Pyhät kirjoitukset
2. Nefi 28


Luku 28

Monia vääriä kirkkoja perustetaan viimeisinä aikoina. Ne opettavat vääriä, turhia ja mielettömiä oppeja. Luopumus saa vallan väärien opettajien tähden. Perkele riehuu ihmisten sydämissä. Hän opettaa kaikenlaisia vääriä oppeja. Noin 559–545 eKr.

1 Ja nyt, katso, veljeni, minä olen puhunut teille, niin kuin Henki on minua vaatinut; sen vuoksi minä tiedän, että näin täytyy varmasti tapahtua.

2 Ja ne asiat, jotka akirjasta kirjoitetaan, tulevat olemaan bsuuriarvoisia ihmislapsille ja etenkin meidän jälkeläisillemme, jotka ovat Israelin huoneen jäännöstä.

3 Sillä sinä päivänä tapahtuu, että akirkot, joita on perustettu, eikä Herralle, sanovat toisillensa: Katso, minä, minä olen Herran; ja toiset sanovat: Minä, minä olen Herran, ja niin sanoo jokainen, joka on perustanut kirkkoja, eikä Herralle –

4 ja ne kiistelevät keskenänsä, ja niiden papit kiistelevät keskenänsä, ja he opettavat omalla atietämyksellään ja kieltävät Pyhän Hengen, joka antaa sanat.

5 Ja he akieltävät Jumalan, Israelin Pyhän, bvoiman, ja he sanovat kansalle: Kuunnelkaa meitä ja kuulkaa meidän opetuksiamme, sillä katso, tänään cei ole Jumalaa, sillä Herra ja Lunastaja on tehnyt työnsä, ja hän on antanut voimansa ihmisille;

6 katso, kuulkaa minun opetuksiani; jos he sanovat, että on tapahtunut ihme Herran käden kautta, älkää sitä uskoko, sillä tänä päivänä hän ei ole aihmeiden Jumala; hän on työnsä tehnyt.

7 Niin, ja on monia, jotka sanovat: aSyökää, juokaa ja olkaa iloisia, sillä huomenna me kuolemme, ja meidän käy hyvin.

8 Ja on myös monia, jotka sanovat: Syökää, juokaa ja olkaa iloisia, mutta pelätkää silti Jumalaa – hän ahyväksyy pienen synnin tekemisen; niin, bvalehdelkaa vähäsen, käyttäkää toista hyväksenne hänen sanojensa tähden, ckaivakaa kuoppa lähimmäisellenne; ei tässä ole mitään pahaa; ja tehkää kaikkea tätä, sillä huomenna me kuolemme; ja jos olemmekin syyllisiä, Jumala antaa meille muutaman raipaniskun, ja lopulta meidät pelastetaan Jumalan valtakuntaan.

9 Niin, ja tulee olemaan monia, jotka opettavat tällä tavoin vääriä ja turhia ja amielettömiä boppeja ja pöyhkeilevät sydämessään ja yrittävät syvälle kätkeä suunnitelmansa Herralta; ja heidän tekonsa ovat pimeässä.

10 Ja pyhien averi huutaa maasta heitä vastaan.

11 Niin, he ovat kaikki poikenneet apois; he ovat bturmeltuneet.

12 aYlpeyden tähden ja väärien opettajien ja väärän opin tähden heidän kirkkonsa ovat turmeltuneet, ja heidän kirkkonsa ovat ylhäisiä; ylpeyden tähden he pöyhkeilevät.

13 He ariistävät bköyhiä hienojen pyhäkköjensä tähden; he riistävät köyhiä hienojen vaatteidensa tähden; ja he vainoavat sävyisiä ja sydämeltään vaatimattomia, koska he pöyhkeilevät cylpeydessään.

14 He ovat auppiniskaisia ja pystypäisiä; niin, ja ylpeyden ja jumalattomuuden ja iljetysten ja haureuden tähden he ovat kaikki bkulkeneet harhaan, paitsi muutamat, jotka ovat nöyriä Kristuksen seuraajia; kuitenkin heitä johdatellaan, niin että monta kertaa he eksyvät, koska heitä opetetaan ihmisten opetusten mukaisesti.

15 Oi aviisaita ja oppineita ja rikkaita, jotka pöyhkeilevät sydämensä bkopeudessa, ja kaikkia niitä, jotka saarnaavat vääriä oppeja, ja kaikkia niitä, jotka harjoittavat haureutta ja vääristelevät Herran oikean tien; cvoi, voi, voi heitä, sanoo Herra Jumala Kaikkivaltias, sillä heidät syöstään alas helvettiin!

16 Voi niitä, jotka asysäävät vanhurskaan syrjään tyhjän tähden ja herjaavat sitä, mikä hyvää on, ja sanovat, ettei se ole minkään arvoista! Sillä tulee päivä, jolloin Herra Jumala rankaisee joutuin maan asukkaita; ja sinä päivänä, jona he ovat pahuudessa btäysin kypsiä, he menehtyvät.

17 Mutta katso, jos maan asukkaat tekevät parannuksen jumalattomuudestaan ja iljetyksistään, heitä ei hävitetä, sanoo Herra Sebaot.

18 Mutta katso, sen suuren ja iljettävän kirkon, koko maan ahuoran, täytyy bsortua maahan, ja sen sortumisen täytyy olla suuri.

19 Sillä Perkeleen valtakunnan täytyy ajärkkyä, ja ne, jotka siihen kuuluvat, on herätettävä parannukseen, tai bPerkele kytkee heidät ikuisiin ckahleisiinsa, ja he yltyvät vihaan ja hukkuvat;

20 sillä katso, sinä aikana hän ariehuu ihmislasten sydämissä ja yllyttää heitä vihaan sitä vastaan, mikä on hyvää.

21 Ja toiset hän arauhoittaa ja tuudittaa heidät lihalliseen turvallisuuteen, niin että he sanovat: kaikki on hyvin Siionissa, niin, Siion menestyy, kaikki on hyvin – ja näin bPerkele pettää heidän sielunsa ja eksyttää heidät varovasti alas helvettiin.

22 Ja katso, toisia hän mielistelee ja sanoo heille, ettei ahelvettiä ole; ja hän sanoo heille: Minä en ole Perkele, sillä sellaista ei ole – ja näin hän kuiskuttelee heidän korviinsa, kunnes hän kytkee heidät kauheisiin bkahleisiinsa, joista ei ole vapautusta.

23 Niin, he ovat kuoleman ja helvetin vallassa; ja kuoleman ja helvetin ja Perkeleen ja kaikkien, jotka ovat niiden vallassa, on seistävä Jumalan valtaistuimen edessä ja tultava atuomituiksi tekojensa mukaan, ja sieltä heidän on mentävä paikkaan, joka on heille valmistettu, nimittäin btuli- ja tulikivijärveen, mikä on loputon piina.

24 Voi sen tähden sitä, joka on huoleton Siionissa!

25 Voi sitä, joka huutaa: Kaikki on hyvin!

26 Niin, voi sitä, joka akuulee ihmisten opetuksia ja kieltää Jumalan voiman ja Pyhän Hengen lahjan!

27 Niin, voi sitä, joka sanoo: Me olemme saaneet, emmekä atarvitse enempää!

28 Ja sanalla sanoen, voi kaikkia niitä, jotka vapisevat ja ovat avihoissaan Jumalan totuuden tähden! Sillä katso, se, joka on rakennettu bkalliolle, ottaa sen vastaan iloiten; ja se, joka on rakennettu hiekkaperustalle, vapisee peläten sortuvansa.

29 Voi sitä, joka sanoo: Me olemme saaneet Jumalan sanan, emmekä me atarvitse benempää Jumalan sanaa, sillä meillä on tarpeeksi!

30 Sillä katso, näin sanoo Herra Jumala: Minä annan ihmislapsille rivin rivin päälle, aopetuksen opetuksen päälle, vähän täällä ja vähän tuolla; ja siunattuja ovat ne, jotka kuulevat minun opetuksiani ja kallistavat korvansa minun neuvoilleni, sillä he oppivat bviisautta; sillä sille, joka cottaa vastaan, minä annan denemmän; ja niiltä, jotka sanovat: meillä on tarpeeksi, heiltä otetaan pois sekin, mitä heillä on.

31 Kirottu on se, joka aturvaa ihmiseen eli tekee lihan käsivarreksensa eli kuulee ihmisten opetuksia, ellei heidän opetuksiansa anneta Pyhän Hengen voimalla.

32 aVoi pakanoita, sanoo Herra Jumala Sebaot! Sillä vaikka minä ojennan käsivarteni heille päivästä päivään, he kieltävät minut; kuitenkin minä olen heille armollinen, sanoo Herra Jumala, jos he tekevät parannuksen ja tulevat minun luokseni; sillä minun bkäsivarteni on ojennettuna kaiken päivää, sanoo Herra Jumala Sebaot.