3 Nefi 25
  Footnotes
  Theme

  25. Fejezet

  A második eljövetelekor a kevélyeket és a gonoszokat felégetik, mint a tarlót – Illés visszatér e nagy és félelmetes nap előtt – Vö. Malakiás 4. Mintegy Kr.u. 34.

  1 Mert íme, eljön a nap, amely úgy aéget majd, mint a kemence; és amikor minden bkevély, igen, és mindenki, aki gonoszul cselekszik, olyan lesz, mint a tarló; és a nap, mely eljön, elégeti majd őket, mondja a Seregek Ura, és sem gyökeret, sem ágat nem hagy nekik.

  2 De tihozzátok, akik félitek nevemet, gyógyulással a szárnyaiban emelkedik fel az aIgazlelkűség Fia; és elmentek, és úgy bnevelkedtek majd, mint cborjak az istállóban.

  3 És aletapossátok a gonoszokat; mert hamu lesznek lábatok talpa alatt azon a napon, amikor ezt megteszem, mondja a Seregek Ura.

  4 Emlékezzetek szolgámnak, Mózesnek a törvényére, melyet megparancsoltam neki a aHóreben, egész Izráel számára, a rendelkezésekkel és az ítéletekkel.

  5 Íme, el fogom küldeni hozzátok aIllést, a prófétát, az Úr bnagy és félelmetes napjának eljövetele előtt.

  6 És ő az atyák szívét a gyermekekhez fogja afordítani, és a gyermekek szívét az atyáikhoz, különben eljövök és átokkal sújtom a földet.