3 Nefio knyga 25


25 Skyrius

Per antrąjį atėjimą išdidieji ir nelabieji bus sudeginti kaip ražiena. Elija sugrįš prieš tą didžią ir baisią dieną. Palyginkite Malachijo 3. Apie 34 m. po Kristaus gim.

1 Nes štai ateina diena, kuri adegs kaip krosnis; ir visi bišdidieji, taip, ir visi piktadariai bus kaip ražiena; ir diena, kuri ateina, sudegins juos, – sako Pulkų Viešpats, – kad ji nepaliks jiems nei šaknies, nei šakos.

2 Bet jums, kurie bijotės mano vardo, pakils teisumo aSūnus su išgydymu savo sparnuose; ir jūs išeisite ir bužaugsite kaip cveršiukai garde.

3 Ir jūs amindžiosite nelabuosius; nes jie bus pelenai po jūsų kojų padais tą dieną, kada tai padarysiu, – sako Pulkų Viešpats.

4 Atsiminkite mano tarno Mozės įstatymą, kurį aHorebe daviau jam kaip įsakymą visam Izraeliui, kartu su nuostatais ir potvarkiais.

5 Štai prieš ateinant didžiai ir baisiai Viešpaties adienai aš siųsiu jums pranašą bEliją.

6 Ir jis aatgręš tėvų širdį į vaikus ir vaikų širdį į tėvus, kad neateičiau ir neištikčiau žemės prakeiksmu.