2 Nefi 2
  Eb’ li raqalil
  Tema

  Ch’ol 2

  Li tojb’al-ix nachal sa’ xk’ab’a’ li Santil Mesias—Li wankilal re tihok (li xtaql ch’oolej) na’ajman ru re taawanq li yu’amej ut li chaab’ilo’k—Kit’ane’ laj Adan re naq te’wanq li winq—Eb’ li winq kanab’anb’ileb’ chixsik’b’al ru li ach’ab’aak ut li yu’am chi junelik. Wan na 588–570 chihab’ ma nayo’la li Kristo.

  1 Ut anajwan, at Jakob, nakatwaatina: Laa’at li axb’een yo’lajenaq chiwu sa’ xkutankil li rahilal xinnumsi sa’ li yamyookil ch’och’. Ut k’e reetal, sa’ aaka’ch’inal kanumsi li ch’a’ajkilal ut naab’al li rahil ch’oolejil, sa’ xk’ab’a’ lix yib’aleb’ ru laa was.

  2 A’b’anan at Jakob, xb’een yo’lajenaq chiwu sa’ li yamyookil ch’och’, laa’at nakanaw ru lix nimal ru li Dios, ut a’an taarosob’tesi laa ch’a’ajkilal choq’ re laa chaab’ilal.

  3 Jo’kan naq taa’osob’tesiiq laa waam, ut laa’at tatwanq sa’ xyaalalil aawochb’een laj Nefi, laa was; ut taanumsiiq laa kutan rik’in k’anjelak chiru laa Dios. Jo’kan ut, ninnaw naq tojb’il aawix, sa’ xk’ab’a’ lix tiikilal xch’ool laj Tojol aawix; xb’aan naq xak’e reetal naq sa’ xtz’aqalil ru li kutan a’an taachalq re xk’amb’al li kolb’a-ib’ reheb’ li winq.

  4 Ut sa’ laa ch’ajomil axak’e reetal lix loq’alil; jo’kan ut, osob’tesinb’ilat jo’ chanru ajwi’ li ani chi aj-u taak’anjelaq a’an sa’ li tz’ejwalej; xb’aan naq li Musiq’ej juntaq’eet ewer, anajwan, ut chi junelik. Ut kawresinb’il li b’e chalen chaq xt’anik li winq, ut li kolb’a-ib’ yal bsiib’il.

  5 Ut eb’ li winq k’eeb’ileb’ tz’aqal xna’leb’eb’ re ate’xnaw b’ar wan li us ut li ink’a’ us. Ut li chaq’rab’ k’eeb’il reheb’ li winq. Ut rik’in li chaq’rab’ maajun tz’ejwalej bnatiikob’resiik ru; malaj rik’in li chaq’rab’ cisinb’ileb’ chaq li winq. Relik chi yaal, rik’in li chaq’rab’ re li yu’am a’in ke’isiik chaq; ut jo’kan ajwi’, rik’in li chaq’rab’ re musiq’ej neke’oso’ chirix li k’a’ru chaab’il, ut neke’numta xrahileb’ xch’ool chi junelik.

  6 Jo’kan ut, li atojb’al-ix nachal rik’in, ut sa’ xk’ab’a’ li Santil bMesias; xb’aan naq a’an nujenaq chi cusilal ut chi yaal.

  7 K’e reetal, a’an naxq’axtesi rib’ jo’ amayej choq’ re li maak, re xsumenkil ru li rajom li chaq’rab’, choq’ reheb’ chixjunil li yot’b’ileb’ xch’ool ut tuulaneb’ xmusiq’; ut maa’ani chik chi aj-ix taaruuq chi sumeek ru li brajom li chaq’rab’.

  8 Jo’kan ut, k’a’jo’ xnimal ru xk’eeb’al chi nawmank li k’a’aq re ru a’in reheb’ li wankeb’ sa’ li ruchich’och’, re te’ruuq chixnawb’al naq maajun tz’ejwalej wan li taaruuq chi wank chiru li Dios, aka’ajwi’ sa’ xk’ab’a’ lix k’ulub’ejil, ut li ruxtaan, ut li rusilal li Santil Mesias, li naxq’axtesi lix yu’am jo’ chanru li tz’ejwalej, ut naxk’ul wi’chik rik’in lix wankil li Musiq’ej, re taaruuq tixk’e chi uxmank lix bwaklijikeb’ li kamenaq chi yo’yo, rik’in naq a’an ajwi’ li xb’een li taawakliiq.

  9 Jo’kan naq a’an li xb’een uuchininb’il choq’ re li Dios, rik’in naq a’an ataab’aanunq ruuchileb’ chixjunil li ralal xk’ajoleb’ li winq; ut eb’ li te’paab’anq re te’kole’q.

  10 Ut sa’ xk’ab’a’ naq ab’aanunb’il ruuchileb’ chixjunil, neke’chal chixjunil li winq rik’in li Dios; jo’kan ut, neke’xaqli chiru a’an, re btaaraqe’q aatin chirixeb’ xb’aan a’an jo’ chanru li yaal ut li csantilal li wan rik’in. Jo’kan ut, li rajom li chaq’rab’ li kixk’e li Santil Dios, re taak’eemanq li tojb’a-maak li xaqab’anb’il, ut a’ tojb’a-maak a’an li xaqab’anb’il, wan chixjunpak’alil li sahil ch’oolejil li xaqab’anb’il, re xsumenkil ru li rajom lix dtojb’al rix li maak

  11 Xb’aan naq tento taa’uxq naq taawanq achixka’pak’alil chixjunil li k’a’aq re ru. Wi ta ink’a’ jo’kan, at xb’een yo’lajenaq chiwu sa’ li yamyookil ch’och’, ink’a’ raj taaruuq taak’ehe’q chi uxmank li tiikilal, chi moko li maa’usilal, chi moko li santilal chi moko li rahilal, chi moko li us chi moko li ink’a’ us. Jo’kan ut, chixjunil li k’a’aq re ru tento raj taawanq chi junajinb’il sa’ jun; jo’kan ut, wi ta junaj chi tz’ejwalej, tento raj taakanaaq chanchan naq kamenaq, moko taawanq ta raj xyu’am chi moko xkamik, chi moko li q’aak chi moko li ink’a’ naq’a, li sahil ch’oolejil chi moko li rahilal, chi moko li na’eek’aman chi moko li ink’a’ na’eek’aman.

  12 Jo’kan naq tento raj naq kiyo’ob’tesiman raj chi yal jo’maajo’; jo’kan naq maak’a’ raj arajb’al lix yaalalil lix yo’ob’tesinkil. Jo’kan naq li na’leb’ a’in tento raj tixsach lix chaab’ilal xna’leb’ li Dios ut li rajom re junelik, ut jo’kan ajwi’ lix wankilal, ut li ruxtaan, ut lix btiik ruhil na’leb’ li Dios.

  13 Ut wi teeye naq amaak’a’ li chaq’rab’, teeye ajwi’ naq maak’a’ li maak. Wi teeye naq maak’a’ li maak, teeye ajwi’ naq maak’a’ li tiikilal. Ut wi maak’a’ li tiikilal, maak’a’ li sahil ch’oolejil. Ut wi maak’a’ li tiikilal chi moko li sahil ch’oolejil maak’a’ li tojb’a-maak ut li rahilal. Ut wi maak’a’ li k’a’aq re ru a’in, bmaak’a’ li Dios. Ut wi maak’a’ li Dios, maak’a’o laa’o, chi moko li ruchich’och’, xb’aan naq ink’a’ raj kiru chi wank xyo’ob’tesinkil li k’a’aq re ru, re taak’anjelaq, chi moko re k’anjelanb’ilaq; jo’kan naq chixjunil li k’a’aq re ru tento raj taa’oso’q.

  14 Ut anajwan, ex walal, ninye eere li na’leb’ a’in choq’ re eechaab’ilob’resinkil ut eetzolb’al; xb’aan naq wan jun li Dios, ut a’an axyo’ob’tesink re chixjunil li k’a’aq re ru, li choxa jo’ ajwi’ li ch’och’, ut chixjunil li k’a’aq re ru wankeb’ chi sa’, li k’a’ru nak’anjelak jo’ ajwi’ li k’a’ru bk’anjelanb’il.

  15 Ut re taa’uxmanq li arajom re junelik choq’ re li winq, chirix naq kixyo’ob’tesi li xb’een qana’ qayuwa’, ut lix xulel li ch’och’ ut li xik’anel xul rub’el choxa, ut chixjunil b’i’ li k’a’aq re ru yo’ob’tesinb’il, ki’aje’ naq kiwan k’a’ruhaq chi junpak’al chik; wan li bru che’ cxyehe’ naq ink’a’ taak’uxmanq, chixjunpak’alil li dche’ re li yu’am; li jun ki’ ut li jun chik k’a.

  16 Jo’kan ut, li Qaawa’ Dios kixk’e re li winq re atixb’aanu xjunes rib’ li naraj. Jo’kan ut, li winq ink’a’ raj taaruuq chixb’aanunkil xjunes li naraj wi ta ink’a’ btaaq’unb’esiiq xch’ool chi junpak’al, malaj chi junpak’al chik.

  17 Ut laa’in, aj Lehi, jo’ chanru li k’a’aq re ru wilom chi tz’iib’anb’il, tento tink’oxla naq jun lix aanjel li Dios, jo’ chanru li k’a’ru tz’iib’anb’il, bkit’ane’ chaq sa’ choxa; jo’kan naq a’an ki’ok choq’ aj tza, rik’in naq kixsik’ li k’a’ru ink’a’ us chaq chiru li Dios.

  18 Ut xb’aan naq kit’ane’ chaq sa’ choxa, ut kiwan chi junelik sa’ rahilal, a’an akixsik’ ajwi’ lix rahilaleb’ chixjunil li winq. Jo’kan naq kixye re lix bEva, relik chi yaal, li najter aj k’anti’ a’an, a’an laj tza, a’an lix yuwa’il chixjunil li ctik’ti’, jo’kan naq kixye: Chayal li ru che’ xyehe’ naq ink’a’ taak’uxmanq, ut ink’a’ texkamq, texwanq b’an chanchan li Dios, dteenaw ru li us ut li ink’a’ us.

  19 Ut chirix naq laj Adan ut lix Eva ake’xyal li ru che’ li xyehe’ naq ink’a’ taak’uxmanq ke’alinasiik chaq sa’ li awimq bEden, re te’xk’anjela li ch’och’.

  20 Ut ke’ralaheb’ li kok’al; relik chi yaal, lix ajunkab’alil chixjunil li ruchich’och’.

  21 Ut ke’najtob’resiik ru lix kutaneb’ li ralal xk’ajoleb’ li awinq, jo’ chanru li rajom li Dios, re naq te’ruuq bchixjalb’al xk’a’uxl naq wankeb’ sa’ li tz’ejwalej; jo’kan naq lix wanjikeb’ ki’ok choq’ jun cxyalb’aleb’ rix, ut kinajtob’resiik ru lix kutan, jo’ chanru eb’ li taqlahom kixk’e li Qaawa’ Dios reheb’ li ralal xk’ajoleb’ li winq. Xb’aan naq kixk’e xtaqlahom naq chixjunileb’ li winq tento te’xjal xk’a’uxl, xb’aan naq kixk’ut chiru chixjunileb’ li winq naq dsachenaqeb’, sa’ xk’ab’a’ li q’etok aatin ke’xb’aanu lix na’ xyuwa’.

  22 Ut anajwan, k’ehomaq reetal, wi ta ink’a’ kiq’etok aatin laj Adan, ink’a’ raj kit’ane’; kikana raj b’an sa’ li awimq Eden. Ut chixjunil li k’a’aq re ru yo’ob’tesinb’il kikana raj jo’ chanru naq kiyo’ob’tesiik; ut kikana raj chi junelik, ut maak’a’aq raj roso’jik.

  23 Ut maak’a’aqeb’ raj axkok’al; jo’kan naq ke’kana raj chi maak’a’ neke’xnaw, ink’a’ raj ke’wan xsahileb’ xch’ool, xb’aan naq ink’a’ raj ke’xnaw ru li rahilal; maajun chaab’ilal raj ke’xb’aanu, xb’aan naq ink’a’ raj ke’xnaw ru li maak.

  24 A’b’anan k’ehomaq reetal, xb’aanuman chixjunil li k’a’aq re ru sa’ lix chaab’ilal xna’leb’ li ananawok re chixjunil li k’a’aq re ru.

  25 Laj aAdan bkit’ane’ re naq te’wanq li winq; ut cneke’wan li winq re naq te’wanq dxsahileb’ xch’ool.

  26 Ut taachalq li aMesias sa’ xtz’aqalil ru li kutan, re taaruuq btixtojeb’ rix li ralal xk’ajoleb’ li winq chiru li t’ane’k. Ut rik’in naq tojb’ileb’ rix chiru li t’ane’k, ke’kana chi cach’ab’anb’il chi junelik, ut neke’xnaw b’ar wan li us ut li ink’a’ us, re te’k’anjelaq xjuneseb’ ut moko k’anjelanb’ilaqeb’ ta, ka’ajwi’ xb’aan li tojb’a-maak tixk’e li dchaq’rab’ sa’ li xnimal ru ut roso’jikil kutan, jo’ chanruheb’ li taqlahom li kixk’e chaq li Dios.

  27 Jo’kan ut, eb’ li winq aach’ab’anb’ileb’ jo’ chanru li tz’ejwalej; ut k’eeb’il reheb’ chixjunil li k’a’aq re ru li aajel ru choq’ re li winq. Ut kanab’anb’ileb’ bchixsik’b’al ru li ach’ab’aak ut li cjunelik yu’am, sa’ xk’ab’a’ li nimla aj b’aanuhom ruuchileb’ chixjunil li winq, malaj re te’xsik’ ru li preexil ut li kamk, jo’ chanru lix preexil ut xwankilal laj tza; xb’aan naq a’an naxsik’ naq chixjunileb’ li winq te’wanq sa’ rahilal jo’ chanru ajwi’ a’an.

  28 Ut anajwan, ex walal, nawaj naq tex’iloq wan wi’ li nimla aj aB’aanunel uuchil, ut tex’ab’inq chiru lix ninqal ru taqlahom; ut tiikaqex chixpaab’ankil li raatin, ut teesik’ ru li junelik yu’am, jo’ chanru naraj lix Loq’laj Musiq’;

  29 Ut ink’a’ teesik’ ru li kamk chi junelik, jo’ chanru li naraj li tz’ejwalej ut li ink’a’ us li wan chi sa’, li naxk’e xwankil lix musiq’ laj tza chi ak’amok chi preexil, re eekub’sinkil sa’ bxb’alb’a, re naq a’an taaruuq chi awa’b’ejink sa’ eeb’een sa’ tz’aqal li rawa’b’ejihom.

  30 Kinye xka’ch’inal li aatin a’in eere chejunilex, ex walal, sa’ roso’jik lix kutankil lix yalb’al wix; ut laa’in kinsik’ ru li jun raqal chaab’il, jo’ chanru li raatin li profeet. Ut maajun chik wajom wan, ka’ajwi’ xchaab’ilal lee raam li maajo’q’e taa’oso’q. Amen.