Thánh Thư
3 Nê Phi 11


Chúa Giê Su Ky Tô hiện ra cho dân Nê Phi thấy, khi dân chúng đang tụ họp tại xứ Phong Phú, và Ngài đã phục sự họ; và Ngài đã hiện ra cho họ thấy bằng cách thức sau đây.

Bắt đầu từ chương 11.

Chương 11

Đức Chúa Cha làm chứng về Con Trai Yêu Dấu của Ngài—Đấng Ky Tô hiện ra và loan truyền Sự Chuộc Tội của Ngài—Dân chúng sờ tay vào các dấu vết thương trên tay chân và hông Ngài—Họ kêu lên Hô Sa Na—Ngài quy định cách thức làm phép báp têm—Tinh thần tranh chấp thuộc về quỷ dữ—Giáo lý của Đấng Ky Tô là dạy loài người phải có đức tin cùng chịu phép báp têm và tiếp nhận Đức Thánh Linh. Khoảng năm 34 sau T.C.

1 Và giờ đây chuyện rằng, có một đám dân chúng rất đông, thuộc dân Nê Phi, tụ họp chung quanh đền thờ tại xứ Phong Phú; và họ rất đỗi kinh dị và tự hỏi nhau, và chỉ cho nhau xem sự thay đổi vĩ đại và kỳ diệu vừa xảy ra.

2 Và họ còn bàn tán với nhau về Chúa Giê Su Ky Tô mà điềm triệu về cái chết của Ngài đã được ban ra.

3 Và chuyện rằng, trong lúc đang bàn tán với nhau, họ bỗng nghe một tiếng nói hình như phát ra từ trên trời; và họ ngước mắt nhìn quanh vì họ không hiểu được tiếng nói họ vừa nghe; tiếng nói đó không khàn mà cũng không lớn; và mặc dù đó là một tiếng nói nhỏ nhẹ nhưng nó lại xuyên thấu tận trái tim những người nghe đến nỗi toàn thân họ phải rung động; phải, tiếng nói ấy đã xuyên thấu tâm hồn họ và làm tim họ phải nóng cháy.

4 Và chuyện rằng, họ lại nghe tiếng nói đó, nhưng họ không hiểu.

5 Và một lần thứ ba nữa, họ lại nghe tiếng nói ấy, và họ mở hết tai ra để nghe; và họ hướng mắt nhìn về phía có tiếng vang lên; và họ nhìn chăm chú lên trời, nơi có tiếng phát ra.

6 Và này, đến lần thứ ba họ quả đã hiểu được tiếng nói họ vừa nghe, và tiếng nói đó phán với họ rằng:

7 Này, đây là Con Trai Yêu Dấu của ta, người mà ta rất hài lòng, và nơi người ta đã làm sáng danh ta—hãy nghe người.

8 Và chuyện rằng, khi dân chúng hiểu họ lại đưa mắt nhìn lên trời; và này, họ thấy một Người từ trên trời giáng xuống; Ngài mặc y phục trắng dài; và Ngài giáng xuống đứng giữa họ, và tất cả đám đông đều hướng mắt nhìn Ngài, và họ không dám mở miệng nói với nhau lời nào, và cũng không hiểu như vậy nghĩa là gì, vì họ tưởng rằng đó là một thiên sứ hiện đến cùng họ.

9 Và chuyện rằng, Ngài dang tay ra và phán cùng dân chúng rằng:

10 Này, ta là Giê Su Ky Tô, người mà các tiên tri đã làm chứng rằng sẽ đến với thế gian.

11 Và này, ta là sự sáng và sự sống của thế gian; và ta đã uống cạn chén đắng mà Đức Chúa Cha đã ban cho ta, và ta đã tôn vinh Đức Chúa Cha bằng cách gánh lấy tội lỗi của thế gian, và khi làm việc ấy là ta đã cam chịu theo ý muốn của Đức Chúa Cha trong mọi sự việc từ lúc ban đầu.

12 Và chuyện rằng, khi Chúa Giê Su phán xong những lời này, toàn thể đám đông đều rạp mình xuống đất; vì họ nhớ lại rằng, họ đã được tiên tri cho biết là Đấng Ky Tô sẽ hiện ra cho họ thấy sau khi Ngài thăng lên trời.

13 Và chuyện rằng, Chúa phán cùng họ rằng:

14 Hãy đứng dậy và tiến lại gần ta, để các ngươi có thể đặt tay lên hông ta, và cũng để các ngươi có thể rờ thấy vết đinh đóng trên tay ta và chân ta, để các ngươi biết được rằng ta là Thượng Đế của Y Sơ Ra Ên, và là Thượng Đế của cả thế gian này, và ta đã bị giết chết vì tội lỗi của thế gian.

15 Và chuyện rằng, đám đông tiến lên. Họ để tay lên hông Ngài và rờ các dấu đinh đóng trên tay Ngài và trên chân Ngài; và cứ thế họ tuần tự từng người một tiến lên cho đến khi tất cả mọi người đều được thấy tận mắt và sờ tận tay để biết một cách chắc chắn và làm chứng rằng Ngài chính là Đấng mà các tiên tri đã viết là sẽ đến.

16 Và khi tất cả mọi người đều được tiến lên và được tận mắt chứng kiến, họ bèn cùng nhau cất tiếng hô to lên rằng:

17 Hô Sa Na! Phước thay danh Thượng Đế Tối Cao! Rồi họ đồng phủ phục xuống chân Chúa Giê Su mà thờ lạy Ngài.

18 Và chuyện rằng, Ngài phán cùng Nê Phi (vì Nê Phi có mặt trong đám dân chúng) và truyền lệnh cho ông hãy bước tới.

19 Rồi Nê Phi đứng lên và tiến tới cúi mình trước mặt Chúa và hôn chân Ngài.

20 Và Chúa truyền lệnh cho ông hãy đứng lên. Và ông đứng lên trước mặt Ngài.

21 Rồi Chúa phán với ông rằng: Ta ban cho ngươi quyền năng để ngươi làm phép báp têm cho dân này sau khi ta thăng lên trời lại.

22 Và Chúa còn kêu gọi những người khác, và Ngài cũng phán với họ như vậy; và Ngài ban cho họ quyền năng để làm phép báp têm. Và Ngài phán với họ rằng: Các ngươi sẽ làm phép báp têm theo cách thức này, và sẽ không còn có sự tranh luận nào xảy ra giữa các ngươi nữa.

23 Quả thật, ta nói cho các ngươi hay rằng, những ai hối cải tội lỗi của mình nhờ lời nói của các ngươi, và muốn được báp têm trong danh ta, thì các ngươi sẽ báp têm cho họ bằng cách thức này: Này, các ngươi sẽ bước xuống đứng trong nước và trong danh ta các ngươi sẽ làm phép báp têm cho họ.

24 Và giờ đây này, các ngươi sẽ gọi tên họ mà nói những lời như vầy:

25 Với tư cách là người đã được Chúa Giê Su Ky Tô phong quyền, tôi làm phép báp têm cho anh (chị, em) trong danh của Đức Chúa Cha, và của Đức Chúa Con, và của Đức Thánh Linh. A Men.

26 Và kế đó các ngươi dìm mình họ xuống nước rồi nâng họ lên lại khỏi mặt nước.

27 Và theo cách thức này, các ngươi sẽ làm phép báp têm trong danh ta; vì này, quả thật, ta nói cho các ngươi hay rằng Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Thánh Linh là một; và ta ở trong Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Cha ở trong ta, và Đức Chúa Cha với ta là một.

28 Và theo như những gì ta đã truyền lệnh, các ngươi sẽ làm phép báp têm như vậy. Và sẽ không còn có sự tranh luận nào giữa các ngươi như đã từng xảy ra từ trước tới nay; và cũng sẽ chẳng có sự tranh luận nào về các điểm giáo lý của ta giữa các ngươi như đã từng xảy ra từ trước tới nay.

29 Vì quả thật, quả thật, ta nói cho các ngươi hay, kẻ nào còn tinh thần tranh chấp thì kẻ đó không thuộc về ta mà thuộc về quỷ dữ, vì quỷ dữ là cha của sự tranh chấp, nó khích động trái tim loài người để họ tức giận tranh chấp lẫn nhau.

30 Này, đây không phải là giáo lý của ta, để khích động trái tim loài người tức giận, để người này chống lại với người kia, mà giáo lý của ta là những việc như vậy phải được hủy bỏ.

31 Này, quả thật, quả thật, ta nói cho các ngươi hay, ta sẽ rao truyền giáo lý của ta cho các ngươi biết.

32 Và đây là giáo lý của ta, và nó là giáo lý mà Đức Chúa Cha đã ban cho ta; và ta làm chứng cho Đức Chúa Cha và Đức Chúa Cha làm chứng cho ta, và Đức Thánh Linh làm chứng cho Đức Chúa Cha và ta; và ta làm chứng rằng Đức Chúa Cha truyền lệnh cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi phải hối cải và tin nơi ta.

33 Và kẻ nào tin nơi ta và chịu phép báp têm thì sẽ được cứu; và chính họ là những người sẽ thừa hưởng vương quốc của Thượng Đế.

34 Và kẻ nào không tin nơi ta và không chịu phép báp têm thì sẽ bị đoán phạt.

35 Quả thật, quả thật, ta nói cho các ngươi hay rằng, đây là giáo lý của ta, và ta làm chứng là giáo lý này do Đức Chúa Cha ban ra, và bất cứ ai tin nơi ta cũng sẽ tin nơi Đức Chúa Cha; và Đức Chúa Cha làm chứng về ta với kẻ đó, vì Ngài sẽ viếng thăm kẻ đó bằng lửa và bằng Đức Thánh Linh.

36 Và như vậy là Đức Chúa Cha sẽ làm chứng về ta, và Đức Thánh Linh sẽ làm chứng cho kẻ đó biết về Đức Chúa Cha và về ta, vì Đức Chúa Cha cùng ta và Đức Thánh Linh là một.

37 Và lại nữa, ta nói cho các ngươi hay, các ngươi phải hối cải, và trở thành như trẻ nhỏ, và chịu phép báp têm trong danh ta, bằng không thì các ngươi sẽ chẳng có cách nào khác để nhận được những điều này.

38 Và lại nữa, ta nói cho các ngươi hay, các ngươi phải hối cải và chịu phép báp têm trong danh ta, và trở thành như trẻ nhỏ, bằng không thì các ngươi chẳng có cách nào khác để thừa hưởng vương quốc của Thượng Đế.

39 Quả thật, quả thật, ta nói cho các ngươi hay rằng, đây là giáo lý của ta, và bất cứ kẻ nào xây dựng trên giáo lý này tức là xây dựng trên tảng đá của ta, thì các cổng ngục giới sẽ không thắng được kẻ đó.

40 Và bất cứ kẻ nào rao truyền nhiều hơn hay ít hơn những điều này mà lại xác nhận rằng đó là giáo lý của ta, thì kẻ đó từ quỷ dữ mà đến, và không được xây dựng trên đá của ta; nhưng kẻ đó xây dựng trên nền móng bằng cát, và các cổng ngục giới sẽ mở rộng đón nhận những kẻ như vậy khi bão táp phong ba đánh lên chúng.

41 Vậy các ngươi hãy đi đến cùng dân này, và rao truyền những lời ta vừa nói, đến các nơi tận cùng của trái đất.

In