2 Nefi 29
  Footnotes
  Theme

  Capitolul 29

  Multe neamuri vor respinge Cartea lui Mormon—Ele vor spune: Noi nu avem nevoie de încă o Biblie—Domnul vorbeşte către multe popoare—El va judeca omenirea după cărţile care vor fi scrise. Circa 559–545 î.H.

  1 Dar iată, multe vor fi în ziua aceea când Eu voi începe să fac o lucrare aminunată printre ei, când Eu Îmi voi aduce aminte de blegămintele pe care le-am făcut cu copiii oamenilor precum că Eu voi acţiona, pentru a cdoua oară, ca să salvez poporul Meu, cei care sunt din casa lui Israel;

  2 Şi, de asemenea, pot să-Mi amintesc făgăduinţele pe care ţi le-am făcut ţie, Nefi, şi tatălui tău şi Eu Îmi voi aduce aminte de seminţia ta; şi că avorbele seminţiei tale vor ieşi din gura Mea către seminţia ta; şi cuvintele Mele vor bşuiera până la marginile pământului, ca un csteag pentru poporul Meu, care este din casa lui Israel.

  3 Şi pentru că vorbele Mele vor şuiera până departe—multe dintre neamuri vor spune: O aBiblie! O Biblie! Avem o Biblie şi nu poate să mai fie o altă Biblie.

  4 Dar aşa spune Domnul Dumnezeu: O, nesăbuiţi, ele vor avea o Biblie; şi ea va purcede de la aiudei, vechiul Meu popor de legământ. Şi cum le-au mulţumit ei biudeilor pentru cBiblia pe care o primesc de la aceştia? Da, ce vor neamurile să spună cu aceasta? Îşi aduc ei aminte de suferinţele, muncile şi durerile iudeilor şi de sârguinţa lor pentru Mine în aducerea salvării neamurilor?

  5 O, voi neamuri, v-aţi adus aminte de iudei, poporul legămintelor Mele din vechime? Nu; dar voi i-aţi blestemat şi i-aţi aurât şi nu aţi căutat să-i salvaţi. Dar iată, voi întoarce toate aceste lucruri împotriva capului vostru; căci Eu, Domnul, n-am uitat poporul Meu.

  6 Voi, nesăbuiţilor, care veţi spune: O aBiblie, avem deja o Biblie şi nu ne mai trebuie o altă Biblie. Aţi fi obţinut voi vreo Biblie din altă parte decât de la iudei?

  7 Nu ştiţi că este mai mult decât un singur neam? Nu ştiţi că Eu, Domnul Dumnezeul vostru, i-am acreat pe toţi oamenii şi că Eu Îmi aduc aminte de cei care sunt pe binsulele mării; şi că Eu domnesc sus în ceruri şi jos pe pământ; şi Eu fac să ajungă cuvântul Meu până la copiii oamenilor, da, chiar până la toate naţiunile pământului?

  8 Prin urmare, cârtiţi voi că primiţi mai mult din cuvântul Meu? Nu ştiţi că mărturia a adouă naţiuni este o bdovadă pentru voi că Eu sunt Dumnezeu, că Eu Îmi aduc aminte de naţiune la fel ca şi de alta? Prin urmare, Eu vorbesc aceleaşi cuvinte către o naţiune la fel ca şi către celălaltă. Şi atunci când cele două cnaţiune se vor uni, mărturiile celor două naţiune, de asemenea, se vor uni.

  9 Şi Eu fac aceasta pentru ca să dovedesc multora că Eu sunt aacelaşi ieri, astăzi şi în vecii vecilor; şi că Eu vorbesc cuvintele Mele după propria Mea plăcere. Şi fiindcă Eu am vorbit un bcuvânt, voi nu trebuie să credeţi că Eu nu mai pot vorbi altul; căci lucrarea Mea nu este încă terminată; şi nici nu va fi până la sfârşitul omului şi nici chiar de atunci înainte şi în vecii vecilor.

  10 Prin urmare, pentru că voi aveţi o Biblie, voi nu trebuie să credeţi că ea conţine toate acuvintele Mele; nici nu trebuie să credeţi că Eu nu am făcut să fie scrise mai multe.

  11 Căci Eu poruncesc atuturor oamenilor, atât la răsărit, cât şi la apus, şi, de asemenea, la miazănoapte şi la miazăzi, precum şi în insulele mării, pentru ca ei să bscrie cuvintele pe care Eu le vorbesc către ei; căci după ccărţile care vor fi scrise voi djudeca Eu lumea, pe fiecare om după faptele sale, aşa după cum este scris.

  12 Căci iată, Eu voi vorbi către aIudei, iar ei vor scrie aceasta; şi Eu voi vorbi, de asemenea, către nefiţi, iar ei vor bscrie aceasta; şi Eu voi vorbi, de asemenea, către celelalte triburi ale casei lui Israel pe care Eu le-am condus departe, iar ele vor scrie aceasta; şi Eu iarăşi voi vorbi către ctoate naţiunile pământului, iar ele vor scrie aceasta.

  13 Şi se va întâmpla că aiudeii vor avea cuvintele nefiţilor, iar nefiţii vor avea cuvintele iudeilor; iar nefiţii şi iudeii vor avea cuvintele triburilor pierdute ale lui Israel; iar triburile bpierdute ale lui Israel vor avea cuvintele nefiţilor şi ale iudeilor.

  14 Şi se va întâmpla că poporul Meu, care este din acasa lui Israel, se va aduna acasă în ţările stăpânirilor sale; iar cuvântul Meu, de asemenea, se va aduna într-unul bsingur. Şi Eu voi arăta celor care luptă împotriva cuvântului Meu şi împotriva poporului Meu, care este din ccasa lui Israel, că Eu sunt Dumnezeu şi că Eu am făcut un dlegământ cu Avraam, că Eu Îmi voi aduce aminte de eseminţia lui în fvecii vecilor.