2 Nefi 7
  Footnotes
  Theme

  Capitolul 7

  Isaia vorbeşte într-un fel mesianic—Mesia va avea limba celor învăţaţi—El va întoarce spatele celor care lovesc—El nu va fi făcut de ruşine—Compară cu Isaia 50. Circa 559–545 î.H.

  1 Da, căci aşa vorbeşte Domnul: Te-am dat pe tine deoparte sau te-am alungat pe tine pentru totdeauna? Căci aşa a spus Domnul: Unde este cartea de despărţire a mamei tale? Cui te-am dat sau căruia dintre creditorii mei te-am vândut Eu pe tine? Da, cui te-am vândut? Iată, din cauza nedreptăţilor voastre voi v-aţi avândut pe voi înşivă şi din cauza nelegiuirilor voastre, mama voastră este izgonită.

  2 Prin urmare, atunci când Eu am venit, nu era nici un om; atunci când Eu am achemat, nu era nimeni care să răspundă. O, casă a lui Israel, este mâna Mea scurtată în aşa fel încât nu poate mântui, ori nu am nici o putere ca să izbăvesc? Iată, la comanda Mea usuc bmarea, Eu transform crâurile lor într-un pustiu şi fac ca dpeştii lor să pută pentru că apele sunt uscate, iar ei mor de sete.

  3 Eu îmbrac cerurile cu aîntunecime şi le acopăr cu un bveşmânt de doliu.

  4 Domnul Dumnezeu Mi-a dat alimba celui învăţat pentru ca să ştiu să vorbesc la timpul potrivit către tine, o, casă a lui Israel. Atunci când eşti obosită, El veghează dimineaţă după dimineaţă. Şi El Îmi trezeşte urechea ca să asculte ca cel învăţat.

  5 Domnul Dumnezeu Mi-a deschis aurechea, iar Eu nu M-am răzvrătit şi nici nu am întors spatele.

  6 I-am dat spinarea Mea celui care aloveşte, iar obrajii Mei celor care smulg barba. Eu nu mi-am ascuns faţa de la ruşine şi scuipături.

  7 Căci Domnul Dumnezeu Mă va ajuta, de aceea nu voi fi făcut de ruşine. De aceea, Mi-am făcut faţa ca o cremene şi ştiu că nu voi fi umilit.

  8 Şi Domnul este aproape şi Mă îndreptăţeşte. Cine se va întrece cu Mine? Să stăm împreună. Cine este potrivnicul Meu? Lăsaţi-l să vină lângă Mine, iar Eu îl voi lovi cu tăria gurii Mele.

  9 Căci Domnul Dumnezeu Mă va ajuta. Şi iată, toţi cei care Mă vor acondamna vor îmbătrâni ca o haină, iar moliile o vor mânca.

  10 Cine dintre voi se teme de Domnul, se supune aglasului slujitorului Său, merge în întuneric şi nu are nici o lumină?

  11 Priviţi, voi toţi cei care faceţi focuri, care vă călăuziţi după scântei, mergeţi în lumina focului avostru şi în scânteile pe care le-aţi făcut. Aceasta veţi căpăta din mâna Mea—veţi zace pe jos în suferinţă.