Nefis Anden Bog 31
tidligere næste

Kapitel 31

Nefi fortæller, hvorfor Kristus blev døbt – Menneskene må følge Kristus, blive døbt, modtage Helligånden og holde ud til enden for at blive frelst – Omvendelse og dåb er porten til den snævre og trange sti – De, der holder befalingerne efter dåben, opnår evigt liv. Omkring 559-545 f.Kr.

1 Og nu holder jeg, Nefi, op med at aprofetere for jer, mine elskede brødre. Og jeg kan ikke skrive andet end en smule, som jeg visselig ved skal ske; ej heller kan jeg skrive mere end nogle få af min bror Jakobs ord.

2 For se, det, som jeg har skrevet, er mig nok, bortset fra nogle få ord, som jeg må tale angående aKristi lære; derfor vil jeg tale tydeligt til jer i overensstemmelse med tydeligheden af min måde at profetere på.

3 For min sjæl fryder sig ved tydelighed, for på denne måde udfører Gud Herren sine gerninger blandt menneskenes børn. For Gud Herren giver alys, så man forstår; for han taler til mennesker på deres bsprog, så de forstår.

4 For se, jeg ønsker, at I skal huske, at jeg har talt til jer om den aprofet, som Herren viste mig, og som skulle døbe bGuds lam, der skulle borttage verdens synder.

5 Og se, hvis Guds lam, han som er hellig, skulle have behov for at blive adøbt med vand for at opfylde al retfærdighed, o, hvor meget større behov har da ikke vi, som er uhellige, for at blive døbt, ja, med vand!

6 Og nu vil jeg spørge jer, mine elskede brødre, hvorledes Guds lam opfyldte al retfærdighed ved at blive døbt med vand?

7 Ved I ikke, at han var hellig? Men uagtet at han er hellig, viser han menneskenes børn, at han hvad kødet angår ydmyger sig for Faderen og bevidner for Faderen, at han ville være alydig mod ham ved at holde hans befalinger.

8 For se, efter at han var blevet døbt med vand, steg Helligånden ned over ham i askikkelse af en bdue.

9 Og videre, det viser menneskenes børn, hvor snæver den sti er, og hvor trang den aport er, som de skulle træde ind ad, idet han havde været eksemplet for dem.

10 Og han sagde til menneskenes børn: aFølg mig. Derfor, mine elskede brødre, kan vi bfølge Jesus, medmindre vi er villige til at holde Faderens befalinger?

11 Og Faderen sagde: Omvend jer, omvend jer, og bliv døbt i min elskede Søns navn.

12 Og Sønnens røst kom også til mig og sagde: Den, der bliver døbt i mit navn, til ham vil Faderen agive Helligånden, ligesom til mig; bfølg derfor mig, og gør det, som I har set mig gøre.

13 Derfor ved jeg, mine elskede brødre, at hvis I vil følge Sønnen med hjertets faste forsæt uden at handle hyklerisk og bedragerisk over for Gud, men med oprigtig hensigt omvender jer fra jeres synder og bevidner for Faderen, at I er villige til at påtage jer Kristi navn ved adåb – ja, ved at følge jeres Herre og jeres frelser ned i vandet i overensstemmelse med hans ord, se, da skal I modtage Helligånden; ja, da kommer bdåben med ild og med Helligånden, og da kan I tale med engles ctunge og råbe lovprisninger til Israels Hellige.

14 Men se, mine elskede brødre, således kom Sønnens røst til mig og sagde: Efter at I har omvendt jer fra jeres synder og bevidnet for Faderen ved dåben med vand, at I er villige til at holde mine befalinger og har modtaget dåben med ild og med Helligånden og kan tale med en ny tunge, ja, med engles tunge, og derefter skulle afornægte mig, da ville det have været bbedre for jer, at I ikke havde kendt mig.

15 Og jeg hørte en røst fra Faderen, som sagde: Ja, min Elskedes ord er sande og troværdige. Den, der holder ud til enden, han skal blive frelst.

16 Og se, mine elskede brødre, heraf ved jeg, at medmindre et menneske aholder ud til enden ved at følge den levende Guds Søns beksempel, kan han ikke blive frelst.

17 Gør derfor det, som jeg har fortalt jer, at jeg har set, at jeres Herre og jeres forløser vil gøre; for af denne årsag er det blevet vist til mig, at I måtte kende den port, som I skal træde ind ad. For den port, som I skal træde ind ad, er omvendelse og adåb med vand; og da får I bforladelse for jeres synder ved ild og ved Helligånden.

18 Og da er I på denne asnævre og trange bsti, der fører til evigt liv; ja, I er trådt ind ad porten; I har handlet i overensstemmelse med Faderens og Sønnens befalinger; og I har modtaget Helligånden, som cvidner om Faderen og Sønnen, til opfyldelse af det løfte, som han har givet, at hvis I gik ind ad denne vej, skulle I modtage.

19 Og se, mine elskede brødre, efter at I er kommet ind på denne snævre og trange sti, vil jeg spørge, om alt er agjort? Se, jeg siger jer: Nej, for I er ikke kommet så vidt uden ved Kristi ord med urokkelig btro på ham, idet I helt cforlader jer på hans fortjenester, han der er mægtig til at frelse.

20 Derfor må I atrænge jer frem med standhaftighed i Kristus og have et fuldkommen klart bhåb og en ckærlighed til Gud og til alle mennesker. For se, hvis I trænger jer frem, idet I tager for jer af Kristi ord og dholder ud til enden, se, så siger Faderen: I skal få evigt liv.

21 Og se nu, mine elskede brødre, dette er avejen; og der er bikke givet nogen anden vej eller noget andet cnavn under himlen, hvorved mennesket kan blive frelst i Guds rige. Og se nu, dette er dKristi lære og eFaderens og Sønnens og Helligåndens eneste og sande lære, de, som er fén Gud uden ende. Amen.