1 Nephi 9
  Footnotes
  Theme

  Kapittel 9

  Nephi skriver to sett opptegnelser — Begge kalles Nephis plater — De store platene inneholder en verdslig historie, mens de små hovedsakelig omhandler hellige ting. Ca. 600–592 f.Kr.

  1 Alt dette så, hørte og talte min far mens han bodde i et telt i adalen Lemuel, og også mye annet som jeg ikke kan skrive på disse platene.

  2 Og som jeg før har sagt om disse platene, se, de er ikke de platene hvor jeg gir en fullstendig beretning om mitt folks historie, for de aplatene hvor jeg gir en fullstendig beretning om mitt folk, har jeg gitt navnet Nephi. Derfor kalles de Nephis plater etter mitt eget navn, og disse platene kalles også Nephis plater.

  3 Likevel har jeg mottatt en befaling fra Herren om å lage disse platene i den spesielle ahensikt at det skulle graveres en beretning om mitt folks bkirkelige virksomhet.

  4 På de andre platene skal det graveres en beretning om kongenes regjeringstid og om krigene og stridighetene blant mitt folk. Derfor handler disse platene hovedsakelig om den kirkelige virksomhet, mens de aandre platene hovedsakelig handler om kongenes regjeringstid og om krigene og stridighetene blant mitt folk.

  5 Derfor har Herren befalt meg å lage disse platene i en for ham avis hensikt, hensikten kjenner jeg ikke.

  6 Men Herren akjenner alle ting fra begynnelsen av, derfor bereder han en vei for å utføre alle sine gjerninger blant menneskenes barn, for se, han har all bmakt til å oppfylle alle sine ord, og slik er det. Amen.