3 Nefi 24
  Footnotes
  Theme

  24. Fejezet

  Az Úr követe fogja előkészíteni az utat a második eljövetelhez – Krisztus lesz az ítélőbíró – Izráelnek megparancsoltatik, hogy fizessen tizedet és felajánlásokat – Vezettetik egy emlékezet könyv – Vö. Malakiás 3. Mintegy Kr.u. 34.

  1 És lőn, hogy megparancsolta nekik, hogy írják le azokat az Atya által Malakiásnak adott szavakat, melyeket ő megmond nekik. És lőn, hogy miután leírták, kifejtette nekik. És ezek azok a szavak, melyeket szólott hozzájuk, mondván: Így szólt az Atya Malakiáshoz – Íme, el fogom küldeni ahírnökömet, és ő fogja előkészíteni előttem az utat, és az Úr, akit kerestek, hirtelen eljön majd az ő templomába, méghozzá a szövetség hírnöke, akiben gyönyörködtök; íme, ő fog eljönni, mondja a Seregek Ura.

  2 De ki amaradhat meg eljövetelének napján, és ki áll majd meg, amikor megjelenik? Mert olyan ő, mint a bfinomító tüze, és mint a ruhatisztító lúgja.

  3 És úgy ül majd, mint a finomító és az ezüsttisztító, és megtisztítja aLévi fiait, és mint aranyat és ezüstöt, kitisztítja őket, hogy igazlelkűségben bajánlhassanak fel felajánlást az Úrnak.

  4 Akkor az Úrnak kedves lesz Júda és Jeruzsálem felajánlása, mint a régi napokban, és mint a korábbi években.

  5 És én közel jövök majd hozzátok, hogy megítéljek, és gyors tanú leszek a szemfényvesztők ellen, és a házasságtörők ellen, és a hamisan esküdők ellen, és mindazok ellen, akik a napszámost bérében elnyomják, és az özvegyet és az aárvát, és azok ellen, akik elutasítják az idegent, és nem félnek engem, mondja a Seregek Ura.

  6 Mert én vagyok az Úr, én nem változom; ezért nem égtek meg ti, Jákób fiai.

  7 Pedig atyáitok napjaitól fogva aeltértetek szertartásaimtól, és nem tartottátok be azokat. bTérjetek vissza hozzám, és én visszatérek hozzátok, mondja a Seregek Ura. De ti azt kérdezitek: Honnan térjünk vissza?

  8 Meglopja-e ember Istent? Ti mégis megloptatok engem. De ti azt kérdezitek: Miben loptunk meg téged? A atizedekben és a bfelajánlásokban.

  9 Átokkal vagytok megátkozva, mert megloptatok engem, méghozzá ez az egész nemzet.

  10 Hozzátok be a tárházba mind a atizedeket, hogy legyen étel a házamban. És most ezzel tegyetek próbára engem – mondja a Seregek Ura – hogy vajon nem nyitom-e meg nektek a menny ablakait, és olyan báldást árasztok ki rátok, hogy nem lesz elég hely annak befogadására.

  11 És én megdorgálom majd miattatok a kártevőt, és nem fogja elpusztítani földetek gyümölcsét; és szőlőtök sem veti le gyümölcsét idő előtt a mezőkre, mondja a Seregek Ura.

  12 És minden nemzet áldottnak hív majd benneteket, mert gyönyörűséges föld lesztek, mondja a Seregek Ura.

  13 Szavaitok kemények voltak ellenem, mondja az Úr. Ám ti azt kérdezitek: Mit mondtunk ellened?

  14 Azt mondtátok: Hiábavaló szolgálni Istent, és mi hasznunk van abból, hogy megtartottuk a szertartásait és hogy szánakozva jártunk a Seregek Ura előtt?

  15 És most boldognak nevezzük a kevélyeket; igen, gyarapodnak azok, akik gonoszságot művelnek; igen, és még meg is menekülnek azok, akik Istent kísértik.

  16 Akkor akik félték az Urat, gyakran abeszéltek egymással, és az Úr odafigyelt és meghallotta őket; és írtak őelőtte egy emlékezet bkönyvet, azokért, akik félték az Urat, és akik gondoltak az ő nevére.

  17 És ők az enyéim lesznek, mondja a seregek Ura, azon a napon, amikor aösszeállítom ékszereimet; és én meg fogom kímélni őket, ahogyan az ember megkíméli saját fiát, aki szolgálja őt.

  18 Akkor tértek majd vissza, és atesztek különbséget az igazlelkű és a gonosz között, aközött, aki szolgálja Istent, és aközött, aki nem szolgálja őt.