3 Nefi 18
  Eb’ li raqalil
  Tema

  Ch’ol 18

  Li Jesus naxtikib’ li loq’laj wa’ak sa’ xyanqeb’ laj Nefita—Neke’taqlaak chi tijok junelik sa’ lix k’ab’a’—Eb’ li neke’wa’ok re xtib’el ut neke’uk’ak re xkik’el chi moko k’ulub’ejeb’ ta, k’eeb’ileb’ sa’ tojb’a-maak—Nak’eeman wankilal reheb’ li tzolom re te’xk’e li Santil Musiq’ej. Wan na 34 chihab’ xyo’lajik li Kristo.

  1 Ut kik’ulman naq li Jesus kixtaqlaheb’ lix tzolom naq te’xk’am chaq li akaxlan wa ut li viin rik’in.

  2 Ut naq xikenaqeb’ chixk’amb’al chaq li kaxlan wa ut viin, kixtaqla li ch’utch’uukil tenamit naq te’xchunub’ rib’ chi ch’och’.

  3 Ut naq ke’k’ulun li tzolom rik’in li akaxlan wa ut li viin, kixchap xkomon li kaxlan wa ut kixjachi ut kirosob’tesi; ut kixk’e reheb’ li tzolom ut kixtaqla naq te’wa’aq.

  4 Ut chirix naq ke’wa’ak ut ke’nujak, kixtaqla naq te’xk’e reheb’ li ch’utch’uukil tenamit.

  5 Ut chirix naq li ch’utch’uukil tenamit ke’wa’ak ut ke’nujak, kixye reheb’ li tzolom: K’ehomaq reetal, taawanq jun li taak’ojob’aaq sa’ eeyanq, ut re a’an tink’e wankilal re atixjachi li kaxlan wa ut taarosob’tesi ut tixk’e reheb’ li wankeb’ sa’ lin iglees, reheb’ chixjunil li te’paab’anq ut te’kub’eeq xha’ sa’ lin k’ab’a’.

  6 Ut a’in junelik teek’e eech’ool chixb’aanunkil, jo’ chanru ajwi’ kinb’aanu laa’in, jo’ chanru ajwi’ naq kinjachi li kaxlan wa ut kiwosob’tesi ut kink’e eere.

  7 Ut a’in teeb’aanu re axjultikankil intib’el, li kink’ut cheru. Ut taawanq a’an re xch’olob’ankil xyaalal chiru li Yuwa’b’ej naq junelik ninjultiko’ eere. Ut wi junelik ninjultiko’ eere, taawanq inMusiq’ eerik’in.

  8 Ut kik’ulman naq chirix naq kixye li aatin a’in, kixtaqlaheb’ lix tzolom naq te’xchap xkomon li viin sa’ li sek’ ut te’uk’aq chire, ut naq te’xk’e ajwi’ re li ch’utch’uukil tenamit re taaruuq te’uk’aq chire.

  9 Ut kik’ulman naq ke’xb’aanu chi jo’kan, ut ke’uk’ak chire ut ke’nujak, ut ke’xk’e ajwi’ re li ch’utch’uukil tenamit, ut eb’ a’an ke’uk’ak, ut ke’nujak.

  10 Ut chirix naq ke’xb’aanu a’in li tzolom, li Jesus kixye reheb’: Osob’tesinb’ilex xb’aan a’in li keb’aanu, xb’aan naq a’an xtz’aqob’resinkil ru intaqlahom, ut a’in naxk’ut xyaalal chiru li Yuwa’b’ej naq wan eech’ool chixb’aanunkil li k’a’ru kexintaqla wi’.

  11 Ut a’in junelik teeb’aanu reheb’ li neke’xjal xk’a’uxl ut neke’kub’e xha’ sa’ lin k’ab’a’; ut teeb’aanu re xjultikankil lin kik’el, li kihoye’ choq’ eere, re naq teek’ut xyaalal chiru li Yuwa’b’ej naq junelik ninjultiko’ eere. Ut wi junelik ninjultiko’ eere, taawanq inmusiq’ eerik’in.

  12 Ut nink’e jun taqlahom eere naq teeb’aanu li k’a’aq re ru a’in. Ut wi junelik teeb’aanu li k’a’aq re ru a’in osob’tesinb’ilex, xb’aan naq kab’lanb’ilex sa’ xb’een ainsaqoonaq.

  13 A’b’an ani sa’ eeyanq taab’aanunq re li tiqb’il ru malaj li k’osb’il ru chiru a’in, moko kab’lanb’ileb’ ta sa’ xb’een insaqoonaq; kab’lanb’ileb’ b’an sa’ xb’een jun k’ojleb’aal re samahib’; ut naq nakub’e li hab’, ut nachal li b’uut’iha’, ut na’apun li iq’, ut naxpik’a rib’ chiruheb’, ate’t’ane’q, ut li brokeb’aal xb’alb’a teeto wan chixk’ulb’aleb’.

  14 Jo’kan ut osob’tesinb’ilex wi nekepaab’ intaqlahom, li kinixtaqla li Yuwa’b’ej naq tink’e eere.

  15 Chi yaal, chi yaal, ninye eere, junelik tento texyo’leq ut atextijoq, re naq ink’a’ tex’aaleeq xb’aan laj tza, ut texk’ame’q chi preexil xb’aan a’an.

  16 Ut jo’ chanru kintijok laa’in sa’ eeyanq, jo’kan ajwi’ textijoq laa’ex sa’ lin iglees, sa’ xyanq lin tenamit li neke’xjal xk’a’uxl ut neke’kub’e xha’ sa’ lin k’ab’a’. K’ehomaq reetal, laa’in li asaqen; laa’in bxinb’aanu cheru li tento taa’uxq.

  17 Ut kik’ulman naq chirix naq li Jesus kixye li aatin a’in reheb’ lix tzolom, kixsutq’isi li rilob’aal rik’in li ch’utch’uukil tenamit ut kixye reheb’:

  18 K’ehomaq reetal, chi yaal, chi yaal, ninye eere, tento texyo’leq ut textijoq junelik, maare anchal tex’ok sa’ li aaleek; xb’aan naq laj aSatanas taaraj eereechaninkil, re texxtz’il jo’ li trigo.

  19 Jo’kan naq junelik tento textijoq chiru li Yuwa’b’ej sa’ lin k’ab’a’;

  20 Ut ayalaq k’a’ru teetz’aama chiru li Yuwa’b’ej sa’ lin k’ab’a’, li us, rik’in xpaab’ankil naq texk’uluq, k’ehomaq reetal, taak’eemanq eere.

  21 aTijonqex sa’ lee junkab’al chiru li Yuwa’b’ej, junelik sa’ lin k’ab’a’, re naq eb’ lee rixaqil ut lee kok’al te’ruuq chi osob’tesiik.

  22 Ut k’ehomaq reetal, teech’utub’ eerib’ chi kok’ aj xsa’; ut maajun winq teeram chi chalk eerik’in naq nekech’utub’ eerib’; kanab’omaq b’an naq che’chalq eerik’in ut meerameb’ ru;

  23 aTextijoq b’an chirixeb’, ut ink’a’ teerisiheb’ chaq; ut wi taa’uxq naq te’chalq eerik’in chi kok’ aj xsa’, textijoq chirixeb’ chiru li Yuwa’b’ej, sa’ lin k’ab’a’.

  24 Jo’kan ut, taqsihomaq lee asaqen re taaruuq taalemtz’unq chiru li ruchich’och’. K’ehomaq reetal, laa’in li bsaqen li teetaqsi—li k’a’ru kineeril chixb’aanunkil. K’ehomaq reetal, nekeril naq kintijok chiru li Yuwa’b’ej, ut chejunilex kex’ilok re.

  25 Ut nekeril naq kintaqla naq amaajun eere taa’elq; kintaqla b’an naq texchalq wik’in, re texruuq chi bch’e’ok ut chi ilok; jo’kan ajwi’ teeb’aanu re li ruchich’och’; ut ani naq’etok re li taqlahom a’in naxkanab’ rib’ chi b’eresiik sa’ li aaleek.

  26 Anajwan ut kik’ulman naq chirix naq li Jesus kixye li aatin a’in, kixb’eresi wi’chik li rilob’aal wankeb’ wi’ li tzolom li kixsik’ chaq ru, ut kixye reheb’:

  27 K’ehomaq reetal, chi yaal, chi yaal, ninye eere, nink’e jun chik taqlahom eere, toja’ ut naq tento tinxik rik’in lin aYuwa’, re tinruuq chixtz’aqob’resinkil ru bjalaneb’ chik taqlahom li kixk’e chaq we.

  28 Anajwan ut k’ehomaq reetal, a’in li taqlahom li nink’e eere, naq ink’a’ teekanab’ anihaq chi atz’aqonk chi na’no sa’ lin tib’el ut lin kik’el chi bmoko k’ulub’ej ta, naq nekek’anjela;

  29 Xb’aan naq ani nawa’ok ut na’uk’ak re lin tib’el ut lin akik’el chi bmoko k’ulub’ej ta naxwa’ ut naruk’ tojb’a-maak choq’ re li raam; jo’kan naq wi nekenaw naq junaq winq moko k’ulub’ej ta re xwa’b’al ut ruk’b’al lin tib’el ut lin kik’el, ink’a’ teekanab’ chixk’ulb’al.

  30 A’b’anan ink’a’ ateerisi chaq sa’ eeyanq; texk’anjelaq b’an chiru, ut textijoq chirix chiru li Yuwa’b’ej sa’ lin k’ab’a’; ut wi taa’uxq naq tixjal xk’a’uxl ut taakub’eeq xha’ sa’ lin k’ab’a’, rik’in a’an teek’ul, ut teejek’i re a’an xkomon lin tib’el ut lin kik’el.

  31 Wi b’an ink’a’ naxjal xk’a’uxl moko taak’ehe’q ta sa’ ajl sa’ xyanq lin tenamit, re naq ink’a’ taaruuq chixsachb’al lin tenamit, xb’aan naq k’ehomaq reetal, laa’in nekeb’innaw ru ainkarneer, ut k’eeb’ileb’ sa’ ajl.

  32 A’b’anan moko teerisi ta chaq sa’eb’ lee ch’utleb’aal, malaj sa’eb’ lee na’aj re loq’onink, xb’aan naq toj texk’anjelaq chiru xkomoneb’ a’an; xb’aan naq moko nekenaw ta ma ink’a’ te’sutq’iiq ut te’xjal xk’a’uxl, ut te’chalq wik’in chi anchal rajomeb’ xch’ool, ut laa’in ateb’ink’irtesi; ut laa’aqex k’anjeleb’aal re xk’amb’al li kolb’a-ib’ rik’ineb’.

  33 Jo’kan ut, paab’omaq li yehom a’in li kexintaqla wi’ re naq ink’a’ tex’ok rub’el atojb’a-maak; xb’aan naq rahilal sa’ xb’een li ani k’eeb’il sa’ tojb’a-maak xb’aan li Yuwa’b’ej.

  34 Ut nink’e eere li taqlahom a’in xb’aan li wech’ink-ib’ li wanjenaq sa’ eeyanq. Ut osob’tesinb’ilex wi amaak’a’eb’ li wech’ink-ib’ sa’ eeyanq.

  35 Ut anajwan ninxik rik’in li Yuwa’b’ej, xb’aan naq aajel ru naq tinxik rik’in li Yuwa’b’ej achoq’ eere laa’ex.

  36 Ut kik’ulman naq chirix naq li Jesus kixk’e xraqik li yehom a’in, kixch’e’eb’ rik’in aruq’ li btzolom li kixsik’eb’ chaq ru, chixjunjunqaleb’, toj reetal naq ak xch’e’eb’ chixjunil, ut kiraatinaheb’ naq yoo chixch’e’b’aleb’.

  37 Ut li ch’utch’uukil tenamit moko ke’rab’i ta li aatin li kixye, jo’kan naq ink’a’ ke’xch’olob’ xyaalal; a’b’anan eb’ li tzolom ke’xch’olob’ xyaalal naq kixk’e awankilal reheb’ re xk’eeb’al li bSantil Musiq’ej. Ut laa’in tink’ut cheru moqon naq yaal a’in li ke’xch’olob’.

  38 Ut kik’ulman naq chirix naq li Jesus kixch’e’eb’ chixjunil, kichal jun achoql ut kixmoyeb’ ru li ch’utch’uukil tenamit jo’kan naq ink’a’ ke’ru chirilb’al li Jesus.

  39 Ut naq moyb’ileb’ ru ki’el chaq rik’ineb’, ut kitaqe’ sa’ choxa. Ut eb’ li tzolom ke’ril ut ke’xch’olob’ xyaalal naq a’an kitaqe’ wi’chik sa’ choxa.