Ebʼ li loqʼlaj hu
3 Nefi 11
chi uub’ej

Li Jesukristo kixk’ut rib’ chiru lix tenamit laj Nefi, naq ch’utch’uukeb’ li k’iila tenamit sa’ li ch’och’ Naab’alil, ut kik’anjelak chiruheb’; ut jo’ka’in naq kixk’ut rib’ chiruheb’.

Natikla sa’ li ch’ol 11 toj sa’ li ch’ol 26.

Ch’ol 11

Li Yuwa’b’ej naxch’olob’ xyaalal li Ralal raaro xb’aan—Li Kristo naxk’ut rib’ ut naxch’olob’ xyaalal lix tojb’al rix li maak xb’aan—Eb’ li tenamit neke’xch’e’ xk’ob’olal li ruq’ ut li roq ut xk’atq lix sa’—Neke’xjap re chixyeeb’al Hosanna—A’an naxch’olob’ chan ru taa’uxmanq ut taab’aanumanq li kub’iha’—Li musiq’ej re wech’ok-ib’ a’an re laj tza—Li tzol’leb’ re li Kristo a’an naq eb’ li winq te’paab’anq ut te’kub’eeq xha’, ut te’xk’ul li Santil Musiq’ej. Wan na 34 chihab’ xyo’lajik li Kristo.

1 Ut anajwan kik’ulman naq kiwan chi ch’utch’u jun nimla ch’uut chi tenamit, xkomoneb’ lix tenamit laj Nefi, sa’ xsutam li santil ochoch li wan sa’ li ch’och’ Naab’alil; ut yookeb’ chi sachk xch’ool ut chi k’oxlak chirib’ileb’ rib’, ut chixk’utb’al chirib’ileb’ rib’ lix animal ru ut sachb’a-ch’oolejil jalaak li kik’ulman chaq.

2 Ut yookeb’ ajwi’ chi aatinak chirix li Jesukristo a’in, li kik’ehe’ chaq li aeetalil chirix xkamik.

3 Ut naq yookeb’ chi aatinak chi jo’kan chirib’ileb’ rib’, kik’ulman naq ke’rab’i jun axyaab’ kuxej chanchan naq sa’ choxa nachal chaq; ut ke’xb’eresi li rilob’aal chixsutameb’, xb’aan naq ink’a’ ke’xtaw ru lix yaab’ kuxej li ke’rab’i chaq; ut moko josq’ ta lix yaab’ kuxej, chi moko kaw na’aatinak; a’b’anan ut, us ta ka’ch’in lix byaab’ kuxej a’an, ki’ok toj sa’ xchamaleb’ xch’ool li ke’ab’ink chaq re, jo’kan naq maajun raqal lix xaqalileb’ li ink’a’ kixk’e chi chenchotk; relik chi yaal, ki’ok toj tz’aqal sa’ raameb’, ut kixk’e chi xamnak lix ch’ooleb’.

4 Ut kik’ulman naq jun sut chik ke’rab’i lix yaab’ kuxej, ut moko ke’xtaw ta ru.

5 Ut jo’kan wi’chik rox sut ke’rab’i lix yaab’ kuxej, ut ke’xte xxikeb’ chirab’inkil; ut b’eresinb’il li rilob’aaleb’ sa’ xjayal lix yaab’, ut ke’ilok chi tiik sa’ choxa, b’ar nachal wi’ lix yaab’.

6 Ut k’ehomaq reetal, li rox sut ke’xtaw ru lix yaab’ kuxej li ke’rab’i, ut kixye reheb’:

7 K’ehomaq reetal li aWalal raaro inb’aan, bli nasaho’ wi’ chi tz’aqal inch’ool, li xinnima wi’ xloq’al ink’ab’a’—cherab’ihaq a’an.

8 Ut kik’ulman naq sa’ xtawb’al ru, ke’xb’eresi wi’chik li rilob’aal taqe’q sa’ xjayal li choxa; ut k’ehomaq reetal, ake’ril jun Winq chi kub’eek chaq sa’ choxa; ut jutju sa’ jun saqi b’aatal; ut kikub’e chaq ut kixaqli sa’ xyiheb’; ut b’eresinb’il li rilob’aaleb’ chixjunil li ch’utch’uukil tenamit b’ar wi’ wan a’an, ut moko ke’chal ta xch’ool chixteeb’al xtz’uumaleb’ re, li jun re li jun chik, ut moko neke’xnaw ta k’a’ru xyaalalil, xb’aan naq sa’ xch’ooleb’ a’an naq a’an jun anjel li kixk’ut rib’ chiruheb’.

9 Ut kik’ulman naq a’an kixye’ li ruq’ ut kiraatina li tenamit, ut kixye:

10 K’ehomaq reetal, laa’in li Jesukristo, li ke’xch’olob’ chaq xyaalal li profeet naq taachalq sa’ li ruchich’och’.

11 Ut k’ehomaq reetal, laa’in lix asaqen ut lix yu’am li ruchich’och’, ut kin’uk’ak chire li k’ahil bsek’ a’an li kixk’e chaq we li Yuwa’b’ej, ut kinnima xloq’al li Yuwa’b’ej rik’in cxk’ulb’al sa’ inb’een lix maak li ruchich’och’, sa’ li kinnumsi wi’ li drajom li Yuwa’b’ej sa’ chixjunil li k’a’aq re ru chalen chaq sa’ xtiklajik.

12 Ut kik’ulman naq chirix naq li Jesus kixye li aatin a’in, chixjunil li ch’utch’uukil tenamit ke’t’ane’ chi ch’och’; xb’aan naq kijultiko’ reheb’ naq ch’olob’anb’il ajo’ profeetil aatin sa’ xyanqeb’ naq li Kristo tixk’ut rib’ chiruheb’ chirix xtaqik sa’ choxa.

13 Ut kik’ulman naq li Qaawa’ kiraatinaheb’ ut kixye:

14 Waklinqex ut chalqex wik’in, re taaruuq ateech’ik eeruq’ sa’ xk’atq insa’, ut jo’kan ajwi’ re taaruuq bteech’e’ xk’ob’olal li klawx sa’ wuq’ ut sa’ woq, re taaruuq teenaw naq laa’in lix cDios laj Israel, ut lix Dios chixjunil li druchich’och’, ut kinkamsiik choq’ re lix maak li ruchich’och’.

15 Ut kik’ulman naq li ch’utch’uukil tenamit xkoheb’ chi uub’ej, ut ke’xch’ik li ruq’ sa’ xk’atq xsa’, ut ke’xch’e’ xk’ob’olal li klawx sa’ ruq’ ut sa’ roq, ut a’in ke’xb’aanu, ut xko’o li junjunq, toj reetal naq chixjunileb’ ak xkoheb’ chi uub’ej, ut ke’ilok rik’in xnaq’eb’ ru ut ke’ch’e’ok rik’in ruq’eb’, ut ke’xnaw chi ch’olch’o ut ke’xch’olob’ xyaalal, naq aa’an ajwi’ a’an, li tz’iib’anb’il resil chirix xb’aaneb’ li profeet, li taachalq.

16 Ut chirix naq chixjunileb’ ak xikenaqeb’ chi uub’ej ut ke’xk’e reetal xjuneseb’, ke’xjap re sa’ junajil, ut ke’xye:

17 Hosanna! Osob’tesinb’ilaq taxaq xk’ab’a’ li Dios Q’axal Taqenaq! Ut ke’t’ane’ chiroq li Jesus, ut ake’xloq’oni.

18 Ut kik’ulman naq a’an kiraatina laj aNefi (xb’aan naq wan laj Nefi sa’ xyanqeb’ li ch’utch’uukil tenamit) ut kixtaqla naq taachalq chi uub’ej.

19 Ut laj Nefi kiwakli ut xko’o chi uub’ej, ut kixkub’si rib’ chiru li Qaawa’ ut kixtz’ub’ li roq.

20 Ut li Qaawa’ kixtaqla re naq taawakliiq. Ut kiwakli ut kixaqli chiru.

21 Ut li Qaawa’ kixye re: Nink’e aawe awankilal re btaakub’si xha’ li tenamit a’in chirix naq taqenaqin wi’chik sa’ choxa.

22 Ut jo’kan wi’chik li Qaawa’ kixb’oqeb’ ajalan, ut kixye ajwi’ reheb’ chi jo’kan; ut kixk’e reheb’ wankilal re kub’sink ha’. Ut kixye reheb’: Jo’ka’in naq texkub’sinq ha’, ut bmaajun wech’ink-ib’ taawanq sa’ eeyanq.

23 Chi yaal ninye eere, naq ani naxjal xk’a’uxl chirix lix maak xb’aan lee araatin, ut bnaraj kub’eek xha’ sa’ lin k’ab’a’, jo’ka’in naq teekub’siheb’ xha’—K’ehomaq reetal, texkub’eeq ut ctexxaqliiq sa’ li ha’, ut sa’ lin k’ab’a’ teekub’siheb’ xha’.

24 Ut anajwan k’ehomaq reetal, a’in li aatin li teeye, teeb’oqeb’ lix k’ab’a’, ut teeye:

25 Chi k’eeb’il chaq ainwankil xb’aan li Jesukristo, ninkub’si aaha’ sa’ lix k’ab’a’ li bYuwa’b’ej, ut li K’ajolb’ej, ut li Santil Musiq’ej. Amen.

26 Toja’ ut naq ateesub’eb’ sa’ li ha’, ut tex’elq chaq wi’chik sa’ li ha’.

27 Ut chi jo’ka’in texkub’sinq ha’ sa’ lin k’ab’a’; xb’aan naq k’ehomaq reetal, chi yaal ninye eere, naq li Yuwa’b’ej, ut li K’ajolb’ej, ut li Santil Musiq’ej, ajunajeb’ wi’; ut laa’in wankin rik’in li Yuwa’b’ej, ut li Yuwa’b’ej wik’in laa’in, ut li Yuwa’b’ej ut laa’in junajo.

28 Ut jo’ chanru kexintaqla, jo’kan ajwi’ texkub’sinq ha’. Ut maajun awech’ink-ib’ taawanq sa’ eeyanq, jo’ wanjenaq junxil; chi moko taawanq li wech’ink-ib’ sa’ eeyanq chirix li jar raqal re lin tzol’leb’, jo’ wanjenaq junxil.

29 Xb’aan naq chi yaal, chi yaal, ninye eere, ani wan rik’in li amusiq’ej re bwech’ok-ib’, a’an moko we ta, re b’an laj tza, a’an xyuwa’il chixjunil li wech’ok-ib’, ut a’an nareek’asiheb’ xch’ool li winq re te’wech’oq rik’in josq’il chirib’ileb’ rib’.

30 K’ehomaq reetal, moko a’in ta lin tzol’leb’, reek’asinkil xch’ooleb’ li winq rik’in josq’il chirib’ileb’ rib’; a’in b’an lin tzol’leb’, naq taak’ehe’q xraqik xkomon li k’a’aq re ru a’an.

31 K’ehomaq reetal, chi yaal, chi yaal, ninye eere, laa’in tinch’olob’ cheru lin atzol’leb’.

32 A’in ut lin atzol’leb’, ut a’an li tzol’leb’ li kixk’e li Yuwa’b’ej we, ut bninch’olob’ xyaalal li Yuwa’b’ej, ut li Yuwa’b’ej naxch’olob’ inyaalal laa’in, ut li cSantil Musiq’ej naxch’olob’ xyaalal li Yuwa’b’ej ut laa’in, ut laa’in ninch’olob’ xyaalal naq li Yuwa’b’ej naxtaqlaheb’ chixjunil li winq, yalaq b’ar, chixjalb’aleb’ xk’a’uxl ut chinpaab’ankil laa’in.

33 Ut ani napaab’ank we, ut anakub’e xha’, a’an ajwi’ btaakole’q; ut a’aneb’ a’an li cte’eechaninq re li rawa’b’ejihom li Dios.

34 Ut ani ink’a’ napaab’ank we, ut ink’a’ nakub’e xha’, taak’ehe’q sa’ tojb’a-maak.

35 Chi yaal, chi yaal, ninye eere, naq a’in lin tzol’leb’, ut ninch’olob’ xyaalal a’an chi chalenaq rik’in li Yuwa’b’ej; ut ani anapaab’ank we naxpaab’ ajwi’ li Yuwa’b’ej; ut re a’an li Yuwa’b’ej tixch’olob’ inyaalal laa’in, xb’aan naq taarula’ani a’an rik’in bxam ut rik’in li cSantil Musiq’ej.

36 Ut chi jo’kan li Yuwa’b’ej tixch’olob’ inyaalal laa’in, ut li Santil Musiq’ej tixch’olob’ xyaalal chiru chirix li Yuwa’b’ej ut laa’in; xb’aan naq li Yuwa’b’ej, ut laa’in, ut li Santil Musiq’ej, junajo.

37 Ut ninye wi’chik eere, tento teejal eek’a’uxl, ut atex’ok chanchan jun ch’ina al, ut taakub’eeq eeha’ sa’ lin k’ab’a’, malaj ut maamin texruuq chixk’ulb’al li k’a’aq re ru a’in.

38 Ut ninye wi’chik eere, tento teejal eek’a’uxl, ut taakub’eeq eeha’ sa’ lin k’ab’a’, ut tex’ok chanchan jun ch’ina al, malaj ut maamin texruuq chireechaninkil li rawa’b’ejihom li Dios.

39 Chi yaal, chi yaal, ninye eere, naq a’in lin tzol’leb’, ut ani anakab’lak sa’ xb’een a’in nakab’lak sa’ xb’een insaqoonaq, ut li brokeb’aal xb’alb’a ink’a’ taanumtaaq sa’ xb’eeneb’ a’an.

40 Ut ani taach’olob’anq re chik li tiqb’il ru, malaj li k’osb’il ru chiru a’in, ut tixxaqab’ choq’ intzol’leb’, a’an rik’in li ink’a’ us nachal chaq, ut moko kab’lanb’il ta sa’ xb’een insaqoonaq; nakab’lak b’an sa’ xb’een jun ak’ojleb’aal re samahib’, ut li rokeb’aal xb’alb’a teeto chixk’ulb’al xkomon a’an naq taachalq li b’uut’iha’ ut naxpik’a rib’ li iq’ chiruheb’.

41 Jo’kan ut, ayuqex rik’in li tenamit a’in, ut ch’olob’omaq li aatin kinye, toj sa’ xmaril li ruchich’och’.