2 Nefi 10
  Eb’ li raqalil
  Tema

  Ch’ol 10

  Laj Jakob naxch’olob’ naq eb’ laj Judio te’xkamsi lix Dios chiru krus—Eb’ a’an te’jek’imanq toj reetal naq te’ok chixpaab’ankil a’an—Li ch’och’ America taawanq choq’ xch’och’il li ach’ab’aak, b’ar wi’ maajun rey taataqlanq—Chek’am wi’chik eerib’ sa’ usilal rik’in li Dios ut chek’ul li kolb’a-ib’ sa’ xk’ab’a’ li rusilal. Wan na 559–545 chihab’ ma nayo’la li Kristo.

  1 Ut anajwan laa’in, aj Jakob, nekexwaatina wi’chik, ex was wiitz’in raarookex inb’aan, chirix li aruq’ che’ tiik xch’ool a’in li kin’aatinak wi’.

  2 Xb’aan naq k’ehomaq reetal, li ayeechi’ink xqak’ul, a’an li yeechi’inb’il qe jo’ chanru li tz’ejwalej; jo’kan ut, jo’ chanru naq xk’ute’ chiwu naq naab’aleb’ li qalal qak’ajol te’oso’q sa’ li tz’ejwalej xb’aan xmaak’a’il lix paab’aaleb’, a’b’anan li Dios taaruxtaanaheb’ ru naab’al, ut eb’ li qalal qak’ajol te’k’ojob’aaq wi’chik, re taaruuq te’wulaq rik’in li k’a’ru taak’ehoq chixnaweb’ chi yaal chirix laj Tojol rixeb’.

  3 Jo’kan ut, jo’ chanru xinye eere, aajel ru naq tento naq li Kristo—xb’aan naq chiru li q’ojyin xnume’ li aanjel kixye we naq a’anaq xk’ab’a’—btaak’ulunq sa’ xyanqeb’ laj Judio, sa’ xyanqeb’ li jun ch’ool li q’axaleb’ aj maak re li ruchich’och’; ut eb’ a’an cte’xk’e chiru krus—xb’aan naq jo’ka’in na’aje’ ru chiru li qaDios, ut maajun chik tenamit wan sa’ li ruchich’och’ li dtaakamsinq ta re lix eDios chiru krus.

  4 Xb’aan naq wi ta xk’anjelaman li ninqi asachb’a-ch’oolej sa’ xyanqeb’ li jalanil tenamit, te’xjal raj xk’a’uxl, ut te’xnaw raj naq a’an lix Dios.

  5 A’ut sa’ xk’ab’a’ li atijok chi tojb’il ut li maa’usilal, eb’ li wankeb’ chaq Jerusalen te’xjipob’resi lix k’a’uxleb’ chirix, re taak’ehe’q chiru krus.

  6 Jo’kan ut, sa’ xk’ab’a’ lix maa’usilaleb’, taachalq li sache’k, li we’ej, li yajel, ut li hoyok kik’ sa’ xb’eeneb’; ut eb’ li ink’a’ te’sache’q ate’jek’imanq sa’ xyanqeb’ chixjunil li tenamit.

  7 A’ut k’ehomaq reetal, jo’ka’in naxye li aQaawa’ Dios: bNaq taachalq xkutankil naq tine’xpaab’, naq laa’in li Kristo, chirix a’an, okenaqin sa’ sumwank rik’ineb’ lix yuwa’ naq te’k’ojob’aaq wi’chik sa’ li tz’ejwalej, sa’ xb’een li ruchich’och’, sa’eb’ lix ch’och’il li reechanihomeb’.

  8 Ut taak’ulmanq naq ate’ch’utub’aaq chaq sa’ li jek’ink ke’xk’ul chaq najter, sa’eb’ chaq li bch’och’ sa’ xyi li palaw, ut sa’ xkaajachalil chaq li ruchich’och’; ut eb’ lix tenamiteb’ laj Gentil te’nimaaq ru sa’ wilob’aal, chan li Dios, rik’in cxk’amb’aleb’ toj sa’eb’ lix ch’och’il li reechanihomeb’.

  9 aRelik chi yaal, eb’ li rey sa’ xyanqeb’ laj Gentil te’wanq choq’ yuwa’b’ej aj ch’olanihom chiruheb’, ut eb’ li ixqi rey reheb’ te’ok choq’ na’b’ej aj ch’olaninel; jo’kan ut, nim lix byeechi’ihom li Qaawa’ reheb’ laj Gentil, xb’aan naq a’an kiyehok re, ut ani tab’i’ taawech’oq?

  10 A’ut k’ehomaq reetal, li ch’och’ a’in, chan li Dios, taawanq choq’ xch’och’il laa weechanihom, ut eb’ laj aGentil te’osob’tesiiq sa’ xb’een li ch’och’.

  11 Ut li ch’och’ a’in taawanq choq’ xch’och’il li aach’ab’aak choq’ reheb’ laj Gentil, ut maak’a’aqeb’ li brey sa’ xb’een li ch’och’, li te’wakliiq chiruheb’ laj Gentil.

  12 Ut laa’in tink’e xkawilal li ch’och’ a’in chiru chixjunileb’ chik li tenamit.

  13 Ut li ani ataapleetinq re Sion btaa’oso’q, chan li Dios.

  14 Xb’aan naq ani nawaklesink re jun li rey chiwu taa’oso’q, xb’aan naq laa’in, li Qaawa’, lix areyil li choxa, tinwanq choq’ xreyeb’, ut tinwanq chi junelik choq’ bsaqen chiruheb’ li neke’ab’ink re li waatin.

  15 Jo’kan ut, xb’aan a’in, re te’tz’aqloq ru li asumwank li kink’uub’ choq’ reheb’ li ralal xk’ajoleb’ li winq, li tinb’aanu reheb’ naq wankeb’ sa’ li tz’ejwalej, na’aje’ naq tinsacheb’ li bmuqmuukil k’anjel re cq’ojyin, ut re kamsink, ut re tz’eqb’eetalil.

  16 Jo’kan ut, ani napleetink re aSion, laj Judio jo’ ajwi’ laj Gentil, li moos jo’ ajwi’ li ach’ab’anb’il, li winq jo’ ajwi’ li ixq, taa’oso’q; xb’aan naq ba’aneb’ li wankeb’ choq’ aj yumb’eet re chixjunil li ruchich’och’; xb’aan naq ceb’ li ani dink’a’ neke’oken chiwix, exik’ nikine’ril, chan li qaDios.

  17 Xb’aan naq laa’in atintz’aqob’resi ru li k’a’ru xinyeechi’i reheb’ li ralal xk’ajoleb’ li winq, li tinb’aanu reheb’ naq wankeb’ sa’ li tz’ejwalej—

  18 Jo’kan ut, ex was wiitz’in raarookex inb’aan, jo’ka’in naxye li qaDios: Laa’in tintawasiheb’ laa wiyajil rik’in ruq’eb’ laj Gentil; a’ut tinq’unob’resi xch’ooleb’ laj aGentil, re naq te’wanq chanchan yuwa’b’ej chiruheb’; jo’kan naq eb’ laj Gentil bte’osob’tesiiq ut cte’k’ehe’q sa’ ajl sa’ xyanq lix junkab’al laj Israel.

  19 Jo’kan naq atinwosob’tesi li ch’och’ a’in choq’ reheb’ laa wiyajil, ut reheb’ li te’k’ehe’q sa’ ajl sa’ xyanqeb’ laa wiyajil, chi junelik, choq’ xch’och’il li reechanihomeb’; xb’aan naq a’an jun li ch’och’ sik’b’il ru, chan li Dios we, sa’ xb’eeneb’ chixjunil chik li ch’och’, jo’kan naq nawaj naq chixjunileb’ li winq li wanqeb’ sa’ xb’een tine’xloq’oni, chan li Dios.

  20 Ut anajwan, ex was wiitz’in raarookex inb’aan, rik’in naq naqil naq li qaDios aj uxtaan xk’e xnimal ru li qana’leb’ chirix li k’a’aq re ru a’in, chijultiko’q a’an qe, ut chiqatz’eq chiqix li qamaak, ut miqaxulub’ li qajolom, xb’aan naq moko tz’eqb’ilo ta; a’ut aalinasinb’ilo chaq sa’ xch’och’il li qeechanihom, a’b’an xk’ame’ qab’e sa’ jun li bch’och’ q’axal wi’chik chaab’il, xb’aan naq li Qaawa’ kixyiib’ li palaw choq’ cqab’e, ut wanko sa’ jun li dch’och’ sa’ xyi li palaw.

  21 A’b’anan nim ru li k’a’ru yeechi’inb’il xb’aan li Qaawa’ reheb’ li wankeb’ sa’eb’ li ach’och’ sa’ xyi li palaw; jo’kan ut, rik’in naq yeeb’il, eb’ li ch’och’, tento naq te’wanq chik xkomon a’in, ut wankeb’ ajwi’ qas qiitz’in sa’ xb’eeneb’.

  22 Xb’aan naq k’ehomaq reetal, li Qaawa’ Dios axk’amok chi najt yalaq jo’q’e sa’ xyanq chaq lix junkab’al laj Israel, jo’ chanru li naraj ut li nasaho’ wi’ xch’ool. Ut anajwan k’ehomaq reetal, li Qaawa’ najultiko’ re chixjunileb’ li toqb’ileb’ chaq, jo’kan naq laa’o ajwi’ nokojultiko’ re.

  23 Jo’kan ut, chisaho’q sa’ eech’ool, ut chijultiko’q eere naq akanab’anb’ilex bchixb’aanunkil eejunes li nekeraj—cchixsik’b’al ru li b’e re li kamk li junelik taakanaaq, malaj li b’e re li junelik yu’am.

  24 Jo’kan ut, ex was wiitz’in raarookex inb’aan, chek’am wi’chik eerib’ sa’ usilal rik’in li naraj li Dios, ut moko rik’in ta li naraj laj tza ut li tz’ejwalej; ut chijultiko’q eere, chirix naq xek’am wi’chik eerib’ sa’ usilal rik’in li Dios, naq ka’ajwi’ rik’in ut sa’ xk’ab’a’ li arusilal li Dios naq bkolb’ilex.

  25 Jo’kan ut, li Dios chiwaklesinq taxaq eere chiru li kamk rik’in xwankil li wakliik chi yo’yo, jo’ ajwi’ chiru li kamk li junelik taakanaaq, rik’in lix wankil lix atojb’al rix li maak, re naq taaruuq texk’ule’q sa’ li rawa’b’ejihom li Dios li wan chi junelik, re naq teenima ru sa’ xk’ab’a’ li choxahil usilal. Amen.