3 Nefi 13
  Eb’ li raqalil
  Tema

  Ch’ol 13

  Li Jesus naxk’ut lix tij li Qaawa’ chiruheb’ laj Nefita—Tento te’xtamresi li b’ihomal sa’ choxa—Eb’ li kab’laju chi tzolom sa’ xk’anjeleb’ taqlanb’ileb’ naq me’xk’oxla li k’a’aq re ru re li yu’am a’in—Chi’ilmanq sa’ Mateo 6. Wan na 34 chihab’ xyo’lajik li Kristo.

  1 Chi yaal, chi yaal, ninye eere naq nawaj raj naq teek’e alemoox reheb’ li neb’a’; a’b’anan cheril eerib’ naq ink’a’ texk’ehoq lemoox chiruheb’ li winq re tex’ile’q xb’aaneb’; wi ink’a’ jo’kan maak’a’aq eeq’ajkamunkil rik’in lee Yuwa’ li wan sa’ choxa.

  2 Jo’kan ut, naq nekek’e lemoox meeyaab’asi jun trompeet cheru, jo’ neke’xb’aanu laj ka’pak’al-u sa’eb’ li ch’utleb’aal ut sa’eb’ li b’e, re naq ate’k’ehe’q xloq’al xb’aaneb’ li winq. Chi yaal ninye eere, ak wan xq’ajkamunkileb’.

  3 A’b’an naq nakatk’ehok lemoox mixnaw laa tz’e uq’ k’a’ru naxb’aanu laa nim uq’;

  4 Re naq laa lemoox sa’ muqmu taak’ehe’q; ut laa Yuwa’ li na’ilok chaq sa’ muqmu, a’an ajwi’ tatxq’ajkamu chi k’utk’u.

  5 Ut naq anakattijok ink’a’ taab’aanu jo’ eb’ laj ka’pak’al-u, xb’aan naq eb’ a’an neke’xra li tijok chi xaqxo sa’eb’ li ch’utleb’aal ut sa’ xxuk li b’e, re te’ile’q xb’aaneb’ li winq. Chi yaal ninye eere, ak wan xq’ajkamunkileb’.

  6 Laa’at b’an naq nakattijok, okan sa’ laa tz’aptz’ookil na’aj, ut naq xatz’ap li okeb’aal, tijon chiru laa Yuwa’ li wan chaq sa’ muqmu; ut laa Yuwa’, li na’ilok chaq sa’ muqmu, tatxq’ajkamu chi k’utk’u.

  7 A’ut naq nakattijok, maanumsi jar sut li aatin chi maak’a’ xyaalal, jo’eb’ li maak’a’eb’ xnawom chirix li Dios, xb’aan naq neke’xk’oxla naq te’ab’iiq xb’aan xk’ihal li aatinak.

  8 Mexwan ut jo’ chanruheb’ a’an, xb’aan naq lee Yuwa’ anaxnaw k’a’ru li nekeraj ru chi maji’ nekexpatz’ok re.

  9 aJo’ka’in ut bchextijoq: At cqaYuwa’ li wankat sa’ choxa, loq’oninb’ilaq taxaq aak’ab’a’.

  10 Chib’aanumanq laa wajom sa’ ruchich’och’ jo’ na’ux sa’ choxa.

  11 Ut chakuyeb’ li qak’as, jo’ laa’o naqakuyeb’ li wankeb’ xk’as qik’in.

  12 Ut amohaab’eresi sa’ li aaleek; choohaakol b’an chiru li ink’a’ us.

  13 Xb’aan naq aawe li awa’b’ejihom, ut li wankilal, ut li loq’al, chi junelik. Amen.

  14 Xb’aan naq wi anekekuyeb’ xmaak li winq lee choxahil Yuwa’ tixkuy ajwi’ eemaak laa’ex;

  15 Wi b’an ink’a’ nekekuyeb’ xmaak li winq, jo’kan ajwi’ lee Yuwa’ moko tixkuy ta eemaak laa’ex.

  16 Jo’kan ajwi’, naq anekekuy eesa’ mexwan jo’eb’ laj ka’pak’al-u, li raheb’ rilob’aal, xb’aan naq neke’xjal ru li rilob’aal re naq kuyb’ileb’ xsa’ naq te’k’utunq chiruheb’ li winq. Chi yaal ninye eere, ak wan xq’ajkamunkileb’.

  17 A’b’an laa’at, naq nakakuy aasa’, yul aajolom, ut ch’aj aawilob’aal;

  18 Re naq ink’a’ taak’utunq chiruheb’ li winq naq kuyb’il aasa’, chiru b’an laa Yuwa’ li wan chaq sa’ amuqmu; ut laa Yuwa’, li na’ilok chaq sa’ muqmu, tatxq’ajkamu chi k’utk’u.

  19 Meetamresi choq’ eere b’ihomal sa’ li ruchich’och’, b’ar wi’ li max ut q’ol napo’ok, ut eb’ laj elq’ neke’weqok ut neke’elq’ak;

  20 Chetamresi b’an choq’ eere ab’ihomal sa’ choxa, b’ar wi’ ink’a’ napo’ok li max chi moko li q’ol, ut b’ar wi’ ink’a’ neke’weqok laj elq’, chi moko neke’elq’ak.

  21 Xb’aan naq b’ar wan eeb’ihomal, aran ajwi’ wanq eech’ool.

  22 Lix asaqenkil li tz’ejwalej a’an lix sa’ uhej; wi ut junaj ru lix sa’ aawu, chixjunil aaxaqalil nujenaqaq chi saqen.

  23 Wi b’an ink’a’ us lix sa’ aawu, chixjunil aaxaqalil nujenaqaq chi q’ojyin. Wi ut li saqen li wan aawik’in q’ojyin ru, k’a’jo’ xnimal li q’ojyin a’an!

  24 Maajun winq naru chi ak’anjelak chiru wiib’ aj eechal re; xb’aan naq xik’ taaril li jun ut tixra li jun chik, malaj ut tixchap rib’ chiru li jun ut tixtz’eqtaana li jun chik. Ink’a’ naru nekexk’anjelak chiru li Dios ut li Tumin.

  25 Ut anajwan kik’ulman naq chirix naq li Jesus kixye li aatin a’in kirileb’ li kab’laju li kixsik’ chaq ru, ut kixye reheb’: Chijultiko’q eere li aatin kinye. Xb’aan naq k’ehomaq reetal, laa’ex li xinsik’ ru chi ak’anjelak chiru li tenamit a’in. Jo’kan naq ninye eere, bmexk’oxlak chirix eeyu’am, k’a’ru teetzeka, malaj k’a’ru teeruk’; chi moko eetib’el, k’a’ru teetiqib’ wi’ eerib’. Ma ink’a’ tab’i’ loq’ wi’chik li yu’amej chiru li tzakemq, ut li tz’ejwalej chiru li aq’ej?

  26 K’ehomaq reetal li xik’anel xul rub’el choxa, xb’aan naq ink’a’ neke’aw, chi moko neke’q’olok chi moko neke’ch’utub’an sa’ xokleb’aal, a’b’an lee choxahil Yuwa’ naxk’eheb’ chi tzekank. Ma ink’a’ tab’i’ q’axal wi’chik loq’ex chiruheb’ a’an?

  27 Ani tab’i’ eere rik’in k’oxlak naru chixtiqb’al ru jun teramaq chik lix xaqam?

  28 Ut k’a’ut naq nekexk’oxlak chirix li aq’ej? K’oxlahomaq li utz’u’uj chiru ch’och’, chan ru naq neke’niman; ink’a’ neke’k’anjelak, chi moko neke’b’aqok k’aam;

  29 A’ut ninye eere, naq laj Salomon ajwi’, rik’in chixjunil lix loq’al, moko kiwan ta chi tiqto jo’ jun reheb’ a’in.

  30 Jo’kan ut, wi li Dios naxtiqib’ chi jo’kan lix pimul li ch’och’, li wan anajwan, ut wulaj natz’eqe’ sa’ li k’atleb’aal, jo’kan ajwi’ texxtiqib’ laa’ex, wi moko ch’inanb’il ta eepaab’aal.

  31 Jo’kan ut mexk’oxlak, ut meeye, K’a’ru taqatzeka? malaj, K’a’ru taquk’? malaj K’a’ru taqatiqib’ wi’ qib’?

  32 Xb’aan naq lee choxahil Yuwa’ naxnaw naq nekeraj ru chixjunil li k’a’aq re ru a’in.

  33 Chesik’ b’an xb’een wa li arawa’b’ejihom li Dios ut lix tiikilal, ut chixjunil li k’a’aq re ru a’in taak’ehe’q choq’ xtz’aqob’ eere.

  34 Mexk’oxlak ut chirix li kutan wulaj, xb’aan naq li kutan wulaj xjunes rib’ tixk’oxla li k’a’aq re ru re. Tz’aqal choq’ re li junjunq chi kutan li ink’a’ us wan chi sa’.