2 Nefi 31
  Footnotes
  Theme

  31. poglavje

  Nefi pove, zakaj se je Kristus krstil. — Ljudje morajo hoditi za Kristusom, se krstiti, prejeti Svetega Duha in vztrajati do konca, da bodo odrešeni. — Kesanje in krst so vrata na tesno in ozko pot. — Večno življenje prejmejo tisti, ki po krstu izpolnjujejo zapovedi. Med letoma 559 in 545 pr. Kr.

  1 In sedaj vam, moji ljubljeni bratje, jaz, Nefi, preneham aprerokovati. In več ne morem zapisati kot le nekaj, za kar vem, da se mora zagotovo zgoditi; niti ne morem zapisati več kot le nekaj besed svojega brata Jakoba.

  2 Zatorej mi to, kar sem zapisal, zadostuje, razen nekaj besed, ki jih moram spregovoriti glede Kristusovega anauka; zatorej vam bom govoril jasno glede na jasnost svojega prerokovanja.

  3 Kajti duša se mi radosti v jasnosti; kajti tako dela Gospod Bog med človeškimi otroki. Kajti Gospod Bog daje aluč za razumevanje; kajti ljudem govori v njihovem bjeziku, da razumejo.

  4 Zatorej bi želel, da bi pomnili, da sem vam govoril glede tistega apreroka, ki mi ga je Gospod pokazal, ki bo krstil Božje bJagnje, ki bo odvzelo grehe sveta.

  5 In sedaj, če je potrebno, da se Božje Jagnje, ki je sveto, akrsti z vodo, da izpolni vso pravičnost, o potem, koliko bolj je potrebno, da se mi, ki nismo sveti, krstimo, da, in sicer z vodo!

  6 In sedaj, vprašal bi vas, moji ljubljeni bratje, v čem je Božje Jagnje izpolnilo vso pravičnost, ko se je krstilo z vodo?

  7 Mar ne veste, da je bil svét? Toda navkljub temu, da je svét, človeškim otrokom pokaže, da je po mesu postal ponižen pred Očetom in Očetu pričuje, da bo aposlušno izpolnjeval njegove zapovedi.

  8 Zatorej se je potem, ko se je krstil z vodo, nadenj spustil Sveti Duh v apodobi bgoloba.

  9 In spet, to človeškim otrokom pokaže tesnost poti in ozkost avrat, skozi katera morajo vstopiti, s tem da je bil on sam zgled pred njimi.

  10 In človeškim otrokom je rekel: aHodite za menoj! Zatorej, moji ljubljeni bratje, mar lahko bhodimo za Jezusom, ne da bi bili voljni izpolnjevati Očetove zapovedi?

  11 In Oče je rekel: Pokesajte se, pokesajte se in se krstite v imenu mojega ljubljenega Sina!

  12 In k meni je prišel tudi Sinov glas, rekoč: Ta, ki se krsti v mojem imenu, njemu bo Oče adal Svetega Duha kakor meni; zatorej bhodíte za menoj in delajte to, kar ste mene videli delati.

  13 Zatorej, moji ljubljeni bratje, vem, da boste, če boste za Sinom hodili v srcu trdno odločeni, brez hinavščine in brez prevare pred Bogom, ampak z resničnim namenom, kesajoč se grehov, pričujoč Očetu, da ste s akrstom voljni prevzeti Kristusovo ime — da, ko boste sledili svojemu Gospodu in svojemu Odrešeniku v vodo, glede na njegovo besedo, glejte, nato prejeli Svetega Duha; da, nato pride bkrst z ognjem in s Svetim Duhom; in takrat lahko govorite cv jeziku angelov in kličete hvale Izraelovemu Svetemu.

  14 Toda, glejte, moji ljubljeni bratje, tako je k meni prišel Sinov glas, rekoč: Potem ko ste se pokesali svojih grehov in Očetu pričevali, da ste voljni izpolnjevati moje zapovedi s krstom z vodo in ste prejeli krst z ognjem in s Svetim Duhom in znate govoriti v novem jeziku, da, in sicer v jeziku angelov, in če bi me po tem azanikali, bi bilo za vas bbolje, da me ne bi poznali.

  15 In zaslišal sem glas Očeta, rekoč: Da, besede mojega ljubljenega so prave in zanesljive. Ta, ki bo vztrajal do konca, bo odrešen.

  16 In sedaj, moji ljubljeni bratje, po tem vem, da človek, če ne bo avztrajal do konca in sledil bvzoru Sina živega Boga, ne bo mogel biti odrešen.

  17 Zatorej delajte to, kar sem vam povedal, da sem videl, da bo delal vaš Gospod in vaš Odkupitelj; kajti zaradi tega mi je bilo pokazano, da bi vi lahko vedeli za vrata, skozi katera morate vstopiti. Kajti vrata, skozi katera morate vstopiti, so kesanje in akrst z vodo; in potem pride bodpuščanje vaših grehov z ognjem in s Svetim Duhom.

  18 In takrat ste na tej atesni in ozki bpoti, ki vodi v večno življenje; da, vstopili ste skozi vrata; napravili ste glede na Očetove in Sinove zapovedi; in prejeli ste Svetega Duha, ki cpričuje o Očetu in Sinu, da se izpolni obljuba, ki jo je dal, da jo boste, če boste stopili na to pot, prejeli.

  19 In sedaj, moji ljubljeni bratje, potem ko ste prišli na to tesno in ozko pot, bi vprašal, če je vse astorjeno? Glejte, povem vam, ne; kajti ne bi prišli tako daleč, če ne bi bilo po Kristusovi besedi z neomajno bvero vanj, v celoti copirajoč se na zasluge njega, ki je mogočen, da odreši.

  20 Zatorej si morate še naprej aprizadevati s stanovitnostjo v Kristusu, s popolnoma svetlim bupanjem in z cljubeznijo do Boga in do vseh ljudi. Če si boste zatorej še naprej prizadevali, ko se boste gostili s Kristusovo besedo, in dvztrajali do konca, glejte, tako govori Oče: Imeli boste večno življenje.

  21 In sedaj, glejte, moji ljubljeni bratje, to je apot; in bni druge poti, niti ni pod nebom danega drugega cimena, po katerem je človek lahko odrešen v Božje kraljestvo. In sedaj, glejte, to je Kristusov dnauk in edini in pravi nauk eOčeta in Sina in Svetega Duha, kar je fen Bog, brez konca. Amen.