợ. Và những lời nói của A Mu Léc đã chấm dứt như vậy, hay đây là tất cả những gì tôi đã ghi chép.

In