Nefis Første Bog 9


Kapitel 9

Nefi udfærdiger to sæt optegnelser – Begge kaldes Nefis plader – De store plader indeholder en verdslig historie; de små omhandler hovedsageligt det, der er helligt. Omkring 600-592 f.Kr.

1 Og alt dette så og hørte og talte min far, mens han boede i et telt i aLemuels dal, og også meget andet, som ikke kan skrives på disse plader.

2 Og se, som jeg har talt angående disse plader, se, det er ikke de plader, hvorpå jeg udfærdiger en fuldstændig beretning om mit folks historie, for de aplader, hvorpå jeg udfærdiger en fuldstændig beretning om mit folk, har jeg givet navnet Nefi; derfor kaldes de for Nefis plader efter mit eget navn, og disse plader kaldes også for Nefis plader.

3 Alligevel har jeg fået den befaling af Herren, at jeg skulle lave disse plader med det særlige aformål, at der skulle indgraveres en beretning om btjenestegerningen blandt mit folk.

4 På de andre plader skulle der indgraveres en beretning om kongernes regeringstid og mit folks krige og stridigheder; derfor handler disse plader hovedsagelig om tjenestegerningen, og de aandre plader handler hovedsagelig om kongernes regeringstid og mit folks krige og stridigheder.

5 For se, Herren har befalet mig at lave disse plader med det, han anser for et avíst formål, hvilket formål jeg ikke kender.

6 Men Herren akender alt fra begyndelsen; derfor bereder han en vej, så han kan udføre alle sine gerninger blandt menneskenes børn, for se, han har al bmagt til at opfylde alle sine ord. Og således er det. Amen.