2 Nefi 1
  Fusnote
  Tema

  Druga knjiga Nefijeva

  Izvješće o smrti Lehijevoj. Nefijeva se braća bune protiv njega. Gospod upozorava Nefija neka otiđe u divljinu. Njegova putovanja u divljini, i tako dalje.

  Poglavlje 1

  Lehi prorokuje o zemlji slobode — Njegovo će potomstvo biti raspršeno i udareno odbaci li Sveca Izraelova — On usrdno potiče svoje sinove da odjenu oklop pravednosti. Oko 588–570. pr. Kr.

  1 I tad se dogodi, nakon što ja, Nefi, okončah podučavati braću svoju, aotac naš, Lehi, također im govoraše mnogo toga, i izloži im kako li velika djela Gospod učini za njih izvodeći ih iz zemlje jeruzalemske.

  2 I govoraše im o apobunama njihovim na vodama i milosrđima Božjim po kojima im poštedi živote, te ne bijahu progutani u moru.

  3 I također im govoraše o zemlji obećanoj, koju oni stekoše — kako milosrdan bijaše Gospod upozorivši nas neka bježimo iz zemlje jeruzalemske.

  4 Jer gle, reče on, vidjeh aviđenje, po kojemu znadem da je bJeruzalem uništen; i da ostadosmo u Jeruzalemu, mi bismo također cizginuli.

  5 No, reče on, unatoč nevoljama našim, mi stekosmo azemlju obećanu, zemlju koja je bpoizbor nad svim drugim zemljama; zemlju za koju Gospod Bog sklopi savez sa mnom da će biti zemlja za baštinu potomstva mojega. Da, Gospod csavezom udijeli ovu zemlju meni i djeci mojoj zauvijek, a i svima onima koji će biti izvedeni iz drugih zemalja rukom Gospodnjom.

  6 Stoga, ja, Lehi, prorokujem prema djelovanjima Duha koji je u meni, da neće anitko doći u ovu zemlju osim ako ne budu dovedeni rukom Gospodnjom.

  7 Stoga, ova je azemlja posvećena za onoga koga on dovede. I bude li tako da mu oni služe prema zapovijedima koje on dade, ona će za njih biti zemlja bslobode; stoga, oni nikada neće biti bačeni dolje u sužanjstvo; bude li tako, to će biti zbog bezakonja; jer ako bezakonje bude prevladavalo, cprokleta će biti zemlja zbog njih, no za pravedne će biti blagoslovljena zauvijek.

  8 I gle, mudrost je da ova zemlja bude zasad skrivena, kako za nju ne bi saznali drugi narodi; jer gle, mnogi bi narodi preplavili zemlju, te ne bi bilo mjesta za baštinu.

  9 Dakle, ja, Lehi, zadobih obećanje, aukoliko oni koje će Gospod Bog izvesti iz zemlje jeruzalemske budu obdržavali zapovijedi njegove, bnapredovat će na licu ove zemlje; i bit će skriveni od svih drugih naroda, da mogu posjedovati ovu zemlju za sebe. A budu li oni cobdržavali zapovijedi njegove, bit će blagoslovljeni na licu zemlje ove, i neće biti nikoga da ih napastuje, niti im oduzima zemlju baštine njihove; i prebivat će u sigurnosti zauvijek.

  10 No gle, kad vrijeme dođe da propadnu u nevjeru, nakon što primiše tako velike blagoslove iz ruke Gospodnje — pošto imahu spoznaju o stvaranju zemlje, i svih ljudi, pošto poznavahu velika i čudesna djela Gospodnja od stvaranja svijeta; pošto imahu moć što im je udijeljena da čine sve po vjeri; pošto imahu sve zapovijedi od početka i pošto bijahu uvedeni njegovom beskonačnom dobrotom u ovu dragocjenu zemlju obećanu — gle, velim, ako dan dođe da oni odbace Sveca Izraelova, pravoga aMesiju, Otkupitelja svojega i Boga svojega, gle, sudovi onoga koji je pravičan ostat će na njima.

  11 Da, on će im dovesti adruge narode, i dat će njima moć, i oduzet će im zemlje posjeda njihovih, i učinit će da budu braspršeni i udareni.

  12 Da, kako jedan naraštaj prelazi u drugi bit će akrvoprolićā i velikih kažnjavanja među njima; stoga, sinovi moji, htio bih da se sjetite; da, htio bih da poslušate riječi moje.

  13 O, kad biste se probudili; probudili iz duboka sna, da, štoviše iz sna apaklenoga, i otresli strašne bverige kojima ste okovani, a to su verige koje okivaju djecu ljudsku, te su odvedena zasužnjena dolje u vječni cbezdan bijede i jada.

  14 Probudite se! I ustanite iz praha, i čujte riječi uzdrhtala aroditelja, čije udove morate uskoro položiti u taj hladan i tih bgrob, odakle se ni jedan putnik ne može vratiti; još nekoliko dana i ja polazim cputem svega zemaljskoga.

  15 No gle, Gospod aotkupi dušu moju od pakla; ja vidjeh slavu njegovu, i obujmljen sam vječno u bnaručju cljubavi njegove.

  16 I želim da se sjetite poštivati apropise i sudove Gospodnje; gle, to bijaše tjeskoba duše moje od početka.

  17 Srce moje bijaše pritisnuto žalošću s vremena na vrijeme, jer se plaših da zbog tvrdoće srdaca vaših Gospod Bog vaš ne iziđe u punini agnjeva svojega na vas, tako da vi budete bodbačeni i uništeni zauvijek;

  18 Ili tako da kletva dođe na vas tijekom amnogih naraštaja; te vi budete pohođeni mačem, i glađu, i budete omraženi, te budete vođeni u skladu s voljom i sužanjstvom bđavlovim.

  19 O, sinovi moji, kako želim da sve ovo ne dođe na vas, već da budete narod izabran i apovlašten od Gospoda. No gle, volja njegova neka bude; jer bputovi su njegovi pravednost zauvijek.

  20 I on reče: aUkoliko budete obdržavali bzapovijedi moje, cnapredovat ćete u zemlji; no, ukoliko ne budete obdržavali zapovijedi moje, bit ćete isključeni iz nazočnosti moje.

  21 I evo, da bi duša moja mogla imati radost u vama, i da bi srce moje moglo napustiti ovaj svijet s veseljem zbog vas, da me tuga i žalost ne bi oborili u grob, ustanite iz praha, sinovi moji, i budite aljudi, i budite odlučni s bjednim umom i jednim srcem, ujedinjeni u svemu, da ne padnete u sužanjstvo;

  22 Da ne budete prokleti teškom kletvom; i također, da ne navučete nezadovoljstvo apravednoga Boga na se, sve do propasti, da, vječne propasti i duše i tijela.

  23 Probudite se, sinovi moji; odjenite aoklop pravednosti. Otresite verige kojima ste okovani, i iziđite iz mraka, i ustanite iz praha.

  24 Ne bunite se više protiv brata svojega, čija viđenja bijahu veličanstvena, i koji obdržavaše zapovijedi od vremena kad napustismo Jeruzalem; i koji bijaše oruđe u rukama Božjim, dovodeći nas u zemlju obećanu; jer da ne bijaše njega, morali bismo izginuti od agladi u divljini; ipak, vi mu nastojaste boduzeti život; da, i on pretrpi mnogo žalosti zbog vas.

  25 I silno se plašim i drhtim zbog vas, da će on trpjeti ponovno; jer gle, vi ga optužiste da je tražio moć i avlast nad vama; no, ja znadem da on nije tražio ni moć ni vlast nad vama, nego je tražio slavu Božju i vječnu dobrobit vašu.

  26 I vi mrmljaste, jer on bijaše otvoren prema vama. Kažete da se služio aoštrinom; kažete da bijaše srdit na vas; no gle, oštrina njegova bijaše oštrina moći riječi Božje, koja bijaše u njemu; a to što vi zovete srdžbom bijaše istina, u skladu s onom koja je u Bogu, koju on ne mogaše obuzdati, očitujući smjelo o bezakonjima vašim.

  27 I mora svakako biti da amoć Božja mora biti s njime, toliko da vam on zapovijeda te se morate pokoriti. No gle, to ne bijaše on, već to bijaše bDuh Gospodnji koji bijaše u njemu, koji cotvori usta njegova da zbori te ih ne mogaše zatvoriti.

  28 A sad, sine moj, Lamane, a i Lemuele i Same, a i sinovi moji koji ste sinovi Jišmaelovi, gle, budete li poslušali glas Nefijev, nećete propasti. I budete li ga poslušali ostavljam vam ablagoslov, da, i to svoj prvi blagoslov.

  29 No, ne budete li ga poslušali oduzimam svoj aprvi blagoslov, da, i to svoj blagoslov, i on će ostati na njemu.

  30 A sad, Zorame, govorim tebi: Gle, ti si asluga Labanov; ipak, bio si izveden iz zemlje jeruzalemske, i znadem da si pravi prijatelj sinu mojem, Nefiju, zauvijek.

  31 Stoga, jer si bio vjeran, potomstvo tvoje bit će blagoslovljeno as potomstvom njegovim, da prebiva u blagostanju dugo na licu ove zemlje; i ništa, doli bezakonja među njima, neće naškoditi ili smetati blagostanju njihovom na licu ove zemlje zauvijek.

  32 Stoga, budete li obdržavali zapovijedi Gospodnje, Gospod je posvetio ovu zemlju za sigurnost potomstva tvojega s potomstvom sina mojega.