2 Nefi 4
chi ixb’ej chi uub’ej


Ch’ol 4

Laj Lehi naxk’eheb’ xna’leb’ li ralal xk’ajol ut narosob’tesiheb’—Nakam ut namuqe’—Laj Nefi naxnima xloq’al lix chaab’ilal li Dios—Laj Nefi naxk’e rib’ chiru li Qaawa’ chi junelik q’e kutan. Wan na 588–570 chihab’ ma nayo’la li Kristo.

1 Ut anajwan, laa’in, aj Nefi, nin’aatinak chirix li profeetil aatin li ki’aatinak wi’ lin yuwa’, chirix laj aJose, li kik’ame’ Egipto.

2 Xb’aan naq k’ehomaq reetal, a’an ki’aatinak chi yaal jo’ profeet chirixeb’ chixjunil li riyajil. Ut li aprofeetil aatin kixye, moko k’i ta li naq’axok re xwankil. Ut ki’aatinak jo’ profeet chiqix laa’o, ut li jar tasal tenamit qe li toj te’wanq; ut tz’iib’anb’il chiruheb’ li perel ch’iich’ bronce.

3 Jo’kan ut, chirix naq lin yuwa’ kixk’e xraqik aatinak chirix lix profeetil aatin laj Jose, kixb’oqeb’ li ralal xk’ajol laj Laman, eb’ li ralal ut eb’ lix rab’in, ut kixye reheb’: K’ehomaq reetal, ex walal, ut ex inrab’in, ralal ut xrab’in li axb’een yo’lajenaq chiwu, tinwaj raj naq teek’e eexik chirab’inkil li waatin.

4 Xb’aan naq li Qaawa’ Dios kixye naq: aA’ yaal jo’ chanru nekepaab’ lin taqlahom, tex’usaaq sa’ li ch’och’; ut a’ yaal jo’ chanru ink’a’ nekepaab’ lin taqlahom, tex’isiiq chaq chiwu.

5 A’ut k’ehomaq reetal, ex walal ut ex inrab’in, ink’a’ ninru chi kub’eek sa’ inmuqleb’aal chi ink’a’ tinkanab’ jun li aosob’tesink sa’ eeb’een; xb’aan naq k’ehomaq reetal, ninnaw naq wi k’iresinb’ilex chaq sa’ li bb’e tento teek’am, ink’a’ tex’eelq chaq chi sa’.

6 Jo’kan naq wi majewanb’ilex, k’ehomaq reetal, ninkanab’ li wosob’tesihom sa’ eeb’een, naq taa’isiiq chaq sa’ eeb’een li majewaak, ut taasumeeq sa’ xb’een lix ajolomeb’ lee na’ eeyuwa’.

7 Jo’kan ut, sa’ xk’ab’a’ li wosob’tesihom, li Qaawa’ Dios aink’a’ tixkanab’ naq tex’oso’q; jo’kan ut, a’an btaaruxtaana eeru ut li ruheb’ lee riyajil chi junelik.

8 Ut chirix naq lin yuwa’ kixk’e xraqik raatinankileb’ li ralal ut lix rab’in laj Laman, kixtaqla xk’amb’aleb’ chaq li ralal ut lix rab’in laj Lemuel chiru.

9 Ut kiraatinaheb’, ut kixye: K’ehomaq reetal, ex walal ut ex inrab’in, ralal ut xrab’in lix kab’ walal; k’ehomaq reetal, ninkanab’ eere li osob’tesink kinkanab’ ajwi’ reheb’ li ralal ut lix rab’in laj Laman; jo’kan naq ink’a’ tatsache’q chi junajwa; sa’ roso’jik b’an te’osob’tesiiq laa wiyajil.

10 Ut kik’ulman naq chirix naq lin yuwa’ kixk’e xraqik raatinankileb’, k’ehomaq reetal, kiraatinaheb’ li ralal laj aIsmael, relik chi yaal, ut chixjunil lix junkab’al.

11 Ut chirix naq kixk’e xraqik raatinankileb’, kiraatina laj Sam, ut kixye: Osob’tesinb’ilat, ut eb’ laa wiyajil; xb’aan naq laa’at taaweechani li ch’och’ jo’ chanru laj Nefi laa wiitz’in. Ut eb’ laa wiyajil te’k’ehe’q sa’ ajl rik’in li riyajil a’an; ut tatwanq chanchan jo’ ajwi’ laa wiitz’in, ut eb’ laa wiyajil jo’eb’ li riyajil a’an; ut tat-osob’tesiiq sa’ chixjunil laa kutan.

12 Ut kik’ulman chirix naq lin yuwa’ aj Lehi kiraatinaheb’ chixjunil lix junkab’al, jo’ chanru li reek’ahom lix ch’ool, ut lix Musiq’ li Qaawa’ li kiwan rik’in, kitix. Ut kik’ulman naq kikam, ut kimuqe’.

13 Ut kik’ulman naq moko naab’al ta kutan chirix xkamik, laj Laman ut laj Lemuel ut eb’ li ralal laj Ismael ke’josq’o’ wik’in xb’aan lix tijom li Qaawa’.

14 Xb’aan naq laa’in, aj Nefi, ki’elajiik chiwu raatinankileb’, jo’ chanru li raatin, xb’aan naq kinye chaq k’iila na’leb’ reheb’, ut jo’kan ajwi’ lin yuwa’, naq toj maji’ nakam, ut naab’al li k’a’ru yeeb’il wan chi tz’iib’anb’il chiruheb’ li ajun ch’ol chik inperel ch’iich’; xb’aan naq li jun raqal li nayehok resil li tenamit wan chi tz’iib’anb’il chiruheb’ lin perel ch’iich’ jun ch’ol chik.

15 Ut chiru aa’in nintz’iib’a li k’a’ re ru re li waam, ut naab’al reheb’ li loq’laj hu li tz’iib’anb’il chiruheb’ li perel ch’iich’ bronce. Xb’aan naq nasaho’ li waam rik’ineb’ li loq’laj hu, ut lin ch’ool bnaxtz’ileb’ rix, ut naxtz’iib’aheb’ re cte’tzoloq ut te’chaab’ilo’q li walal ink’ajol.

16 K’ehomaq reetal, nasaho’ li awaam rik’in li k’a’ru re li Qaawa’, ut lin bch’ool ink’a’ naxkanab’ xtz’ilb’al rix li k’a’aq re ru wilom ut wab’ihom chaq.

17 A’b’anan, us ta nim axchaab’ilal li Qaawa’, sa’ xk’utb’al chiwu lix ninqal ru ut sachb’a-ch’oolejil k’anjel, lin ch’ool nayaab’ak chixyeeb’al: Aay, bq’axal rahil winqin! Relik chi yaal, naraho’ lin ch’ool sa’ xk’ab’a’ lin tz’ejwalej; li waam naraho’ sa’ xk’ab’a’eb’ lin maa’usilal.

18 Sutsuukin, sa’ xk’ab’a’ li aaleek ut li maak li aneke’chal chi junpaat sa’ inb’een.

19 Ut naq nawaj saho’k sa’ inch’ool, na’aakanak inch’ool sa’ xk’ab’a’eb’ lin maak; a’b’anan, ninnaw ani xinkanab’ wi’ wib’.

20 Lin Dios xxaqab’ank we; kixk’am inb’e chiru lin ch’a’ajkilal sa’ li yamyookil ch’och’; ut a’an kixkol inyu’am naq kinwan chaq chiru xha’il li nimla chamal ha’.

21 A’an kinixnujob’resi rik’in lix arahom, toj reetal ki’oso’ intib’el xb’aan.

22 A’an kixsacheb’ xna’leb’ ali xik’ neke’ilok we, toj reetal naq ke’siksot chiwu.

23 K’ehomaq reetal, a’an kirab’i lin yaab’ahom chi kutan, ut kixk’e innawom rik’in ak’utb’esinb’il matk’ chi q’eq.

24 Ut chi kutan xkawu inch’ool chi atijok rik’in nimla metz’ew chiru; relik chi yaal, lix yaab’ inkux kintaqla taqe’q; ut ke’kub’e chaq li anjel ut ke’k’anjelak chiwu.

25 Ut sa’ xxik’ lix Musiq’ akik’ame’ chaq lin xaqalil sa’ xb’eeneb’ li tzuul q’axal najt xteram. Ut lix naq’ wu kiril li xninqal ru na’leb’, relik chi yaal, q’axal nim wi’chik chiru li naxkuy junaq winq, jo’kan naq yeeb’il we naq ink’a’ tintz’iib’a.

26 Jo’kan ut, wi wilom xkomon li na’leb’ a’in q’axal nim, wi li Qaawa’ rik’in xkub’sinkil rib’ choq’ reheb’ li ralal xk’ajoleb’ li winq narula’aniheb’ li winq rik’in li nimla uxtaan a’in, ak’a’ut naq nayaab’ak inch’ool, ut nakana li waam sa’ li ru taq’a re rahil ch’oolejil, ut nalaj lin tib’el, ut nakotz inmetz’ew, sa’ xk’ab’a’ lin ch’a’ajkilal?

27 Ut k’a’ut naq atinq’axtesi wib’ chiru li maak, sa’ xk’ab’a’ lin tib’el? Relik chi yaal, k’a’ut naq tink’e wib’ chiru li baaleek, re naq li maa’us taawanq xna’aj sa’ inch’ool, re xsachb’al li ctuqtuukilal wankin wi’, ut re xtawasinkil li waam? K’a’ut naq ninjosq’o’ sa’ xk’ab’a’ li xik’ na’ilok we?

28 Ajen, at waam! Matlub’ chik sa’ li maak. Chatsaho’q, at inch’ool, ut maak’e chik xna’aj ali xik’ na’ilok re li waam.

29 Matjosq’o’ chik xb’aaneb’ li xik’ neke’ilok we. Maakotz chik inmetz’ew xb’aaneb’ lin ch’a’ajkilal.

30 Chatsaho’q, at inch’ool, ut chat-elajinq chiru li Qaawa’, ut chaye: At Qaawa’, tinnima aawu chi junelik; relik chi yaal, taasaho’q li waam chawix, at inDios, ut li asaqoonaq re lin kolb’al.

31 At Qaawa’, ma taatoj rix li waam? Ma tinaakol chaq sa’ ruq’eb’ li xik’ neke’ilok we? Ma tinaak’e chi siksotk rik’in rilb’al li amaak?

32 Chiwanq taxaq chi tz’aptz’o rajlal chiwu li roqeb’aal xb’alb’a, rik’in naq ayot’b’il inch’ool, ut tuulan inmusiq’! At Qaawa’, maatz’ap chiwu li rokeb’aal laa tiikilal, re naq btinb’eeq sa’ xb’ehil li kub’enaqil ru taq’a, re naq k’eeb’ilaq tz’aqal inch’ool sa’ li b’e li ch’olch’o ru!

33 At Qaawa’, chinaasuti taxaq rik’in xb’aatal laa tiikilal! At Qaawa’, chak’uub’ taxaq jun inb’e re tin’eeleliq chiruheb’ li xik’ neke’ilok we! Chatiikob’resi taxaq inb’e chiwu! Maak’e taxaq junaq tichk’ob’aal sa’ inb’e—chapaa b’an inb’e chiwu, ut maaram taxaq inb’e, a’b’an lix b’eheb’ li xik’ na’ilok we.

34 At Qaawa’, laa’in xinkanab’ wib’ chawu, ut atinkanab’ wib’ chawu chi junelik. Ink’a’ btinkanab’ wib’ chiru lix tel li tz’ejwalej; xb’aan naq ninnaw naq majewanb’il li ani cnaxkanab’ rib’ chiru lix tel li tz’ejwalej. Relik chi yaal, majewanb’il li ani naxkanab’ rib’ chiruheb’ li winq, malaj naxk’e li tz’ejwalej choq’ xtel.

35 Relik chi yaal, ninnaw naq li Dios taak’ehoq chi anumtajenaq re li ani napatz’ok. Relik chi yaal, lin Dios tixk’e we, wi bink’a’ ninsach rik’in cpatz’ok; jo’kan naq tintaqsi lix yaab’ inkux aawe; relik chi yaal, tin’elajinq chawu, at inDios, li dsaqoonaq re intiikilal. K’e reetal, taataqe’q lix yaab’ inkux chi junelik chawu, at insaqoonaq ut lin Dios li junelik nawan. Amen.